Page 16

7. Moments en família Tipus Desenvolupament

Nº sessions 9

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Objectius: •Participar en el disseny de la celebració aportant idees. •Exposar a les famílies les activitats i investigacions del projecte fetes. •Participar amb la família en una acció artística plàstica d’escola.

Continguts: • Treball col·laboració amb tots els nivells de l’escola. • Conèixer els sons de l’escola i representar-los Criteris d’avaluació: •Exposició ordenada de les seves idees •Argumentar les seves opinions. •Escolta els altres. •Esforç en fer la seva feina el millor que sap. Enllaç: • Powerpoint Moments en família

16

Profile for Miquel Bleach

ppt 3r  

ppt 3r  

Advertisement