Page 94

sajam

s a j a m

IMEX u Frankfurtu

ČETIRI KLJUČNA TRENDA ZA 2015. GODINU IMEX je svetski sajam kongresne industrije, koji će se održati od 19. do 21. maja 2015. godine u kongresnom centru Messe Frankfurt u Nemačkoj. IMEX Group, organizator godišnjih sajmova IMEX u Frankfurtu i IMEX Amerika, predstavila je kratak pregled industrijskih predviđanja za godinu koja sledi.

1. „Igra“ je nova dimenzija profita Godina 2014. je bila godina u kojoj se „igra” koristila kao alat za oslobađa­nje kreativnosti i novih izvora konkurentske prednosti. Zapravo, nikada nije ni bila odsutna, ali trenutna manifestacija „igre” ima upe­čatljivu notu 21. veka. Prema rečima gostujućeg govornika na IMEX-u, gurua kreativnosti Rhee Bl­ a­nken, Ajnštajn je često govorio: „Igra je najviši oblik istraživanja.“ Gartner je tokom poslednjih nekoli­ ko godina predviđao da će u 2015. godini čak 40% od 1.000 globalnih or­ ganiza­cija upotrebljavati gejmifikaci­ ju kao primarni mehanizam za trans­ formaciju poslovanja.

Deluje da nicanje „DBL“ kompanija i pre­duzetnika podržava ovaj trend. U novoj poslovnoj matrici, u kojoj „pro­fit opravdava svrhu“ neretko se de­ša­va da razigranost, kreativnost i ma­nje ko­rpo­rativnih „za i protiv“ či­ne funda­men­ta­lne vrednosti.

2. 50 nijansi aplikacija Aplikacije su i dalje „seksi“ (u konteks­ tu advertajzinga), i snaga i novine ko­je nose biće neograničene u 2015. godini. Aplikacije za sastanke i događaje bi­će sastavni deo drugih medijskih plat­ fo­rmi, a naročito internet sajtova, u sk­la­­du sa potrebama tržišta kupaca, po­vezanih preko analitike u realnom vremenu, a sadržaće interakcije, kao što su razmene poruka uživo, an­ke­ti­ ra­nje, i ostali mehanizmi trenutnih an­ gažovanja i povratnih informacija.

3. Izađimo „napolje“ U 2015. godini možete očekivati još ve­ću revoluciju po pitanju prostora Prema istraživanju IMEX / QuickMobile, 60% - 63% svih učesnika koristilo je mobilnu aplikaciju za makar jedan od svojih događaja u protekle 2 godine, kao i 92% marketara korporativnih događaja.

92

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Profile for Miona Milic

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

Advertisement