Page 1

N IJ S Ú T E IGE N D O ARP

Van de redactie...

Jaargang 40 nr.4

Augustus 2013

Redactie: Wij zijn uit onze zomervakantie ontwaakt, en u ? Met al onze evenementen in het dorp is het allemaal super verlopen! Minnertsga heeft zich zelf weer positief op de kaart gezet vanuit verschillende kanten. Dit is onder andere te lezen in het jury rapport van ons dorpsfeest. Iets waar menig bouwer toch altijd wel benieuwd naar is. Voor de rest nog meer positief nieuws over een “’groene”’ school en een potje volleybal wat er aan zit te komen.

Veel lees plezier!

Jacob Lolkema Almasingel 9 0518-471135 Tjip Lolkema Fjildleane 23 0518-471427. Gerard Wagenaar Koarnbeurs 6 0518-471007. Klachten over bezorging: Klaske Hibma Hege Buorren 38 0518- 471601

De man van het

NIJS ÚT EIGEN DOARP is een uitgave van de Vereniging Plaatselijk Belang te Minnertsga en verschijnt elke twee maanden .

Inleverdatum kopij voor het Oktober nummer: 29 september 2013 (Bij voorkeur per e-mail naar nijs@hetnet.nl of bij een van de redactie leden. ) Verschijnen volgende dorpskrant :15 oktober 2013

Nijs út eigen doarp Augustus 2013


FA.HOLWERDA & ZOON MINNERTSGA HANDEL EN TRANSPORT BEDRIJF TEL:0518-471323 FAX:0518-471921

Voor al uw aftimmer- en renovatiewerk Andries Vrieswijk Rispinge 3 9047 HN MINNERTSGA

Tel:

0518 47 1117

Mobiel: 0651 119 122 Fax:

0518 47 1702


Een tien. Is het toch nog zomer geworden. Konden alle vrijwilligers lekker in de zon bijkomen. Want druk was het wel. Dorpsfeest, sc Heerenveen en natuurlijk het 100-jarig jubileum van de keatsferiening. Mijn ouders denken nog steeds dat er alleen maar feestjes zijn in Minnertsga. En terecht. “Een tien?” Vroeg de loopbaanbegeleider tegenover me verbaasd. Ik knikte. Iedereen kreeg een loopbaantraject aangeboden en ik moest nu een cijfer geven aan onder andere mijn leefomgeving. Yep. Ik was tevreden. Zeer tevreden. Ik dacht aan al die feestjes van deze zomer. Ik dacht aan die jongens in de buurt die spontaan de sloot aan het schoonmaken waren. Ik vermoedde dat ze dit moesten doen in opdracht van hun ouders. Maar toen ik dit wat terloops benoemde zeiden ze dat ze er gewoon zin in hadden. Geweldig toch? Onze jongste hielp enthousiast mee en ik nam maar voor lief dat de stinkende bult bij ons voor huis lag. Wellicht krijgt ze dat wat van mij mee, zeg ik bescheiden. Op vakantie op Terschelling liep ik me blauw te ergeren aan alle troep die mensen op het strand achter laten en kon het niet laten uit protest en in het algemeen belang lege plastic flessen, chipszakken (soms nog half vol) en blikjes op te ruimen. De kinderen riepen nog; “Mar do hast no toch ek fry? Do hast it toch ek net dien..” Maar toch. If you see the problem, you own the problem. Oh, wat is het daar mooi. En wij wonen gewoon aan de andere kant van die prachtige Waddenzee. Toen we vanaf deze kant van de zonsondergang stonden te genieten verzuchtten we nog dat we dit toch echt vaker moeten doen. Ik dacht aan de bloembakken op de bruggetjes over het schelpenpad die zo de buurt opfleuren. Hebben we met zijn allen gedaan. De ene buurman maakte de constructie, de ander boorde ze vast. Weer een ander vulde de bakken met modder en bloemen. We konden heel gemakkelijk en zonder poespas geld aanvragen via het project Losse Fearren van wonignstichting WNWF. Ik dacht aan het kunstgrasveld dat nu wordt aangelegd. Een heel project. Mooi dat we het samen voor elkaar hebben gekregen. Als iedereen doet waar hij of zij goed in is kunnen we hier heel wat voor elkaar krijgen. En daar mogen we best trots op zijn. De eerste wedstrijd is op 14 september. Ja, een tien voor mijn omgeving. Hoe het komt qua werk weet niemand. Want garanties zijn er nu eenmaal niet. Die onzekerheid is de enige zekerheid en daar heeft iedereen mee te maken. Mocht ik ooit werkloos thuis komen te zitten, dan heb ik in ieder geval leuk uitzicht op de buurtgeraniums. (Maar maakt u zich over mij geen zorgen hoor).Het is mijn beurt om de buurtbloemen weer water te geven. Dat doet me denken aan die keer toen ik net samenwoonde met mijn geliefde. Die merkte op dat er de laatste tijd wel erg veel water op de vensterbank lag. Ik knikte. Enthousiast ben ik wel, maar niet altijd even netjes. “Joust do dy blommen wetter?” vroeg hij. Ik knikte weer. Blij, want hij zou nu natuurlijk zeggen dat het zo fijn was dat ik dat deed. Maar het enige wat hij zei was: “Mar leave, it binne keunstblommen”.

