Page 1


Fotografías © TSUNAMI PICT © Marta Vinaixa Pau Alcover 75, 4rt 08017 Barcelona Impreso en España Depósito legal B-27.011-2011 ISBN 478-77-663271-8-7 Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.


TSUNAMI

PINTANT PER EL PAINTING FOR THE


Projecte Japó // Japan project

Un tsunami, és una sèrie d’ones massives que poden tenir lloc després d’un terratrèmol, activitat volcànica , esllavissaments submarins, impactes de meteorits en el mar, o fins i tot grans trossos d’illa esllavissant-se al mar. Per al cas més freqüent, els moviments tectònics, els tsunamis són importants a partir maremots de magnitud de més de 6.4 a l’escala de Richter i són vertaderament devastadors a partir de 7.

A tsunami, also called a tsunami wave train, and at one time incorrectly referred to as a tidal wave, is a series of water waves caused by the displacement of a large volume of a body of water, usually an ocean, though it can occur in large lakes. Tsunamis are a frequent occurrence in Japan; approximately 195 events have been recorded. Owing to the immense volumes of water and the high energy involved, tsunamis can devastate coastal regions.


Index // Sumari

Que va passar // What happened

11

Que podem fer // What could we do

23

Eric Hu un dels artistes // Eric Hu one of the artists NomĂŠs un pintor... // Just a painter... Parlant amb // Talking to Altres obres // Other works AgraĂŻments // Appreciations

44 56

36

32


El que va passar // What happened


Tsunami a la costa // Wave hitting the coast

10


El que va passar // What happened Mercé Canals

Un tsunami, és una sèrie d’ones massives que poden tenir lloc després d’un terratrèmol, activitat volcànica , esllavissaments submarins, impactes de meteorits en el mar, o fins i tot grans trossos d’illa esllavissant-se al mar. Per al cas més freqüent, els moviments tectònics, els tsunamis són importants a partir maremots de magnitud de més de 6.4 a l’escala de Richter i són vertaderament devastadors. A tsunami, also called a tsunami wave train, and at one time incorrectly referred to as a tidal wave, is a series of water waves caused by the displacement of a large volume of a body of water, usually an ocean, though it can occur in large lakes. Tsunamis are a frequent occurrence in Japan; approximately 195 events have been recorded. Owing to the immense volumes of water and the high energy involved, tsunamis can devastate coastal regions.

11


Hi ha altres mecanismes generadors de sismes submarins menys corrents que també poden produir-se per erupcions volcàniques, esllavissades de terra, meteorits o explosions submarines. Aquests fenòmens poden produir onades enormes, molt més altes que les dels sismes submarins corrents. Es tracta dels anomenats megastsunamis, terme que, si bé no és científic, pot usar-se de forma poc rigorosa per referir-se als tsunamis generats per causes no tectòniques. De totes aquestes causes alternatives, la més comú és la de les esllavissades de terra produïts per erupcions volcàniques explosives, que poden enfonsar illes o muntanyes senceres al mar en qüestió de segons. També hi ha la possibilitat de despreniments naturals tant en la superfície com sota d’ella. Aquest tipus de sismes submarins difereixen dràsticament dels tsunamis tectònics. En primer lloc, la quantitat d’energia que intervé. Hi ha el terratrèmol de l’oceà Índic de 2004, amb una energia desenvolupada d’uns 32.000 MT. Només una petita fracció d’aquesta es traspassarà al sisme submarí. Per contra, un exemple clàssic de megatsunami seria l’explosió del volcà Krakatoa, l’erupció va generar “El calor y la ansiedad empezaron a deshidratar mis sentidos, y de esta forma a distorsionar, o expandir, mi percepción de la realidad.”

una energia de 300 MT. No obstant, es va mesurar una altitud en les onades de fins a 50 m, molt superior a la de les mesures pels sismes submarins de l’oceà Índic. La raó d’aquestes diferències rau en diversos factors. D’una banda, el major rendiment en la generació de les ones per part d’aquest tipus de fenòmens,

menys energètics però que transmeten gran part de la seva energia al mar. En un sisme, la major part de l’energia s’inverteix en moure les plaques. Però, tot i així, l’energia dels tsunamis tectònics segueix sent molt més gran que la dels megatsunamis. Una altra de les causes és el fet que un sisme submarí tectònic distribueix la seva energia al llarg d’una superfície al llarg d’una superfície d’aigua molt més gran, mentre que els megatsunamis parteixen d’un succés molt puntual i localitzat. En molts casos, els megatsunamis també pateixen una major dispersió geomètrica, degut justament a l’extrema localització del fenomen parteixen d’un succés molt puntual i localitzat justament a l’extrema localització del fenomen parteixen d’un succés molt puntual i localitzat a l’extrema localització del fenomen parteixen d’un succés molt puntual i localitzat

