__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Juni 2018 | Jaargang 17 - Nummer 2

7

Ondanks het goede werk van debatleider Bram van Dijk bleef iedereen opvallend lief voor elkaar

14

Even voorstellen: zes nieuwe BAN leden

IN DIT NUMMER O.A.

4

Betere belangenbehartiging door krachtenbundeling

11

Mr. Frank Troost over privacywetgeving in jip-en-janneketaal


2

ARCHITECTUUR INTERIEUR BOUWKUNDIG ADVIES ENERGIE ADVIES

Tijdelijk mensen van buiten de regio aan het werk? Wij hebben het betaalbare alternatief voor een hotel.

WWW.VAKANTIEPARKEIGENWIJZE.NL

Vakantiepark Eigen Wijze • Schoterpad 1 • 8314 RA Bant T 0527 261899 • E info@vakantieparkeigenwijze.nl

Advertenteren in de volgende INTERCOM? Bel Femke! 0527 - 27 46 00

Advertentieruimte 1/2 pagina 190x130 mm


Info

Bedrijven Actief zet zich in voor álle ondernemers in de Noordoostpolder.

Column

INTERCOM is een uitgave van Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) Redactie Huib van der Wal (tekstschrijver) Ronald Vissers (T-BB) Femke van Velthoven Jelle de Jong (TAN) Henk Pals voorzitter Bedrijven Actief

Coördinatie en redactiesecretariaat Femke van Velthoven Advertentieacquisitie Femke van Velthoven Ontwerp en opmaak ComSi BV www.comsi.nl Oplage 1.600 Deze uitgave wordt verspreid onder de ondernemers in de Noordoostpolder. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Foto voorpagina: Het verkiezingsdebat op 8 maart

Adresgegevens BAN Noordzijde 6a 8302 GL Emmeloord Postbus 29 8300 AA Emmeloord  0527 - 27 46 00  info@bedrijvenactiefnop.nl  www.bedrijvenactiefnop.nl

Invloed De campagnevoering door de politieke partijen is geweest en wij hebben allemaal kunnen stemmen. Als Bedrijven Actief Noordoostpolder hebben we tijdens deze campagne onze stem laten horen door en tijdens de politieke avond. Het was een goed georganiseerde avond, maar er waren helaas weinig ondernemers die de avond bezocht hebben. Dit is uiteraard jammer en het doet je afvragen; spelen de politieke economische thema’s dan niet onder de ondernemers in de Noordoostpolder? En dat terwijl er toch genoeg belangrijke onderwerpen zijn die ons leven en dat van onze onderneming flink kunnen beïnvloeden. Denk aan de leefbaarheid van de dorpen, arbeidsmarktissues zoals onder andere de aansluiting onderwijsbedrijfsleven, huisvesting voor jonge werkenden en participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; de noodzakelijke verduurzaming waarvan de energietransitie een onderdeel is, de uitvoering van het plan EmmeloordCentrum, de bereikbaarheid, de ondernemingsmogelijkheden in het buitengebied, de koopzondagen, de economische kansen op het terrein van recreatie en toerisme, promotie en acquisitie en nog veel meer. Het is voor een vereniging als de BAN belangrijk dat leden zoveel mogelijk actief participeren in de activiteiten, maar ook input aan het bestuur en commissies geven over wat zij belangrijke thema’s vinden. Samen oefenen we invloed uit daar waar het nodig is en werken we samen met anderen om onder andere de politiek te laten weten wat het bedrijfsleven wil

De vier collegepartijen, VVD, CU/ SGP, CDA en Politieke Unie, hebben gesprekken gevoerd om tot een nieuw collegeprogramma te komen. Daarin zijn beleidsafspraken gemaakt, die in de komende vier jaar zullen worden uitgevoerd. Op 16 mei is dat collegeprogramma in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Het zou het nieuwe college sieren het geformuleerde economische beleid op hoofdlijnen met ons te delen voor feedback. Gelukkig hebben we buiten de verkiezingen om regelmatig contact met het gemeentebestuur. Met LTO en OVG hebben we in een gemeentelijke commissie overleg over economische zaken. Hierin bespreken we lopende zaken en informeren wij elkaar over economische ontwikkelingen en thema’s. Nog veel meer zouden wij als Bedrijven Actief betrokken willen zijn vóórdat de besluiten vallen. Wat wij zelf kunnen doen om meer invloed uit te oefenen is een nog krachtiger ondernemersblok vormen. De BAN zou zich willen ontwikkelen tot een platform, een paraplu-organisatie, waarin alle organisaties die de belangen van het bedrijfsleven behartigen zoals LTO, OVG, StEP en Centrum Management Emmeloord, hun krachten bundelen. Want we hebben zoveel gezamenlijke belangen! De belangenbehartiging doen we dan ook veel krachtiger als we samenwerken, één krachtig ondernemersblok!

