Page 1

Door: Minne Troosheide Studentnr.: 504492 Klas: EV1h Datum: 19 oktober 2006


Persoonlijke evaluatie 1. Heeft de groep goed samengewerkt , in hoeverre wel niet? Ik vond de samenwerking vanaf het begin erg goed verlopen. Tijdens het verloop van het project was vrijwel iedereen altijd aanwezig bij vergaderingen. Aan groepsafspraken werd door bijna iedereen voldaan, degene die er niet direct aan voldeed werd daar op aangesproken en loste dit dan als nog op. 2. Heeft iedereen in de groep zich voldoende ingezet? De inzet was niet van iedereen even goed, maar dit werd dan meestal snel opgelost. Dit zonder ten kosten te gaan van het project. 3. Wat heb je geleerd dit project, welke competenties heb je behaald? Ik heb zelf tijdens dit project erg goed leren te plannen, ook wanneer de planning later niet bleek te kloppen het aanpassen er van. Het werken in een groep had ik al wel eerder gedaan, maar ik heb wel geleerd hoe mensen aan te sporen.

Toevoeging verslag onderdelen 1.1.4 Onderzoeken Onderzoek 1 Omar Ebadi en Minne Troostheide

6 september 2006

Vaststellingmilieu We zijn bij de RAI Amsterdam langsgegaan, om een goed beeld te krijgen van de omgeving waarin de steekfiets operationeel moet zijn. Dit beeld is noodzakelijk bij het ontwerpen. Zodat er geen concepten worden ontworpen die niet zouden kunnen functioneren in het desbetreffende milieu. Onze intentie was ook om aan de wensen van de uiteindelijke gebruiker te voldoen. Dit hebben wij gerealiseerd door mensen te interviewen die werkzaam zijn bij de afdeling ‘distribution and transport’.* Hierdoor kwamen wij er al snel achter dat het transport* op het moment nog inefficiënt is. Er word bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van pompwagens en plateauwagens. Pompwagens kunnen wel veel gewicht dragen maar de aandrijving komt nog altijd aan op pure spierkracht. De plauteauwagen is zeer geschikt voor kleine pakketten maar er worden over het algemeen grote pakketten/hoeveelheden getransporteerd. Ook hebben we gekeken naar de liften in de RAI. De goederen liften hebben de volgende dimensions: 2.85m. bij 1.20m. bij 2.50m.

-

De uitkomst van dit onderzoek luidt: Dat het concept een lichte aandrijving moet bevatten. Dat het concept in staat moet zijn om een pallet te vervoeren. Het concept moet ook de mogelijkheid hebben om kleine pakketten te kunnen vervoeren zoals bij de plateauwagen. Bij het vervoeren van een hoge stapel moet de stability behouden blijven d.m.v. banden of een zeil.

Individueel Procesverslag – Project 1 - door: Minne Troostheide

1


Onderzoek 2 Glenn Mathies en Minne Troostheide

27 september 2006

Conceptinspiratie. We zijn bij een aantal fietsenwinkels langsgegaan, om enkele detail punten te bekijken voor het eindconcept, denk hierbij aan steering- en brake system. Eerst hebben we op Internet gezocht naar bakfietsen omdat er ook goederen mee getransporteerd worden. Daarna waar deze verkocht werden, zo kwamen we terecht bij o.a. ‘Zijwind’ Bij fietsenhandelaar ‘Zijwind’ hebben we nuttige informatie en leuke ideeën opgedaan. Er werd ons verteld dat het bij een conventionele bakfiets erg wennen is aan het steering system. Het sturen is iets zwaarder in vergelijking met een standaard fiets. Er werd ons aangeraden om een sterk steering system te ontwerpen, dat eenvoudig in gebruik is. Ook het brake system is van groot belang, omdat er veel gewicht verplaats moet worden dus is een krachtig brake system een vereiste. Nu hebben we een image* over hoe uiteindelijk het prototype eruit komt te zien. Notulen Project 1 Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Industriële en Maritieme Technieken

Logboekformulier voor een groepsvergadering Logboekformulier nr: 1 Projectgroep :H Onderwerp projectvergadering : Voortgang Week : 41 Datum : 2 oktober Voorzitter : Omar Ebadi Notulist : Minne Troostheide Presentie: Naam 1 2 3 4 5

Omar Sven Bob Glenn Jorrit

Afwezig

Te laat

Afgemeld?

Reden van afwezigheid

Gevolgen voor project

X X

X

Persoonlijke reden, groep weet Geen ervan

6 Minne

Individueel Procesverslag – Project 1 - door: Minne Troostheide

2


Agendapunten: 1. Omar en Minne: Verslag verbeteren en aan de inhoud van hoofdstuk 1 beginnen. Ook hun eigen onderzoeksverslag maken. 2. Sven / Glenn: Tekeningen maken. Notulen: 1. Afgesproken wanneer Bobs zijn prestaties niet goed zijn een officiële waarschuwing. Dit houdt in: - Negeren van groepsafspraken - Niet op aanwezig zijn bij vergaderingen zonder reden. Bob was na de vergadering wel aanwezig. 2. Deze week: - BSCW begrijpen en gaan gebruiken. - Tekeningen scannen. - Producten bespreken - Detail verdeling, en daar individueel aan werken. - Beginnen aan poster - PowerPoint presentatie maken. •

Afspraken: Er zijn geen nieuwe afspraken gemaakt tijdens deze vergadering.

Planning en taakverdeling: Planning is niet aangepast. Taakverdeling staat in de agendapunten en notulen.

Controle planning: Iedereen stemde er mee in dat we wat achter lopen op de planning.

Evaluatie voorzitter en notulist: Voorzitter hield goed de orde en vatte aan het eind de vergadering samen.

Individueel Procesverslag – Project 1 - door: Minne Troostheide

3

COM | proces report project 1  

Degree: Engineering, Design and Innovation. Location: Amsterdam. Subject: Communication 1.

Advertisement