Page 1

LA PRIMERAGUERRAMUNDIAL

Marta Antequera Guillem, Araceli Asins García, Miquel Martínez Marín, David Quiles Núñez


LA PRIMERAGUERRAMUNDIAL

La primera guerra mundial 1.

Introducció

2.

Causesdel conflicte -Crisis prebèliques -Raons reals per a l’inici de la guerra -La Triple Aliança -La Triple Enteça

3.

Desenvolupament de la Primera guerra mundial -La guerra de moviments -La guerra de posicions -La intervenció dels Estats Units -Sortida de la guerra de Rússia -Final de la guerra

4.

Característiques del conflicte -Noves tècniques aplicades a la guerra -Canvis socials -La dona i la guerra -Aspectes econòmics -La propaganda

5.

Consequències de la guerra -Pèrdues -Transformació de la societat -Modificacions territorials -Problemes econòmics

6. Conclusions


LA PRIMERAGUERRAMUNDIAL

En aquest treball anem a parlar sobre un dels fets més importants del s. XX. Parlem de la Primera Guerra Mundial. En aquesta guerra s’enfrontaren els països més poderosos d’Europa amb recolzament d’altres països d’Àsia i Amèrica. El conflicte transcorre des de 1914 fins a 1918, només uns pocs anys després de la segona revolució industrial, en la que Alemanya aconsegueix grans riqueses,però necessita expandir-se per a tindre més matèria primeres a i més terrenys on comerciar. En canvi Anglaterra i França dominaven gran part del món i tenien por de que Alemanya decidirà anar a per algunes de les seues terres. Desdel seu naixement, l’imperi Alemany va ser una de les grans potències militars i econòmiques que amb l’imperi Austrohongarès, dominaven l’Europa central. Encara així, la necessitat de matèries primeres i el fet de voler ampliar el seu mercat els feien voler expandir-se, però en els anteriors segles, Gran Bretanya i França s’havien repartit el territori conquerit del planeta. Per aquest motiu, Anglaterra i França començaven a pensar que l’imperi Alemany podria ser una amenaça al seu domini mundial. A més, en els anys anteriors havien hagut alguns enfrontaments entre els països balcànics. Però la causareal és la següent: El 28 de Juny de 1914 van assassinar a l’arxiduc Francesc Ferran que més tard hauria de haver sigut l’hereu de l’imperi Austrohongarès. L’assassíera un estudiant serbi, de manera que l’imperi abans nomenat no va tardar en culpar al govern de Sèrbia. Alemanya va assegurar que donaria suport a l’imperi Austrohongarès, i Anglaterra va dir que suportaria a Sèrbia. Açò va fer que la guerra esclatés, i els païsosestaven clarament dividits en dos grups: La triple aliança, formada per l’imperi Alemany, l’imperi Austrohongarès i Itàlia, encara que desprès Itàlia trairia l’aliança i lluitaria per a la triple enteça. Altres països anaren unint-se posteriorment, com Bulgària o l’imperi Otomà. I La triple enteça, formada per Gran Bretanya, França i Rússia, als que s’afegirien molts països més tard. El seu objectiu era frenar el desig de conquesta i de aconseguís colònies de l’imperi Alemany. La guerra de moviments van ser les operacions que van tenir lloc durant 1914, centrades en els esforços alemanys per derrotar a França i, una vegada aconseguit això, aniquilar els exèrcits de Rússia. Durant aquesta fase els alemanys van emprar una estratègia basadaen ràpids moviments amb l'objectiu de sorprendre als seus adversaris. Esva desenvolupar en dos fronts: En l'occidental i en el front oriental. La guerra de Posicions també anomenada de trinxeres és on els exèrcits combatents mantenen línies estàtiques de fortificacions cavadesa terra i enfrontades. Va sorgir a partir d'una revolució en les armes de foc i a un increment en el seu poder, senseque hagués al mateix temps un augment en la mobilitat i en les comunicacions. Hi va haver períodes de guerra de trinxeres en la Guerra Civil Nord-americana (1861-1865) i en la guerra rus-japonesade 1904-1905, però va arribar al seu punt màxim de brutalitat i mortalitat en el Front Oest de la Primera Guerra Mundial. La intervenció americana transformar les condicions de la guerra, perquè Estats Units posseïa recursos en homes molt superiors als dels Imperis Centrals, i va poder fabricar fàcilment tota classe armament. L'equilibri de les forces a Europa es va trencar. La participació de la marina americana va augmentar els mitjans de lluita contra la guerra submarina a l'Atlàntic. El govern de Washington va embargar les exportacions destinadesals estats neutrals, augmentant així el rigor del bloqueig dirigit contra Alemanya. Endavant Gran Bretanya i França rebrien del govern americà. La intervenció dels Estats Units té gran transcendència en la mentalitat col · lectiva, ja que per entra a la guerra sensecap tipus de regateig i sensepromesa de compensació. Rússia es retira per que els enemics havien matat a molts soldats i a Rússia hi havia revolució Bolchevique i no estava militantment preparada per seguir en la guerra. Alemanya va decretar el febrer de 1917 l'atac dels seus submarins senseprevi avís a tots els vaixells ja fossin enemics o neutrals. Alemanya buscava d'aquesta manera contrarestar el gran poder naval dels seus enemics, especialment de la marina britànica. A Estats Units va perjudicar aquesta política, ja que mantenia intensos contactes amb les potències de la Triple Entente. Estats Units va declarar la guerra a Alemanya el 2 d'abril de 1917, basant-se en els atacs a la seua marina comercial. Això va significar un gran suport de material i homes per la Triple Entente. El major èxit dels imperis centrals aquest any va ser la victòria en Caporetto de austríacs i alemanys sobre els italians. En el front oriental, després del triomf de la revolució bolxevic a la tardor de 1917, el nougovern rus va abandonar la guerra. Va signar un armistici i la pau de Brest-Litvosk al març de 1918. Malgrat l'abandonament de la guerra de Rússia, les potències centrals es trobaven exhaustes causade la llarga durada de la guerra i a la intervenció de les tropes nordamericanes. L'última ofensiva alemanya va fracassar de nou en el Marne. Bulgària va signar l'armistici el 29 de setembre, i el 4 de novembre també cedia Àustria. Alemanya va abdicar Guillermo II el 9 de novembre, i el nou govern va signar l'armistici. Les característiques principals que es van veure a la primera guerra mundial van ser les noves tècniques que van utilitzar a les guerres, ja que d’aquesta manera tenien més recursos per a defendre’s.