3

column

Colofon


4

Info

BAN zoekt altijd de samenwerking met andere (netwerk)organisaties

BAN en Stichting Centrummanagement Emmeloord delen hetzelfde kantoor

Als paraplu-organisatie fungeren wij als platform voor ondernemend Noordoostpolder. Samen sta je sterker!

Successen delen

Betere belangenbehartiging door krachtenbundeling Bedrijven Actief Noordoostpolder vertegenwoordigt momenteel zo’n 350 ondernemers in de Noordoostpolder. Dat aantal neemt nog elke maand toe. Daar zijn we blij mee. We werken dan ook hard voor onze belangenbehartiging, het bezoeken van bedrijven (leden en niet-leden), het delen van kennis en het organiseren van onze hoogwaardige netwerk- en kennisdelingsevenementen. Om een zo breed mogelijk gedragen belangenbehartiging te realiseren en tot een optimaal ondernemersklimaat te komen, zoeken wij de samenwerking met diverse andere (netwerk)organisaties. Of realiseren wij nieuwe samenwerkingsverbanden om nog meer draagkracht te genereren. Als paraplu-organisatie fungeren wij als platform voor ondernemend Noordoostpolder. Samen sta je sterker!

BAN & CME Een goed voorbeeld hiervan is het Centrum Management Emmeloord (CME), opgericht en ontstaan vanuit de BAN. Jarenlang hebben vertegenwoordigers van Bedrijven Actief achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen. Er is overlegd met vertegenwoordigers van landelijke detailhandelsorganisaties, met betrokken wethouders, met ambtenaren en met de eigen leden. Al die besprekingen resulteerden vorig jaar in een enquête en daarna in de oprichting van de Bedrijven Investerings Zone en Stichting Centrummanagement Emmeloord. Hier zijn we dan ook erg trots op! De oprichting van de BIZ en daarmee CME was nodig om ons stadshart levendiger en economisch krachtiger te maken. Het doel van de stichting is om meer bezoekers naar het winkelcentrum te trekken, het centrum van Emmeloord economisch te versterken, waar alle ondernemers van kunnen profiteren.

“De oprichting van de Bedrijven Investerings Zone is een mooi resultaat van de krachtenbundeling”.

De stichting werkt intensief samen met de BAN en de voorzitter, momenteel Jeroen Beekman, heeft zitting in ons bestuur. Tevens zit de officemanager van CME in hetzelfde kantoor als de BAN en is er regelmatig overleg. Zo blijven de continuïteit en de gemaakte afspraken binnen het centrum gewaarborgd. Vanuit de BAN, in de vorm van de brede centrumgroep, blijven wij de ontwikkelingen binnen het stadshart volgen en aanjagen. We behartigen daarmee nog steeds de belangen van alle ondernemers.


Info

Mijn passie is bedrijven te laten groeien

Ik kan investeerders verbinden met ondernemers die een financiering zoeken

Foto: Pim van der Maden

Onder de naam ‘Starter in beeld’ geven we in INTERCOM, met zes vaste vragen als uitgangspunt, een (door)startende ondernemer de gelegenheid zich te presenteren. Waarmee we een beeld krijgen van nieuwe ondernemersactiviteiten in onze regio. In deze aflevering ruimte voor Wisjora van Willy Feikens.

Starter in beeld

Wisjora, financiering, bedrijfsadvies Stel jezelf even voor: Ik ben Willy Feikens en woon in Emmeloord. Ik heb onder meer gewerkt als manager van een glastuinbouwbedrijf in de Noordoostpolder en daarna als specialist zakelijke financiering voor Rabobank Noordoostpolder-Urk. Zo’n twee jaar geleden ben ik begonnen met Wisjora. Ik hoefde niet weg bij de bank, maar had de behoefte om voor mezelf te beginnen.

