Page 12

7. Instal·lació de Nadal Tipus Inicial

Objectius: - Conèixer i valorar els coneixements previs que es té sobre el tema anual del projecte - Participar en el disseny de la instal·lació conjunta.

Nº sessions 6

Processos predominants Observació

Continguts: -Treball en equip i cooperació. -Interés per les manifestacións culturals d’arreu del món.

Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Criteris d’avaluació: • Implicació personal durant el procés de treball. •Bon ús del material i l’elaboració durant el procés.

Enllaç: •

12

Profile for Miquel Bleach

ppt 3r  

ppt 3r  

Advertisement