__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Com es van crear les mĂşsiques i les danses tradicionals? Recerca realitzada per la classe de 3r

1


1. Competències bàsiques treballades

Comunicativalingüística Artística i cultural Tractament de la informació i competència digital Matemàtica Aprendre a aprendre Autonomia i iniciativa personal Coneixement i interacció amb el món físic Social i ciutadana

x x x

2. Àrees i professorat implicats

ÀREES: Llengua catalana Llengua castellana Coneixement del medi Matemàtiques Educació artística

x x x x

PROFESSORAT IMPLICAT: Irma Miñarro Carmen Magallanes Anna Navarro Neus Miranda

x 2


3. Què en sabien les i els alumnes sobre aquest tema?

La música em desperta la imaginació. La música ens fa cantar. La música ens fa ballar. La música ens torna alegres. La música ens ajuda a pensar. Podem fer música amb instruments. Gràcies a la dansa ens movem i gastem energia.

3


4. Activitat de motivació

L’ activitat 1. VTS amb el quadre «La festa basca» de Dario de Regollos.

El que més ha interessat els alumnes: •Poder crear, a partir d’una cançó triada per ells i que representava el que estaven ballant al quadre, els seus propis passos de ball per grups.

2. Creació de « La nostra dansa basca»

4


5. Què volíem investigar?

Pregunta principal:

• Com es van crear les músiques i les danses tradicionals? Altres preguntes que han sorgit en el procés de recerca: -

Qui va ser el primer músic? Com es va crear la música? Quins aparells estan relacionats amb la música? Qui va crear la música i tot el relacionat? Qui va tocar el primer instrument? Perquè serveix la dansa?

Quines hipòtesis ens hem plantejat? - Hi ha un vestuari típic. - Hi ha danses que es ballen en grup. - Tothom pot participar. - Cada dansa representa un lloc del món diferent. - Es poden ballar a qualsevol lloc. - S’han de seguir uns passos. - Són molt diferents entre si. - Necessitem instruments i música.

5


6. Pla de recerca 6.1 Referents patrimonials utilitzats en la recerca 6.2 Metodologia

6


6.1 Referents patrimonials utilitzats en la recerca

Patrimoni Musical

Patrimoni Artístic Museu Nacional d’Art de Catalunya

Rock and Roll, Sadana, Flamenc... Il·lustració científica:

Palau de la Música

Museu de la música Arquitectura de l’entorn

Com es van crear les músiques i danses tradicionals? Patrimoni Etnografic

Mercat de les flors

Monumet de la Sardana Geografia Instruments musicals Dances tradicionals Vestits tipics

Músiques tradicionals, populars i etniques.

Paquita en las Ramblas - Feten


6.2 Metodologia Agrupament de l’alumnat: S’ha treballat tan en gran grup i com en grups cooperatius. El treball de registre escrit pel dossier ha estat individual, guiat per les mestres.

Organització de les tasques a l’aula: En funció de les tasques a realitzar, s’ha organitzat i s’han anat seguint diferents criteris. Hem fet activitats individuals, per parelles, petit i grups cooperatius. Tot l’alumnat ha participat en totes les activitats. S’ha tingut molt en compte la diversitat seqüenciant les activitats, donant suport als alumnes amb més dificultats i respectant els ritmes de treball.

Com heu recollit el procés de la recerca? •Fotografies •Dibuixos •Murals •Posters •Explicació als pares del procés •Power point explicatiu •Creacions artístiques •Pissarra digital •Fitxes diverses •Dossier de l’alumne

Criteris d’avaluació de l’aprofitament de l’alumne: • Aprofitament sessions lectives. • Aportació d’informació i d’idees al grup. • Presentació de tasques individual i evolució en els aspectes treballats de les diferents àrees. • Participació en les activitats. • Creacions artístiques personals i col·lectives.

8


7. Activitats 7.1 Activitat 1

9


7. Coneixements previs i diferècia entre ball i dansa Tipus Inicial

Nº sessions

Objectius: - Conèixer i valorar els coneixements previs que es té sobre el tema anual del projecte - Clarificar els conceptes de dansa i ball.

2

Processos predominants Observació Reflexió

Continguts: -Aportacions del coneixements i vivències de l’alumnat. -Hàbits per mantenir una conversa

Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Criteris d’avaluació: • Exposició argumentada i ordenada de les idees. • Respecte davant de les intervenció de la resta de companys.

10


7. Creació de la nostra dansa basca Tipus Inicial

Nº sessions

Objectius:

-Escoltar i gaudir amb músiques de diferents estils -Saber utilitzar el llenguatge corporal i verbal adequadament. -Col·laborar en les feines grupals que es presentin.

6

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Continguts: -Escolata activa. -Interés per les manifestacions culturals.

Criteris d’avaluació: • Participar activament en les activitats de l’aula. •

Enllaç: •

11


7. Instal·lació de Nadal Tipus Inicial

Objectius: - Conèixer i valorar els coneixements previs que es té sobre el tema anual del projecte - Participar en el disseny de la instal·lació conjunta.

Nº sessions 6

Processos predominants Observació

Continguts: -Treball en equip i cooperació. -Interés per les manifestacións culturals d’arreu del món.

Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Criteris d’avaluació: • Implicació personal durant el procés de treball. •Bon ús del material i l’elaboració durant el procés.

