Page 1

MIREN ZUBILLAGA

3.DBH


“Lan honetan erabilitako irudien eskubieen jabetza dagokion pertsona edo erakundearenak dira”

1.HIRUHILABETEA KONPOSIZIO ESKEMAK: OSAGAIAK: ● Irudi geometrikoak ● Elkarren artean lotuta dauden lerroak ● Sare modular soilak edo komplexuak


KONPOSIZIOA ● HASIERAN EGINIKO MARRAZKIA:


● ZIRRIBORROAK


â—? BUKAERAKO IRUDIA

AUSNARKETA: Erritmoak testura,urbiltasuna, indarra, sentimendiak... transmititzeko erabili ahal ditugu. Aldi berean irudi landuago bat egiten dugu askoz landuagoa dagoelako. Erritmo batzuk egiten baditugu era bateko irudia izango da eta beste erritmo batzuk egiten baditugu guztiz kontrakoa izan daiteke. ERRITMOAK NIRE LANEAN: Nire lanean erritmo gorakorrak egin ditut gehienbat; bai urbiltasuna adierazteko eta bai gauza jakin batzuei indarra emateko. Kurbatuak ere erabili ditut, mugimendua adierazteko, txandakako erritmoak ere bai... Zergatik aukeratu duzu gai hori? Interesgarria iruditu zitzaidalako eta irudi oso desberdin bat atera ahal zelako, eta horrela izan da. Nola erantzuten dio zure lanak egindako planteamentuari? Hasiera batean ez nekien nola egin bigarren irudi hau, baĂąa zirriborroak egiten hasi nintzenean, gehien gustatu zitzaidana aukeratu eta lantzean hasi nintzen. Nik neukan planteamendua eta geratu zaidan irudia antzerakoak dira baĂąa nik uste baino honeto geratu da. Hasierako planteamendua hobetu dut? Nik uste dut baietz. Zertan? Indar gehiago eman diot neure irudiari eta gehiago zenratu nahiz gauza batzuetan era bateko sentsazioa eman dezan. Orain askoz argiago ikusten da non dagoen indarra nolakoak diren benetan agertzen diren objetuak... Gaiak aportatu dizun gauza bat azpimarrratu. Gai honek erakutsi didane zera izan da: irudi bat geroz eta gehiago landu, orduan eta indar, dinamismo, beretasun, sakontasun... gehiago edukiko du.


HASIERAN EGINIKO IRUDIA 1. Sinplea 2. Baretasuna 3. Landu gabea

BUKAERAN GERATU ZAIDAN IRUDIA 1. Ez da batere simplea 2. Indarra, gorakortasuna... 3. Landua

GIMP Bigarren klasea (bukatuta) 1.kapa : Atzeko planoa (nik egibndako marrazkia) 2.kapa: kolorea (fondorako bi kolore) 3.kapa: kolorea2 (oraingoan objetui bakoitzeri bere kolorea emanez) 4.kapa: argitasuna (urari eta eguzkiari argitasuna)

LEHENENGO GAIAN AUKERATUTAKO 2 ARGAZKIEN ERRITMOAK: 1.IRUDIA ● Erritmo gorakorrak ● Erritmo kurbatuak ● Erritmo hautsiak


● Erritmo zuzenak 2.IRUDIA ● Erritmo jarraituak Nire irudian, indar guztia erdian dagoela esan daiteke. Erritmo gorakorra ikusi daiteke lan ontan. Baita jarraitu batzuk ere. Erritmo jarraitu eta zuzenak ez dira oso nabariak baina jauek ere egiten dira. Hausnarketa: Nola laguntzen dio planteatutako erritmoak adierazi nahi zenuenari? Irudi errealista bat izateko laguntzen dio. Hasierako irudiarekin alderatuz hobetu da irudia? bai nola? hobera. Koloreek bizitazun gehiago ematen diote eta erritmoak aplikatuta askoz ere plitagoak dira. Hasieran aukeratutako bi irudietan, Nola laguntzen dio erritmoak adierazi nahi denari? Irudi errealistago bat izateko eta nahi dena hobeto adierazteko laguntzen dio. Askoz ere landuagoa ere bada erritmoekin.

