Page 1

ICONOGRAFIA DE LA CRUCIFIXIÓ


Crucifixi贸, porta Santa Sabina, Roma S. V, fusta


Crucifixi贸 i su茂cidi de Judes, lateral arqueta, Roma S. V, marfil


Crucifixi贸, Evangelari de Rabula, Siria, S. VI


Crucifixi贸, Santa Maria Antiqua, Roma, S. VIII, fresc


Estauroteca, Costantinoble, S. VII-IX, esmalt


Criuificci贸 i Naixement, s. IX-X, escola francesa, marfil.


Creu de Gero, S. X, fusta policromada, seu de Colònia


Creu de Muiredach, S. X, talla en pedra, Irlanda


Creu de Muiredach, S. X, talla en pedra, Irlanda


Crucificxió, placa d’enquadernació de marfil, S. X-XI, Renània


Majestat Batll贸, mitjan segle XII, fusta policromada


Crucifixi贸, taller de los Berlinghieri, ca. 1220, pintura sobre tabla. Lucca, Pinacoteca Civica.


Crucifix de Fernando I i Sancha, S. XI, Museo Arqueol贸gico Nacional


Capitell claustre catedral de Tarragona


Crucifixi贸, Salteri de Bonmont, 1260, pergam铆


Crucifixió, Salteri d’Evesham, 1250, pergamí


Giotto, Crucifixió, ca. 1310, pintura al fresc. Pàdua


Crucifixió i Resurrecció, tapís de la sèrie de la Passió, taller de Arrás, primera meitat del s. XV, llana. Zaragoza, Museo de Tapices de la Seo


Matthias Gr眉newald, Crucifixi贸, ca. 1511-1520, Oli obre fusta, National Gallery.

Iconografia crucificció  

ICONOGRAFIA CRISTIANA