Page 1


Voorwoord Voor u ligt het technisch verslag over de luchtbehandelingskast. Op het internet is bijna niks te vinden over de luchtbehandelingkast qua werking en onderdelen binnen in de kast. Vandaar dat dit verslag is geschreven uit belang voor mijzelf maar ook voor anderen. Ik hoop dat u net zoveel plezier heeft met het lezen van het verslag als dat ik heb gehad met het maken er van


Inhoud -

Inleiding

1

-

HVAC/Luchtbehandeling

2

-

Onderdelen van de luchtbehandelingkast

3

-

Filters

4

-

De warmtewisselaar

5&6

-

Verwarming sectie

7

-

Koel sectie

8

-

Bevochtiging

9

-

De Ventilator

10

-

Bronnen lijst

11


Inleiding Tegenwoordig is een luchtbehandelingskast standaard in de utiliteitsbouw maar ook steeds meer in de kleine bouw. De luchtbehandelingskast is bijna niet meer weg te denken. Ook omdat hij in veel opzichten te gebruiken is, je kunt er mee verwarmen, koelen, bevochtigen en je kunt er natuurlijk ook nieuwe verse lucht mee toevoegen. In dit verslag word niet alleen de werking van de luchtbehandelingskast beschreven maar ook de werking van de verschillende elementen die zich in de luchtbehandelingskast bevinden.

Op pagina 3 staat de luchtbehandelingskast schematisch getekend. Die schematische tekening word ook gebruikt ter ondersteuning bij elk element. Zodat u weet hoe het er uit ziet en op welke plek de elementen (meestal) zitten.


HVAC/Luchtbehandeling HVAC staat voor Heating Ventilation Air Conditioning, dat zijn de drie deelgebieden van het comfort in het huis. De drie deelgebieden zijn:

• • •

Verwarming, Koeling en Air conditioning, Ventilatie.

De luchtbehandeling wordt geregeld met luchtbehandelingkasten. Luchtbehandelingkasten zijn afgesloten ruimtes met meerdere ventilatoren die de lucht van buiten een gebouw aanzuigen om die lucht dan geconditioneerd doormiddel van een kanalensysteem door het hele gebouw te verspreiden. Geconditioneerd wil zeggen dat de lucht die door de kanalen stroomt verwarmd, gekoeld, bevochtigd of ontvochtigt is. Om overdruk te voorkomen wordt er ook weer lucht afgezogen of word er goed geventileerd doormiddel van roosters en/of ramen. Bij het afzuigen van lucht kan De afgezogen lucht ook weer gebruikt worden doormiddel van kruisverstuiving hierbij word de warme lucht van de kamer weer gebruikt om de koude lucht van buiten te verwarmen.

Luchtbehandelingskasten worden vaak gebruikt voor kantoorgebouwen. Laboratoria, ziekenhuizen scholen, etc. ook word de luchtbehandelingkast gebruikt voor de woningbouw, vaak zijn dit wel de grotere gebouwen zoals flats en appartementencomplexen.


Onderdelen van de luchtbehandelingkast De luchtbehandelingkast bestaat uit verschillenden onderdelen. Elk onderdeel heeft zijn eigen functie en plaats in de gehele kast. Je kunt zoveel onderdelen toevoegen als nodig is. Bijvoorbeeld als je alleen wilt koelen doe je er een koelelement in en geen verwarmingselement. Zo kun je voor elk project een luchtbehandelingkast samenstellen. Luchtbehandeling bestaat onder meer uit: •

Koeling

Verwarming

Filteren

Afzuiging

Drogen

De installatie bestaat onder meer uit: •

2 Filtersectie

3 Warmteterugwinning sectie

4 verwarming sectie

5 Koel sectie

6 Bevochtiging sectie

7 Ventilator

8 Lucht aanzuig en een lucht afblaasrooster

9 Luchtkanalen

10 Roosters en afgiftesystemen


Filters De lucht zit vol met vuil denk bijvoorbeeld aan stof zand en kleine beestjes. Dit wil je natuurlijk niet in je luchtbehandelingkast hebben maar al helemaal niet binnen in het gebouw. Daarom zijn er luchtfilters, luchtfilters filteren alle schadelijke deeltjes die in de lucht zitten er uit, nog voordat de lucht de luchtbehandelingkast en het bebouw binnenkomt. Voor Luchtbehandelingskasten worden meestal zakkenfilters en/of koolfilters gebruikt.

