Page 1

TEMA 2: Sistemes operatius i gestió de xarxa 1. SISTEMA OPERATIU DEFINICIÓ: Conjunt de programes que permet que un ordinador funcioni i executi aplicacions

1.1.Parts Kernel: És el nucli del sistema, i és el que controla les demès mòduls. Administrador de memòria: S’encarrega d’ordenar i assignar espais a la RAM perquè s’executin els programes. Sistema d’entrada i sortida (E/S): Controla els diferents dispositius connectats a l’ordinador i controla la velocitat de cada dispositiu. Administrador de fitxers: S’encarrega de crear, modificar, eliminar i localitzar els fitxers.

1.2.Controladors de dispositius (DRIVERS) Són programes per a la comunicació entre perifèrics i el Sistema Operatiu. Hi ha un controlador per a cada dispositiu i cada Sistema Operatiu.

1.3.Tipus de Sistemes Operatius Sistemes operatius virtuals: Virtual Box Sistemes operatius únics: Windows, Linux, Mac, etc... Sistemes operatius duals: Windows – Linux Sistemes Operatius Online: Eye OS, O.O Desk Sistemes Operatius per mòbils i tablets: Android, IOS, Symbian, Palm OS, Windows Mobile


1.4.Comparació Linux vs. Windows vs. MAC

LINUX (tot-terreny robust) • Avantatges: o Estable y ràpid o No ha de ser utilitzat per persones que tinguin coneixements d’informàtica. o És software gratuït o És multitarea o Té recolzament de milers de programadors a nivell mundial o Té una interface gràfica igual o millor que les altres • Inconvenients: o Linux no llegia les particions de Windows, però ara ja si o A la majoria de distribucions s¡ha de conèixer el hardware a l’hora d’instal·lar o Configurar-lo la primera vegada pot ser complicat o Alguns dels dispositius de última generació no els suporta.

WINDOWS (Utilitari familiar) • Avantatges: o Més fàcil d’utilitzar o Tenen aplicacions desenvolupades en menys temps o Nou aspecte gràfic: el “Windows aero” pot usar finestres transparents o Més compatibilitat amb perifèrics • Inconvenients o Problemes de compatibilitat amb programes per sistemes operatius anteriors o Requeriment de molta memòria RAM i disc dur o Cost molt alt o La majoria de virus estan fets per Windows

MAC ( Deportiu de disseny) • Avantatges o Millor rendiment i adaptabilitat o Millor resistència a atacs de virus i hackers o Té un suport tècnic molt bo (Apple) o Perfecte compatibilitat i sincronització de Ipods, Iphones o Ipads o Visualment és més atractiu, amb elegants dissenys • Inconvenients o Els ordinadors MAC són més cars que els convencionals o No permeten una gran personalització


2.Altres maneres d’arrencar un ordinador

Sistemes duals És quan tenim instal·lats dos sistemes operatius al mateix ordinador. Els discos durs dels ordinadors s’organitzen en particions, que poden tenir diferents sistemes de fitxers, i a on hem de posar cada sistema operatiu. Hi ha diferents gestors d’arrencada: - Grub: Utilitzat a Linux - Loader: Utilitzat a Windows

Màquines virtuals i sistemes On-Live Consisteix en executar un programa que simula un ordinador complet dins del Sistema Operatiu i a on es poden provar i executar diferents Sistemes Operatius alhora. Exemples: Virtual Box, Colinux, VMWare, etc...

Sistemes Operatius a Live-CD Són sistemes operatius capaços d’arrencar des de un CD o un DVD sense necessitat d’instal·lar-los al disc dur i així provar-los sense haver d’instal·lar res, i a més utilitzar les aplicacions que venen instal·lades.


ACTIVITATS 3/44 Justifica els avantatges de disposar d’un sistema dual d’arrencada. Els avantatges que hi ha en tenir un sistema dual d’arrencada són que si un Sistema Operatiu s’espatlla i deixa de funcionar, podrem accedir als arxius des de l’altre i així poder recuperarlos. Un altra avantatge és que pots utilitzar un per fer servir uns programes únics per aquell sistema operatiu i l’altre utilitzar-lo per uns altres. 5/44 Busca informació a Internet i localitza alguna aplicació capaç de gestionar les particions del disc dur. Alguns programes per Windows que permeten gestionar les particions del disc dur són Easeus Partition Master Home Edition o el Norton Partition Magic 7/50 Enumera les tasques que du a terme un sistema operatiu. Un sistema operatiu assigna a cada programa un espai en la memòria RAM, controla els perifèrics connectats a l’equip i la seva velocitat, i controla els fitxers de l’ordinador. 8/50 Explica que és una partició i la importància que té aquest concepte a l’hora d’instal·lar dos o més sistemes operatius en un mateix equip. Una partició és cada espai del disc que dediquem a una cosa, com alotjar el sistema operatiu, dades o programes. Cada sistema operatiu té els seus sistemes de fitxers per a poder llegir els arxius que hi ha en cada partició. A l’hora d’instal·lar un sistema operatiu dual, hem de fer una partició per un sistema operatiu i una altra per l’altre, i desprès unes altres opcionals per dades, per intercanvi de fitxers, etc... 9/50 Explica amb poques paraules el procediment que cal seguir per llegir des d’un ordinador un fitxer col·locat en una carpeta d’un altre ordinador que estigui en la mateixa xarxa. Hem de posar la informació en una carpeta compartida entre els dos ordinadors o entre els equips del mateix grup de treball. 10/50 Respon: a) Què és un gestor d’arrencada? És un programa que s’encarrega d’arrencar el Sistema Operatiu, i en cas de que la arrencada sigui dual, et dona a escollir entre els diferents Sistemes Operatius instal·lats. b) Què és un SO en format Live-CD? Quins avantatges té? És un Sistema Operatiu que es pot provar sense instal·lar-lo al disc dur. c) Quines modificacions cal fer a la BIOS d’una màquina perquè arrenqui amb un SO carregat en un Live-CD? Cal col·locar el CD com a primer perifèric des del que s’arrancarà el sistema operatiu.

Tema 2: Sistemes Operatius  

Teoria i Activitats del tema 2