Page 1

file:///C|/forme/ugovor/IZMENA_NOVO/ProcitajMe.txt

************************ * 27/02/2011 - Ver. 20 * ************************ 1. U Matični podaci -> cena rada dodata nova polja koja se odnose na obrazac PPDG-5 2. U Plate -> Firme dodati novi izveštaji: M4 po mesecima OD - Svi M4 po mesecima OD - Vlasnik M4 po mesecima OD - Ostali 2a.U Plate -> Firme dodate nove kategorije: "Sindikat" firma može imati više sindikata 2b.U Plate -> Firme -> Sektori dodato polje ZiroRacun (unosi se - bira neki od računa firme) služi kod plaćanja po sektorima (vidi tačku 6) 3. U Plate -> Radnici dodate nove kategorije: Članovi porodice - nova polja: Olaksica - učestvuje u PPDG-5 (povlači iznos iz cene rada) Dodatak - fiksni neto iznos u bodovima učestvuje kod NETO obračuna dodaje se na (uvećava) neto iznos zarade Prekovremeni sati - fiksni neto iznos u bodovima * sati učestvuje kod NETO obračuna dodaje se na (uvećava) neto iznos zarade Nagrade - fiksni neto iznos u bodovima učestvuje kod NETO obračuna dodaje se na (uvećava) neto iznos zarade PPDG-5 - aktiviran obračun i napravljena štampa obrazca. 3a.U Plate -> Radnici -> Unos/Izmena Dodata kategorija "Prva šansa" kao i štampa izveštaja u Plate -> Obračun -> Izveštaji -> Prva šansa. Dodato polje - izbor Sindikat radnik može biti član više sindikata 4. Ubačene nove kategorije obračuna "Usklađena zarada - porodiljsko 30, 60, 100%" Naknada zarade za vreme porodiljskog odustva po rešenju. Obračunava iznos koji je po rešenju (unosi se iznos sa rešenja bez obzira na procenat, takođe zanemaruje m.rad, obratiti pažnju na najnižu cenu rada). Proveriti račune i stope doprinosa i poreza. 5. U Plate -> Obračun -> Izveštaji -> Virmani aktivirana E-plaćanja za PEXIM (PPZ) i HALKOM (PPZ i PPI) 6. U Plate -> Obračun -> Izveštaji dodati novi izveštaji koji se odnose na plaćanja i preglede po sektorima: Plaćanje/izveštavanje - SEKTORI - VIRMANI Rad, naknade SEKTORI - VIRMANI NETO SEKTORI - VIRMANI Obustave SEKTORI - Specifikacija BANKE SEKTORI - Specifikacija BLAGAJNA SEKTORI - Specifikacija SVI SEKTORI - Specifikacije OBUSTAVA SEKTORI 7. Po završenom obračunu i odštampanim izveštajima obavezno uraditi ARHIVIRANJE (Isplaćen DA/NE), ovom akcijom obeležavate da je obračun isplaćen (služi kod formiranja PPP i PPDG-5 obrazca) a ujedno arhivirate odštampana dokumenta u izvornom obliku. 8. U Servis -> Preuzimanje verzije sa interneta nalazi se provera i preuzimanje nove verzije sa interneta (sačuvati na neki folder, izaći iz programa i instalirati novu verziju). Ako računar nije konektovan na internet postupak je sledeći: - sa drugog računara koji ima internet otići na adresu: http://www.mnsoft.in.rs/login_new.asp se ulogovati sa svojim imenom - lozinkom, skinuti (sačuvati) novu verziju, prebaciti - instalirati izmenu na računaru gde se nalaze plate. 9. U Servis -> Povezivanje omogućuje povezivanje sa drugim računarom putem interneta ako je nephodna hitna intervencija programera. 10.U Servis -> Vlasnik uneti podatke o agenciji (tel, osoba za kontakt...), koji se prikazuju na izveštajima (OD, OPJ...) ************************ file:///C|/forme/ugovor/IZMENA_NOVO/ProcitajMe.txt (1 of 5) [19/04/12 19:59:01]