Omdat er veel verschillende soorten Luchtbehandelingskasten zijn, zijn er natuurlijk ook veel verschillende filters. Je kunt niet zomaar een filter kopen en die in de kast doen, de filter grootte en dikte moet ook nog berekend worden. Je kan het natuurlijk niet hebben dat de filter het vermogen van je luchtbehandelingkast naar beneden haalt

Een luchtbehandelingkast wordt met filters in bedrijf genomen, Bijvoorbeeld voor proefdraaien of warmtelevering. Daardoor zijn de filters bij oplevering vervuild, terwijl de afnemer een nieuwe installatie heeft gekocht en gerekend heeft op schone filters. De filters kunnen in de opstartsituatie extreem snel vervuilen. Aan de buitenluchtzijde doordat de bouw nog vuil is (stof door vegen van vloeren e.d.). Het is daarom belangrijk om vooraf te bespreken hoe er opgeleverd dient te worden. Vaak worden er tijdelijke (goedkope) filters toegepast, bijvoorbeeld een filter van de juiste filterklasse maar met een kortere standtijd.


De warmtewisselaar Een warmtewisselaar geeft warmte van het ene medium aan het andere. Dit proces wordt warmteterugwinning ook wel WTW genoemd. Door het gebruiken van een warmtewisselaar kan worden bespaard op de energiekosten. Een ideale warmtewisselaar koelt de retourkomende lucht af tot de temperatuur waarmee de toekomende lucht aankomt, en warmt de toekomende lucht op tot de temperatuur waarmee de retourkomende lucht binnenkomt. Deze methode wordt het tegenstroomprincipe genoemd Hieronder staan de drie meest gebruikte warmtewisselaars beschreven:

Kruisstroomwisselaar De kruisstroomwisselaar is het meest gebruikte en het eenvoudigst te gebruiken warmtewisselaars die er is. De warme en de koude luchtstroom worden kruiselings langs elkaar geleid, gescheiden door een dunne geribbelde metaalplaat. De warmte wordt door geleiding van de warme naar de koude stroom overgedragen. Het rendement van de kruisstroomwisselaar ligt tussen 50 en 70%


Warmtewiel Het warmtewiel bestaat uit een rol geribbeld metaalplaat, zo gewikkeld dat er kanaaltjes ontstaan waardoor de lucht stroomt. Warme en koude lucht stromen in tegenovergestelde richtingen, elke stroom bestrijkt de helft van de oppervlakte van het warmtewiel. Het wiel draait langzaam, met een toerental tussen 5 en 10 omwentelingen per minuut. Bekijken we nu een kanaaltje, dan kan de warme (afvoer) lucht gedurende een halve omwenteling van het wiel zijn warmte afgeven aan de kanaalwand, in de volgende halve omwenteling kan de kanaalwand zijn warmte weer afstaan aan de koude (toevoer) lucht. Het rendement van het warmtewiel ligt tussen 70 en 90 %.

Twin coil Bij warmteterugwinning met een Twin coil systeem is er een batterij in de lucht afvoerkast en een batterij in de luchttoevoerkast. Hiertussen circuleert en water/glycol mengsel. Echter is vochtterugwinning vanwege de gescheiden luchttoevoer en de lucht afvoer niet mogelijk. Het grote voordeel is dat de lucht van de toevoer en van de afvoer gescheiden is. Een groot nadeel daarentegen is dat na verwarming nog wel nodig is Het rendement van het Twin coil systeem licht tussen de 50 en 75%


Verwarming sectie De lucht die van buiten komt en de luchtbehandelingkast instroomt, is natuurlijk nog niet op de goede temperatuur om direct het gebouw in te laten stromen. Daarom heb je een verwarmingselement nodig, dit element wordt na het warmteterugwinning element geplaatst en voor het koel element. Het warmte terugwinningelement verwarmt de lucht voordat het het verwarmingselement in komt, zo hoeft het verwarmingselement nog maar iets bij te verwarmen.

Als er een water of stoombevochtiging in zit wordt de lucht tot een zodanige temperatuur gebracht dat na de bevochtigingsectie de gewenste binnenkomst temperatuur wordt bereikt Omdat bij de verwarmingsbatterij vrijwel altijd bevriezingsgevaar bestaat, wordt de batterij aangesloten op gelijkstroom in plaats van tegenstroom en wordt het watercircuit van de batterij voorzien van een pomp met constant debiet.