AZTERKETA ESKEMA HELBURUA: entretenitzea EGITURA: ● Osagai plastikoak - puntua, lerroa, planoa, testura kolorea ● Formak: Itxiak gehienbat nahiz eta toki jakin batzueta lege hori hautsi (irekiak sortuz), silueta kasu gutxi batzuetan ikusi daiteke nahiz eta gehienetan barrua landu. ● Konposizio eskema: Gezi bat beherantz, Hiruki bat, forma oso irregular bat (dinamismoa) ● Formatua: bertikala ● Erritmoa: Hazkundea: kanporantz - indarra goiko gizonari ADIERAZI: ● Indarra ● boterea ● nagusitasuna ● Beldurra ● Haserrea ● Seriotasuna DINAMISMOA Forma irregularra du, eta ez du oinarri zuzenik beraz dinamismoa transmititzen digu (mugimendua)

IRUZKINA


Irudi honen mezua entretenitzea da, beraz irudi edergarria dela esango genuke. Komikietan, marrazki bizidunetan... agertzen diren orietakoa. Egiturari begira jarriko gara orain. Osagai plastikoei begira hain zuzen ere. Puntua ez da irudi honetan egeri den osagai plastiko nabarmenena, nahiz eta leku batzuetan arggi ikusi, adibidez gizonaren bularrean. Lerroa asko erabiltzen da, planoetan batez ere. Kanporantz bidaltzen du indarra, kanporanzko norabidean daudelako. Lerro hautsi batzuk ere ikusten dira nahiz eta ez izan hain nabarmenak, gizonaren esku batean. Planoa ugari ikusten den osagai plastikoa da. Forma lau organiko asko ikusten dira, eta horietako asko beltzak dira. Plano hauetariko batzuen gainean testurak lantzen dira. Lerroez osaturkiko testurak, harri edo egur antzeko horietan ikusi ditzakegu lehen aipatu dudan bezala, kanporanzko idarra emanez. Beste plano batzuetan aldiz, beste era bateko lerroak erabiltzen dira eta beste plano txikiago batzuk, puntuak... Formei behatuko diegu orain. Itxiak dira gehienbat. Ertz zehatzak dituzte, erraz hautematen eta nabarmentzen dira. Baina, gutxitan, ingeradak apurtu eta forma zabalak izatera pasatzen dira. Askotan silueta beltz bat bakarrik ikusten da, baina beste forma batzuetan irudiaren barrua lantzen da. Gainjartzea oso nabaria da. Esaterako, behean ikusten den eskeleto hori gizona baino aurrerako dagoela esan genezake gainean marraztu delako eta eskeleto hori baino aurrerago, bere gainean dagoen harri hori. Hiruki baten forma duen konposizio eskema duela esan dezakegu punta goian duelarik. Getzi baten itxurakoa ere eduki dezake. Baina oso ongi ikusten da irregularra dela. Irregulartasun horrek dinamisnoa transmititzen digu. Oinarria ez du zuzena. Zuzena balitz marrazkia geldoago izango litzateke. Egituraren azken puntua erritmoa izango litzateke. Hazkunde erritmoa ikusten da lehenago ikusi dugun bezala. Gorakorra ere izan daiteke, azken finean indarra eta boterea goian dagoelako. Zuzen asko ere badago eta horrek seriotasuna transmititzen digu. Kurbatu batzuk ere badaude eta horrek mugimendu lehuna adierazten digu. Monotonia adierazteko jarraituak ageri dira. Irudi honek, seriotasuna transmititzen dit, gehienbat gizon indartsuu hori serio dagoelako eta kalaberak... ez dutelako alaitasunik transmititzen. Kolorerik ez izateak ere nik uste dut asko egiten duela. Indarra, eta boterea ere transmititzen dit. Gizon gori guztiaren gainean dagoelako izagngo da eta oso indartsua eta handia denez nagusitasun puntu bat ere igortzen dit. Beldurra eta haserrea transmititzen dit aldi berean. Beldurra, kalaberengatik... eta haserrea eta amorrua gizonak ukabila estuturik duelako...

2.HIRUHILABETEA KOLOREA TEORIA Kolorea bi eratara banatzen da.


Materia nahasketa kengarria. Kolore nagusiak eskema honetan hauek dira: 1. Magenta 2. Zian 3. Horia Euren artean nahasten direnean berriz kolore hauek ateratzen dira: 1. Magenta + zian= bioleta (urdin morea) 2. Magenta + horia= gorria 3. Zian +horia= berdea

Argi nahasketa RGB, gehigarria (telebistetan, ordenagailuetan... erabiltzen ohi dira). Kolore printzipalak: 1. Gorria 2. Berdea 3. Bioleta 1. Gorria + berdea= horia 2. Gorria + urdina= magenta 3. Urdina + berdea= zian


KOLOREEN EFEKTU PSIKOLOGIKOAK ● Beroa-Hotza ● Urduritasuna-Lasaitasuna ● … EZAUGARRIAK ● TONUA: ematen zaion izena ● BALIOA: argitasun maila ● ASETASUNA: asetasun edo purutasun maila Kolore osagarriak: gama kromatikoan parez pare dauden koloreak dira bata bestearen osagarri. Beltzera iristeko falta zaion kolorea da. GAMA HOTZAK: tristetasuna, lasaitasuna, bakardadea... GAMA BEROAK: estresa larritasuna, azkarrago doala ematen du...

- Gure kulturan kolore grisak erabiltzen ditugu baina beste batzutan ordea oso koloretsuak erabiltzen dira.


