Page 1

H-Solutions

Hogeschool van Amsterdam

Fons Huisman Michiel Ravelli Minne Troostheide Marco Veenstra Sander de Waal Olaf Weller

9-6-2008

COGENERATION


Doelstelling Ontwerp een nieuwe energie-installatie ¨ 30% verlaging van CO2 uitstoot ¨ 10 jaar terugverdientijd ¨ Breng een bedrijfskundig advies uit ¨


Inhoud presentatie Concept ¨ Elektriciteit ¨ Warmte ¨ Koeling ¨ Systeemoverzicht ¨ Implementatie ¨ Onderhoud ¨ Financiële onderbouwing ¨ Conclusie/aanbeveling ¨


Concepten 1.

Gasturbine/WKK concept

2.

Windmolen/CV-installatie concept

3.

Brandstofcel/warmtepomp concept


Gekozen concept Warmte ¨ Koeling ¨ Elektriciteit ¨

à Warmtepomp à Absorptiekoeling à Brandstofcel


Werking brandstofcel •Geen schadelijke uitstoot •Rendement tot 65% •Geen bewegende delen, onderhoudsvrij, geruisloos bedrijf.


Benodigd vermogen Huidige systeem en machines 120kW ¨ Warmtepompen nieuwe systeem 150kW ¨

¨

Benodigd vermogen 270kW


Uiteindelijk systeem 5 x Nedstack PS50: Rendement 50% ¨ Nominaal vermogen 250kW ¨ Piekvermogen tot 350kW ¨ Warmteafgifte 190kW bij nominaal bedrijf ¨ Inclusief regeling voor 3fasen wisselstroom ¨


Warmte techniek ¨

Warmte vraag 570 kW

Omgevings warmte ¨ COP ¨

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Koude Techniek ¨

Koude vraag van 38.5 kW

Scroll compressor ¨ COP ¨ Onderhoud ¨


Systeem overzicht Van waterstof tot elektriciteit, warmte en koeling ¨ Warmteterugwinning ¨ Regeling en beveiliging ¨

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Implementatie Ontmanteling ¨ CV-ketels ¨ Koelsysteem Infrastructuur

Afsluiten ¨ Aanleggen ¨

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Installeren Installatie ¨ Hoofdcomponenten ¨ Appendages Stappenplan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Verwijderen Uitbreiden Nieuwe componenten Aansluiting Gebruik

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Visuele weergave

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Visuele weergave

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Visuele weergave

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Onderhoud Onderhoudsplan ¨ Nieuwe componenten Onderhoudsschema ¨ Onderhoudsschema’s ¨

Jaarlijks

Controleur

Datum

Paraaf

Opmerkingen

Vorstbeveiliging

Bronssysteem

Vuilfilter

TemperatuurVerschillen Schakelingen

Tweejaarlijks

Koudemiddel

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Financiering Investeringskosten ¨ Subsidies ¨ Operationele kosten ¨ Besparing en NCW ¨

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Investeringskosten ¨

Totale aanschafkosten 1.266.300 euro ¤ Brandstofcellen ¤ Warmtepompen

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Subsidies

¨

Duurzaam ondernemen Noord-Holland Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Milieuinvesteringsaftrek Willekeurige afschrijving milieu-investeringen Energie-investeringsaftrek

¨

In totaal 50% subisidie, investering 630.000 euro

¨ ¨ ¨ ¨

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Operationele kosten Onderhouds kosten ¨ Energie kosten ¨

¤ 3

voorspellingen

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Operationele kosten

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Besparing en NCW ¨

Netto besparing ¤ Energie

uitgaven ¤ Onderhouds uitgaven

Netto contante waarde Na 15 jr.

¨

¤ Voorspelling

1 -440.000,¤ Voorspelling 2 -240.000,¤ Voorspelling 3 260.000,Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Conclusies/samenvatting ¨

Aan de hand van de eisen ¤ Technische

specificaties voldoen ¤ TVT niet gehaald

Prognoses kosten en terug verdien tijd ¨ Duurzaamheid ¨ CO2 uitstoot 30% verminderd ¨ Advies ¨

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Prognose kostenverloop ¨

Kosten brandstofcelsystemen/investeringskosten

4000

600000

3000

450000

2000

300000

1000 150000

0

0 2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Kosten brandstofcel per kW

Investeringskosten Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Terugverdientijd

Kolom1 Itot 600000 Itot  400000 Itot  300000 Itot  200000 Kolom3

150000 0 -­‐150000 -­‐300000 -­‐450000 -­‐600000 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Terug verdien tijd = ½ van de levensduur van het systeem Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Duurzaamheid Systeem zelf 0% emissie ¨ Brandstofcellen lage tot geen geluidsproductie ¨

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


CO2 vermindering ¨

Huidige systeem ¤ Uitstoot

¨

Nieuwe systeem ¤ Uitstoot

¨

van 361.578 kg per jaar van 252.000 kg per jaar

Vermindering van: (361578-252000)/361578 * 100 % = 30 %

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Advies Systeem is nog niet rendabel ¨ In de toekomst wel rendabel (zie tvt) ¨ Scroll Compressoren ¨ Vervanging koudemiddel ¨ Afsluiting ¨

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


Vragen? ¨

Moment voor eventuele vragen.

Hogeschool van Amsterdam

9-6-2008


H-Solutions

Hogeschool van Amsterdam

Fons Huisman Michiel Ravelli Minne Troostheide Marco Veenstra Sander de Waal Olaf Weller

9-6-2008

COGENERATION

Presentation-Cogeneration  

Engineering, Design and Innovation. Amsterdan. Project: Cogeneration

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you