“Met ruim twintig jaar ervaring in zowel de bancaire sector als het bedrijfsleven kan ik veel bedrijven helpen”.

Wat voor bedrijf ben je begonnen? Wisjora adviseert en helpt bedrijven als het gaat om financieringsaanvragen. Die markt is veel complexer geworden. Naast banken zijn er veel meer aanbieders van financieringen gekomen: crowdfunding, particuliere investeerders (business angels), grote financieringsmaatschappijen.

Ik help ondernemers overzicht te houden in deze complexe omgeving, help ze met het opstellen van het best mogelijke plan. Ook is het zo dat financiers het initiatief meer bij de aanvrager leggen. Je moet het vertrouwen winnen, anders verstrekken ze die financiering niet, of alleen tegen een zeer hoge rente. Daarnaast geef ik ook bedrijfsadvies.

Wat brengt Wisjora in de Noordoostpolder? Als ik bedrijven help met hun groei, is dat goed voor de lokale economie. Meer in het bijzonder: wellicht zijn er particuliere investeerders die nog niet zo bekend zijn, of niet bekend willen zijn. Ik kan ze verbinden met ondernemers die een financiering zoeken.

Wat maakt jouw bedrijf uniek? Dat is toch mijn persoonlijke aanpak en het advies op maat dat daaruit volgt. Mijn passie is bedrijven te laten groeien. Uniek is ook het samenwerkingsverband waar ik deel van uitmaak: 365 business support, een groep van experts in ondernemen. Leuk is dat we elke dag een ondernemerstip hebben voor onze volgers.

Ondernemen doen we samen? Wat kun je alleen? Als lokale ondernemers zijn we met elkaar verbonden. Ik ben lid geworden van Bedrijven Actief om andere ondernemers te ontmoeten, om mijn netwerk uit te breiden. Ook hoor ik op de bijeenkomsten wat er in ons gebied speelt. En natuurlijk zorgt de BAN voor belangenbehartiging. Wat dat voor mijn bedrijf oplevert is moeilijk te meten, maar ben ervan overtuigd dat het belangrijk is.

Wat voor ondernemerskansen biedt deze regio? We hebben in de Noordoostpolder prachtige bedrijven, met veel groeipotentie. Die wil ik graag helpen om te groeien.

 www.wisjora.nl

5


6

Levensverhalen

...geeft smaak aan uw huisstijl.

Jubileumboeken Speciale uitgaven Webcontent

Ik heb het mooiste beroep van de wereld, zeg ik vaak. Ik geniet van de interviews, van de vaak boeiende gesprekken, van het schrijven, van het schilderen met woorden. Of het redigeren van bestaande teksten. Heerlijk ambachtelijk werk. Nog fijner is dat je klanten daarmee kunt helpen. Door met sterke teksten en krachtige communicatiemiddelen bedrijven en instellingen meer waarde te geven.

Telefoon: 06 51 310 319 | www.huibvanderwal.nl

T 085 303 43 53

Goed in vorm!

huisstijl

website

emmeloord

drukwerk

belettering

t 0527 624 622

grootformaat

vlag

kleding

divers

i www.mijnvormgever.nl

www.slotenexpert.nl

24/7

beschikbaar en bereikbaar Eigen technische dienst Van advies tot installatie & onderhoud groot assortiment Sleutels & sloten inbraakwerende materialen digitale toegangscontrole Advies, levering en plaatsing van sluitplannen

SLOTENEXPERT MEIJERING Nagelerweg 12 8304 AB Emmeloord

“Uw sleutel tot

veiligheid“


Foto’s: Pim van der Maden

Info

Trots op de organisatie, maar licht teleurgesteld in het aantal bezoekers en het feit dat het debat tussen de lijsttrekkers wat vlak bleef

Met de gemeente wil Bedrijven Actief blijven werken aan een goed ondernemingsklimaat

Bedrijven Actief zal over de sociaaleconomische onderdelen van het collegeprogramma met het college in gesprek blijven.

