Page 1

EUSKO JAURLARITZA Hezkuntza, Unibertsitate Eta Ikerketa Saila. Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza

GOBIERNO VASCO Departamento de Educaci贸n

Universidades e Investigaci贸n.Delegaci贸n Territorial de Bizkaia

IKASTURTE HASIERAKO ZIRKULARRA CIRCULAR DE COMIENZO DE CURSO

IKASTURTEA 2012/13 CURSO

2 urte Goieta, 19 Tfno: 94 6231568

Email: 014258aa@hezkuntza.net

Haur eta Lehen Hezkuntza San Roke, 12 Tel eta Fax 94 6582012


IKASTURTE HASIERAKO ZIRKULARRA CIRCULAR DE COMIENZO DE CURSO

GOBIERNO VASCO........................................................................................................1 BATZARRAK..................................................................................................................5 ETORTZE EZAK..............................................................................................................7 HELBIDE EDO TELEFONO ALDAKETAK..............................................................7 ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK............................................................................9 JANTOKIA.......................................................................................................................9 GARRAIOA......................................................................................................................9 BEKAK.............................................................................................................................9 INFORMAZIO OROKORRA..................................................................................10

2


3


ORDUTEGIA

HORARIO

2 URTEKOAK

AULAS 2 AÑOS

Irailaren 28 arte egokitzeko epea Ohiko ordutegia

Adaptación hasta septiembre Jornada completa 9:30-10:00 9:30-13:00 9:30-14:00 14:30-16:00

9:30-10:00 9:30-13:00 9:30-14:00 14:30-16:00

Malgutasuna Goizeko ordutegia Jantokira +etxera Arratsaldeko ordutegia

Jardunaldi trinkoa 9:30-13:00 /13:30 9:30-15:00

Goizez Jantokikoak

HH – LH Ohiko ordutegia 9:30-13:00 14:30-16:00

Flexibilidad Mañana Comedor+A casa Tarde

Mañana Comedor

INFANTIL Y PRIMARIA Goizez Arratsaldez

Jantokian gelditzen ez direnak ezin dira eskolara sartu 14:20 arte Jardunaldi trinkoa 9:30-13:30 13:30-15:00

Jornada intensiva 9:30-13:00/13:30 9:30-15:00

el 28 de

Goizean Jantoki

Jornada completa 9:30-13:00 14:30-16:00

Mañana Tarde

El alumno/a que no se quede al comedor,no podrá entrar al centro antes de las 14:20 Jornada intensiva 9:30-13:30 13:30-15:00

Mañana Comedor


BATZARRAK Ikasturte hasieran: Ikasle berrien gurasoekin elkarrizketak. Irailean edo urrian, maila, gela edo ziklo bilera orokorrak egingo dira. HH: 3urte: irailaren 27an ( 16:15ean ) 4 urte: urriaren 3an ( 16:15ean ) 5 urte: urriaren 1an ( 16:15ean ) LH1: irailaren 24an (16:15ean ) LH2: 3.maila: irailaren 27an (16:15ean ) 4.maila: urriaren 1an (17:15ean) LH3: urriaren 4an ( 16:15ean )

REUNIONES Al comienzo de curso: Entrevista de cada tutor/a con las familias del alumnado nuevo. Reunión por aula o por nivel durante el mes de septiembre u octubre. Infantil: 3 años: 27 de septiembre (16:15) 4 años: 3 de octubre (16:15) 5 años: 1 de octubre (16:15)

1. ciclo: 24 de septiembre (16:15) 2. ciclo: 3º 27 de septiembre (16:15) 4º 1 de octubre (17:15) 3. ciclo: 4 de octubre (16:15)

Ikasturtean zehar: Kurtsoan zehar, tutoreak ikasle bakoitzaren familiarekin gutxienez bi elkarrizketa izango ditu. Gurasoen eguna asteazkena da,16:00etatik 17:00etara. Irakasleekin elkarrizketak izateko ordutegiak errespetatuko dira. Kasu berezietan, tutorea eta familia izango dira eguna eta ordua zehaztuko dutenak. Zerbait premiazkoa balitz,idazkaritzatik pasatu. Klase orduetan irakasleek ez dituzte deirik jasoko.

Durante el curso: A lo largo del curso, los/as tutores/as tendrán al menos dos entrevistas personales con la familia de cada alumno/a. Día de padres/madres: miércoles de 16:00 a 17:00 Se respetarán los horarios para las entrevistas con los tutores/as. En casos especiales se podrá acordar con el tutor/a otro horario. En caso de tratarse de algo urgente, acudid a secretaría. En horario de clases el tutor/a no atenderá al teléfono.