Nijs út eigen doarp Augustus 2013


Nijs Ăşt eigen doarp Augustus 2013


Dorpsfeest 2013, een korte terugblik... Beste Dorpsgenoten, Donderdagmiddag begonnen we met een optreden van Teake van der Meer met aansluitend een broodmaaltijd. Dit viel erg in de smaak en is zeker voor herhaling vatbaar. Donderdagavond de optocht met prachtig versierde wagens en straten onder begeleiding van muziekvereniging “Oranje” in hun nieuwe outfit. De publieke belangstelling was geweldig en we hoorden veel complimenten over de kwaliteit van de wagens. De buurtverenigingen en de vriendengroepen hebben hun uiterste best gedaan. Vrijdagmorgen Kinderspelen onder leiding van “De Wizebeam” met medewerking van DJ Andre. Vrijdagmiddag Durk Miedema en Gerrit van Dalfsen hadden een prima fiets/speurtocht uitgezet, ondanks de harde wind hebben toch velen de tocht volbracht. In de feesttent was er een Kinder Sterren Modeshow, ze hebben er een spetterend optreden van gemaakt. Onder leiding van Lidia Groeneveld met een dansgroep werd de middag afgesloten. Om ongeveer 18.00 uur maakte de voorzitter van de jury de prijzen bekend van de versierde wagens en straten. De jury was erg te spreken over de kwaliteit, iedereen heeft zijn uitstekende best gedaan om goed voor de dag te komen. Onderstaand de winnaars, van harte gefeliciteerd. Het jury rapport is hierbij gevoegd. Wagens: Wagen 8 Heineken ontvoering 1e Prijs met Lof + Publieksprijs Wagen 4 ICE AGE (Gebaseerd op de tekenfilm) 1e Prijs Wagen 2 Up (Gebaseerd op de tekenfilm) 2e Prijs Wagen 7 Grease (Gebaseerd op de film) Gedeelde 3e Prijs Wagen 6 And the Oscar go to Gedeelde 3e Prijs Straten: 1e prijs Stasjonsstrjitte thema UP 2e prijs De Finne thema HEA! e 3 prijs Meinardswei thema Alles is liefde 4e prijs P.B. Winsemiusstrjitte thema de Oscar winners

Nijs út eigen doarp Augustus 2013


Vrijdagavond Een spetterend optreden van de Top 100band Bamm Bamm, het feest duurde tot in de late uurtjes. Zaterdagmorgen begonnen we weer met de optocht. Ons dorp was inmiddels weer volgestroomd, de publieke belangstelling was prima en men kon genieten van de versierde wagens en muziekvereniging “Oranje”. Na de optocht was er ringrijden aan de Rispinge onder leiding van Tineke de Vries. De publieke belangstelling was goed en zeker voor herhaling vatbaar. Hierna begon het matinee met als thema “Western” met medewerking van Melody. Na afloop spelmiddag voor de buurtverenigingen met medewerking van DJ Andre. ’s Avonds een uitstekend optreden van de Top coverband Switch waar iedereen van heeft genoten. Zondagmorgen hebben we het dorpsfeest afgesloten met een Tentdienst met als voorganger de heer L. Wijbenga, m.m.v. gospelgroep de “Telling Voices”. We hebben een prachtig dorpsfeest gehad. Iedereen hartelijk bedankt die op wat voor manier hebben meegewerkt om het dorpsfeest tot een echt “Feest” te maken. Het bestuur Oranje Nationaal.

Nijs út eigen doarp Augustus 2013


Jury rapport van de wagens Bij de voorbeschouwing viel het op dat de Minnertsgaasters een traditie hoog te houden hebben op het gebied van praalwagens bouwen. Alle wagens waren prima gebouwd, mooie afwerking en hadden de nodige onzichtbare veiligheidsvoorzieningen. Het leeft en dat is zeer te waarderen. De praalwagens onderscheiden zich in twee categorieĂŤn. T.w. De traditioneel opgebouwde wagen met voorschot en daarachter een tafereel en de specials. Praalwagens die volledig als tafereel gebouwd zijn en waarbij van alle kanten goed zicht is op de uitvoering. Beoordeling Praalwagens Wagen 1 Smurfen 2 (Gebaseerd op de nog uit te komen film) Traditioneel uitgevoerde wagen. Het thema biedt allerhande mogelijkheden om hier creatief mee om te gaan. Jammer dat voor een niet verrassende aankleding van bosmateriaal gekozen is. Wel leuk uitgevoerde Eiffeltoren die voor het publiek goed geplaatst is en mooi geschminkt. Wagen 2 Up (Gebaseerd op de tekenfilm) 2e Prijs Natuurgetrouwe uitvoering van het vliegende huis. Heel mooi uitgevoerd, in mooie pasteltinten geverfd. Door de ballonen een feestelijke uitstraling. Zou na afloop zo een plekje krijgen op een speelterrein voor kinderen. Wagen 3 Madagaskar (Gebaseerd op de tekenfilm) Jammer dat de tent het zicht van de figuren belemmert. Verder heel kleurrijk uitgevoerd. In het bijzonder de tot in detail uitgevoerde dierfiguren die de kinderen verbeelden. Een compliment waard. Wagen 4 ICE AGE (Gebaseerd op de tekenfilm) 1e Prijs Fantasierijk uitgevoerde wagen waarbij de trekker ook is meegenomen in het tafereel. De creativiteit komt vooral tot uitdrukking in de prachtig uitgevoerde dierfiguren. Professioneel van opbouw. De als sneeuwauto uitgevoerde trekker past niet helemaal in het tafereel/. Een trekker als ijsschots vormgeven was beter geweest. Wagen 50 tinten grijs (naar de bestseller) De film is nog niet gemaakt maar belooft ons wat. Ook al geeft de wagen hier en daar wat prijs is de uitbeelding wat mager. De stropdas die de cover van het boek siert is niet zo goed herkenbaar. Goed uitgevoerd maar niet overtuigend.