Bij installaties met 100% buitenlucht die zijn voorzien van een warmte terugwin systeem kunnen problemen ontstaan. Er is dan onvoldoende verwarmingscapaciteit beschikbaar tijdens de opstartfase, omdat de capaciteit van het warmte terugwin systeem niet voldoende is. De gevolgen kunnen zijn dat de installatie uitvalt of dat de vorstbeveiliging wordt aangesproken


Koel sectie De lucht die van buiten komt is vaak niet koud genoeg om het gebouw in te blazen, daarom zit er vaak een koeler in de luchtbehandelingkast om de lucht te koelen. Als er een water of stoombevochtiging is word de lucht tot een zodanige temperatuur dat na de bevochtiger de gewenste temperatuur word bereikt .

De koeler wordt altijd geplaatst na de verwarmer zodat er geen kans is op bevriezing. Daarom kan de koeler in tegenstroom aangesloten worden zodat de regeling nauwkeuriger kan worden afgesteld. De toevoer moet onder aangesloten worden en de retour moet boven aangesloten worden. Als er geen verwarmer is word het koelsysteem gevuld met glycol (glycol is een antivries vloeistof)

Bij het afkoelen van de lucht kan condens ontstaan op het koelerblok. Daarom word er een druppelvanger geplaatst na de koeler. De condens kan dan afgevoerd worden doormiddel van een lekbak met een leidingsysteem


Bevochtiging Als je bijvoorbeeld een koelsectie gebruikt in de luchtbehandelingkast neemt de luchtvochtigheid van de lucht sterk af. Deze afname van de luchtvochtigheid kan irritaties veroorzaken voor de mensen in het gebouw. Om dit probleem te voorkomen kan je er voor kiezen om de lucht te gaan bevochtigen. Het bevochtigen kan via stoombevochtiging en waterverneveling. Bij stoombevochtiging wordt de temperatuur bijna niet be誰nvloed. Stoom kan door elektriciteit of gas worden opgewekt.

Als je de lucht bevochtigd door het vernevelen van water noemt men dit waterverneveling. Waterverneveling kan doormiddel van een pomp of perslucht. De kleine waterdruppels verdampen in de lucht, waardoor de luchtvochtigheid toeneemt. Door de verdamping van de waterdruppels in de lucht, daalt de temperatuur van de lucht. Als men de lucht eerst wat verwarmt kan dit worden gecompenseerd.


De Ventilator De lucht stroom natuurlijk niet zomaar in de luchtbehandelingkast en in het gebouw. Je hebt daarom ventilatoren nodig om lucht aan te zuigen en uit te blazen. Je hebt verschillende soorten ventilatoren. Elk ontwerp heeft wel een andere ventilator, je kunt verschillende soorten kiezen maar ook verschillende vermogens. De vermogens hangen af van de grootte van het gebouw/ De kracht die de lucht nodig heeft om het gebouw in te stromen.

V-snaar ventilator De meest gebruikte ventilator is de V-snaar ventilator: Hierbij wordt de centrifugaal ventilator met een normmotor door middel van een V-snaar verbonden. Je hebt ze in twee uitvoeringen: ze zijn er met voorovergebogen en met achterovergebogen schoepen.

Huisloze ventilatoren Huisloze ventilatoren of ook wel vrijlopende wielen genaamd, zijn altijd uitgevoerd met een achterovergebogen schoepenwiel. Deze ventilatoren kunnen van verschillende soorten motoren worden voorzien. Ten eerste de gewone normmotor die eventueel frequentie gestuurd kan worden. Ten tweede kan de ventilator uitgevoerd worden met de buitenpoolmotor. Ten slotte kan de ventilator worden voorzien van een energiezuinige EC-motor. Deze motor heeft als bijkomend voordeel dat deze standaard traploos instelbaar is doormiddel van een 0-10 Volt signaal.

Direct gedreven centrifugaal ventilatoren Een centrifugaal ventilator kan ook direct door de motor worden aangedreven. Dit kan door een normmotor maar ook door de buitenpoolmotor. Voor beide type motoren geldt dat ze leverbaar zijn met voorovergebogen en achterovergebogen schoepen.


Bronnen lijst http://www.mark.nl http://www.wolf-heiztechnik.de/nl/pkp/home.html http://www.horos.nl http://www.rosenberg.nl http://www.wikipedia.nl http://www.hb-almelo.nl http://www.cumulus.nl http://www.carrierrentalsystems.nl http://www.dutch-blower.nl http://nl.wikipedia.org/wiki/Heating_Ventilation_Air_Conditioning http://www.carrier.nl http://www.airfanventilatie.com

mirco project  
mirco project  

luchtbehandelingskast

Advertisement