Page 15

7. Coneixem els continents Tipus Desenvolupament

Objectius: -Pintar en un mapa mundi els diferents continents. - Identificar alguns països dintre del continent.

Nº sessions 3

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Continguts: -Continents -Paisos -Mapa mundi

Criteris d’avaluació: • Conèixer els continents del món • Participar activament en l’aprenentatge.

Enllaç: •

15

Profile for Miquel Bleach

ppt 3r  

ppt 3r  

Advertisement