Page 1


NAVER C Welc o me

C red i ts Tak til Nybolig Bruuns Bro Lejligheder for lån af lejligheder i Light House til brug for location optagelser og tak til forhandler Thorsen Møbler Århus for lån af regi og accessories. Thanks to Nybolig Bruuns Bro Lejligheder for the loan of apartments in Light House for location shots, and to our dealer, Thorsen Møbler Århus for the loan of settings and accessories. Vielen Dank an Nybolig Bruuns Bro Lejligheder für die Nutzung der Wohnungen im Light House für Location Aufnahmen und vielen Dank an Thorsen Møbler, Århus für den Verleih von Regie und Accessoires.

Tak til Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S for lån af Bølgen, Vejle til brug for location optagelser og til forhandler Ingvard Christensen, Vejle for lån af regi og accessories. Our thanks go to Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S for access to Bølgen, Vejle for the location shots, and to our dealer, Ingvard Christensen Vejle, for facilities and accessories. Vielen Dank an die Immobiliengesellschaft Bertel Nielsen A/S für das ausleihen von Bølgen, Vejle, für die Katalogaufnahmen und an Möbelhändler Ingvard Christensen, Vejle für das ausleihen von Regie und Accessories.


COLLEC 1:2

I et tæt samarbejde mellem Aksel Kjersgaard og Gramrode Møbelfabrik samt et kreativt samspil mellem designere og salg skaber vi nutidens og fremtidens møbler. Vores snedkere kan deres håndværk og holder fort­ sat snedkerfagets og navernes fine håndværkstraditioner i hævd. Derfor kalder vi kollektionen NAVER Collection. We create the furniture of the future thanks to a close part­ nership between Aksel Kjersgaard and Gramrode Møbel­ fabrik, supplemented by creative interplay between design­ ers and sales personnel. Our cabinet makers are highly skilled craftsmen who continue to uphold the traditions of Naver and their trade. That’s why we call the collection the NAVER Collection.

In einer engen Zusammenarbeit zwischen Aksel Kjers­ gaard und Gramrode Møbelfabrik, sowie ein kreatives Zusammenspiel zwischen Designern und Vertrieb, kreie­ ren wir die Möbel der Gegenwart und der Zukunft. Unsere Schreiner verstehen ihr Handwerk og halten fortan die fei­ nen Handwerkstraditionen des Schreinerfaches und der NAVER in Ehren.Deshalb nennen wir die Kollektion NAVER Collection.

www.navercollection.dk


Point AK 2830 Sideboard

Plank GM 3200 Table

Curve GM 326 Arm Chair


3:4


Point AK 2830 Sideboard

Plank GM 3200 Table

Curve GM 326 Arm Chair


Curve GM 326 Arm Chair

Curve GM 326 Arm Chair

Curve GM 326 Arm Chair

5:6


Point AK 2750 Sideboard

Plank GM 3200 Table

Curve GM 326 Arm Chair

AK 14 Mirror


7:8


Point AK 2750 Buffet

Curve GM 326 Arm Chair


Point AK 2750 Buffet

Point AK 2750 Buffet

Point AK 2770 Cabinet

9:10


Point AK 1330 Desk

we take pride in ever y detail


11:12

Point AK 1330 Desk

Stick GM 9915 Chair

Point AK 2420 Chest of Drawers


Vores designs skal være funktionelle og på en smuk og indlysende måde udtrykke deres funktion. Vi ønsker at fremhæve det massive træs kvaliteter og at skabe raffinerede overgange i kontrast til Corian®, stål og glas. Herigennem giver vi hvert NAVER produkt sit eget karakterfulde og personlige udtryk.

Nissen & gehl mdd. Our designs are meant to be functional, and to be able to elegantly express their function. We want to emphasise the qualities of the solid wood, and create a refined interface to the Corian®, steel and glass. By doing so, we give every NAVER product its own character and personal look.

Unsere Designs sollen funktional sein und auf einer schönen und einleuchtenden Weise ihre Funktion ausdrücken. Wir wollen die Qualitäten des massiven Holzes hervorheben, und raffinierte Übergänge im Kontrast zu Corian®, Edelstahl und Glas schaffen. Hierdurch geben wir jedes NAVER Möbel ihren charaktervollen und persönlichen Ausdruck.


I Point skrivebordet forener vi tendenser fra 60’ernes møbelkunst med et helt nutidigt formsprog. I designet har vi ønsket at skabe en yderst funktionel arbejdsplads til en laptop. En unik klaplåge indbygget i bordpladen giver plads til bl.a. el-stik og opladere. Point skrivebordet er et skulpturelt møbel, hvor funktionen er elegant udtrykt i den karakteristiske form.