Goede organisatie LTO en BAN

Debat Politieke Avond blijft vlak Trots op de organisatie, maar licht teleurgesteld in het aantal bezoekers en het feit dat het debat tussen de lijsttrekkers wat vlak bleef. Zo kijkt Ronald Vissers, voorzitter van Team Bestaand Bedrijfsleven, heel kort terug op de Politieke Avond, 8 maart in ’t Voorhuys. Veel tijd en geld waren in deze activiteit geïnvesteerd, samen met partner LTO Noord afdeling Noordoostpolder. Ronald Vissers: ,,We hadden voor ondernemers belangrijke onderwerpen als bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, economische groei en de ontwikkeling van het buitengebied in stellingen verwerkt. Partijen met verschillen in hun verkiezingsprogramma hadden we tegenover elkaar gezet. Ondanks het goede werk van debatleider Bram van Dijk bleef iedereen opvallend lief voor elkaar en waren de lijsttrekkers het vaker dan verwacht met elkaar eens.’’ Iets spannender was het stemmen via de stemkastjes. VVD en CDA zijn onder de ondernemers duidelijk de meest populaire partijen. Na afloop van de discussie bleek uit de meting dat zij wat terrein hadden verloren.

Voor Bedrijven Actief rest de komende vier jaar de taak om haar speerpunten onder de aandacht van de lokale politiek te houden. Die speerpunten zijn: Duurzaamheid, Digitale ontwikkeling, Centrumontwikkelingen Stadshart Emmeloord, Scholing & Onderwijs, Infrastructuur & Bereikbaarheid, Verbinden en Samenwerken, Veiligheid en Revitalisering bedrijventerreinen, Innovatiebeleid, Stimuleren recreatie en Sociaalbeleid arbeidsmarkt. Wiemer Haagsma (Politieke Unie) werd uitgeroepen tot winnaar van het debat, met Hylke Hekkenberg (Groen Links) als goede tweede. Na afloop kon er in de Beurszaal nog worden nagepraat bij de tafels van de politieke partijen, die daar hun politieke waar hadden uitgestald. Nu na een roerige verkiezingstijd het stof is neergedaald en de zetels in de gemeenteraad zijn verdeeld, blijkt overigens dat er opvallend weinig ondernemers in onze gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. Sacha Werkman (ONS) is een ZZP’er in bedrijfsadvies, Theo Groen (CDA) ZZP’er in de assurantiewereld en Bauke Wielenga (VVD) is zelfstandig makelaar. Dan hebben we het, na het bestuderen van de kandidatenlijsten, wel gehad.

Als deze Intercom uitkomt is het collegeprogramma vastgesteld. Bedrijven Actief zal over de sociaal-economische onderdelen van dat ‘regeerprogramma’ met het college in gesprek blijven. Met de gemeente wil Bedrijven Actief namelijk hard blijven werken aan een goed ondernemingsklimaat, aan het bevorderen van de economische bedrijvigheid in de Noordoostpolder. De zorg voor voldoende economische kracht en economische groei beschouwt de BAN als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek en bedrijfsleven.

7


Info

@BedrijvenActief

Verslagen zijn ook terug te vinden op onze Facebook pagina

#datdoetBANook

#datdoetBANook Nieuws? Een primeur? Of iets anders dat de BAN leden niet mogen missen? Meld het ons dan zijn wij erbij om op de diverse kanalen verslag te doen!

Flevopenningen Vrijdag 13 april waren wij te gast bij het Flevopenningengala, dit jaar georganiseerd in het Ravelijn in Zeewolde. De Flevopenning Toponderneming ging naar Tanis Food Tec uit Lelystad. De Participatie Flevopenning is gewonnen door CameraNu.nl van Urk en Avant Arte van student Curtis Penning won de Windesheim Flevopenning voor beste Comakership. Volgend jaar worden het Flevopenningengala georganiseerd in de Noordoostpolder! Heeft u hier suggesties of ideeën voor dan horen wij dat graag!