2 urteko geletan Haurrak matrikulatu dituzten familiekin ekainean batzar orokorra egingo da ikasturte berriaren zehaztapenak emateko.

Aula de 2 años En junio se realizará una reunión general con las familias que han matriculado a sus hijos/as en el aula de 2 años para dar información detallada del nuevo curso.


ETORTZE EZAK Beharrezkoa da zuen seme-alaben etortze ezak idatzita tutoreari jakinaraztea. Horretarako bidaltzen dizkizuegun orriak erabili,mesedez.

Jantokiko etortze ezak idazkaritzan ere jakinarazi.

FALTAS DE ASISTENCIA Es necesario informar al tutor/a de las faltas de asistencia de vuestros/as hijos/as; para ello utilizar el modelo adjunto. Las faltas de asistencia al comedor, comunicar las también en la secretaría del centro

HELBIDE EDO TELEFONO ALDAKETAK

CAMBIOS DE TELÉFONO O DIRECCIÓN

Idazkaritzan eta tutoreari jakinarazi.

Comunicad en secretaría y al tutor/a dichos cambios.

ESKOLA MATERIALA

MATERIAL ESCOLAR

HAUR HEZKUNTZA Ikasturtean zehar ikasle bakoitzak behar duen eskola–materiala erosteko kurtso hasieran diru kopuru bat eskatuko dugu:

EDUCACION INFANTIL Para la compra del material que cada alumno/a necesita, a principios de curso se deberá ingresar

2,3,4, 5 urte: 78€

2,3,4,5 AÑOS: 78€ BANESTO 0030 3416 18 0000008271

BANESTO 0030 3416 18 0000008271

LEHEN HEZKUNTZA Testuliburuen eta Curriculum-materialen kudeaketa Solidarioa Programaren barne gaudenez, ikasle bakoitzak ikasmaterialerako ordaindu behar duen diru kopurua honakoa da: 1go eta 2.maila: 26 € 3. eta 4. maila : 29€ 5. eta 6.maila : 30 € IPAR KUTXAN 3084 0027 39 6300025382

EDUCACION PRIMARIA La cuota que debe aportar cada alumno/a teniendo en cuenta que participamos en el Programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto y Material Curricular son las siguientes: • 26 € 1. Ciclo (1º y 2º) • 29€ 2. Ciclo (3º y 4º) • 30 € 3er Ciclo (5º y 6º) IPAR KUTXA 3084 0027 39 6300025382


EKINTZA OSAGARRIAK Orokorrak Olentzero, Santamasak, Eguen Zuri (Txitxiburduntzi), Iñauteriak, Euskararen eguna, martxoaren 8a, Eskola Antzerkia . Zikloka antolatzen direnak:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Generales Olentzero, Santo Tomás, Eguen Zuri, (Txitxiburduntzi),Carnavales,Euskararen eguna, 8 de marzo, Eskola Antzerkia. Actividades por ciclo:

Haur Hezkuntza:3,4,5 urte - Irtenaldiak inguru hurbilera - Lurraska(5 urte):azaroaren 22-23 - Deba: Ekainaren 7a

Educación Infantil:3,4,5 años - Salidas al entorno - Lurraska(5años):22-23 de noviembre - Deba 7 de junio.

Lehen Hezkuntza:1go,2.m - Irtenaldiak inguru hurbilera - Azpeitiko tren museoa. - 1go maila: ikasturte bukaerakoa. - 2.maila: Lekeitio.Ekainak 12eta 13.

Educación Primaria:1º,2º - Salidas al entorno -Azpeitia: museo del tren - 1er curso: salida fin curso - 2º curso: Lekeitio.12 y 13 de Junio

Lehen Hezkuntzan:3.,4.maila -Irtenaldiak inguru hurbilera -Zuhaztieta : urrian -Garaio: martxoan -Gorliz: ekainean

Educación Primaria:3º,4º - Salidas al entorno -La Arboleda: octubre -Garaio: marzo -Gorliz: junio

Lehen Hezkuntzan:5.,6.maila Educación Primaria:5º,6º -Irtenaldiak inguru hurbilera - Salidas al entorno - Durango: Astronomia gela (Azaroa) - Aula Astronomía - Zestoa (Ekainberri):otsailaren 21a (Durango):Noviembre - 6.maila:ingelesean murgiltzeko - Cestona (Ekainberri):21 de febrero. egonaldia:maiatzaren 6tik 10rera -Estancia de inmersión en inglés(6º): - Bertso zirkuitua 6 al 10 de mayo - Bertso zirkuitua - Ikasturte bukaerako irtenaldiak - Salida de fin de curso.


ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK Guraso Elkarteak Antzerkia, karatea, esku-lanak, multikirolak, psikomotrizitatea, ingelesa, pintura eta zaintza. Ekintzetan parte hartzeko bazkide izatea ezinbestekoa da. Udalak Elorrioko eskola kirola(1go, 2.,3.,4.mailetan.) Eskolak Biblioteka.10:30 - 14:30 16:00 - 18:00 JANTOKIA a) Ohiko jankidea: 4,60 € b) Ohiko jankidea,garraiokoa: 3,30 € c) Ohiko ez den jankidea: 5,20 € ORDAINKETAK: 10 hileko kuotak, hilea amaitu baino lehen ordainagiria pasatuko zaizue. Kuotak itzultzea: - Gutxienez bi aste edo gehiagoz jarraian jantokira joan ez denean. - Beti ere itzuli beharreko zenbatekoa %50a izango da. Oharra:zuen seme-alabak alergiaren bat izango balu, eskolako idazkaritzan jakinarazi. GARRAIOA Etxebizitza eta ikastetxearen arteko distantzia 2 kilometro gutxienez dauzkatenak. eskola-garraioa erabiltzeko eskubidea dute Distantzia horren ziurtagiria udalak ematen du. BEKAK Urriaren 15era arte ,idazkaritza

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Asociación de padres/madres Teatro, karate, multideportes,psicomotricidad, inglés, pintura y zaintza. Es requisito indispensable ser socio/a del AMPA para participar en las actividades. Ayuntamiento Elorrioko eskola kirola(1º , 2º ,3º,4ºde E.P ) Escuela Biblioteca10:30 - 14:30 16:00 - 18:00 COMEDOR a)Comensal habitual: 4,60 euros b)Comensal transportado: 3,30 euros c)Comensal no habitual 5,20 euros COBROS: 10 mensualidades. Antes de finalizar el mes, se os pasará el recibo. Requisitos para devoluciones: Cuando la ausencia al comedor será igual o superior a 2 semanas consecutivas. El importe será de un 50% de la cuota habitual. Nota: Avise en secretaria cualquier alergia que tenga vuestro hijo/a.

TRANSPORTE Podrá ser usuario/a del transporte escolar el alumnado cuyo domicilio habitual se encuentre a una distancia igual o superior a 2 kilómetros del centro docente. El Ayuntamiento es quien certifica dicha distancia BECAS Hasta el 15de octubre, en secretaria


INFORMAZIO OROKORRA Gure eskolak ez du hitzartuta istripu aseguru pribaturik,beraz,mediku beharra eskatzen duen arazoren bat sortzen denean, , ( bai ikastetxean edo eskolatik kanpo gaudenean) , familiari deituko diogu. Zuen seme-alabak jantzi edo gauzaren bat galdu ezkero idazkaritzatik pasa zaitezkete. Arropek izena badaramate errazago aurkituko dituzue. Bildu gabeko arropak hiruhilabetero birziklatzera eramango ditugu. Botikak: Debekatuta daukagu ikasleei edozein botika ematea edo jartzea.. Kasu berezietan, gaixotasun larria edo kronikoa bada eta, ezinbestekoa bada botika eskolan ematea, irakasleari pediatraren informea ekarri behar diozue botikaren datuekin (izena, dosia, ordua, noiz eta nola eman...), beti ere lehen dosia etxean emanda. Zauriak, ura eta xaboi antiseptikoaz garbituko dizkiegu. Gaitz kutsakorrak izanez gero, umeak etxean gelditu behar du osatu arte, edo medikuak agindu arte. Zuen seme-alabaren bati zorriak edota bartzak aurkitzen badizkiozu,neurriak indartu desagertu arte. Ikasleen garbitasuna eta higienea gurasoen ardura da (ilea, atzazalak,jantziak...), beraz, zaindu itzazue Geletara gozoki, larruzko baloiak, MP3a discmana,, sakelako telefonoak, e.a ezin dira ekarri. Jolastokia Jolas eremua zaindu, materiala (txintxaunak, kanastak....) errespetatu, zakarrontziak erabili eta seme-alabei erabilarazi.