We bring together the classic look of furniture art from the 60s with the very latest mode of expression in the Point desk. Our objective was to create an exceptionally functional workplace for a laptop. A unique lid built into the desktop provides a home for electrical sockets and chargers. The Point desk is sculptural furniture, in which function is elegantly expressed in the characteristic shape.

In dem Point Schreibtisch vereinen wir Tendenzen aus der Möbelkunst der 60´er, mit einer zeitgemäßen Formsprache. Mit dem Design, war es unser Ziel einen äußerst funktionalen Arbeitsplatz für einen Laptop zu schaffen. Eine unike Klappe, in der Tischplatte eingebaut, schafft Platz für u.a. Kabel und Ladegeräte. Der Point Schreibtisch ist ein skulpturelles Möbel, wo die Funktion auf eleganter Weise in der charakteristischen Form ausgedrückt ist.

Nissen & Gehl the Point desk Point AK 1330 Desk

13:14


Point GM 9920 Table

Stick GM 9915 Chair


15:16


Point AK 2860 sideboard


Point AK 2860 sideboard

17:18


Point AK 2830 Sideboard

Point AK 2830 Sideboard


19:20

Point AK 2830 Sideboard


Point GM 9952 Table

Tiger GM 4106 Arm Chair


21:22

Tiger GM 4106 Arm Chair


Point GM 9952 Table

Curve GM 326 Arm Chair


23:24

Curve GM 326 Arm Chair


Point AK 2410 Chest of Drawers


25:26

Point AK 2410, AK 2420 & AK 2430 Chest of Drawers


Clipper GM 3114 Table

Curve GM 326 Arm Chair


27:28


Clipper GM 3114 Table

Stick GM 9915 Chair


Stick GM 9915 Chair

29:30


Puma GM 4225 Chair

Puma GM 4215

Puma GM 4225 Chair


Puma GM 4216 Arm Chair

31:32

we take pride in ever y detail


AK 1250 Sideboard


AK 1230 Sideboard

AK 1280 Vitrine

AK 1220 Sideboard

AK 1260 Sideboard

33:34


GM 2114 Table

Tiger GM 4106 Arm Chair


Tiger GM 4106 Arm Chair

GM 2114 Table

35:36


we

take

pride

in

ever

y

detail

Leopard GM 4165 Chair


37:38

Leopard GM 4165 Chair


For mig handler det om at skabe et fuldendt møbel. Råvarerne er nøje forenet, så brugeren ikke kan se, hvordan møblet er samlet. Det elegante samspil mellem Corian®, det rustfrie stål og massive træ opleves som en naturlig helhed. Det er detaljerne, som giver møblet sin stemme og som gør en forskel for brugeren. Derfor er det vigtigt for mig, at brugeren befinder sig godt i møblet.

Henrik LEHM, designer My objective is to create a complete piece of furniture. The raw materials are carefully matched, so that the user cannot see how the piece is assembled. The elegant interplay between Corian®, stainless steel and solid wood is perceived as a natural whole. It’s the details which give the piece its expression, and make a difference for the user. That’s why it is important to me that the user feels comfortable with it.

Für mich geht es darum ein vollendetes Möbel zu schaffen. Die Rohmaterialien sind so exakt zusammengefügt, das der Nutzer nicht erkennen kann, wie das Möbel zusammengebaut ist. Das elegante Zusammenspiel zwischen Corian®, Edelstahl und massivem Holz, wird als eine natürliche Einheit erlebt. Es sind die Details, die dem Möbel ihre Stimme verleihen, und einen Unterschied für den Nutzer ausmacht. Deshalb ist es wichtig dass der Nutzer sich mit dem Möbel wohlfühlt.


Der Tiger Armstuhl besitzt ein modernes und minimalistisches Design, wo das rustikale Holz natürlich vereint ist. Die charakteristischen Sprossen, wo die Armlehne mit dem Stuhlrücken vereint wird, ist dazu designt dem Nutzer einen hervorragenden Sitzkomfort zu verleihen. Dies ist ein NAVER Klassiker mit einer distinkten und zeitlosen Formsprache.

The Tiger arm chair has a contemporary and minimalistic design, in which the rustic woods are naturally combined. The characteristic bars, where the arm is integrated with the chair back, are designed to give the user excellent sitting comfort. This is a NAVER classic, with a distinct, timeless mode of expression.

Tiger armstolen har et nutidigt og minimalistisk design, hvor det rustikke træ er naturligt forenet. De karakteristiske tremmer, hvor armen er integreret med stoleryggen, er designet til at give brugeren fremragende siddekomfort. Dette er en NAVER klassiker med et distinkt og tidløst formsprog.