Foto: Evelien fotografie

8

Grenscorrectie goed voor economische groei Noordelijk Flevoland

Grenscorrectie Urk, Buitendijkse haven Urk Op 15 maart jongstleden werd op de dijk bij de grens tussen gemeente Urk en Noordoostpolder de bestuursovereenkomst getekend voor de grenscorrectie tussen beide gemeenten. Met de overeenkomst maken de gemeenten afspraken over de grenscorrectie en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Wethouder Hans Wijnants, Noordoostpolder en wethouder Geert Post, Urk, tekenden de overeenkomst, waarna ze symbolisch de gemeentelijke vlag herplaatsten. De gemeentegrens van Urk schuift, zowel in het zuiden als in het noorden, een stukje op. Het is de bedoeling dat de grenscorrectie vanaf 1 januari 2019 ingaat.

100 jaar Zuiderzeewet In 2018 vieren we dat het 100 jaar geleden is dat de Zuiderzeewet is vastgesteld. De Zuiderzeewerken hebben ervoor gezorgd dat het Nederland van nu er ingrijpend anders uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden: de woeste Zuiderzee werd bedwongen, de Afsluitdijk en de vorming van nieuw land door de inpoldering van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn hiervan zichtbare voorbeelden. Het komende jaar vinden er tal van activiteiten plaats. Waaronder ook de tentoonstelling ‘een eindeloze leegte’ in het vernieuwde museum op Schokland. De expositie is te bezichtigen tot en met 3 juni 2018.  www.100jaarzuiderzeewet.com

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland De uitbreiding van Urker grondgebied in het zuiden omvat straks de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland en het terrein aan de andere kant van de dijk. Gemeente Urk wil daar, in fasen, een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. In totaal gaat het om 150 hectare, waarvan 43 voor de haven en 107 voor nieuw bedrijventerrein. Daarmee zou Urk 30 jaar vooruit kunnen. Wethouder Geert Post, gemeente Urk: “De behoefte aan nieuw bedrijventerrein op Urk is groot. Nu kunnen we weer groeien en dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling in noordelijk Flevoland”. De gemeenten hebben hierin een gezamenlijk belang, dat bleek ook uit de visie op werklocaties die onlangs in beide gemeenten is vastgesteld. Afspraken In de bestuursovereenkomst hebben beide gemeenten afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over het soort bedrijven dat zich mag vestigen op het nieuwe bedrijventerrein. Dit om te voorkomen dat de uitgifte ten koste gaat van de ontwikkeling van bedrijventerrein in Noordoostpolder. Het nieuwe bedrijventerrein krijgt een maritiem karakter. Wethouder Hans Wijnants, gemeente Noordoostpolder: “Noordoostpolder en Urk zijn aanvullend op elkaars aanbod. Door onze sterke bedrijfstakken met elkaar te verbinden, willen we de kansen voor economische groei optimaal benutten”.


9

Agenda Wanneer Locatie Juni 7 Bestuursvergadering BAN 7 CEO - start 09.00 uur 21 Overleg ondernemersverenigingen Flevoland (POF) 28 Haringparty Rotary Club & BAN Juli 5 Bestuursvergadering BAN 12 Beachparty

Gemeentehuis ’t Voorhuys

Pier16

Bijeenkomst Agrofoodcluster Bedrijven Actief ging donderdagavond 12 april op bezoek bij het Agrofoodcluster, sinds kort gevestigd aan Penning 6, met uitzicht op de snelweg. Zo’n vijftig ondernemers maakten kennis met het cluster van zo’n dertig bedrijven in de agrosector, dat vooral gericht is op innovatie, het delen van kennis en het stimuleren van business in de open teelt, maar dat en passant ook de Noordoostpolder promoot.

Waterschapsverkiezingen 2019 Waterschap zoekt bestuurders! Als BAN onderstrepen we de belangrijke taak van het waterschap! Daarom vinden wij het ook belangrijk dat er wederom een goede vertegenwoordiging vanuit de Noordoostpolder is. Zoals altijd is het thema water erg actueel in de Noordoospolder. Denk momenteel aan de vernatting van Schokland! Bent u geïnteresseerd om bestuurder te worden bij Waterschap Zuiderzeeland en wilt u hier meer over weten? Het waterschap biedt een kosteloze training aan en deze start 17 april 2018. U kunt zich hier nog voor opgeven. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Heeft u vragen, mail dan naar: verkiezingen@zuiderzeeland.nl Als u belangstelling heeft horen wij het graag via info@bedrijvenactiefnop.nl  verkiezingen@zuiderzeeland.nl  info@bedrijvenactiefnop.nl

