Page 1

VERVOLG WANDEL ROUT E De twaalfhoekige Jeruzalemkapel naast het weeshuis is uniek in zijn soort in Nederland. De Goudse priester Gijsbert Raet liet de kapel in 1504 op eigen kosten bouwen uit dankbaarheid voor zijn behouden terugkeer van een pelgrimstocht naar Palestina. De vorm is afgeleid van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. In het kleine plantsoen even verderop staat het Joodse Poortje. Tot 1976 was het de toegang tot de joodse begraafplaats elders in de stad. Het is nu een monument ter nagedachtenis aan de joodse Gouwenaars die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. (wilt u het VVV kantoor bezoeken, loop dan even door naar de Tiendeweg en dan rechtsaf ).

Achter de kerk staan enkele aardige pandjes. Loop door tot de Kerksteeg en ga naar rechts. U bent weer op het marktplein waar deze wandeling begon. Er is nog veel meer te beleven en te genieten in Gouda. U kunt bijvoorbeeld het Ambachtenkwartier ontdekken. Schuin links tegenover de Kerksteeg ligt de winkelstraat De Korte Groenendaal. Loop deze straat in. Rechts ziet u een plattegrond van dit kwartier. Ga bij de eerste kruising rechtsaf. Dit is de Naaierstraat. Hier kunt u de ambachten van Gouda ontdekken. Van stroopwafels tot ambachtelijke chocolade, van kaas tot keramiek, van kaarsen tot wereldmode.

fette M o num enten E s ta

N atio nal e S ta d huis G o u da

Wij hopen dat u een fijne dag in Gouda heeft beleefd en zien u graag terug op Open Monumentendag zaterdag 10 september a.s.. Het programma kunt u tegen die tijd vinden op www. monumentenstad.nl

U gaat terug naar de Vroesentuin die u helemaal uitloopt met de kerk steeds aan uw linkerzijde.

Open Monumentendag Gouda wordt mede mogelijk gemaakt door:

• 2pk.nl Peterpaul Kloosterman ontwerp en typografie

Stichting Open Monumentendag Gouda Postbus 367 – 2800 aj Gouda info@monumentenstad.nl

monumentenstad.nl

• • • • • • • • • • • • • •

Alpha Makelaardij Bouw- en aannemersbedrijf Th.J. van Dijk Den Hoed Aannemers Dupree Makelaardij o.g. Edwin de Kemp, fotograaf Gemeente Gouda Houtman Aannemersbedrijf Iris Loonen, fotograaf Jos van Kersbergen, timmerwerk en restauratie Mozaïek Wonen Ontwikkelingsmaatschappij Bolwerk Punselie Biscuit House Unica Bodegraven B.V. Woonpartners Midden-Holland

W AN DE L RO UT E

Nationale M onumenten Es tafe tte

I 2 0 11 Z AT E R D A G 14 M E


eu

w

ma r k t st ee

ni

ni euwe

en

we

la

e

v ha

ou

s

p se

en

vr

Z ATERDAG 14 MEI 2011

nt

so

ge

u meestal meer informatie krijgen. Uiteraard kunt u tu

bolwerk

go

e

�������������

Verlaat het parkje zoals u gekomen bent. Het witte pand aan de overkant f er w van het pleintje is het en l mo Willem Vroesenhuys. De rijke Gouwenaar De weg vervolgend ziet u het Lazaruspoortje Willem Vroesen liet zijn r a at do el en st a at dat hier in 1964 werd herbouwd met reliëfs diew a l e s t reigen huis in 1555 inrichten als rusthuis voor ooit andere gebouwen sierden. Het is nu de oude mannen. In de negentiende eeuw werd de toegang tot museumgoudA. Aan de straatkant huidige witte gevel in empirestijl aangebracht. ziet u de melaatse Lazarus aan tafel bij de Ga rechtsaf de Spieringstraat in en volg de rijke vrek, afkomstig van het leprozenhuis. Aan witte muur van het Vroesenhuis. Halverwege de de tuinzijde ziet u twee oude dames met het gevelwand bevindt zich een origineel poortje. stadswapen; zij sierden ooit het oudenvrouOnder de spreuk ‘Spartam nacti’ (aan jou viel wenhuis. In de tuin ziet u meer gevelstenen en Sparta ten deel, maak er iets moois van) ziet u beelden. MuseumgoudA was oorspronkelijk oude mannen met een stok en regenten met een het Catharinagasthuis witte kraag. Loop naar het eind van het gebouw bo ge n waar passanten op kosten en dan door het poortje dat toegang geeft tot de van de gemeente konden binnentuin van het Vroesenhuis. Na het vertrek s ta l a l oude mannen in 1976 werd het complex veer overnachten. Het gasthuis r s tde e e v van n ie u w e stamt uit de periode rond verbouwd tot appartementen. Respecteer de 1300. Het huidige complex privacy van de bewoners. bestaat uit het gasthuis, de kapel en voorbouw met Loop terug door de Spieringstraat en u ziet regentenkamer. rechts een indrukwekkende renaissance gevel uit 1642 met al weer een aardig poortje. Het Iets verder voorbij de kosterwoning is het reliëf met twee kinderen Tapijthuis. Gouda had in de 17de en 18de eeuw en het wapen van Gouda veel tapijtweverijen. Toen de belangstelling voor verwijst naar de oorspronkewandtapijten afnam, veranderde de bestemlijke functie van het gebouw, ming in bierbrouwerij. Nu vindt u hier de galerie het Weeshuis. Het weesen werkplaats van kunstenaar Menno Meyer en huisplein is in ieder jaargezetel van het Erasmus Genootschap Gouda. tijde een oase van rust in de drukke stad. (z.o.z.) spie