Henrik Lehm the Tiger 39:40


Leopard GM 4167 Bar Stool


41:42

Leopard GM 4167 Bar Stool


Gepard Lounge GM 4175 Chair


43:44

Gepard Lounge GM 4175 Chair


Tiger GM 4106 Arm Chair

GM 2152 Table

Tiger GM 4106 Arm Chair

GM 2182 Table


45:46

Tiger GM 4106 Arm Chair

GM 2152 Table


Panther GM 4116 Arm Chair

Panther GM 4115 Chair

Panther GM 4126 Arm Chair

Panther GM 4125 Chair


Panther GM 4116 Arm Chair we take pride in ever y detail

47:48


Panther GM 4125 Chair

GM 2115 Table


49:50


GM Line GM 352 Table


51:52

GM Line GM 352 Table

Tiger GM 4105 Chair


GM 7724 Table

corian速

Tiger GM 4105 Chair


53:54


GM 7724 Table

Panther GM 4125 Chair

GM 7714 Table

Panther GM 4125 Chair


55:56

corian速


Butterfly GM 8814 Table

Curve GM 326 Arm Chair


57:58


59:60

Stick GM 9915 Chair

Butterfly GM 8812 Table


Stick GM 9915 Chair

Stick GM 9905 Chair

Stick GM 9905 Chair

Stick GM 9905 Chair


61:62

GM 2152 Table

Stick GM 9905 Chair


We take PRIDE IN EVERY DETAIL Left: Master CABINETMAKER Jørgen Kjersgaard Aksel Kjersgaard A/S, founded 1952 Right: Master CABINETMAKER Henning Jørgensen Gramrode Møbelfabrik A/S, founded 1924


63:64

NAVER Collection ’Naver’ kommer af ’skandinaver’ og udtrykker en gammel hånd­ værkertradition med at rejse ud for at opleve verden, blive ­inspireret og dygtiggøre sig. Derfor er fokus på detaljen naturlig for os. Vi elsker håndværket og udfordringen i at ­udvælge og ar­ bejde med træet. Aksel Kjersgaard og Gramrode Møbelfabrik har gjort det i generationer og mere end det. Alle vores ­produkter er forarbejdet med omhu og med respekt for naturen. Hver en stav er omhyggeligt udvalgt og bliver forarbejdet i et samspil mellem højteknologiske maskiner og fint håndarbejde. ­Afslutningsvis bli­ ver hver detalje pudset i hånden og færdigbehandlet. Designet og håndværket er udviklet fremadrettet. ­­Vi finder det udfordrende at kombinere og få materialer, form og funktion til at spille sam­ men i et unikt produkt. Sådan er Naver Collection skabt og tænkt. We take pride in every detail. The name ‘Naver’ comes from ‘skandinaver’ (Scandinavian), and indicates the ancient tradition of craftsmen travelling abroad for inspiration and to seek new skills. It’s this legacy that makes ­attention to detail natural for us. We love craftsmanship and the challenge of selecting and working with wood. Aksel Kjersgaard and Gramrode Møbelfabrik have generations of experience, and all our products are produced with care and respect for nature. Each length of wood is carefully selected and processed in a delicate balance between the use of high-tech machinery and fine craftsmanship. Finally, every single piece is polished and finished by hand. We strive to apply design and craftsmanship which will also take our furniture into the future. We enjoy the challenge of combining materials, form and function to create a unique product. That’s how the Naver Collection is created. ­ We take pride in every detail. ”Naver” kommt von ”Skandinaver” und beschreibt eine alte Skan­ dinavische Handwerkstradition, wo man in die Welt reist um sie zu erleben, inspiriert zu werden und sich zu ertüchtigen. Deshalb ist der Fokus auf das Detail natürlich für uns. Wir lieben das Hand­ werk und die Herausforderung in der Auswahl und in der Arbeit mit dem Holz. Aksel Kjersgaard und Gramrode ­Møbelfabrik machen mehr als das, und das seit Generationen. Alle unsere Produkte werden mit Sorgfalt und Respekt vor der Natur ver­ arbeitet. Jeder Stab wird sorgfältig auserwählt und in einem Zusammenspiel zwischen hochtechnologischen Maschinen und feinster Handarbeit verarbeitet. Abschliessend wird jedes De­ tail per Hand nachgeschliffen und fertig verarbeitet. Das Design und das Handwerk ist auf Zukunftsfähigkeit ausgerichtet. Wir lieben es zu kombinieren und Materialien, Form und Funktion in ein einzigartiges Produkt zu vereinen. So ist Naver Collection gemacht und gedacht. We take pride in every detail.


