Page 1

IMATGES D’AHIR i D’AVUI

❚ Josep Bertran

IMATGE D’AHIR: L’actual avinguda d’Àngel Guimerà en una imatge de l’any 1931. El que més destaca són les taules que hi ha sobre la vorera que corresponen al bar de la Barretina, una societat cultural i recreativa que va desaparèixer després de la Guerra Civil. La façana s’havia mantingut fins fa poc. Ara està a punt d’inaugurar-se el bloc d’habitatges que s’hi ha construït. Al seu costat s’aprecia el primer taller de cal Martorell i, en primer terme, el local social d’Esquerra Republicana de Catalunya.

IMATGE D’AVUI: Avinguda d'Àngel Guimerà en l’actualitat.

JULIOL de 2004

sió

63

REVISTA SIÓ. Núm 485 - Any XLI - Juliol 2004. 18. IMATGES D'AHIR I D'AVUI  
REVISTA SIÓ. Núm 485 - Any XLI - Juliol 2004. 18. IMATGES D'AHIR I D'AVUI  

Secció de la revista