Page 8

novosti i događaji

n o v o s t i

OTKLJUČAJTE SVOJU SOBU U STARWOOD-U UZ POMOĆ SVOG SMARTFONA

Hotelska kompanija Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. uvela je SPG Keyless, prvi sistem za otvaranje vrata bez ključa pri čemu gosti ulaze u svoje sobe pomoću mobilnih telefona. SPG Keyless je dostupan samo članovima kluba Starwood Prefer­ red Guest® svih nivoa, koji mogu upotrebiti svoj smartfon da se prijave, dobiju broj sobe, pa čak i da otključaju vrata sobe. Aplikacija funkcioniše preko SPG app, koja se može preuzeti za iPad, iPhone i Android. Trenutno ovu mogućnost ima 10 ob­je­ kata, a od 2015. godine, svi Aloft®, Element™ i W® hoteli i odma­ rališta imaće SPG Keyless sistem. Da bi koristio SPG Keyless sistem gost mora imati: SPG broj, ak­ tivnu email adresu, važeću kreditnu karticu i registrovan mobil­ ni uređaj, rezervacija mora biti samo za jednu sobu i mora biti napravljena preko Starwood internet stranice, mobilnih internet stranica, SPG apps ili preko call centra za klijente.

GRAND HOTEL BONAVIA IZ RIJEKE OD SADA SA NOVIM LOGOTIPOM Zahvaljujući kvalitetu i tradiciji staroj preko 135 godina, Grand Ho­tel Bonavia, u Hrvatskoj po­­s­ tala je pravi simbol grada Ri­je­ ke. Hotel i njegov legendarni re­ sto­ran izrasli su u gradske iko­ne i po­smatrali odrastanje bro­jnih ge­neracija. Kako bi još više ojačali poziciju hotela na današnjem konkurentskom tržištu, sproveden je rebrending i razvoj njegovog novog vizuelnog identiteta. Tokom tog procesa, menadžment je ciljao na modernizaciju brenda ujedno zadržavajući njegovu tradiciju. Sve se to uspešno pretočilo u novi vizuelni identitet koji ističe njegov stil baziran na drvenim materijalima i nastavlja naglašavati njegov prepoznatljivi primarni simbol - slovo B. Ovaj novi vizuelni identitet će pomoći da se nastavi jačanje komunikacije hotela sa gostima kojima je potreban poslovni hotel u centru Rijeke.

i

d o g a đ a j i

DIGITALIZUJTE BELEŠKE PUTEM SMART CHART-A U RADISSON BLU RESORTU U SPLITU Kao hotel koji prati tr­e­n­dove u organi­za­ ciji do­ga­đaja, ho­t­el Ra­disson Blu Re­sort, u Splitu, u Hr­va­tskoj, učesni­ci­ma do­gađa­ ja omo­gućava ko­ri­š­ će­­nje DigiChart-a. DigiChart je inovativna tehnologija koja se brine o poslu oko fol­low up-a, s obzirom da omogućava digitalizaciju beleški sa sa­sta­na­ka sa flip chart-a uz samo jedan klik. Kao rezultat toga, dugotrajne zadatke, kao što su pisanje beleški i naporno fotokopiranje ili skeniranje velikih stranica su stvar prošlosti. Uz korišćenje ove tehnologije učesnici će imati mogućnost da uređuju beleške, dodaju ideje, dele ih sa drugima i rade na nji­ ma s ostalima u roku od nekoliko sekundi, a sve to na pritisak du­gmeta sa Plug and Play.

ODRŽANI DANI VENČANJA U HOTELU ANTUNOVIĆ ZAGREB, U HRVATSKOJ Dani otvorenih vrata sva­ dbenih svečanosti održani su 24. i 25. januara 2015. godine u Hotelu Antunović Zagreb, u Hrvatskoj. Treći put po redu Antu­no­ vić Hoteli organizo­vali su Da­ne venčanja gde su, uz sa­le i ostale sopstvene usluge, ponudu upotpunili brojni partneri izlagači sa svojim proizvodima i uslugama. Uz brojne izla­gače, program je obogaćen nastupima muzike uži­vo, plesnim radionicama, probnim šminkanjem uz degu­sta­ ci­­je hrane i pića, kao i posebnim popustima kreiranim za taj do­­ga­đaj. Hotel Antunović Zagreb, sa svojih 20 sala i svim propratnim sa­ držajima, odličan je izbor za održavanje svih vrsta kongresa, a ta­ko i za svadbene i ostale svečane ceremonije. Uz prostrane sale i najmoderniju opremu, pažljivo osmišljene i pripremljene menije, vrhunska usluga je jedan od najjačih adu­ ta svadbene ponude Antunović Hotela.

ANTI-AGING MEDITERRANEAN™ KONGRES, DUBROVNIK, HRVATSKA Anti-Aging Mediterranean™ kongres će biti održan od 02. do 04. aprila 2015. godine u Dubrov­ niku, u Hrvatskoj. Učesnici će imati prilike da upoznaju nove metode i tehnike koje se mogu od­mah primeniti u praksi posredstvom vodećih stručnjaka na polju hormona i matičnih ćelija u službi medicine usmerene ka usporavanju starenja. Zahvaljujući specijalističkim radionicama, učesnici će imati prilike da se povežu sa vodećim sve­ t­skim stručnjacima iz ove oblasti i drugima koji je primenjuju, usvajajući pritom protokole i me­to­de tretmana kojima se poboljšava zdravstveno stanje bolesnika. Očekivani broj učesnika je od 200 do 250, a svrha kongresa je da omo­gući doktorima da razmene ideje kako sa predavačima i govornicima, tako i sa drugim učesnicima.SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Profile for Miona Milic

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

Advertisement