AK 1831 Coffee Table

Track AK 128-10 Shelving Unit


65:66

AK 1811 & AK 1851 Coffee Tables

Track AK 192-10 & AK 192-20 Shelving Unit


Tiger GM 4106 Arm Chair

GM 6660 Table


GM 6653 Table

Tiger GM 4106 Arm Chair

67:68


GM 6673 Table

Stone GM 666 Chair


69:70

Stone GM 666 Chair

GM 6660 Table

Stone GM 666 Chair

GM 6652 Table


AK 1810 & AK 1861 Coffee Tables


AK 1860 Coffee Table

Shark AK 1881 Coffee Table

AK 1840 Coffee Table

71:72


AK 942 Coffee Table

Point AK 2510 End Table


AK 950 Coffee Table

AK 920 Corner Table

73:74


AK 972 Coffee Table


AK 982 Coffee Table

75:76

AK 970 Coffee Table


AK 1300 Sideboard


77:78

AK 1300 Sideboard


Kristian Vinther Sales and innovation Naver Collection skal afspejle den tid vi lever i. Derfor udvikler vi løbende nye møbler i høj kvalitet, moderne og funktionelt design, der afspejler de ønsker og forventninger mennesker i dag har til deres livsstil.

The Naver Collection is intended to reflect the times we live in. That’s why we constantly develop new pieces in the same quality, modern and functional design which reflect what consumers want and expects from their lifestyle today.

Die Naver Collection soll die Zeit in der wir leben widerspiegeln. Deshalb entwickeln wir laufend neue Möbel von Hoher Qualität, modernem und funktionellem Design, die die Wünsche und Erwartungen der Menschen von heute an ihren Lebensstil haben, widerspiegelt.


naver Col lection AK 1320 Desk

Curve GM 326 Arm Chair

Point AK 2770 Cabinet

Clipper GM 3114 Table

Stick GM 9915 Chair

Plank GM 3200 Table

79:80


Point AK 2770 Cabinet


81:82

Point AK 2770 Cabinet


Point AK 2540 Coffee Table

Point AK 2542 & Point AK 2540 Coffee Tables


83:84


Strawberry AK 2560 Coffee Table


Strawberry AK 2560 Coffee Table

Point AK 2510 & AK 2520 End Tables

85:86


Strawberry AK 2562 Coffee Table


Strawberry AK 2562 Coffee Table

Point AK 2512 & AK 2522 Coffee Tables

87:88


Point AK 2510 End Table

Point AK 2520 End Table

Point AK 2550 & AK 2520 Coffee Tables


Point AK 2530 Coffee Table

Point AK 2510 End Table

89:90


w e t a k e p r i d e i n e v e r y d e t a i l

Point AK 2420 Chest of Drawers


91:92

Point AK 2420 Chest of Drawers

AK 9 Mirror


GM 2152 Table

GM 4106 Arm Chair

Point AK 2630 Sideboard


Point AK 2660 Sideboard

93:94


AK 1365 Cabinet


AK 1365 Cabinet

AK 1350 TV Unit

AK 1360 Sidetable

95:96


Point AK 2720 TV Unit

Point AK 2720 TV Unit


Point AK 2720 TV Unit

97:98


AK 1620 TV Unit

AK 1610 TV Unit


AK 1620 TV Unit

AK 2530 Coffee Table

99:100


AK 1340 Desk


AK 1340 Desk

AK 1340 Desk

101:102


TRACK Track er anderledes og innovativt tænkt. Reolen kan monteres både vandret og lodret. kom­ binationsmulighederne er utallige med 3 bredder, 3 dybder og 5 forskellige højder og 5 længder. Track er forarbejdet i hårdt hvid eller sort kompact laminat samt i ask, eg og valnød. Hylder i transparent akryl med mulighed for at indbygge LED lys. Skuffer og sky­ delåger fås i satineret akryl i 7 aktuelle farver. Akrylen fanger og reflekterer lyset i rummet, der skaber ele­ gance og et luftigt udtryk. Track is different - with an innovative approach. A shelf unit which can be hung horizontally or vertical­ ly and with a host of combinations thanks to 3 widths, 3 depths, 5 heights and 5 lengths. Track is made of hard white or black compact laminate, and in ash, oak or walnut. The shelves in transparent acrylic plastic can be enhanced by built-in LED lights. Drawers and sliding doors come in frosted acrylic plastic in 7 upto-the-minute colours. The use of acrylic materials captures and reflects the light in the room, creating elegance and a spacious look. Track ist anders und innovativ gedacht. Das Regal kann sowohl waagerecht als auch sen­ krecht moniert werden. Die kombinations-Möglich­ keiten sind mit 3 breiten, 3 tiefen und 5 verschiedene höhen und 5 lägen, unzählig. Track ist in einem har­ ten, weißen oder schwarzen kompaktlaminat verar­ beitet, sowie in Esche, eiche und Walnuss. Die Böden sind aus transparentem Acryl. Die Schubladen und Schiebetüren sind in satiniertem Acryl in 7 aktuellen Farben erhältlich. Das Acryl fängt das licht ein und re­ flektiert es im Raum. Das schafft Eleganz und einen luftigen Eindruck.