El Centro no tiene seguro de accidentes privado, cuando surja algún problema que requiera asistencia médica tanto en el centro o fuera de él ( excursiones, salidas a albergues, etc.), se llamará a la familia. En caso de que vuestro hijo/a haya perdido alguna ropa u objeto, dirigíos a secretaria. Si la ropa está marcada con el nombre será más fácil su localización. Al final de cada trimestre, se reciclarán las ropas no recogidas. Medicamentos: No podemos administrar ningún tipo de medicamento por lo que deberéis ajustar las tomas evitando el horario escolar. En casos excepcionales, cuando se trata de enfermedades graves o crónicas y si es imprescindible suministrar la medicación, deberéis traer al tutor/a el informe del pediatra indicando con claridad (nombre, dosis, hora y forma de administración), dando siempre la primera dosis en casa. Las heridas se limpiarán sólo con agua y jabón antiséptico. En caso de enfermedades contagiosas, el alumno/a deberá permanecer en casa hasta su total restablecimiento o indicación del /la pediatra. Si detectaseis piojos o liendres a vuestros hijos/as intensificar las medidas pertinentes hasta su total desaparición. La higiene y la limpieza (ropa, pelo, uñas...) son responsabilidad de la familia. No se podrán traer a clase:golosinas, balones de cuero, teléfonos móviles, discman, MP3,, etc. Patio Respetar el recinto como zona de juego, los materiales (columpios, canastas...), utilizando y haciendo utilizar las papeleras.

No está permitido fumar dentro de todo el recinto escolar.

Eskola eremu guztian, ezin da erre

16:00etatik aurrera lanean jarraitzen dugu,beraz,eskolako eremu ezberdinak errespetuz eta isiltasunez erabili itzazue. INFORMACION GENERAL

A partir de las 16:00 seguimos trabajando, utilizad en silencio y con respeto los distintos espacios del centro.


Ordezkaritza Organo Gorena (OOG) edo Eskola Kontseilua. Bertan, Hezkuntza komunitatearen estamentu guztiek parte hartzen dute:gurasoek,irakasleek, zuzendaritzak, udaleko ordezkariak, irakasle ez diren langileak eta Guraso Elkarteko ordezkariak.. Eskola kontseiluko gurasoekin harremanetan jartzeko, pertsonalki edo oog.gurasoak@gmail.com erabili daiteke Horrez gain, ikasgela bakoitzean badago guraso ordezkari bat, Eskola Kontseiluan tratatzen diren gaien inguruko informazioa gelako beste gurasoei helarazteaz eta sortu daitezkeen galderak edota iradokizunak Kontseilura transmititzeaz arduratzen dena.

Organo Máximo de Representación (OMR) o Consejo Escolar. En él participan todos los estamentos de la comunidad escolar: padres /madres, profesorado, dirección, personal no docente, un representante del ayuntamiento y un representante de la Asociación de Madres y Padres. Para ponerse en contacto con los padres y madres del consejo escolar puede ser personalmente o utilizando la siguiente dirección: oog.gurasoak@gmail.com

Además, en cada aula existe un representante que se encarga de transmitir los temas tratados en las reuniones, así como de recoger las preguntas y sugerencias que se quieran hacer llegar al Consejo Guraso Elkartea Asociación de Madres y Padres Ikastetxeko familiek osatzen dute. Elkarte honetan (AMPA) parte hartzea borondatezkoa da. Urteko kuota: 15 La componen las familias del centro. La euro. participación en esta asociación es Zenbait jarduera antolatzen ditu: voluntaria. La cuota anual por familia es -Zaintza(12 urte arte): Ordutegia (7:30-9:30 eta de: 15 euros. 16:00-18:30). Organiza diversas actividades: -Eskolaz kanpoko jarduerak (karate, gimnasia -Zaintza (hasta los 12 años): erritmikoa, psikomotrizitatea...) Horario(7:30-9:30 y 16:00-18:30). -Liburudenda: Ordutegia (9:20-11:30) eta -Actividades extraescolares (karate, Astelehena, Asteartea eta Ostegunetan (16:30gimnasia rítmica, psicomotricidad...) 17:15) -Librería: Horario (9:20-11:30) y los -Eskolako jaia. Lunes, Martes y Jueves (16:30-17:15) -Fiesta de la Escuela. Asteartero elkartzen dira 19:00-20:00etan Se reúnen todos los Martes de 19:00Eskolako liburudendan. ANIMATU!!!!! 20:00 en la librería de la escuela. ANIMATE!!!!! Telefonoa: 675710782 eta posta elektronikoa: Telefono: 675710782 y correo gurasoelkarte@gmail.com electrónico: gurasoelkarte@gmail.com


zirkularra  
zirkularra  

kurtso hasierako zirkularra