Er waren boeiende inleidingen van Cor van Veldhuijsen, directeur van Agrofoodcluster, en Erik Waterman van Waterman Onions. Ze gingen over kansen en bedreigingen in de agrosector, in de lokale economie, met een spontane en intensieve wisselwerking met de ondernemers in de zaal. ‘We krijgen onze vacatures niet meer vervuld. Al die openstaande betrekkingen bedreigen de groei van ons bedrijf’. Deze hartekreet was donderdagavond het meest te horen. Na de inleidingen tekenden zich tijdens de naborrel al voorzichtig initiatieven af om de aansluiting onderwijsbedrijfsleven te verbeteren. Vóór de inleidingen van het Agrofoodcluster kreeg Suplacon de onderscheiding ‘Beste leerbedrijf Noordoostpolder’. Peter Grutter, afdelingschef en stagebegeleider bij Suplacon, ontving de onderscheiding uit handen van Anneke Oosterhuis-Mes, directieadviseur van ROC Friese Poort.

Bedankje Tegengas Donderdag 15 februari heeft minister Wiebes in de Tweede Kamer gemeld dat het boren naar schaliegas geen optie meer is voor Nederland. Tegengas hijst de vlag in top en bedankt de inwoners, ondernemers en overheid voor de prima samenwerking. Mede daardoor is dit resultaat bereikt! Het boren naar schaliegas veroorzaakte de afgelopen jaren veel maatschappelijke onrust. De harde kern van het verzet bevond zich in de Noordoostpolder, het gebied dat als proefgebied aangewezen was. De hele poldersamenleving, georganiseerd in het samenwerkingsverband Tegengas, heeft zich de afgelopen jaren op vele plaatsen en niveaus intensief verzet tegen die plannen. Namens de BAN bedanken we ook via deze weg de actiegroep Tegengas voor hun inzet!


10

12 juli 2018

beachparty Strand Schokkerhaven PIER 16

voor meer informatie kijk op:

www.bedrijvenactiefnop.nl/beachparty


Info

Begin met bewustwording onder je medewerkers

Als er in deze periode toch nog twijfel of onzekerheid is, dan kun je het beste je juridisch adviseur even langs laten komen

Mr. Frank Troost is juridisch adviseur bij mth accountants

Ben jij er al klaar voor?

Over privacywetgeving in jip-en-janneketaal De afgelopen weken explodeert in de media de belangstelling voor de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) die per 25 mei van kracht wordt. Intercom doet er nog een schepje bovenop, maar in dit verhaal houdt juridisch adviseur mr. Frank Troost (46) van mth accountants adviseurs het heel eenvoudig. Hij vertelt over contactformulieren, printen op afstand, bewustwording, etc. Gewone zaken, waar alle ondernemers mee te maken krijgen. Omgaan met privacygevoelige gegevens wordt als het omdoen van een autogordel; je moet er eerst aan wennen, maar al gauw weet je niet beter. Frank Troost is bij mth, samen met een collega, de man die adviseert over de AVG. Met roadshows trok hij de afgelopen weken langs de mth-vestigingen, voor de interne bewustwording. Maar in de komende weken organiseert hij ook diverse bijeenkomsten voor klanten. De privacywet, die onder de naam General Data Protection Regulation al in 2016

door het Europese Parlement werd aangenomen, zorgt de laatste maanden voor wat nervositeit bij ondernemers. Frank Troost probeert voor rust en helderheid te zorgen. ,,Privacywetgeving was er al. De AVG scherpt deze wel aan. En de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal daar strenger op controleren, met eventueel veel hogere boetes als gevolg.’’ Maar wat moet een ondernemer nu concreet doen? ,,Begin met bewustwording onder je medewerkers’’, zegt Frank Troost. ,,Zorg dat ze discreet met gegevens van collega’s en klanten omgaan. Wees uiteraard vooral zeer voorzichtig met gegevens van zieke medewerkers. Maar doe bijvoorbeeld ook je kast op slot en zet je beeldscherm op zwart als je even naar het toilet gaat. Denk goed na over het gebruik van usb-sticks en laat de printer van het kantoor alleen printen als je er zelf bij staat. Een datalek kan ook fysiek zijn. Bepalingen daarover kun je ook in vernieuwde arbeidscontracten opnemen.’’