tuin

ring

at

a at

rs

tr

aa

n ve ha en v ha

stra

st

pe

st

str

oo

we

pe

t

De houten klokgevel van het Steenhouwershuis. is voorzien van voluten en werd rond 1800 gebouwd. Tot voor kort oefende steenhouwer Roodbol hier zijn ambacht uit. Nu is het de expositieruimte van Firma van Drie, de Goudse kunstenaarsvereniging.

oe

n g el

uw

Het pandje ernaast is de werkplaats en studio van beeldend kunstenaar Arie Bouter.

n

gr

al

fl u w el en si

ge

AM

Aan de zuidzijde van de kerk ziet u rechts een klein poortgebouw met vitrines van de archeologische vereniging tu p r Golda. U ziet rer f bodemin i nschatten die zijns opgegraven ge s h l bij ehet Bolwerk aan de rand nd r van heti kcentrum waar een st ra parkeergarage en woningen worden gebouwd at en de oude Gas- en Lichtfabriek een nieuwe bestemming krijgt. Het watertje dat hier loopt was onderdeel van de oorspronkelijke verbinding tussen IJssel en Gouwe.

la

ge

da

mark t

eg

la

u links de Kerksteeg in en dan rechtsaf. U loopt rond de langste kerk van Nederland, de Sint Jan. Na een stadsbrand en blikseminslag kreeg de kerk in 1552 zijn huidige vorm en grootte. U kunt binnen de schitterende glas-in-loodramen je bekijken, voor een groot deel gemaakt tussen lt t r a a aks 1555 en 1604 onder andere door de gebroeders b Crabeth tussen aan het eind van de zestiende eeuw.

n ne

��������

r a at

u

- we en n n er t stadhuis in de rug gaat n o ahet Met de voorgevel van w

RA

Verlaat het Stadhuis via de linker trap en maak een rondje om het stadhuis. Aan de zijgevel hangt een klokkenspel. Mechanische poppetjes beelden uit hoe Floris de Vijfde zijn kasteel verlaat om Gouda stadsrechten te schenken. Het balkonnetje eronder is de kaak. Hier werden mensen aan de kaak gesteld vanwege een kleine misdaad. Even verder aan de oostgevel bevindt zich het Coornhert monument. Deze Renaissancedenker en publicist overleed in 1590 in Gouda. Aan de achterzijde bevindt zich de burgerhal. Met de rug naar de burgerhal ziet u aan het marktplein onder andere de Waag en de oudste herberg van Nederland, de Zalm. Aan de westgevel is in 1948 een monument geplaatst, ter herinnering aan de Goudse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Sta aan de voorzijde van het stadhuis even stil bij het bordes uit 1603 gemaakt door Gregorius Cool. Hij reisde naar Bremen om persoonlijk de stenen te selecteren. De rekening werd betaald door het gilde van zakkendragers. Afgebeeld zijn twee atlanten met een draagkussen op het hoofd en forse leeuwen die de wapens van Gouda en Holland dragen. In de nissen staan beelden gemaakt rond 1950 in gotische stijl.

go

rf

kt

g ro en ew

h

onderweg ook nog binnen lopen bij heto gVVV kantoor. e

r ma

na aier str a at

r e panden kunt een rondje om de kerk. Bij de genoemde

g eu ze n st

Loopt u verder dan ziet u aan de linkerkant een kleine groene oase, de tuin van het Willem Vroesenhuys. In dit plantsoen staat rechts van g we d e pad de drukker Gheraert Leeu. Hij was de het n e t i eerste boekdrukker en uitgever van Gouda. Later e ng a l verhuisde Leeu naar Antwerpen. Bij de kerk ziet u het borstbeeld van de beroemde humanist Desiderius Erasmus die zijn wortels in Gouda had. Het beeld is gemaakt door Hildo Krop en na veel omzwervingen om Gouda terecht gekomen.

g

e Dit is een korte wandeling vanaf het stadhuis. U maakt nt

Nationale Monumenten Estafette 14 mei  

In 2011 wordt voor de 25e keer Open Monumentendag georganiseerd. Daarom is er een Nationale Monumenten Estafette, waarin iedere week een and...

Nationale Monumenten Estafette 14 mei  

In 2011 wordt voor de 25e keer Open Monumentendag georganiseerd. Daarom is er een Nationale Monumenten Estafette, waarin iedere week een and...