Page 1

Sosiaalinen media  muu-aa   vies/ntää   Miten  somessa  kuuluu  toimia?  

Tmi Minna  Valtari  


Vies/nnän maailman  muutos     Kyse  uudenlaisesta  vies/nnästä  ja  

kommunikaa/osta   Ei  ainoastaan  isojen  mediatalojen  luomaa   kuvaa  maailmasta     Käy-äjien  luomaa  sisältöä,  jota  voidaan  jakaa   eteenpäin  omille  kontakteille     Sosiaalinen  media  on  muu-anut  paljon   käy-äytymistapojamme   Tmi  Minna  Valtari  


Sosiaalinen media     Käy-äjät  ak/ivisia  sisällöntuo-ajia  

   ei  ainoastaan  passiivisia  vastaano-ajia                            kuten  perinteisessä  mediassa  (tv,  radio,        prin?media)     Sisällön  tuo-ajat  vs.  sisällön  kulu-ajat  

Tmi Minna  Valtari  


Sosiaalisen median  välineitä  

Tmi Minna  Valtari  


Miksi sosiaaliseen  mediaan?     Vies/  ajankohtaisista  asioista     Pysyminen  asiakkaiden  mielessä     Ihmiset  osallistumaan  ja  kommentoimaan     Väline  asiakaspalveluun,  markkinoin/in  ja  

tuotekehitykseen   Brändääminen     Uuden  oppiminen  

Tmi Minna  Valtari  


Mitä ne?sivuilla  /  blogissa?     Kaikki  relevan?  /eto  tuo-eista  ja  palveluista     Vinkkejä,  ideoita  

       teks/nä,  kuvina  ja  videoina!     Asiakkaille  mahdollisuus  kertoa  omista   kokemuksistaan  tuo-eisiin  /  palveluun  lii-yen     Ajankohtaista  asiaa,  joka  lii-yy  tuo-eisiin,   palveluun  tai  toimintaan   Tmi  Minna  Valtari  


Mitä ne?sivuilla  /  blogissa?     Seuraa  kävijämääriä,  jo-a  osaat  kehi-ää  sivuja     Mitä  sivua  seurataan  eniten,  mikä  jää  

huomio-a, mihin  pitää  panostaa?     Mistä  sivuillesi  tullaan?  Mistä  ei  tulla?  Mihin   pitää  panostaa,  vai  onko  jossain  toimimisesta   tullut  turhaa?  

Tmi Minna  Valtari  


Miten somessa  toimitaan?     Tarkkaile  ja  tutustu,  jo-a  vältyt  

kömmähdyksiltä   Ak/ivinen  keskustelu  ja  kommentoin/     Verkostoidu  sosiaalisen  median  avulla  muiden   alan  ihmisten  kanssa  tai  alaan  lii-yvistä   asioista  kiinnostuneiden  kanssa     Kerro  omasta  toiminnastasi  ja  jaa  eteenpäin   toisten  mielenkiintoisia  linkkejä   Tmi  Minna  Valtari  


Miten somessa  toimitaan?     Ei  suoraa  mainontaa  profiilien  kau-a     Ole  henkilökohtainen  ja  persoonallinen,  vaikka  

toimisit yrityksen  nimistä     Mie/  kuitenkin  rajat,  mistä  voi  ja  saa  puhua     Kerro  arjesta,  panosta  toisaalta  myös   asiasisältöön,  jo-a  olet  mielenkiintoinen  

Tmi Minna  Valtari  


Käytännössä someen     Laita  yrityksen  ne?sivut  kuntoon     Suunni-ele,  miten  päivität  sivuille  uu-a  

:)

materiaalia, jo-a  sivut  ovat  kiinnostavat     Ryhdy  seuraamaan  kävijämääriä!     Aloita  yhdellä  some-­‐välineellä:  Facebook     Kokemuksen  kar-uessa  lisää  välineitä     Verkostoidu  bloggaajiin  ja  muihin  ne/ssä   ak/ivisiin,  heistä  on  varmas/  apua  vies/nviejinä!     Pyydä  apua  tarvi-aessa     Tmi  Minna  Valtari  


Kiitos! minnavaltari.blogspot.com     facebook.com/minnavaltari   twi-er.com/minnavaltari   minna.valtari@gmail.com   040  576  3206     Tmi  Minna  Valtari  

Sosiaalinen media muuttaa viestintää. Miten somessa kuuluu toimia?  

Koulutusmateriaali: Sosiaalinen media muuttaa maailmaa. Miten sosiaalisessa mediassa kannattaa toimia? Lisätietoja: http://minnavaltari.blo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you