Track AK 128-10 Shelving Unit

103:104

Track AK 208-30 TV Unit

- Track’s lette og elegante linjer, understreges effektfuldt af de transparente acrylhylder som fanger lyset i rummet, der giver ethvert rum et flot grafisk og personligt udtryk. - Track’s light and elegant lines are enhanced by the transparent acrylic shelves which capture the light, bringing an attractive and personal look to any room. - Die leichten und eleganten Linien von Track, werden effektvoll von den tranasparenten Acrylböden verdeutlicht, die das Licht im Raum einfängt und jeden Raum einen schönen graphischen und persönlichen Ausdruck verleiht. Ebbe Gehl, designer mdd.


Track AK 96-10 Basic Unit

AK 6 Mirror

Track AK 128-10 Shelving Unit

Track AK 128-10 Shelving Unit

AK 1811 Coffee Table

Track AK 144-10 Basic Unit

AK 14 Mirror


Track AK 128-33 TV Unit

Track AK 144-10 Basic Unit

105:106


Track AK 192-50 Shelving Unit

GM 6673 Table

Track AK 192-90 Shelving Unit

Tiger GM 4105 Chair


Track AK 144-10 Shelving Unit

107:108


Track AK 208-30 TV Unit

Track AK 128-10 Shelving Unit

109:110


Track AK 128-10 Shelving Unit

Track AK 208-30 TV Unit

Track AK 192-10 & AK 192-20 Shelving Unit

AK 1851 & AK 1811 Coffee Tables


Track AK 144-10 Basic Unit

AK 14 Mirror

111:112


CoCo GM 4514 Table

CoCo GM 4514 Table


113:114

CoCo GM 4510 Table

CoCo GM 4514 Table


wood samples t r æ p r ø v e r , h o l z m us t e r

A sk hvidolie A sh W hiteoil E sche W eiss ö l

b ø g hvidolie B eech W hiteoil B uche W eiss ö l

A sk lak A sh L ac q . E sche L ack .

b ø g lak B eech L ac q . B uche L ack .

A sk olie A sh oil E sche ö l

b ø g olie B eech O il B uche Öl

A sk s æ be A sh S oap E sche S eife

b ø g s æ be B eech S oap B uche S eife

A sk sort bejdset A sh B lack stained E sche S chwarz G ebeizt

Point AK 2420 Chest of Drawers Karakterfuld trækommode beklædt med Corian® på top. A wooden chest of drawers full of character, with a Corian® top. Charaktervolle Kommode mit einer Corian® Deckplatte.

GM 2114 Table Markant spisebord med stålben elegant integreret i bordpladen. An inspired table, with the steel legs integrated in the table top. Markanter Esstisch mit den Stahlbeinen in der Tischplatte integriert.


we take pride in every detail

115:116

eg hvidolie O ak W hiteoil E iche W eiss ö l

kerneb ø g O lie Red Heart Beech O il K ernbuche Öl

eg lak O ak L ac q . E iche L ack .

kirseb æ r lak Cherry L acq. K irsche L ack .

eg olie O ak O il E iche Öl

kirseb æ r olie C herr y O il K irsche Öl

eg s æ be O ak S oap E iche S eife

valn ø d olie Walnut O il Walnuss Öl

Strawberry AK 2560 Coffee Table Det kendte og udtryksfulde kaffebord her i to højder. The well-known and expressive coffee table, shown here in two heights. Der bekannte und ausdrucksvolle Couchtisch, hier in 2 Höhen.

Butterfly GM 8812 Table Spisebord med raffinerede samlinger inspireret af sommerfuglen. Dining table with refined joints, inspired by a butterfly. Esstisch mit raffinierten Zusammenfügungen die vom Schmetterling inspiriert sind.


tables borde, Tische

GM 352 Solid top

160x95x74 cm 180x95x74 cm 200x95x74 cm 220x95x74 cm 240x95x74 cm

GM 2110 Solid top 170x100x74 cm GM 2112 200x100x74 cm GM 2114 230x100x74 cm

s 51

s 36

Leaves: GM 2118 Solid 50x100 cm GM 2119 MDF, black 50x100 cm

GM 2111 Corian top 170x100x74 cm GM 2113 200x100x74 cm GM 2115 230x100x74 cm

s 49

Leaves: GM 2117 White Corian 45x100 cm GM 2118 Solid 50x100 cm GM 2119 MDF, black 50x100 cm

GM 2124

Solid top

120x120x74 cm

GM 2130 Solid top GM 2140 GM 2150

160x85x74 cm 200x100x74 cm 230x120x74 cm

GM 2142 Solid top 200x100x74 cm s 45 GM 2143 Corian top 200x100x74 cm Leaves: GM 2144 White Corian 45x100 cm GM 2145 Solid 50x100 cm GM 2146 MDF, black 50x100 cm GM 2147 Extendable up to 4 leaves GM 2148 Extendable up to 6 leaves GM 2149 Extendable up to 8 leaves

