Page 1

IKT-aren eragina gizarte zerbitzuetan Miren Arbide eta Xabier Vecilla


IKT motak â?? Gizarte zerbitzuetan IKT mota asko erabiltzen dira.Adibidez autobusek GPS-ak erabiltzen dituzte nondik joan behar diren jakiteko. â?? Metroek eta trenek ere IKT-ak erabiltzen dituzte jakiteko zein kaletik joan behar diren jakiteko eta bulegoan daudenekin informazioa partekatzeko eta arazoren bat sortzen bada, momentu batean bulegoan jakiteko zerbait txarto badago.


Lorpenak â?? Lorpen asko lortu dira zeren eta orain lehen baino zerbitzu gehiago daude eta duela urte batzuk baino garatuagoa. â?? Adibidez: Lehen trenak orain baino askoz sinpleagoak ziren eta garestiagoak. Metroak ez zeuden eta autobusak bazeuden baina trenak bezala ez zeuden asko eta zeudenak dirudunentzat ziren edo bazeuden batzuk pertsona arruntentzat baina txarragoak ziren.


Ohitura aldaketak â?? Ohitura aldaketa asko egon dira orain gizarte zerbitzu gehiago erabiltzen direlako leku guztietan daudelako eta edonora joan gaitezke gizarte zerbitzuei esker. â?? Adibidez bidaia bat egin nahi badugu eta autoa ez badugu, gizarte zerbitzuak erabili ahal ditugu, eta batzuetan merkeagoa da, bidaia batzuetan, gizarte zerbitzuak erabiltzea, auto propioan joatea baino. Lanera joateko ere gizarte zerbitzuak erabili daitezke. Hau eginda ez da hainbeste kutsatzen eta dirua aurrezten dugu.


Menpekotasun teknologikoak â?? Gizarte zerbitzuetan IKT-ak erabiltzeaz ohituta daude, haien lana errazten dutelako. IKT-rik ez izatekotan arazoak edo oztpoak izango lituzkete. â?? Halaber, Taxistek GPS-ak erabiltzen dituzte bide zuzena hartzeko. GPS-a erabiltzera ohiturik daudenez, ez izatekotan arazoak edukiko lituzkete.


Arazoak â?? Batzuetan arazoak egon daitezke informazioan eta ondorioz, pertsonengan arazo larria ekar dezake. â?? Esate baterako, autobus bateko GPS-ak arazoren bat edukiz gero, bide okerra har dezake eta horren kausaz, pertsonak lanera edo bere helmugara berandu ailega daitezke, arazo larriak izanez.


Ondorioak ❏ "POSITIBOAK": ● Azkartasun handiz bila dezakegu informazioa. ● Informazioa nahiko zehatza da. ❏ "NEGATIBOAK": ● Bilatutako informazioa txarto egon daiteke eta ondorioz, arazoak izan ditzakegu. ● IKT-ak arazoren bat izan dezake eta bide okerra hartu.


Bideoak http://www.youtube.com/watch?v=tauVoBY9VK0 http://www.youtube.com/watch?v=z9WF6nkSQoM http://www.youtube.com/watch?v=3sIZ15roM_M


Inprimakiaren erantzunak

https://docs.google.com/a/laudioinstitutua.net/forms/d/1CQIYxbpw6yR1AHNgS7_70ptv4KX10PLKBU-f7pLbz


1.Galdera Zure ustez IKT asko erabiltzen dira gizarte zerbitzuetan ? âž” 2 erantzunek baietz esan dute.


2.Galdera Aurreko galderan baietz erantzunez gero esan zeintzuk. âž” 1. erantzuna: Ordenagailua, mugikorra, tableta eta abar âž” 2. erantzuna: ordenagailua, eta beste motako aparatu elektronikoak


3.Galdera Zein aldaketa egon dira gizarte zerbitzuetan denboran zehar? âž” 1. erantzuna: Hobekuntza asko âž” 2. erantzuna: Askoz gehiago erabiltzen dira


4.Galdera Gizarte zerbitzu haietatik zeintzuk dira zure ustez gehien erabiltzen direnak? âž” 1. erantzuna: Autobusa âž” 2. erantzuna: Beste gizarte zerbitzuren bat.


5.Galdera Zure ustez zein ondorio izan ahal dituzte IKT-ak gizarte zerbitzuetan? âž” 1. erantzuna: Aurrerapen asko izan daitezke âž” 2. erantzuna: Onura ona


6.Galdera Ondorio horiek positiboak edo negatiboak dira gizartearentzat? âž” 1. erantzuna: Positiboak, Gauza batzuetarako positiboak eta beste batzuetarako negatiboak âž” 2. erantzuna: Positiboak


7.Galdera IKT-ak arazoak sor ditzake gizarte zerbitzuetan? âž” 1. erantzuna: Bai âž” 2. erantzuna: Ez


8.Galdera Zeintzuk? âž” 1. erantzuna: istripuak âž” 2nak ez du ezer erantzun.


9.Galdera Menpekotasuna sortu ahal du? Zergatik? âž” 1. erantzuna: ez âž” 2. erantzuna: ez


10.Galdera Aukeratu zure ustez lorpen hauetatik zeintzuk egon diren gizarte zerbitzuetan. Bat baino gehiago aukeratu ahal duzu. âž” 1. erantzuna: Eskuragarri egotea., Azkarrago bidaiatzea., Merkeago bidaiatzea. âž” 2. erantzuna: Eskuragarri egotea.

Aurkezpen izengabea fitxategiaren kopia  
Advertisement