LA PRIMERAGUERRAMUNDIAL

Per altra part, hi va haver molts canvis socials, ja que es va crear grans enfrontaments entre les classes socials. Sobretot quant la dona es va incorporar al sistema productiu, que va modificar algunes coses,i va adquirir més importància. En la guerra l’economia es va veure un poc pobra per culpa de l’especulació. I una característica important, es que van fer un ús intensiu de la propaganda, perquè hi van cran una gran rivalitat. Gràcies a la superioritat que tenia la Gran Bretanya, va poder portar endavant un bloqueig comercial per a que Alemanya no pogués rebre cap cap tipus de producte. El bloqueig que van provocar es va basar principalment en controlar per l’Atlàntic i el mar del Nord. D’aquesta manera, per a poder defendre’s i combatre’l, Alemanya va decidir utilitzar una nova arma, que és el submarí. Així que hi podien utilitzar-los tant per a atacar com a transport, ja que era el únic que hi anava per baix de l’aigua, i a més, ningú el podia veure. Després van començar també una nova tècnica en la que encara que al principi li van donar molta importància, els va ser de gran utilitat ja que es feien servir per a observar i espiar als enemics. I també els van ser d’ajuda perquè es van poder utilitzar amb fins bèl·lics globus i, sobretot, dirigibles. En els païsosindustrials les classessocials van tenir enfrontaments, fins es parlava de nacions diferents. Però es desvalora el sentiment patriòtic de les masses.Esva manifestar la "unió sagrada" de tot el poble que van votar que alguns socialistes s'incorporaran al govern a França i Bèlgica. La mobilització i concentració inicials de tropes s’efectuaran enmig de l'entusiasme popular. L'efecte negatiu d'una guerra llarga i mortífera va afectar els combatents. Per culpa de l'especulació van acabar provocant una profunda crisi política i social amb la suma de dificultats econòmiques. La diferència entre treballadors qualificats i no qualificats i la producció en sèrie; permetre a dones i treballadors no qualificats llocs en escalessalarials. L'escenari de la guerra, va ser una revolució anticapitalista, amb principis marxistes. La idea que una revolució social era possible a Occident va ocupar un lloc superior en el clima social i polític després de la guerra. Les classesmitjanes van sortir empobrides del conflicte, mentre que van sorgir noves fortunes relacionadesamb la producció d'armes i l'especulació de queviures. Les massesobreres van patir una important pèrdua del poder adquisitiu dels seus salaris a causade la inflació i van ser protagonistes d'una intensa agitació laboral, concretada en una onada de vagues. La incorporació de la dona al sistema productiu durant el conflicte de la primera guerra mundial va trencar el poder que fins eixe moment havien exercit en ell els homes, perquè alteren els esquemestradicionals de desenvolupament del capitalisme. Durant la guerra la dona va adquirir consciència de la seva capacitat per desenvolupar les habilitats dels homes i demandar un creixent protagonisme en el mercat laboral. Esfeia un ús intensiu de la propaganda l'esclat de la guerra es va veure afavorit per un ambient de rivalitat internacional materialitzaren actituds xovinistes i en una confiança cega en les pròpies possibilitats d'èxit militar. Els sectors bel · licites estimular l’agressivitat recorrent a l'ocupació de tots els mitjans al seu abast, entre els quals va destacar la manipulació de la premsa. Desprès d’aquesta guerra es van signar molts tractats per a previndre futurs conflictes. El Tractat de Trianon va ser el primer tractat firmat desprès del conflicte que va pactava la divisió de l’imperi Austrohongarès a Txecoslovaquia, Sèrbia, Hongria, Croàcia i Eslovènia. El Tractat de Versalles obligava a Alemanya a assumir la responsabilitat d’haver provocat la guerra i se li imposaven el desarmament, la pèrdua de territoris i el pagament d’indemnitzacions considerables. Aquest pagament va acabar de pagar-se a 2010. El Tractat de Sevres: Va constituir la divisió de l’imperi Otomà i va repartir els seus territoris entre França i Gran Bretanya. El Tractat de Nevilly va exigir el reconeixement de Iugoslàvia per part de Bulgària com a estat independent. Però no només es van signar tractats, a més aquesta guerra va tindre greus conseqüències a nivell humà, ja que es va cobrar nou milions de morts i va deixar milions d’incapacitats. A més, Europa va quedar desolada amb ciutats senceres destruïdes i fabriques arrasades. Nosaltres pensem que l’imperi Alemany utilitzà l’assassinat de l’hereu de l’imperi Austrohongarès com a pretext per començar la guerra i guanyar territori. També pensem que el fet de que Itàlia traira la triple aliança demostra que es donaren compte de que realment estaven lluitant per a que Alemanya aconseguís terres i no realment per a defendre l’imperi Austrohongarès.

Primera Guerra Mundial (2)  

Síntesi sobre la primera guerra mundial