Page 2

1. Competències bàsiques treballades

Comunicativalingüística Artística i cultural Tractament de la informació i competència digital Matemàtica Aprendre a aprendre Autonomia i iniciativa personal Coneixement i interacció amb el món físic Social i ciutadana

x x x

2. Àrees i professorat implicats

ÀREES: Llengua catalana Llengua castellana Coneixement del medi Matemàtiques Educació artística

x x x x

PROFESSORAT IMPLICAT: Irma Miñarro Carmen Magallanes Anna Navarro Neus Miranda

x 2

Profile for Miquel Bleach

ppt 3r  

ppt 3r  

Advertisement