Nijs Ăşt eigen doarp Augustus 2013


Wagen 6 And the Oscar go to Gedeelde 3e Prijs In zijn eenvoud zeer goed uitgevoerde wagen. Hier is sprake van minder is meer. Mooie materialen en goed afgewerkt. Leuke actie met glamour. Wagen 7 Grease (Gebaseerd op de film) Gedeelde 3e Prijs Mooie jaren 50 wagen. Swingende muziek en goed uitgevoerde kleding. Eenvoudig maar doelgericht uitgevoerde wagen. Mooie randafwerking met gebruikmaking van foto’s uit de film. Een uitnodigend, swingend geheel. Wagen 8 Heineken ontvoering 1e Prijs met Lof + Publieksprijs Indrukwekkend wat hier is gepresteerd. Professioneel en origineel uitgevoerd waarbij vooral rekening is gehouden met een open en ruimtelijke verwerking van het thema. Het is een goede vondst dat de groep zich hoog in Thunderbird 2 heeft geplaatst. Prachtig uitgevoerd door een grote vriendengroep. De combinatie van Thunderbird en Heineken roept wel vraagtekens op maar zijn ook te verklaren. De Heineken ontvoering wordt verfilmd en de Thundbirds (jeugdsentiment) Spelen hierin een mogelijke rol. Jammer dat de filmmuziek niet altijd hoorbaar was. Wagen 9 The making of Heel jammer dat de wagen maar van één kant zichtbaar is. Het grapje van de camera zal niet direct opgepakt worden. Ik kan met het enthousiasme van de bouwers voorstellen maar hier geldt minder is beter, Er gebeurt teveel op een te kleine plek. Wagen 10 Familie Flodder (gebaseerd op de film) Aanmoedigingsprijs Origineel in beeld gebracht. Kinderen kijken in de bioscoop naar de film. De roze wagen doet het prima. Levendig en te waarderen is het dynamisch geheel. Wagen 11 HEA! Past niet helemaal in het thema. Traditioneel uitgevoerd met natuurlijk de bekende tekst. Prima uitgevoerd met de herkenbare vrijetijdssporten. Wagen 12 All Stars (Gebaseerd op de film) Heel gezellig met zijn allen maar dit gaat wel ten koste van de uitbeelding. De maatverhoudingen zijn hier en daar een beetje zoek. Een gezellige wagen die goed de sfeer van de film in beeld brengt.

Nijs út eigen doarp Augustus 2013


Straatversiering Als er feest is gaan de vlaggetjes naar buiten. Die hebben we veel gezien. Maar vlaggetjes alleen is niet voldoende voor een prijs Gelukkig is ook dit keer meer gedaan. Een prachtig thema (film) heeft inspiratie losgemaakt. Als jury hebben we mooie entrees van straten gezien maar viel de verdere uitvoering tegen. Toch wil ik noemen de mooi uitgevoerde Oscars en geheimzinnige zwarte handen en streken van Pietje Bel. Geheimagent 007 die we ook tegen kwamen en natuurlijk heel veel sterren. Ik wist niet dat er in Minnertsga zoveel filmsterren woonden. Maar zoals altijd komt niet iedere straat voor een prijs in aanmerking. Aandachtspunten bij de beoordeling waren: * Uitvoering van het thema * Zelfwerkzaamheid * Kleurgebruik ook van de vlaggetjes en andere versieringen. Namens de jury nu de straatprijzen 4e prijs P.B. Winsemiusstrjitte thema de Oscar winners Een creatieve en mooi uitgevoerde straatversiering. We eren ze op posters en genieten van hun talent. De (film)sterren zie je overal. Je voelt het, dit is een winnaarsstraat. 3e prijs Meinardswei thema Alles is liefde Ook hier een creatieve toevoeging op straat. Zelf het zithoekje is in sfeer gebracht. Feestelijk en romantisch. 2e prijs De Finne thema HEA! Bij elk huis word je verrast met een ander moment. Je blijft kijken wat het volgende te zeggen of te doen heeft. Stasjonsstrjitte thema UP 1e prijs De decoraties zijn een verrassende uitvoering op het thema. Kleurrijk en feestelijk en vooral anders dan gebruikelijk De jury