GM 2152 Solid top 230x120x74 cm s 45 GM 2153 Corian top 230x120x74 cm Leaves: GM 2154 White Corian 45x120 cm GM 2155 Solid 50x120 cm GM 2156 MDF, black 50x120 cm GM 2157 Extendable up to 4 leaves GM 2158 Extendable up to 6 leaves GM 2159 Extendable up to 8 leaves GM 2180 Solid top ø120x74 cm s 45 GM 2190 ø140x74 cm GM 2182 Solid top ø120x74 cm s 45 GM 2183 Corian top ø120x74 cm Leaves: GM 2184 White Corian 45x120 cm GM 2185 Solid 50x120 cm GM 2187 MDF, black 50x120 cm GM 2186 Extendable up to 4 leaves

GM 2192 GM 2193

Solid top Corian top Leaves: GM 2194 White Corian GM 2195 Solid GM 2197 MDF, black

ø140x74 cm ø140x74 cm 45x140 cm 50x140 cm 50x140 cm

GM 2196

Extendable up to 4 leaves

GM 3110 GM 3112 GM 3114

Solid/laminate top

Leaves: GM 3117 Laminate GM 3118 Solid GM 3119 MDF, black

s 45

180x100x74 cm 210x100x74 cm 240x100x74 cm

s 27

50x100 cm 50x100 cm 50x100 cm

GM 3200-18 Solid/laminate top GM 3200-21 GM 3200-24 GM 3200-27 GM 3200-30

180x100x74 cm 210x100x74 cm 240x100x74 cm 270x100x74 cm 300x100x74 cm

Leaves: GM 3218 Solid GM 3219 MDF, black

50x100 cm 50x100 cm

s3


117:118

GM 4510 Corian top 180x100x74 cm GM 4514 210x100x74 cm 240x100x74 cm Leaves: GM ???? White Corian GM ???? MDF, black

s 113

45x100 cm 50x100 cm

GM ????

Extendable up to 2 leaves

GM 6640 GM 6650

Solid top

200x100x74 cm 240x120x74 cm

GM 6642 Solid top 200x100x74 cm s 70 GM 6643 Corian top 200x100x74 cm Leaves: GM 6644 White Corian 45x100 cm GM 6645 Solid 50x100 cm GM 6646 MDF, black 50x100 cm GM 6647 Extendable up to 4 leaves

GM 6682 Solid top ø140x74 cm GM 6683 Corian top ø140x74 cm Leaves: GM 6684 White Corian 45x140 cm GM 6685 Solid 50x140 cm GM 6686 MDF, black 50x140 cm GM 6687 Extendable up to 4 leaves GM 6688 Extendable up to 6 leaves GM 6692 Solid top ø160x74 cm GM 6693 Corian top ø160x74 cm Leaves: GM 6694 White Corian 45x160 cm GM 6695 Solid 50x160 cm GM 6696 MDF, black 50x160 cm GM 6697 Extendable up to 4 leaves GM 6698 Extendable up to 6 leaves GM 6699 Extendable up to 8 leaves

GM 6740 GM 6750

Laminate top Laminate top

200x100x74 cm 240x120x74 cm

GM 6652 Solid top 240x120x74 cm GM 6653 Corian top 240x120x74 cm Leaves: GM 6654 White Corian 45x120 cm GM 6655 Solid 50x120 cm GM 6656 MDF, black 50x120 cm GM 6657 Extendable up to 4 leaves GM 6658 Extendable up to 6 leaves GM 6659 Extendable up to 8 leaves

s 68

GM 6660 GM 6661

ø100x74 cm ø100x74 cm

s 70

Laminate top 240x120x74 cm Leaves: GM 6756 Laminate 50x120 cm GM 6757 MDF, black 50x120 cm

GM 6672 Solid top ø120x74 cm GM 6673 Corian top ø120x74 cm Leaves: GM 6674 White Corian 50x120 cm GM 6675 Solid 50x120 cm GM 6676 MDF, black 50x120 cm GM 6677 Extendable up to 4 leaves

s 69

GM 6760 GM 6770

Laminate top Laminate top

ø100x74 cm ø120x74 cm

GM 6772

Laminate top Leaves: Laminate MDF, black

ø120x74 cm

Solid top Corian top

GM 6742 Laminate top 200x100x74 cm Leaves: GM 6746 Laminate 50x100 cm GM 6747 MDF, black 50x100 cm

