Page 13

7. Motivació Tipus Inicial

Nº sessions 4

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Objectius: -Saber estar en un lloc públic. -Valorar i participar adequadament en les activitats que es plantegen -Saber discriminar informació per l’elaboració d’hipòtiesis

Continguts: •Escolta activa. •Formulació d’hipòtesis. •Escriptura de les hipòtesis. •Ordenació de les idees.

Criteris d’avaluació: •Participar en la aportació d’idees. •Respecte per l’opinió dels companys. •Aplicar les normes de comportament en un lloc públic. Enllaç: •

13

Profile for Miquel Bleach

ppt 3r  

ppt 3r  

Advertisement