Nijs Ăşt eigen doarp Augustus 2013


CBS de Wizebeam….. GROEN Op dinsdag 18 juni j.l. heeft de onderwijsinspectie weer een bezoek gebracht aan CBS de Wizebeam. Dit was in het kader van onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Twee inspecteurs zijn de hele dag op school aanwezig geweest om het reilen en zeilen op school te volgen. ’s Ochtends hebben ze aan alle groepen één of meerdere bezoeken gebracht. Hierbij hebben ze gekeken naar het didactisch handelen (lesgeven) van de leerkrachten. Daarnaast hebben ze een blik geworpen in de groepsadministraties. Tijdens de lunchpauze hebben de inspecteurs een gesprek gehad met de leerkrachten. ’s Middags volgden er nog twee gesprekken. Het eerste gesprek vond plaats met de intern begeleider. Tijdens dit gesprek stond vooral de zorg centraal. Het tweede gesprek vond plaats met ondergetekende. In dit gesprek ging het over de algehele schoolontwikkeling en over de kwaliteitszorg. Na het laatste gesprek volgde de terugkoppeling van hun bevindingen met de algemeen directeur en ondergetekende. De conclusie: CBS de Wizebeam is weer GROEN!!! Alle indicatoren die in juni 2012 onvoldoende scoorden, waren nu voldoende/ goed. Het predicaat zeer zwakke school werd die dag van de school gehaald! Een hele opluchting voor iedereen! We willen iedereen bedanken, met name de ouder(s)/verzorger(s) van de Wizebeam, voor het vertrouwen dat er altijd in school is gebleven het afgelopen schooljaar.

Nijs út eigen doarp Augustus 2013


Advertentie kop shop franeker


Binnenkort verschijnt het rapport van het inspectiebezoek van 18 juni. Dit rapport is te vinden op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl) en zal daarna ook te vinden zijn op de website van school (www.cbs-wizebeam.nl). Op maandag 19 augustus start het nieuwe schooljaar. We kunnen het nieuwe schooljaar starten met een goed gevoel. We gaan verder met het ontwikkelen van nieuwe plannen en ideeĂŤn. De eerste plannen zijn al weer in de maak. Tijdens de eerste 2 schoolweken gaan we intensief aan de slag met de Kanjertraining. We hebben deze weken omgedoopt tot Kanjerweken. We houden u op de hoogte via de Bildtse Post, want ook de andere christelijke basisscholen van het Bildt doen mee aan deze Kanjerweken. Mocht u nog vragen hebben en/of opmerkingen dan kunt u gerust even contact opnemen.

Met vriendelijke groet, Sjoerdje Poeze directeur CBS De Wizebeam info@cbs-wizebeam.nl

Nijs Ăşt eigen doarp Augustus 2013


Nieuws van de Stichting Welzijn Ouderen. Beste lezer(s)

Als deze Nijs ut eigen Doarp bij u op deurmat ploft is de zomer alweer bijna afgelopen. Gelukkig hebben we de laatste tijd (ik schrijf dit stukje op 9 augustus) kunnen genieten van genoeg mooie, warme en vooral ook droge dagen hier in Fryslân. Maar nu komt er weer een periode met vele (door ons georganiseerde) activiteiten binnenshuis. Zo vragen we eerst weer uw aandacht voor onze vaste actviteiten in het komende seizoen. Elke maandagmiddag is er het volksdansen. En op de dinsdagmiddags zijn er om de 14 dagen de SWO bijeenkomsten in dorpshuis de Twaskar zoals u van ons gewend bent. Woensdagsmorgen is er weer gelegenheid voor de gymnastiek die is uiteraard speciaal voor ouderen. En op donderdagmiddag is er elke 2 weken wederom het Breicafé. Ook op maandag tot en met vrijdag is het mogelijk om te biljarten of een kaartje te leggen. Zo is er hopelijk voor ieder wel wat wils! De SWO (dinsdag) middagen beginnen op 24 september aanstaande met een Bingomiddag met leuke prijsjes. De aanvang is 15.00 uur. Voor verdere aankondigingen svp letten op de mededelingen in de Bildste Post en de Informatiegids die in de 2e helft van augustus weer bij u thuis wordt bezorgd. Ook zullen weer aanplakbiljetten her en der in het dorp worden opgehangen dus u hoeft echt niks te missen. Hopende op goede opkomsten komend seizoen verheugen wij ons weer op hele gezellige en soms ook leerzame middagen en vergeet niet, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, komt allen en oant sjen !

