Page 1

แชร์ปฎิทินด้วย Google Calendar

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


สารบัญ ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Google Calendar และสร้าง ปฏิทินงาน ................................... 1 ขั้นตอนการใช้งาน Google Calendar .......................................................................... 1 ซิงก์ข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือ กับ 2 ระบบ คือ IOS และ Android.................................10 ระบบ IOS......................................................................................................................10 ระบบ Android............................................................................................................ 11 อ้างอิง.......................................................................................................................... 19


~1~

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Google Calendar และสร้างปฏิทิน ขั้นตอนการใช้งาน Google Calendar Google Calendar หรือ ปฏิทิน Google เป็นบริการปฏิทินและตารางนัดหมายฟรี ของ Google ทา ให้คุณสามารถที่จะบันทึกและจัดตารางกิจกรรมต่างๆ ที่จะทาในแต่ละวันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน การนัดหมายกับผู้อื่นเพื่อจะตรวจสอบวันเวลาและวันที่ว่างตรงกันและ ยังสามารถ แจ้งเตือนกิจกรรมผ่านทางเมล์ได้ ซึ่งนับว่าเป็นบริการที่น่าสนใจอีกอย่างของ Google 1. เข้าไปที่ Url : www.google.com คลิก ปฏิทิน ดังภาพ


~2~

2.

กรอก User และ Email ของ Gmail ลงไป แล้วคลิก ลงชื่อใช้งาน

3. ภายในปฏิทิน ก็จะแสดง ปฏิทิน ดังตัวอย่าง วันที่ 7 กรกฎาคม 2012 ซึ่งในที่นี้ แสดงในรูปแบบ เดือน

4. รูปแบบมุมมองของปฏิทิน จะมีหลักๆ อยู่ 4 รูปแบบดังภาพ


~3~

2

3

1

1

1

1

1

1

4 1

1

1 1

1 1 1

5. ยกตัวอย่างการแสดงรูปแบบของปฏิทิน แบบเดือน

6. ต้องการสร้างกิจกรรม ให้คลิกวันที่ ที่เราต้องการสร้างกิจกรรม แล้วกรอก หัวข้อเหตุการณ์ ใน ที่นี้กรอกว่า “ไปเที่ยวทะเล” คลิกสร้างกิจกรรม


~4~

7. เหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เราสร้างขึ้น ก็จะแสดงให้เราเห็น ไปเที่ยวทะเล เป็นสีฟ้า

8. หากเราต้องการแก้ไขกิจกรรมแบบละเอียด ให้คลิก แก้ไขกิจกรรม


~5~

9. กรอก หัวข้อเหตุการณ์ และ สถานที่ ตามที่เราต้องการ เสร็จแล้วคลิก บันทึก

10. สามารถสร้างกิจกรรมที่ 2 ภายในวันที่เดียวกันได้ โดยคลิกที่วันที่ นั้นๆ อีกครั้ง และกด แก้ไข


~6~

กิจกรรม ตัวอย่างเช่น วันที่ 8 ก.ค. 2012

11. กรอก หัวข้อเหตุการณ์ที่ 2 และ สถานที่ ในที่นี้กรอกว่า “เดินตลาด และ ชะอา” เสร็จแล้วคลิก บันทึก

12. กิจกรรมก็จะแสดงให้เห็นทั้ง 2 กิจกรรม โดยเพิ่มขึ้นมาอีกกิจกรรมหนึ่ง ภายในวันที่ 8 ก.ค.


~7~

13. เราสามารถแชร์ปฏิทินและกิจกรรมของเราให้เพื่อนเห็นได้ ให้คลิก กิจกรรมนั้น และคลิก แก้ไข กิจกรรม

14. ทาการกรอก Email ของ Gmail ลงในกรอบดังภาพ โดยกรอบจะอยู่ด้านขวาของ หน้าแก้ไข กิจกรรมที่เคยเข้ามาแก้ไขรายละเอียดของกิจกรรมในข้อที่ 15


~8~

15. เมื่อคลิกบันทึกแล้ว จะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่าจะส่งคาเชิญไปให้ Email ที่เราต้องการแชร์ไป หรือไม่ให้เราคลิก ส่ง

