Page 50

agencija

Potpuno rješenje za organizaciju Meetings & Incentives u jugoistočnoj Europi

DT Croatia i Talas-M se proširuju na region Dubrovnik Travel (DT) i njihova sestrinska agencija Talas-M iz Crne Gore prezentirali su dva nova ureda, ured u Sloveniji i ured u Srbiji na ovogodišnjim sajmovima i os­ talim događanjima iz industrije. · DT Croatia · DT Slovenia · Talas-M · Talas-S

Sve četiri kompanije su po prvi put, ruku pod ruku, zajedno izlagale na ovogodišnjoj Conventi u Ljubljani i ta­ ko prezentirale potpuno regionalno rje­šenje za cijelokupnu jugoistočnu Eu­ropu. Kratko nakon sajma, DT je sa p­onosom najavio da su Talas-M iz Crne Go­re, Talas-S iz Srbije, te DT Slovenija po­stali članovi prestižnog Euromic partner-

stva čiji je DT Croatia član već 5 go­ dina. Njihov primitak u ovo cijenjeno pa­rtnerstvo potvrda je visoke ra­zine kva­litete organizacije sastanaka, ins­e­ n­tiva, konferencija i ekskluzivnih događanja dostupne u cijeloj jugoisto­č­ noj Europi. Nakon prošlogodišnjeg otvaranja Ta­ las-S ureda u Beogradu, DT Sloveni­a je logičan nastavak širenja ove mreže u regiji te dodatna vrijednost i os­i­g­u­­ ra­nje kvalitete međunarodnim par­t­­ ne­rima koji surađuju sa DT-om u Hrva­ tskoj, Crnoj Gori, Srbiji te od ne­da­vno i Sloveniji. Pridruživanjem slovenskog ureda, DT afilijale garantiraju istu visoku razinu kvalitete usluga u svim neistraženim destinacijama jugoistočne Europe.

Dubrovnik

48

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Sve DT filijale su specijalizirane u or­ga­ nizaciji i provedbi programa najviše ra­zine. Sa svojim timom visoko educiranih, bilingualnih te iskusnih mladih profesionalaca, DT i njegove afilijale pružaju usluge u cijeloj jugoistočnoj Europi.

Profile for Miona Milic

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

Advertisement