Vriendelijke groeten van de contactpersonen te weten, Mevr. T.Wissmann telef. 0518 471342 Mevr.S.Boomsma telef. 0518 471204

Nijs út eigen doarp Augustus 2013


Voor een stijlvolle verzorging van uw begrafenis of crematie zonder winstbejag. Als lid van onze vereniging bent u verzekerd van een persoonlijk afscheid in een, voor u en uw nabestaanden, vertrouwde omgeving. Dat geeft steun in die moeilijke periode. Er is steeds deskundig en toegewijd personeel beschikbaar om u te begeleiden. Penningmeester dhr. D. Schotanus telefoon 47.1413 of 06 225.70.641 Voor een sterfgeval kunt u met onze bode bellen: Mevr. M. de Koning 06-532.17.831 of 0518-471355


De “meerwaarde” van EHBO. Bij het uitkomen van dit “Nijs” zijn de vakanties weer achter de rug. De “batterijen” zijn weer voldoende opgeladen om aan een nieuwe periode te beginnen. Toch past het om even stil te staan bij twee grote evenementen die in juli in ons dorp plaatsvonden. Veel bezoekers wisten Minnertsga te vinden toen op 5 juli de wedstrijd van het eerste elftal van VV Minnertsga tegen SC Heerenveen plaatsvond. De uitslag telt niet; wat wel belangrijk is dat wij als inwoners van Minnertsga trots mogen zijn dat zulks hier plaatsvindt. Niet minder fantastisch waren de kaatsdagen van onze 100-jarige Kaatsvereniging KV Minnertsga. Een geweldig en gedenkwaardig feest dat van 17 t/m 20 juli plaatsvond. Ook hier weer vele bezoekers met als hoogtepunten de Hoofdklassewedstrijd op woensdag en de fantastisch spelende Belgische pelote-formatie op donderdag tegen de Friese selectie van de KNKB en de “sterspelers” uit ons dorp. Maar ook de kaatswedstrijd voor liefhebbers en leden op zaterdag trok vele belangstellenden. Dat EHBO-posten bij zulke evenementen onmisbaar en buitengewoon belangrijk zijn staat buiten kijf. Er kan zo maar iets gebeuren en dan is het goed om te weten dat de organisatie een EHBO-post heeft laten inrichten waar men bij calamiteiten terecht kan. Gelukkig bleven ernstige ongelukken achterwege, maar toch. Juist in zulke situaties bewijst EHBO zijn meerwaarde door middelen en mensen in te zetten die weten wat ze in al dan niet levensbedreigende situaties moeten doen.

Herhalingslessen. Ook onze vereniging maakt zich weer op om aan een nieuw seizoen te beginnen. Dat houdt in dat we al weer druk bezig zijn met het organiseren van de jaarlijks terugkerende herhalingslessen. Immers, herhalen is niet alleen de kracht van de reclame, maar ligt in dezelfde lijn als “oefening baart kunst”. En daar hechten wij als vereniging aan. Een van onze doelstellingen is daarom ook dat niet alleen onze leden, maar ook belangstellenden als het gaat om een AEDtraining, weten wat hen te doen staat als ze in actie moeten komen. Om die reden blijven we elke keer mensen oproepen om bijvoorbeeld een Beginnerscursus te gaan volgen. Wij vragen wat dat betreft alleen uw inzet; wij betalen de kosten!

AED-trainingen

Nijs út eigen doarp Augustus 2013

Onze leden krijgen tijdens de herhalingslessen meerdere malen te maken met


AED-trainingen Onze leden krijgen tijdens de herhalingslessen meerdere malen te maken met oefeningen m.b.t. hartproblemen. Het omgaan met een AED-apparaat is daar een onmisbaar onderdeel van. Niet leden die wel graag getraind willen worden in het handelen bij een hartstilstand en het omgaan daarbij met een AED-apparaat zijn al meerdere jaren welkom bij ons. Elk jaar weer proberen wij daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken door niet alleen het belang daarvan te onderstrepen, maar ook om de financiële “drempel” zo laag mogelijk te houden. Wat de AED-trainingen betreft, het volgende. Wij hebben weer een aantal data gepland waarop deze trainingen zullen plaatsvinden. Die datums zijn: dinsdagavond 26 november en dinsdagavond 3 december in het Gebouw van het Groene Kruis. De kosten bedragen €. 13,50 per persoon incl. koffie/thee en het verlengen van uw certificaat. Mocht u op genoemde datums verhinderd zijn, neem dan even contact op met één van de bestuursleden. Opgave kan bij Maartje Fopma, tel.: 0518-471714 en/of Haaye Wagenaar, tel. 0518-471752. En, hebt je belangstelling voor het volgen van een Beginnerscursus. Ook kun je met vragen op genoemde telefoonnummers terecht, of stuur even een mailtje naar: ehbo-verenigingminnertsga@hotmail.nl. Wie weet: “Oan’t sjen” op de trainingsdagen. Het Bestuur.

Beste dorpsgenoten,

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle felicitaties die we op wat voor manier dan ook hebben ontvangen i.v.m. ons huwelijk op 31 mei 2013. Het is geweldig dat er zoveel mensen met je meeleven op zo’n bijzonder moment. We hebben een fantastische dag gehad!

Vriendelijke groet, Wouter Jan en Nynke de Roos - Hoekstra

Nijs út eigen doarp Augustus 2013


AUTOBEDRIJF F. de GROOT Al vele jaren het vertrouwde vertrouwde adres Tel: Miedleane 8 -

Reparatie

-

Onderhoud

0518 471804 9047 VM MINNERTSGA -

APK

-

Airco service

--


AGENDA CHR. PLATTELANDSVROUWEN Seizoen 2013-2014 22 Augustus Excurcie Voedselbank 19 September Alzheimer-Dementie 17 Oktober

Rayonvergadering

21 November Interieuverzorging --

December Gezamelijke KERST

16 Januari

Kansarme kinderen op de Filipijnen

20 Februari Jaarvergadering 20 Maart 24 April Mei

Reisverslag Ida Beimers Interzorg Ferwert Uitje

De avonden beginnen om 19.45 elke derde donderdag van de maand Kom gerust eens een kijkje nemen en neem je buurvrouw of vriendin mee!