GM 6752

GM 6776 GM 6777

50x120 cm 50x120 cm

s 69

s 69


tables

chairs stole, Stühle

borde, Tische

GM 7706 GM 7708 GM 7710 GM 7712 GM 7714

Corian top Corian top Corian top Corian top Corian top

GM 7716 GM 7718 GM 7720 GM 7722 GM 7724

Corian top Corian top Corian top Corian top Corian top

GM 8810 GM 8812 GM 8814

Solid/laminate top

160x92x74 cm 180x92x74 cm 200x92x74 cm 220x92x74 cm 240x92x74 cm

s 55

160x92x74 cm 180x92x74 cm 200x92x74 cm 220x92x74 cm 240x92x74 cm

s 53

180x100x74 cm 210x100x74 cm Solid/laminate top 240x100x74 cm Leaves: GM 8817 Laminate 50x100 cm GM 8818 Solid 50x100 cm GM 8819 MDF, black 50x100 cm

s 57

GM 9920 GM 9924

200x100x74 cm 240x100x74 cm

s 15

GM 9942 Solid/laminate top 200x100x74 cm Leaves: GM 9943 MDF, black 50x100 cm GM 9944 Laminate 50x100 cm GM 9945 Solid 50x100 cm GM 9946 MDF, black 50x100 cm GM 9947 Extendable up to 4 leaves

s 21

Solid/laminate top

Solid/laminate top Solid/laminate top

GM 9952 Solid/laminate top 240x120x74 cm Leaves: GM 9953 MDF, black 50x120 cm GM 9954 Laminate 50x120 cm GM 9955 Solid 50x120 cm GM 9956 MDF, black 50x120 cm GM 9957 Extendable up to 4 leaves GM 9958 Extendable up to 6 leaves GM 9959 Extendable up to 8 leaves

GM 9960 GM 9970

Solid/laminate top Solid/laminate top

ø100x74 cm ø120x74 cm

Curve GM 326 Arm chair

54x52x76 cm

s6

Stone GM 666

47x56x79 cm

s 70

47x54x80 cm 54x54x80 cm

s 35

47x54x80 cm 54x54x80 cm

s 47

47x54x80 cm 54x54x80 cm

s 47

Chair

Tiger GM 4105 Chair GM 4106 Arm chair Panther GM 4115 Upholstered back GM 4116 Upholstered back Panther GM 4125 Back w/ mesh GM 4126 Back w/ mesh

