Page 10

7. Coneixements previs i diferècia entre ball i dansa Tipus Inicial

Nº sessions

Objectius: - Conèixer i valorar els coneixements previs que es té sobre el tema anual del projecte - Clarificar els conceptes de dansa i ball.

2

Processos predominants Observació Reflexió

Continguts: -Aportacions del coneixements i vivències de l’alumnat. -Hàbits per mantenir una conversa

Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Criteris d’avaluació: • Exposició argumentada i ordenada de les idees. • Respecte davant de les intervenció de la resta de companys.

10

Profile for Miquel Bleach

ppt 3r  

ppt 3r