Enllaç: •

12


7. Motivació Tipus Inicial

Nº sessions 4

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Objectius: -Saber estar en un lloc públic. -Valorar i participar adequadament en les activitats que es plantegen -Saber discriminar informació per l’elaboració d’hipòtiesis

Continguts: •Escolta activa. •Formulació d’hipòtesis. •Escriptura de les hipòtesis. •Ordenació de les idees.

Criteris d’avaluació: •Participar en la aportació d’idees. •Respecte per l’opinió dels companys. •Aplicar les normes de comportament en un lloc públic. Enllaç: •

13


7. Tipus de música Tipus Desenvolupament

Nº sessions

Objectius: •Buscar i entendre la diferència entre música i ball. •Treballar diferents aspectes implicats en la dansa. •Conèixer i valorar tres tipus de música

2

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Continguts: •Diferències entre dansa i ball. •Treball sobre aspectes implicats en la dansa i el ball. • Música ètnica, música popular i música tradicional. Criteris d’avaluació: •Participar en la aportació d’idees. •Conèixer i reconèixer auditivament les diferències entre musiques tradicionals, ètniques i populars. •Clarificar els conceptes de dansa i ball.

Enllaç: http://www.dicdidac.cat/cgibin/escol x.pgm https://ca.wikipedia.org/wiki/Dansa

14


7. Coneixem els continents Tipus Desenvolupament

Objectius: -Pintar en un mapa mundi els diferents continents. - Identificar alguns països dintre del continent.

Nº sessions 3

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Continguts: -Continents -Paisos -Mapa mundi

Criteris d’avaluació: • Conèixer els continents del món • Participar activament en l’aprenentatge.

Enllaç: •

15


7. Moments en família Tipus Desenvolupament

Nº sessions 9

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Objectius: •Participar en el disseny de la celebració aportant idees. •Exposar a les famílies les activitats i investigacions del projecte fetes. •Participar amb la família en una acció artística plàstica d’escola.

Continguts: • Treball col·laboració amb tots els nivells de l’escola. • Conèixer els sons de l’escola i representar-los Criteris d’avaluació: •Exposició ordenada de les seves idees •Argumentar les seves opinions. •Escolta els altres. •Esforç en fer la seva feina el millor que sap. Enllaç: • Powerpoint Moments en família

16


7. Danses del món Tipus Desenvolupament

Nº sessions

Objectius: •Conèixer les danses tradicionals dels diferents continents. •Explicar les danses tradicionals. •Observar les diferencies entre les danses, vestimentes, músiques, ... •Buscar per internet i per grups de treball informació rellevant al tema

12

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Continguts: •Treball cooperatiu amb els diferents continents. • Conèixer les danses dels diferents continents. Criteris d’avaluació: -

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana •Matemàtiques

Enllaç: •

17


7. Monument de La Sardana Tipus Desenvolupament

Nº sessions 3

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Objectius: -Conèixer el Monument de la Sardana que hi ha a Barcelona -Conèixer l'instrument tradicional característic de la sardana. - Visitar el monument de la Sardana - Apropar-se a la música i dansa tradicional catalana.

Continguts: • Presentació referent i autor • Creació artística • Visita al Monument Criteris d’avaluació: • Adquirir els coneixements adequadament i amb un bon nivell d’assoliment. • Participar i respectar les diferents aportacions. •Fer una bona presentació del treball realitzat. Enllaç: •

18


7. Ballarins del món Tipus Desenvolupament

Nº sessions 5

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Objectius: •Crear ballarins de les danses tradicionals dels diferents continents. •Crear les vestimentes típiques de cada continent amb diferents materials.

Continguts: Creació artística

Criteris d’avaluació: • Adquirir els coneixements adequadament i amb un bon nivell d’assoliment. • Participar i respectar les diferents aportacions. •Fer una bona presentació del treball realitzat Enllaç: •

19


7. Festa de cloenda Tipus De desenvolupament i síntesi

Nº sessions 9

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Expressió Comunicació

Competències •Comunicativa - lingüística •Artística i cultural •Tractament de la informació i competència digital •Matemàtica •Aprendre a aprendre •Autonomia i iniciativa personal •Coneixement i interacció amb el món físic •Social i ciutadana

Objectius: Dissenyar i elaborar els elements de la celebració de cloenda del projecte.

Continguts: •Interpretació d’una dansa. •Participació activa en esdeveniments d’escola.

Criteris d’avaluació: •Expressa idees i opinions. •Segueix les consignes de treball acordades. •Millora en la producció artística, dibuix i manipulació. •Interpreta les passes de dansa coordinades amb la música.

Enllaç: http://escolamiquelbleach.org/cr eixemamblart/?p=2542

20


8. Conclusions de la recerca

21


8. Conclusions

S’han confirmat les hipòtesis?

Si

A quines conclusions heu arribat? •Cada dansa representa un lloc del món diferent. •Es poden ballar en qualsevol lloc, em ballat a la plaça, a la classe, en un escenari,.. •S’han de seguir uns passos, cada dansa té els seus passos. •Són molt diferents entre si. Hi ha danses que es poden semblar, però sempre tenen coses diferents. •Necessitem instruments i música.

Observacions: Els alumnes han estat autèntics protagonistes del seu aprenentatge. Han gaudit molt de la recerca pel seu projecte i de les seves creacions artístiques.


9. Dossier de l’alumne

23


24

Profile for Institut Escola ARTS

ppt 3r  

ppt 3r  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded