Page 18

7. Monument de La Sardana Tipus Desenvolupament

Nº sessions 3

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Objectius: -Conèixer el Monument de la Sardana que hi ha a Barcelona -Conèixer l'instrument tradicional característic de la sardana. - Visitar el monument de la Sardana - Apropar-se a la música i dansa tradicional catalana.

Continguts: • Presentació referent i autor • Creació artística • Visita al Monument Criteris d’avaluació: • Adquirir els coneixements adequadament i amb un bon nivell d’assoliment. • Participar i respectar les diferents aportacions. •Fer una bona presentació del treball realitzat. Enllaç: •

18

Profile for Miquel Bleach

ppt 3r  

ppt 3r  

Advertisement