,,Op websites is ook nog veel te doen. Zorg er met je ICT-adviseur voor dat je site niet gehackt kan worden. Gebeurt dit toch, dan moet je daar bij de AP melding van maken en aangeven wat je aan dit probleem hebt gedaan. Neem op je website bepalingen op dat je voldoet aan de eisen van de AVG. Vraag bij je contactformulier om toestemming om de ingevulde gegevens te verwerken. Stuur je een klant een digitale nieuwsbrief? Vraag daarvoor toestemming. Dat hoeft niet elke keer, maar wel bij de eerste keer. Kortom; werk meer met vinkjes.’’ Tot slot geeft Frank Troost aan dat de AP kleine ondernemers vermoedelijk nog wat meer tijd zal gunnen om aan de nieuwe wet te wennen. ,,De AP kan wel scherper zijn richting advocatenkantoren, accountantsbureaus, financiële dienstverleners, medische bedrijven. Als er in deze periode toch nog twijfel of onzekerheid is, dan kun je het beste je juridisch adviseur even langs laten komen. Die kan in een paar uur tijd vragen beantwoorden en praktische to do–lijsten geven.’’

11


STARTPUNT

van ondernemend Noordoostpolder NOPLINC is het digitale netwerk platform voor ondernemend Noordoostpolder. Vanaf nu kunt u wanneer en zo vaak u wilt contact zoeken met andere ondernemers.

Ontdek de mogelijkheden die NOPLINC u kan bieden. Niet voor niets ondersteunen BAN, OVG en RONOP dit door Gemeente Noordoostpolder geĂŻnitieerde initiatief. Via NOPLINC wordt u op de hoogte gehouden wat er binnen ondernemend Noordoostpolder speelt. Ontmoet andere ondernemers, verenig u door middel van vakgroepen, plaats uw berichten en vacatures. Stagaire nodig? Geen probleem, plaats uw aanvraag of zoek in het aanbod. Kortom genoeg redenen om u zelf nu aan te melden! NOPLINC kost u geen geld, alleen wat tijd. Ontdek zelf wat het u kan opleveren!

NOPLINC.NL


Info

Het Toon Hermans Huis is een Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten

Welke doelstellingen zou u graag toevoegen? Denk mee!

Denk mee! Het dagelijks bestuur van VNO-NCW Flevoland wil de kaart van Flevoland aanpassen. Afgelopen twee jaar heeft VNO-NCW gewerkt aan een aantal lobbydoelstellingen. Aan ons om hier input voor te geven of bestaande doelen aan te vullen. Welke vragen vanuit de Noordoostpolder willen wij dat VNO-NCW bij hun lobbydoelstellingen toevoegt? Wat moet er in de Noordoostpolder nog gebeuren met betrekking tot het OV? Wat willen we met de Floriade? Denk ook aan het upgraden N50 - A50 of de lobby voor de spoorlijn. Welke doelstellingen zou u graag toevoegen? info@bedrijvenactiefnop.nl

28 juni 2018 | Aanvang 17.30 uur

BAN | Rotary 't Voorhuys Emmeloord

Entree

haringparty 20,â‚Ź

pties en 2 consum Inclusief haringhappen. kt onbeper

De opbrengst van de haringparty komt ten goede van het...

13


14

Info

Nieuwe leden Geesinknorba Group Gestart als Groepscontroller in 2014, is Ruurd de Jong medio 2016 benoemd als CFO van Geesinknorba Group (GN). GN ontwerpt, bouwt en onderhoudt innovatieve waste management oplossingen die haar klanten helpt onze wereld duurzamer te maken en houden. Met merken als Geesink, Norba en Kiggen is GN actief op de wereldwijde markt. Mede dankzij de overname door Firion Investments in september 2017 kan GN weer bouwen aan een mooie toekomst. Een prachtig bedrijf, vult Ruurd aan, actief in de regio en gebruikmakend van de omringende leveranciers.  www.geesinknorba.com

