Page 1

(

· (I focus on people

KANTOORMEUBELEN

'

68 70 so

642677

I www.drentea.nl

E InfÇl@clrentea.nl

T +31 (0)591 F +31 (0)591

7825 AN Emmen-Nederland

darnes Oookstrast 20

'

·

50.000,- bruto: trihuiskosten in overleg.

Orders boven de

·

te voren

?EFC

é>

FSC

j)©

het volledig

b.v,

.

IRAN

I\IR

1\11

,":lr,:;

!I\I(.::

P

('i 77

Q(lf)A.dt:;

.

R-If

1f\If:!Pf\I!?/J

_

o'n{\1

0'"\'"

1\."

q;",'1 00')-1

0

C?n-l

_

[.I,

V

1\ 11'",,....,..... '"'

i

''-'1('(""7'001"'7

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten lnzake coor OhS Ie vernonten lèveringen SC5-(:00-002013 PEfCIG1·31,O 7 evor dienslel" zijn' ven I,oepa$slng dUlIrZçram-bosbeheer onze IillQ8!T1ene vè óop I n levgrlngsvoorwsGrden, zoals gl?deponeard bi,i cl KamG van I<ÓQRI13ndelte Meppe,l, Een veranrwoord bosbeheer voor eXOlnpJ.a J' worçt 1..1 zonder kosien Q,p 'aar:wrara{1 toe:gezonOen. Nadr !kkeIIJk 'worden andersluidende wWw.-pl3fan-êtlê rE1ritJ.nl ©'1 Q6,Forèst Slêwi:irdslliiJ Oouncë voorwaarden at jeWêZen, Öi'11lrenj het aarwmarden van de opcirScl1tsn wordl -dom" ons, eal"st definltféf- lJèsllsf n;;ideJ dt:! apdrÈû:,ht ons 1188ft bt;ir€llkt. Alleen 1) od Jcl n Il1.el II t F"SC.of P_EFt. I\GIlI1li3r1:.:: zijn gecel11lÏceerd,

Drentea Kantoormeubelen B.V.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief het eventueel inhuren van een verhulslift. takels e.d, Prijzen met ingang v<'lnl-9-2004, alle voorgaande prijzen komen hiermee te vervallen.

Voor iedere inhuizing moet rnlnlmaal 1 week van ingevulde Inhuisformuller in ons bezit zijn.

3

Orders boven de € 10.000,- bruto: 59/0 van het bruto orderbedrag. Bij inhuizingen op verdlepttiçen moet een passende lift beschikbeer zijn anders volgt een meerprijs op basis van rmcetcutette.

2

·

.

Orders lager dan € 10.000, bruto altijd op basis van nacalculatie: Per manuur € 35,Per gereden kilometer € 0,30

1

Voor de lnhulsservlce gelden de volgende voorwaarden:

Drentea Kantocrmeubelen B.V. biedt aan alle dealers onze irthulsservice aan. Met onze lnhulsservice bent u verzekerd Van een professionele inhuizing door Drentea specialisten.

INHUlSSERVICE

Goederen worden in principe niet retour genomen. Mocht u desondanks goederen willen dit worden retourneren, moet middel van aangevraagd door bijgaand reclamatieformulier ingevuld te faxen aan Drentea. Aan de hand van dit ingevulde reclamatieformulier wordt door Drentea beoordeeld wat de verdere procedure is. Alleen goederen die origineel verpakt zijn kunnen worden geretourneerd. Bij creditering van retourgoederen wordt maximaal 50% Van de netto factuurwaarde gecrediteerd.

RETOU EN

·

·

Voor alle leveringen gelden de alqernene voorwaarden: Leverinq begane grond tot achter de eerste deur. Leverlnq binnen Nederland per as bereikbaar dus exclusief de eilanden.

OOk bestaat de rnoqelljkheid de materialen bij een afwijkend adres af te laten leveren, mits het adres goed met een grote vrachtwagen bereikbaar is. Hlervcör gelden de volgende voorwaarden: Zendlnqen boven deC 2.300,- netto, worden franco geleverd, Zendingen onder de € 2.300, netto, worden transportkosten in rekening gebracht. De transportkosten per adres exclusief de eilanden zijn € 40,-

transportkosten doorberekend.

Alle standaard leveringen van Drentea Kantoormeubelen B.V. worden franco geleverd op uw magaz.ijn adres. Bij eventuele spoedzendingen per bode op uw verzoek worden wel

LEVERINGEiN

--

_

R7 71 Qn A41l

..

a

Drentea kantoormeubelen Postbus 2043 7801 CA Emmeh-Nederland

Drentea  

miranda janssen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you