16. ในหน้าของผู้รับ หรือ ผู้ที่ถูกแชร์มา จะขึ้นข้อความและเนื้อหาของกิจกรรม และสามารถเข้าดู ปฏิทินโดยคลิก ดูปฏิทินของฉัน ดังภาพ


~9~

17. กิจกรรมก็จะแสดงให้เห็นและ มีรูปขึ้นมาต่อท้ายกิจกรรม แสดงว่ากิจกรรมนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรม มากกว่า 1 คน


~ 10 ~

ซิงก์ข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือ กับ 2 ระบบ คือ IOS และ Android 1 ระบบ IOS IOS ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชันมาเพิ่ม จาก App Store ชื่อว่า CalenMob

ดาวน์โหลด CalenMob


~ 11 ~

จากนั้นมาที่ Settings ของโทรศัพท์ ตั้งค่าโดย ใส่อีเมลล์ google account ลงไปในโปรแกรม

จากนั้นเราก็มา Settings ที่ Calendars ตั้งค่าในเครื่อง โทรศัพท์ ให้ซิงก์ ทั้งปฏิทิน ของ เครื่อง โทรศัพท์ และปฏิทิน CalenMob พร้อมกัน สามารถเรียกดูปฏิทินทั้งสองอันได้ใน จาก ปฏิทิน CalenMob ทีเ่ ดียวได้

จากนั้นเราก็มาตั้งค่าปฏิทินว่า เราจะเลือกดูปฏิทินจากเพื่อนคนไหนได้บ้าง เราแค่กดเลือก ดังภาพตัวอย่างนั้น โดยในภาพนั้นเราเลือกให้แสดงทั้งสองปฏิทินพร้อมกัน ทั้งจากเครื่องและจาก


~ 12 ~

CalenMob เปิดดูได้ทั้ง 2 แบบโดยใช้จุดสีแสดง เช่นปฏิทินจาก google เป็นจุดสีฟ้า จากเครื่อง เป็นจุดสีเขียว

จากนั้นเราก็สาม ารถเพิ่ม Event Name ได้เลย โดยสามารถกาหนดให้เป็นปฏิทินส่วนตัว ได้ และแชร์ให้เพื่อนเห็นได้ โดยกดเลือกที่ Calendar เปลี่ยนจาก ปฏิทิน Google เป็นปฏิทิน ส่วนตัวได้เลย ตามรูปตัวอย่าง

ale.kong2550@gmail.com

จุดสีนี้แทนปฏิทินเครื่องของเรา

Zalim.slur@gmail.com


~ 13 ~

นี่คือปฏิทินจาก CalenMob ที่แสดง Event จากโทรศัพท์ของเพื่อนและเครื่องของเรา โดยใช้จุดสีเป็นการแสดงว่าสีไหนเป็นปฏิทินของใคร ดังรูปตัวอย่างด้านบน 2. ระบบ Android ส่วนของ Android ในการแชร์ปฏิทินกันนั้น ไม่ต้องโหลดแอพพลิเคชันให้ยุ่งยาก แค่เพียง เพิ่มอีเมลล์ของเพื่อนตรงส่วน เพิ่มปฏิทินของเพื่อน ก็สามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่องตัวเอง และข้อมูลต่าง ๆ โดยเรากดซิงค์จากเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของเรา

เพิ่ม E-mail ของเพื่อนลงในปฏิทิน


~ 14 ~

กดซิงค์

ซิงค์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ มายังโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของเรา ได้โดยง่ายดาย

ข้อมูลต่าง ๆ ก็จะซิงค์มาที่ปฏิทินของเรา เราสามรถดูได้ทั้งส่วนตัว และทั้งปฏิทินของเพื่อน


~ 15 ~


อ้างอิง https://sites.google.com/site/chiangraimdofthailand/khan-txn-karkhea-su-rabb-google-calengar


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แชร์ปฎิทินด้วย google calendar  
แชร์ปฎิทินด้วย google calendar  

Google Calendar หรือ ปฏิทิน Google เป็นบริการปฏิทินและตารางนัดหมายฟรีของ Google ทำ ให้คุณสามารถที่จะบันทึกและจัดตารางกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำในแ...

Advertisement