file:///C|/forme/ugovor/IZMENA_NOVO/ProcitajMe.txt

* 06/03/2011 - Ver. 21 * ************************ 11.Izmenjen PPDG-5 (po uzoru sa www.aktivasistem.co.rs) 12.Ispravljen izveštaj prosek za radnika - nije radio na prelomu godina. 13.Kod pamćenja štampe na direktoriju štampe dodata šifra ispred naziva firme (korisnici otvaraju firme identičnog naziva). Formirana štampa sačuvana na postojećem direktorijumu (po starom). 14.Osveženi izveštaji po radnicima (za mesec, godinu). ************************ * 22/03/2011 - Ver. 22 * ************************ 15.Dodat pregled u ugovore "Potvrda o isplacenom bruto prihodu" za radnike koji je samo pod ugovorom. 16.Ispravljen "Prosek za period" (uvećavao iznos zarade za naknade iz OPJ-1). 17.Ispravljen datum kod prve šanse (obračun za mesec u kojem je potpisan ugovor). 18.U ugovorima dodata opcija za arhiviranje obračuna (neophodno za PPP, bruto prihod i PPDG5). 19.U ugovorima dodato čuvanje štampe kao i pregled formirane štampe. 20.U više modula dodat EXPORT u excel (razni šifarnici, obračun, priprema za el. plaćanje ...) 21.Izmenjen redni broj obrade za OPJ-1 počinje od 100. 22.Deljeno radno vremene-štampa OBRAZAC-I pamti II, III... firmu kod koje radnik radi preostalo vreme. 23.Kod štampe izveštaja ubačen izbor za konačnu isplatu i deo koji se isplaćuje (po default-u DA, 1). ************************ * 19/04/2011 - Ver. 23 * ************************ 24.Ispravljen OPJ novozaposlenih tačka 7 i 8 - iznosi. 25.Ispravljen OD novozaposleni tačka 11.1 i 11.2 - iznosi. ************************ * 29/04/2011 - Ver. 24 * ************************ 26.Ubačene nove kategorije obračuna "Osnivač - porodiljsko 30, 60, 100%" Naknada zarade za vreme porodiljskog odustva osnivača, obračun bez poreza. Proveriti racune i stope. ************************ * 01/05/2011 - Ver. 26 * ************************ 27.Sazimanje virmana i isplatnih spiskova (vise kategorija zbirno penzioneri i redovan rad). 28.Izmena OD obrazca (penzioneri i redovan rad na istom obrazcu) 29.Dorada PPP obrazca (omoguceno izbacivanje radnika iz obracuna-izvestaja). ************************ * 04/05/2011 - Ver. 27 * ************************ 30.Korekcija na OPJ1 obrazcu. 31.Korekcija na obrazcima prve sanse. ************************ * 20/05/2011 - Ver. 28 * ************************

file:///C|/forme/ugovor/IZMENA_NOVO/ProcitajMe.txt (2 of 5) [19/04/12 19:59:01]


file:///C|/forme/ugovor/IZMENA_NOVO/ProcitajMe.txt

32.Korekcija na obrazcu prve sanse (dodato kontrolisao ...). 33.Ispravljen obracun sati (kada je unet datum prestanka radnog odnos unapred a obracun se radi za prethodni-e mesec-e) 34.Ispravljen obracun (NETO) za polovinu radnog vremena. 35.Ispravlen OZ za polovinu radnog vremena (prikaz sati-dana). 36.U Plate->Radnici dodat GO stampanje resenja i evidentiranje godisnjih odmora. ************************ * 20/06/2011 - Ver. 29 * ************************ 37.Kod radnika dodat nov izvestaj spisak zaposlenih (spisak isplacenih radnika za mesec) 38.Dodat obracun za ostvarivanje prava na subvencionisanje poreza i doprinosa (novozaposleni radnici obrazac ZSD i ZSP) 39.Kod obracuna uskladjena zarada-porodilje izbacena provere min. iznosa zarade. 40.Dodat obracun otpremnine - ugovori OPJ-8 ************************ * 04/07/2011 - Ver. 30 * ************************ 41.Ispravljena greska u OZ (deljenje sa 0) 42.Izmenjen OPJ-8 red 8 (7 * 20%) ************************ * 10/07/2011 - Ver. 31 * ************************ 43.Kod "Usklađena zarada - porodiljsko 30, 60, 100%" dodato da iskazuje minuli rad na isplatnom spisku u okviru zadatog BRUTO ili NETO iznosa. ************************ * 05/09/2011 - Ver. 32 * ************************ 44.Napravljeni novi izveštaji - pojedinačni M4 i M4-SP. Nalaze se u Plate->Radnici->M4 - pojedinačni. ************************ * 15/09/2011 - Ver. 33 * ************************ 45.Kod obračuna OPJ-1 omogućen je obračun prevoza i ostalih primanja gde je iznos manji od oporezivog. Ovi radnci se nalaze isplatnom spisku (svi - oporezivi i neoporezivi) a na obrazcu OPJ-1 samo oporezivi. ************************ * 01/11/2011 - Ver. 34 * ************************ 46.Kod obračuna OPJ-1 dodato "Unos naknada za sve radnike". Ova opcija omogućava unos istog iznosa za sve radnike. 47.Izmenjene specifikacije NETO isplata (kod obracuna OPJ1) 48.Omogucena ispravka iznosa postojećih obračuna kao i dodavanje novih radnika van obračuna (poreza i doprinosa) kod formiranja PPP obrazca. *************************** * 20/12/2011 - Ver. 35-36 *

file:///C|/forme/ugovor/IZMENA_NOVO/ProcitajMe.txt (3 of 5) [19/04/12 19:59:01]