Leopard GM 4165 Chair 52x54x82 cm GM 4165L Seat cushion 52x54x82 cm

s 37

Leopard GM 4167 GM 4165L

Bar stool Seat cushion

57x50x95 cm 57x50x95 cm

s 41

Gepard GM 4175

Lounge Chair

79x77x72 cm

s 43

Puma GM 4215 GM 4216 GM 4225 GM 4226

Upholstered back Upholstered back Back w/ mesh Back w/ mesh

44x50x80 cm 54x50x80 cm 44x50x80 cm 54x50x80 cm

s 31

47x50x83 cm 47x50x83 cm

s 61

s 21

Stick GM 9905 Chair GM 9915 Upholstered


sideboards & chests of drawers

119:120

Sk รฆnke, Anrichte

AK 1220

Sideboard

156x48x74 cm

s 34

AK 1365

Cabinet

72x35x71 cm

s 96

AK 1230

Sideboard

156x48x74 cm

s 34

AK 2410

Chest of drawers

45x37x65 cm

s 25

AK 1240

Vitrine

156x32x40 cm

AK 2420

Chest of drawers

45x37x103 cm

s 92

AK 1250

Sideboard

214x48x74 cm

s 34

AK 2430

Chest of drawers

80x37x89 cm

s 26

AK 1260

Sideboard

214x48x74 cm

s 34

AK 2630

Sideboard

160x50x77 cm

s 93

AK 1270

Vitrine

214x32x40 cm

AK 2660

Sideboard

210x50x77 cm

s 94

AK 1280

Vitrine

120x48x170 cm

s 34

AK 2750

Buffet

123x128x37 cm

s9

AK 1300

Sideboard

200x53x78 cm

s 77

AK 2770 AK 2772

Bookcase Drawer

47x37x158 cm 36x35x11 cm

s 81

AK 1360

Side table

72x35x51 cm

s 96

AK 2830

Sideboard

135x47x74 cm

s 19

AK 2860

Sideboard

200x47x74 cm

s 17

tv-units

MIRRORS

t v- b o r d e , TV M รถ b e l

s p e j l e , s p i eg e l

AK 1350

TV-unit

150x47x51 cm

s 96

AK 6

Mirror

60x60 cm

s 105

AK 1610

TV-unit

137x46x45 cm

s 99

AK 9

Mirror

60x45 cm

s 92

AK 1620 AK 1625

TV-unit TV-unit

203x46x45 cm 203x46x45 cm

s 100

AK 14

Mirror

145x45 cm

s 112

AK 2720

TV-unit

170x43x41 cm

s 97


coffee tables s o fa b o r d e , c o u c h t i s c h e

AK 910 AK 912 AK 950 AK 952

AK 920 AK 922

AK 930 AK 932

AK 940 AK 942

AK 960 AK 962

Coffee table w/ glass shelf Coffee table w/ glass shelf

Coffee table w/ glass shelf

Coffee table w/ glass shelf

Coffee table w/ glass shelf

Coffee table w/ glass shelf

ø65x45 cm ø65x45 cm ø100x45 cm ø100x45 cm

70x70x45 cm 70x70x45 cm

s 74

AK 2510 AK 2512

Solid top Laminate top

ø50x51 cm ø50x51 cm

s 74

AK 2520 AK 2522

Solid top Laminate top

ø65x46 cm ø62,5x46 cm

s 89

AK 2530 AK 2532

Solid top Laminate top

140x65x46 cm 140x62,5x46 cm

s 90

AK 2540 AK 2542

Solid top Laminate top

90x90x46 cm 90x90x46 cm

s 84

AK 2550 AK 2552

Solid top Laminate top

ø100x46 cm ø100x46 cm

s 89

AK 2560 AK 2562

Solid top Laminate top

84x73x46 cm 84x73x46 cm

s 85

s 74

130x70x45 cm 130x70x45 cm

100x100x45 cm 100x100x45 cm

s 73

90x50x45 cm 90x50x45 cm

AK 970 AK 972

Coffee table w/ glass shelf

137x70x45 cm 137x70x45 cm

s 75

AK 980 AK 982

Coffee table w/ glass shelf

170x50x45 cm 170x50x45 cm

s 76

AK 1810 AK 1811 AK 1850 AK 1851

Solid top Corian top Solid top Corian top

ø70x36 cm ø70x36 cm ø100x42 cm ø100x42 cm

s 71

AK 1830 AK 1831

Solid top Corian top

137x65x42 cm 137x65x42 cm

s 65

AK 1840 AK 1841

Solid top Corian top

100x100x42 cm 100x100x42 cm

s 62

desks skriveborde, Schreibtische

AK 1860 AK 1861

Solid top Corian top

124x92x42 cm 124x92x42 cm

s 72

AK 1880 AK 1881

Solid top Corian top

190x60x42 cm 190x60x42 cm

s 72

AK 1320

Desk

91x68x88 cm

s 80

AK 1340

Desk

170x80x72 cm

s 102

AK 1330

Desk

124x70x73 cm

s 12


track

accessories

121:122

96x27,1x26,2 cm s 107 128x27,1x26,2 cm 144x27,1x26,2 cm 192x27,1x26,2 cm 208x27,1x26,2 cm

AK 128-60 Sliding door unit AK 144-60 AK 192-60 AK 208-60

128x27,1x26,2 cm 144x27,1x26,2 cm 192x27,1x26,2 cm 208x27,1x26,2 cm

AK 192-80 Basic unit AK 208-80

192x36x33,2 cm 208x36x33,2 cm

AK 192-90 Sliding door unit AK 208-90

192x36x33,2 cm 208x36x33,2 cm

r ti

riz

ca

on

ta

lm ou nt lm in ou g nt in g

lig D f

el

el

fw /

LE

r te

Ve

Basic unit AK 96-50 AK 128-50 AK 144-50 AK 192-50 AK 208-50

x

Ho

128x16,8x43 cm s 104 128x16,8x33,2 cm 144x16,8x43 cm 144x16,8x33,2 cm 208x16,8x43 cm 128x16,8x33,2 cm

Sh

AK 128-30 TV-unit AK 128-33 AK 144-30 AK 144-33 AK 208-30 AK 208-33

Sh

x

Ca

id Sl

x x x

et

128x16,8x26,2 cm s 111 144x16,8x26,2 cm 192x16,8x26,2 cm 208x16,8x26,2 cm

gd oo

Sliding door unit AK 128-20 AK 144-20 AK 192-20 AK 208-20

ss

96x16,8x26,2 cm s 105 128x16,8x26,2 cm 144x16,8x26,2 cm 192x16,8x26,2 cm 208x16,8x26,2 cm

in

AK 96-10 Basic unit AK 128-10 AK 144-10 AK 192-10 AK 208-10

ht

r eo l t i l b e h ø r , r eg a l Z u b e h ö r

x x x x x x x x

x x

x x x

x x

x x x x

x x x x

x x x x x x x x

x x x x

10 20 30 33 50 60 80 90

basic units sliding door units T V-units T V-units basic units sliding door units basic units sliding door units

s 107

minuskel.dk


Naver Collection Hovedkatalog  
Naver Collection Hovedkatalog  

http://minuskel.dk/images/cases/naver/Hovedkatalog.pdf