Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Mont Perdut Terrassa

“Bastida” dels fets de la guerra dels segadors (1640-1659)

Omple el quadre següent, a partir de la informació que consideris essencial o important dels mapes conceptuals que has treballat sobre el tema:

La guerra dels segadors Com és la societat d’Europa en el segle XVII?

Com és la societat de la monarquia hispànica en el segle XVII?

Societat estamental de privilegiats (noblesa i església (no treballen, de les terres obtenen impostos)drets +++ deures ---) i no privilegiats (camperolat pobre i burgesia de negocis enriquida (paguen impostostreballen (artesans, comerciants(viuen a la ciutat), pagesos)--- drets +++ deures.

Monarquia espanyola -Rei tot poderós -> ho pot tot (Poder del VALIDOS) NOBLESA DE SANG Societat de contrast = no accepten la diferencia = expulsió Estancament de la població europea al segle XVII. A excepció d’Holanda i Anglaterra. Economia agrícola de rendiments baixos. Com és la societat de Catalunya en el segle XVII? En economia s'imposa el mercantilisme, amb polítics com Jean-Baptiste Colbert, una doctrina que afavoria l'intercanvi basat en metalls preciosos (entre ells les enormes importacions de plata del Potosí), clau per produir manufactures i mantenir una balança comercial positiva.

1


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Mont Perdut

Terrassa Com és l’economia Europea en el segle XVII?

Com és l’economia de la monarquia espanyola en el segle XVII?

- Economia agrícola de rendiments baixos. - Economia de subsistencia. - MERCANTILISME;  Promoció de la indústria nacional per vendre molt, comprar poc i acumular moneda (or i plata).  Desenvolupament de les manufactures estatals (primer model fabril, molt rudimentari). Economia agrícola de rendiments baixos. Economia de subsistencia.

Rei tot poderós - ho te tot ! -

REI:

-

Noblesa de cort - Nobles de sang societat

Com és l’economia de Catalunya en el segle XVII? Sectors

importants

de

la

societat

catalana,

sobretot el camperol i la petita noblesa arruïnada, varen sentir-se agreujats per les mesures que volia imposar el virrei.

Quina és el sistema de govern, polític, més Quin és el sistema de govern, polític, de la habitual d’Europa en el segle XVII? Qui mana?

monarquia hispànica en el segle XVII? Qui mana?

El sistema de govern més habitual a l’Europa del segle XVII és la monarquia.

Rei -> Casa d’àustria

Monarquia autoritària ( el rei mana, ho pot fer tot, però s’ha de justificar davant del parlament (CORTS))-> Segle XVII

Felip II - segle XVI

Carles I - segle XVI

Felip III - segle XVII Felip IV - segle XVII

Monarquia absoluta (ho governa tot, ho pot tot - > es justifica només davant de Déu) -> Segle XVIII

Governen a través d’un VALIDO Felip III-> Duc de Lerma

Lluís XIV de França, “el Rei Sol”. “L’Êtat c’est moi”

Felip IV - Duc d’olivares Carles II - segle XVII

† 1700 “El Hechizado”

2


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Mont Perdut Terrassa

Quin és el sistema de govern, polític, de Catalunya en el segle XVII? Qui mana?

Catalunya Qui mana? Rei -> el VIRREI El virrei era el responsable d'administrar i governar, com a representant i en nom de la corona espanyola, un país o una província.

3

Bastidasegadorsbona  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you