file:///C|/forme/ugovor/IZMENA_NOVO/ProcitajMe.txt

*************************** 49.Izmenjen M4 obrazac. Ubačene kolone meseci, dana. 50.Promenjen sort u nagrade, prekovremeni sati i na isplatnom spisku (Prezime i Ime) ************************ * 28/12/2011 - Ver. 37 * ************************ 51.Kod ispravke PPP obrazca omoguceno dodavanje iznosa za postojece radnike kao i brisanje kompletne tabele. Omogucena izmena tabele sva polja koja su bela (Iznos, Bruto, Ime, JMBG...) ************************ * 12/01/2012 - Ver. 38 * ************************ 52.Ispravljen PPP obrazac (odnosi se na onaj koji dozvoljava izmene) upisivao JMBG vlasnika u ime i obrnuto. 53.U istoj obradi omogucena stampa bruto prihoda za radnika. 54.Dozvoljeno formiranje PPP obrazca za slucajeve kada se rade samo ugovori (nema zaposlenih). ************************ * 13/01/2012 - Ver. 39 * ************************ 55.Ispravljen M4 obrazac godina, meseci, dana - staz. ************************ * 23/01/2012 - Ver. 40 * ************************ 56.Ispravljen obrazac bruto prihod - UGOVORI (prikazivao pogresan naziv firme). 57.Kod formiranja PPP obrazca (dodavanje iznosa za plate koje nisu uradjene) dodata kontrola iznosa. ************************ * 05/02/2012 - Ver. 41 * ************************ 58.U dosadašnjoj verziji nije bilo moguće pravilno evidentiranje vremena porvedenog na radu (M4 obrazac) i to u slučajevima prekida i ponovnog zapošljavanja istog radnika. Tako da je ubačena evidencija zapošljavanja odnosno prestanka radnog odnosa za radnika u Plate->Ranici->Prijava/Odjava. Ako postoje takvi slućajevi za prethodnu godinu uneti ručno prijave/odjave za 2011 god. Inače za sledeći period trebalo bi da radi automatski. Ovom verzijom automatski je preneto zatečeno stanje (prijavljen/odjavljen). 59.Ispravljen M4 (vidi tačku 58.) 60.Napravljen novi obrazac M8, M8/SP pojedinačni. 61.U PPP dozvoljena promena opisa (do sada 'zbirni iznos') *************************** * 01/03/2012 - Ver. 42-43 * *************************** 62.U Unos/izmena firmi ubačena nova polja koja se odnose na vlasnika, koji nije zaposlen i ne učestvuje u obračunu vec služi za PPP obrazac, bruto prihod i prosek. Iskazuje se na I strani PPP-a. 63.Omogućen rad Više obračuna u toku meseca - sledeći obračun sa naslanja na prethodni obračun.

file:///C|/forme/ugovor/IZMENA_NOVO/ProcitajMe.txt (4 of 5) [19/04/12 19:59:01]


file:///C|/forme/ugovor/IZMENA_NOVO/ProcitajMe.txt

Za potrebe ovog obračuna izmenjen je OD i OPJ obrazac. Olakšica poreza se primenjuje u prvom delu obračunu u celosti. 64.Obratiti pažnju prilikom izmene/upisa datuma zaposlenja/prestanka radnog odnosa radnika, neophodno je proveriti datume prijave/odjave radnika zbog preračuna meseci/dana za M4 obrazac.Takođe obratiti pažnju-proveriti izračunati vremenski period na M4 obrascu kod radnika koji su imali više promena u toku godine (zaposlenje/prestanak). ************************ * 19/03/2012 - Ver. 44 * ************************ 65.Ugradjena kontrola da li je korisnik zavrsio editovanje iznosa, sati... pri izlasku iz obracuna. 66.Napravljen izveštaj spisak radnika "prijavljen - odjavljen" (datumi prijave/odjave) ************************ * 10/04/2012 - Ver. 45 * ************************ 67.OD obrazac prilagođen za štampu kod firmi sa minimalne om zaradom. ************************ * 19/04/2012 - Ver. 46 * ************************ 68.Ispravljen obračun sportista, ubačen doprinos za zdravstvo. Uneti račune za isplatu i stope dorinosa. *********** *NAPOMENA:* *********** -Što češće raditi BACKUP (Servis -> BACKUP) na neki od externih medija (fleš, disk...) -Povremeno raditi Compact (Servis -> Compact) služi za sažimanje i oporavak baze. -Svaka nova izmena u sebi sadrži sve predhodne izmene. ******************************************** * Ovaj dokument možete naknadno pročitati: * * Servis -> Izmena pročitaj * ********************************************

file:///C|/forme/ugovor/IZMENA_NOVO/ProcitajMe.txt (5 of 5) [19/04/12 19:59:01]

/ProcitajMe  

http://www.mnsoft.in.rs/izmena/ProcitajMe.pdf

/ProcitajMe  

http://www.mnsoft.in.rs/izmena/ProcitajMe.pdf

Advertisement