SENTIPEN KOLOREA: subjetiboa

ARTISTEK ERABILTZEN DUTENA: objetiboa

GARAIAK: 1. PREHISTORIA: kobazuloetakoak 60000. KA


2. EGIPTO: kleopatra... hormetakoak

3. GREZIA: mobimentua (hieratismoa apurtu)

4. ROMA: bolumena... teknika berriak aurkitu

5. ROMANIKOA: baloristak. Argi ilunak. Errealismoa apurtu


6. GOTIKOA:

7. RENAZIMENDUA:

8. ROMANTISIZMOA:

9. BARROKOA:


10. IMPRESIONISTAK: kolorearen erabilera aldaketa atmosferikoarekin lotuta

11. NEO IMPRESIONISTAK: puntuekin osatua. (Puntillismoa)

12. POST IMPRESIONISTAK: (Gaugin cezanne)

13. FAUVISTAK: Koloreari garrantzia handia


14. ESPRESIONISTAK: Giza bizitza adierazi norberen esperientziak. Interpretatu. a. Die Burucke (zubia)

b. Ber Blan Reiter (zaldun urdina) 15. ESPIRITUALA ABSTRAKZIOA: kolorea

16. KONSTRUKTIBISTAK: Geometrikoak

17. ESPRESIONISMO ABSTRAKTUA: Kolore eta forma


18. POP ART: Famatuen retratoak

XX.MENDEA Post modernitatea → krisia, errealitateraren erreferentzia. ●Abanguardiak: ○Favismoa: kolorearen nahasketarik ez. ○Futurismoa: teknologia nabarmena, mugimendua garatu. ○Kubismoa: prespektiba desagertu (Picasso). ○Espresionismoa: emozioak (atsekabea, pena...). ○Abstrakzioa: errealitatearekin zer-ikusirik ez (Kandisky). ■Konstruktibismoa ■Plastizizmoa. ●Dadaismoa: suntsipenaren kontra, gerrarik ez. (Tristan Tzara) ●Surrealismoa (Miro). ●Lehenengo mundu gerraren ostean (1900): errealitateari uko egin. ○Askatasuna, apurketa, indibidualki sortuta. ○Berlingo harresia. ○Figurazioa, formak garrantzitsuak dira (Jackson Pollock) ○Erlijioso eta traszendentala, errealitatearekin zer-ikusirik ez. (Mark Rothko). ○Pop Art, popularra zen gauza bat hartu eta aldatu. (Marelyn Monroe kolore desberdinez, sopa-latak...). ○Materiaren pisua kontutan hartuta, modu bitxian kokatu. (Antonio Lopez).

3.HIRUHILABETEA STREET UTOPIA


Pareta hau aukeratu dut, oso tristea dela uste dudalako. Alaitasun pixka bat emateko, apaindu beharra dagoela deritzot. GUSTUKO GARAIA

Gehien gustatzen zaidan garaia pop-art izenekoa da. Agian gaur egundik gertuen dagoena delako da, ez dakit. Kolore biziak, edo hobeto esanda nahiko balio handikoak erabiltzen dituzte. Hiru argazki hauek oso gustuko ditut biziak direlako, jende ezaguna delako... Gehienetan kolore beroak erabiltzen dira eta hori ere niri gustatzen zait. Askotan irudi edo argazki berdina kolore askotan ikusten da (2.irudian bezela) eta hori ere polita iruditzen zait.

AUTOERRETRATUA ZIRRIBORROAK


Lehenengo hainbat gauza eta abilidade ikasteko, zirriborro batzuik egin genituen, eta hainbat lekzio berri praktikan jarri genituen. Margo bat hartu eta etzanda jarri genuen paper txuriaren gainean. Aurpegiaren forma egin eta jarraian begiak, begizuloak, ahoa sudurra eta ilea kokatu genituen. Horren ondoren margoa normal jarrui eta forma eman genien hauei. Azkenik detaileak finkatuta, alde batzuk, pixka bat iluntzen hasi ginen.

BUKAERAKO ERRETRATUA


Zirriborroekin bukatu ondoren, gure argazkia hartu eta paralela batzuk botatzen hasi ginen gero erretratua egiterakoan hobeto kokatzeko. Jarraian, paper txuria hartu eta ahalik eta zehatzen bata bestearen gainean jarri genuen. Lehio gaainean jarri eta marka batzuk egin genituen paralelak hobeto irtetzeko. Ondoren erregela batekin puntu horiek lotu genituen. Orduan marrazkia egiteko prest geunden. Lehenengo buruaren forma egin genuen gero ilea nondik nora zijoan zehaztu genuen. Begiak non kokatu ere erabaki genuen, sudurra ahoa, bekainak eta abar bezela. Azkenik detaileak egin genituen erretratuari errealismo puntu bat emateko.

Plastikako 3D. 2011-2012  

Miren Zubillagaren Plastikako kuadernoa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you