Nijs Ăşt eigen doarp Augustus 2013


‘t Pakhuis In– en verkoop tweedehands goederen houtkachels- antiek- curiosa Geopend woe-do-vr-za. 1-6 Oosteinde 1 ,St.Jacobiparochie 0518-491076


VRIJWILLIGERSCENTRALE MIDDELSEE Stichting De Vrolijkheid organiseert creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt vorm te geven en om zelfvertrouwen en talenten te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn. De Vrolijkheid doet dit samen met vrijwilligers, theatermakers, kunstenaars en vele anderen. Ben jij geĂŻnteresseerd om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij De Vrolijkheid in het AZC van Sint Annaparochie? Neem dan contact op met Vrijwilligerscentrale Middelsee via 0518-462363 of via e-mail vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR PEUTERSPEELZALEN ! Vrijwilligerscentrale Middelsee is op zoek naar vrijwilligers voor de peuterspeelzalen in de dorpen Nij Altoenae, Minnertsga, Sint Annaparochie, Cornjum, Oudebildtzijl, Stiens, Spannum. Heb je zin om, bijvoorbeeld na de zomervakantie, twee keer per week te helpen op een peuterspeelzaal? Bel dan met 0518-462363 of mail naar vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl

Nijs Ăşt eigen doarp Augustus 2013


Waterwerken Tentoonstelling olieverfschilderijen van Cherie de Boer Elke zaterdag vanaf 10 augustus t/m zaterdag 28 september van 13.30 uur- 17.00 uur in Ioannis Theaterkerk te WIER gratis entree i.v.m. Tsjerkepaad

Een echte kunstenaar verloochent zich niet. Cherie de Boer is geboren in Djakarta in 1950. Zij heeft een Indische moeder en een Friese vader, uit Bolsward. Na een gedwongen repatriëring uit Indonesië, ging het gezin uiteindelijk in Amersfoort wonen. Cherie was graag naar de kunstacademie gegaan, maar door het overlijden van haar vader werd die weg . Ze moest een opleiding en baan kiezen, waar wat mee te verdienen viel. Ze werd schooljuf en beleidsmedewerker voor de Provincie Utrecht. Banen waar ze niet gelukkig in was. Samen met haar partner Jean-Pierre Guiran, die ze in Utrecht had leren kennen, zag ze kans creatiever in het leven te staan, ging samen met hem accordeon spelen. Ze ontwikkelden een heel eigen stijl muziek, die wereldwijd waardering vond. In Zweden werd hun eerste c.d. zelfs verkozen tot de beste accordeon CD van dat jaar. Haar creativiteit uitte zich ook in het inrichten van huizen en tuinen. Tussen alle drukte van werk en kinderen opvoeden door, begon ze tóch te schilderen. Verkocht haar werk meteen aan geïnteresseerden en opdrachtgevers. Leverde artwork voor CD hoezen. Woont sinds 2007 met haar partner in de pastorie van St.-Jacobiparochie. Met gerijpt gevoel voor de essentie van composities en kleuren, bereikt zij een heerlijke schoonheid.

Nijs út eigen doarp Augustus 2013


Meubelstoffeerderij

Op ‘en Nij Voor het stofferen van uw bank, fauteuil, stoel, boot- of caravankussens. Nu met ruime keuze aan meubelstoffen van o.a. de merken: Switch, Keijmer, Buvetex.

Maak vrijblijvend een afspraak: P.B. Winsemiusstrjitte 49c, 9047 JJ Minnertsga, tel. 06 57 98 93 27


Datum om alvast te noteren: Zaterdag 21 september a.s. om 20.00 uur speelt op het Robustelly-orgel in de Meinardskerk Wim Magre En speelt op saxofoon Reina Hibma. Een avond om niet te willen missen, dus: van harte aanbevolen! De orgelcommissie.

Nijs Ăşt eigen doarp Augustus 2013


NOG EVEN NAGENIETEN………...

Nijs út eigen doarp Augustus 2013


Perfection nagelstyliste aan huis kijk voor meer informatie www.perfectionathome.nl

of bel 0518471653/0646033320 bereikbaar van ma.-vr. Van 9u tot 18u.


Nijs Ăşt eigen doarp Augustus 2013


Nij Bethanië blijft bestaan, de nieuwbouw gaat door!! Geachte dorpsbewoners, U zult ongetwijfeld het goede nieuws hebben gehoord of gelezen: Wij zijn hier ontzettend blij mee! Een stukje geschiedenis en de leefbaarheid van het dorp blijft behouden. Langs deze weg willen wij een ieder die ons heeft gesteund heel hartelijk danken! Mede door de meer dan 3000 handtekeningen die wij hebben verzameld blijft Nij Bethanië bestaan. TIGE TANK! Namens bewoners, vrijwilligers en personeel Nij Bethanië, Tzummarum

Nijs út eigen doarp Augustus 2013


* Fysiotherapie:

( Volgens afspraak)

Als lid van de vereniging het “Groene Kruis Minnertsga”, en U bent voor Ziektekosten verzekerd bij “De Friesland” dan kunt U gebruik maken van de collectieve verzekering. U krijgt dan 6% korting op de Basisverzekering en evt. Aanvullende verzekering.