Martijn Visser

Mijn naam is Martijn Visser en ben sinds 2006 werkzaam als uitvaartondernemer in het gebied Noordoostpolder/Urk. Ik ben in Emmeloord geboren en getogen, getrouwd en vader van 3 dochters en 1 zoon. Met mijn franchiseonderneming ‘Monuta Visser’ heb ik inmiddels heel wat families mogen bijstaan met het verzorgen en begeleiden van hun afscheid. Een prachtig en dankbaar beroep. Per 1 juli heb ik besloten te stoppen als franchisenemer bij Monuta en zal ik mijn bedrijf geheel onder eigen naam voortzetten. Na 12 jaar een nieuwe stap waar ik erg veel zin in heb. Uw afscheid, mijn zorg…

Energie Advies Emmeloord Energie Advies Emmeloord is opgericht door Marinus de Vries. Met mijn jarenlange ervaring op het gebied van installaties en bouw, ben ik voor u de juiste partner als u op zoek bent naar een landelijk erkend EPA adviseur voor het uitbrengen van maatwerkadviezen op het gebied van duurzaamheid en energie voor particulieren, woningcorporaties, verenigingen en de zakelijke markt. Ook voor EPG-berekeningen voor de woningbouw en projectmanagement bij aanleg van o.a. zonneweides, kortom voor al uw vragen op het gebied van de energietransitie kunt u bij mij terecht. Energie Advies Emmeloord kent de markt en is door veelzijdige kennis en vakmanschap uw partner voor deze markt.  www.energieadviesemmeloord.nl


Info

Wist u dat u hier ook kan staan?

Jolanda Wicherson

Mijn naam is Jolanda Wicherson. Woon bijna mijn hele leven in Emmeloord. 14 jaar geleden startte ik mijn bedrijf. Als ondernemerscoach help ik ondernemers zakelijk en menselijk groeien. In 2015 werd ik zakenvrouw van Flevoland. In 2017 schreef ik het boek: geef je bedrijf een Kickstart. Klanten vinden en binden in de eerste 5 jaar van je onderneming. Sinds 2018 is mijn kantoor gevestigd in het ondernemershuis, boven het kantoor van de BAN.

Kennis delen en krachten bundelen bij de BAN

Skilde Skilde helpt organisaties bij het organiseren van leren. Het volgen van een training is vaak de eerste reactie op de vraag om uw personeel te ontwikkelen, het aanpakken van een probleem of inzetten van een verandering, maar is dit daadwerkelijk de juiste oplossing? Skilde laat zien dat opleiden en ontwikkeling van personeel zoveel meer is dan het laten volgen van een cursus of training, dat leren en presteren hand in hand gaan en dat ontwikkeling van uw personeel én organisatie niet altijd veel geld hoeft te kosten. Een leven lang leren? Skilde weet hoe. Skilde geeft advies en kan op u projectbasis werk uit handen nemen.  www.skilde.nl

 www.jolandawicherson.nl

Theo Groen, GroenExpertise Schadezaken behandelen is de specialiteit van GroenExpertise. Het bedrijf heeft in de persoon van Theo Groen ruim twintig jaar ervaring in het oplossen van verzekeringszaken. Als kenniscentrum levert GroenExpertise graag een bijdrage aan herstel van verstoorde situaties en het bewaken van bedrijfscontinuïteit. Met wortels in de agrarische sector (her)kent GroenExpertise de belangen van agrarisch ondernemers. GroenExpertise heeft bij schadezaken in de groene ruimte oog voor gezondheid van mens, dier en plant. GroenExpertise kent de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf, weet wat er leeft en kan daarop inspelen. GroenExpertise wordt onder andere gevraagd voor schadebepaling van bedrijven en particulieren in het gaswinningsgebied van Groningen. GroenExpertise behandelt schadezaken binnen alle geledingen en branches. Heeft u hulp nodig bij een brandschade, stormschade, bedrijfsschade, aansprakelijkheid kwestie, toedracht onderzoek, bedrijfskundige expertise bij een juridisch geschil neem dan contact op met Theo Groen.  www.groenexpertise.nl

15


design is the

silent ambassador

of your BRAND Paul Rand

www.miracledesign.nl

Profile for Jelle de Jong

180736 ban intercom 02 2018 def  

180736 ban intercom 02 2018 def  

Advertisement