Page 11

7. Creació de la nostra dansa basca Tipus Inicial

Nº sessions

Objectius:

-Escoltar i gaudir amb músiques de diferents estils -Saber utilitzar el llenguatge corporal i verbal adequadament. -Col·laborar en les feines grupals que es presentin.

6

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Continguts: -Escolata activa. -Interés per les manifestacions culturals.

Criteris d’avaluació: • Participar activament en les activitats de l’aula. •

Enllaç: •

11

Profile for Miquel Bleach

ppt 3r  

ppt 3r  

Advertisement