Nijs Ăşt eigen doarp Augustus 2013


Algemene informatie verenigingen en instellingen PLAATSELIJK BELANG. Secr: M. Werkman e-mail: minnertsgavpb@gmail.com ONDERNEMERSVER.MINNERTSGA. Secr: Klaas Wiersma, Hegebuorren 8, tel: 471445. ST.SOC.CENTR. d`ALD SKOALLE, Skoallestrj. 2, tel: 471302 Secr en tevens beheerder gebouw: H.G.Haarsma, Vikarijbuorren 4, tel: 471.302 of 06-55508879. ST. WELZIJN OUDEREN MINNERTSGA Contactpersoon: T. Wissmann-Hansma de Kamp 12, tel: 471342. - Aktiviteitenmiddagen voor ouderen; (dinsdags om de 14 dagen, 15.00uur) - BETER BEWEGEN voor ouderen; (woensdags 10.15 - 11.00 uur); P.B.Winsemiusstrjitte 19, tel: 471.530 - Volksdansgroep "De Wisselpas" (maandagmiddag 15.00-16.30 uur) Secr: mevr. T. de Haan- de Vries, Skoalstrjitte 1c, tel: 471453. ORANJE NATIONAAL. Secr:Piet Haarsma, tel.nr. 471794 Penningmeester: Durk Schotanus Koarnbeurs 10, tel. 471413 Agendabeheer (reserveringen e.d.) Dhr. Germ Bleeker ,0518-850241 b.g.g.0610270425 P.B.Winsemiusstrjitte 35

9036 MD - Menaldum,Tel. 0610259647 secretariaat@oranje-minnertsga.nl GOSPELGROEP "TELLING VOICES". A.Klaver-Joostema tel. 471231 A.Joostema-Feenstra tel: 471869

Shantykoor “Tusken Waad en Wiid” Secr. M.Spoelstra Camstrawei 28 8852 RJ Firdgum0517-481156 CHR.PLATTELANDSVROUWENVER. Secr: B. de Groot-Quarré, Vikarijbuorren 57, tel: 471.478. NED.BOND VAN PLATTELANDSVR., VROUWEN VAN NU.Afd. Barradeel. Secr: M.J.Schuiling-van Delden W.Binnemaleane 2, 9047 VJ,Minnertsga Tel: 0518-471395 S.O.W. JEUGDVERENIGINGEN. Jeugdouderlingen: D. Mennema– de Groot, De Finne 1, tel. 471.095 B.Dijkstra-Posthumus Miedleane 5, tel:471.624

Kindercentrum It Lytse Bosk

(0 t/m 13 jr) Collot D'Escuriestrjitte 1 Minnertsga Stichting Dorpsmonument Meinardskerk 0518-470040 locatiehoofd: Saskia Madhuizen Secr.: T. de Schiffart , Stichting Welzijn Middelsee de Finne 19, tel.471878 Stiens 058-2575220 e-mail:meinardskerk@gmail.com Penningm.: D.S. Hemstra manager kinderopvang: Aly Prins Bankrekeningnr.: 10.49.56.984

DAMESKOOR DIFFERENT SOUND Secr: Wilma Kamstra tel 471883 CHR. MUZIEKVERENIGING "ORANJE". Secrr.Klaske Klaver,Camstrastrjitte 16 Nijs út eigen doarp Augustus 2013


VERENIGING "HET GROENE KRUIS". Secr: R de Vries-Zondervan, Kleasterwei 6a, tel: 481605. GROENE KRUISGEBOUW, Ferniawei 1a, tel: 471.209. Voor afhalen hulpmiddelen: ma. t/m vrij. 18.00-19.00 uur.

VOETBALVER. "MINNERTSGA", Kantine tel: 471.600. Secr: Jacob Jan Haagsma Wijbrand de Geeststraat 46 8921 AM Leeuwarden 06-53245009 jacobjan1@msn.com

ORGELCOMMISSIE Secr/penningmeester J.van der Veen,H.Sannestraat 36, St.Annaparochie ,tel:471219.

GYMNASTIEKVERENIGING "S.M.S." Peter Zuidema,Rispinge 11 9047 HN Minnertsga tel: 0518-471841 Secretaris: Suzanne Berk Miedleane 2d Tel: 0518-795010 Penningmeester: Klaske Kerlien Tsjerkestrjitte 14 Tel: 0518-471037 TENNISVER. "DE FJOUWERE", Kantine tel: 0630653884

PROT.CHR.ST.VOOR THUISZORG EN MAATSCH.WERK, FERWERD. Foswerterstrjitte 71, Ferwerd, tel: 418.383. Spreekuur Thuiszorg: Ma. t/m vrij. 8.00-9.00 uur. Buiten kantooruren: Alarmnummer: 413.106. Spreekuur Maatsch.werk: ma. t/m vrij. 8.30 - 9.30 uur. Alarmnummer: 058-132.000. THUISZORG HET FRIESE LAND. Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden. Bel voor alle informatie (24 uur per dag): tel. 0900-8864 (ca. 22 ct. p/m) MAATSCHAP VOOR FYSIOTHERAPIE. B.Klap en J.J.de Konink, Havenstr.30, tel: 471.823 (bgg: 402.714). Praktijk geopend: Ma t/m Vrij 8.00-17.00 . MAATSCHAP FYSIOTHERAPIE SINT JACOBIPAROCHIE, BERLIKUM, MINNERTSGA Marjan Leenstra, Hanneke Hoffmann, Henny van der Kolk, Jos Anema, Astrid de Boer Praktijk: Groene Kruisgebouw, Ferniawei 1a, tel. 471211 (b.g.g. 491475) Behandeling volgens afspraak. www.maatschapvoorfysiotherapie.nl KAATSVERENIGING "MINNERTSGA". Secr: A. Banga

tennis@tvdefjouwere.nl Secr. Ruurd de Vries

Collot d'Escurystrjitte 1a 9047JM Minnertsga. Tel. 0615425962 VOLLEYBALLVERENIGING "S.B.O.". Secr:Aaltje Bleeker Hermanawei 32.tel: 470.020. IJSBAANVERENIGING "DE FIVE". Secr: M.Kamstra Feartswal 14, tel: 471883. DAMESKEGELCLUB "US KEGELJOUN". Mevr. Y.Kroon Stinzelan 9,tel 471.126 POSTDUIVENVERENIGING "V.P.M.". Secr: R.R.Post, Hegebuorren 19, tel: 471.234. EHBO-VERENIGING MINNERTSGA. Secr: B.de Groot-Quarre Vikarijbuorren 57,tel: 471.478 UITVAARTVER. MINNERTSGA. Penningm: D.Schotanus, Koarnbeurs 10, tel: 471.413. Bode: Mevr.M. de Koning Meinardswei 5,0518-471355/0653217831

Nijs Ăşt eigen doarp Augustus 2013


DAMES BILJARTVERENIGING “’WAT EEN STOOT”’ Voorzitter Lydia Plat tel: 471116 Secr Astrid Kooistra tel: 0518850381 We spelen van Oktober tot Mei iedere Donderdagavond een onderlinge competitie in snackbar het centrum PEUTERSPEELZAAL "De Lytse Beam” Peuters opgeven bij Janny Ringia 0518-470040 Voorzitter: Hilda Zeldenrust- Wiersma. "DE LYTSE TERP". P.B.Winsemiusstrjitte 51, tel: 471.700. Directeur :Corina Hilbers Voorzitter: Marianne Wiersma, SR Faberstrjitte 8,0518-471134 Secretaris: Hanna Schuiling, De Opfeart 4, 0653868103. Penningmeester: Janke Karsten Tilledijk 15, 0518471965 www.obsdelytseterp.nl/info@obsdelytseterp

CHR.BASISSCHOOL "DE WIZEBEAM" Tilledyk 11 , tel:0518-471588 nfo@cbs-wizebeam.nl www.cbs-wizebeam.nl locatiedirecteur: Sjoerdje Poeze BILDTS DOKUMENTASYSINTRUM MINNERTSGEA. Collectie momenteel bibliotheek St. Annaparochie, 0518 401771 / bildts@bnwf.nl RABOBANK MINNERTSGA E.O., Dagelijks telefonisch bereikbaar onder Tel.nr.: 058-2445566 Via de geldautomaat kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week geld opnemen.

Stichting M.F.A. Minnertsga Secr. Piet Haagsma, De Finne 29, 9047 KS Minnertsga tel. 0518-471536 e-mail: phaagsma@online.nl

Drs. P.A. Buytendijk, apotheekhoudend huisarts Meinardswei 4 9047 KB Minnertsga telefoon: 0518-471224 spoedlijn: 0518-470310 PRAKTIJKREGELS: -Afspraken maken 08.00-09.00 uur -Medicijnen bestellen 09.00-10.00 uur of bij voorkeur via www.buytendijk.praqtijkplus.nl

-Vragen aan de assistente uitsluitend voor 10.00 uur. De rest van de dag is zij alleen voor dringende gevallen bereikbaar, dit is in verband met haar overige werkzaamheden. -Telefonisch spreekuur 13.30-14.00 uur Voor uitslagen en vragen aan de arts. -Medicijnen ophalen 16.30-17.00 uur -Woensdagmiddag is de praktijk gesloten vanaf 12.00 uur. Tussen 17.00-08.00 uur en tijdens weekeinden en feestdagen kunt u voor dringende medische hulp dag en nacht terecht bij de Dokterswacht, telefoon: 0900-112 7 112.

Adres en praktijkregels huisarts. Nijs út eigen doarp Augustus 2013


Nijs út eigendoarp  

Dorpskrant van Minnertsga: augustus 2013

Nijs út eigendoarp  

Dorpskrant van Minnertsga: augustus 2013

Advertisement