12


In some tsunami-prone countries earthquake engineering measures have been taken to reduce the damage caused onshore. Japan, where tsunami science and response measures first began following a disaster in 1896, has produced ever-more elaborate countermeasures and response plans. That country has built many tsunami walls of up to 4.5 metres (15 ft) to protect populated coastal areas. Other localities have built floodgates and channels to redirect the water from incoming tsunami. However, their effectiveness has been questioned, as tsunami often overtop the barriers. For instance, the Okushiri, Hokkaid tsunami which struck Okushiri Island of Hokkaid within two to five minutes of the earthquake on July 12, 1993 created waves as much as 30 metres (100 ft) tall—as high as a 10-story building. The port town of Aonae was completely surrounded by a tsunami wall, but the waves washed right over the wall and destroyed all the wood-framed structures in the area. The wall may have succeeded in slowing down and moderating the height of the tsunami, but it did not prevent major destruction and loss of life. In some tsunami-prone countries earthquake engineering measures have been taken to reduce the damage caused onshore. Japan, where tsunami science and response measures first began following a disaster in 1896, has produced ever-more elaborate countermeasures and response plans. That country has built many tsunami walls of up to 4.5 metres (15 ft) to protect populated coastal areas. Other localities have built floodgates and channels to redirect the water from incoming tsunami. However, their

“The heat and the anxiety started dehydrating my senses, this way beginning to distort, or to expand, my perception of the reality”

effectiveness has been questioned, as tsunami often overtop the barriers. For instance, the Okushiri, Hokkaid tsunami which struck Okushiri Island of Hokkaid within two to five minutes of the earthquake on July 12, 1993 created waves as much as 30 metres (100 ft) tall—as high as a 10-story building. The port town of Aonae was completely surrounded by a tsunami wall, but the waves washed right over the wall and destroyed all the wood-framed structures in the area but the waves washed right over the wall the port town of Aonae was completely surrounded by a tsunami wall don’t knows

13


Tsunami a la costa // Wave hitting the coast

hi ha altres mecanismes generadors de sismes submarins menys corrents que també poden produir-se per erupcions volcàniques, esllavissades de terra, meteorits o explosions submarines. Aquests fenòmens poden produir onades enormes, molt més altes que les dels sismes submarins corrents. Es tracta dels anomenats megastsunamis, terme que, si bé no és científic, pot usar-se de forma poc rigorosa per referir-se als “El calor y la ansiedad empezaron a deshidratar mis sentidos, y de esta forma a distorsionar, o expandir, mi percepción de la realidad.”

tsunamis generats per causes no tectòniques. De totes aquestes causes alternatives, la més comú és la de les esllavissades de terra produïts per erupcions volcàniques explosives, que poden enfonsar illes o muntanyes senceres al mar en qüestió de segons. També hi ha la possibilitat de despreniments naturals tant en la superfície com sota d’ella. Aquest tipus

de sismes submarins difereixen dràsticament dels tsunamis tectònics. En molts casos, els megatsunamis també pateixen una major dispersió geomètrica, degut justament a l’extrema localització del fenomen.

14


Tsunami a la costa // Wave hitting the coast

in some tsunami-prone countries earthquake engineering measures have been taken to reduce the damage caused onshore. Japan, where tsunami science and response measures first began following a disaster in 1896, has produced ever-more elaborate countermeasures and response plans. That country has built many tsunami walls of up to 4.5 metres (15 ft) to protect populated coastal areas. Other localities have built floodgates and channels to redirect the water from incoming tsunami. However, their effectiveness has been questioned, as tsunami often overtop the barriers. For instance, the Okushiri, Hokkaid tsunami which struck Okushiri Island of Hokkaid within two to five minutes of the earthquake on July 12, 1993 created waves as much as 30 metres (100 ft) tall—as high as a 10-story building. The port town of Aonae was completely surrounded by a tsunami wall, but the waves washed right over the wall and destroyed all the wood-framed structu-

“The heat and the anxiety started dehydrating my senses, this way beginning to distort, or to expand, my perception of the reality�

res in the area.

15


16


Tsunami a la costa // Wave hitting the coast

17


Hi ha altres mecanismes generadors de sismes submarins menys corrents que també poden produir-se per erupcions volcàniques, esllavissades de terra, meteorits o explosions submarines. Aquests fenòmens poden produir onades enormes, molt més altes que les dels sismes submarins corrents. Es tracta dels anomenats megastsunamis, terme que, si bé no és científic, pot usar-se de forma poc rigorosa per referir-se als tsunamis generats per causes no tectòniques. De totes aquestes causes alternatives, la més comú és la de les esllavissades de terra produïts per erupcions volcàniques explosives, que poden enfonsar illes o muntanyes senceres al mar en qüestió de segons. També hi ha la possibilitat de despreniments naturals tant en la superfície com sota d’ella. Aquest tipus de sismes submarins difereixen dràsticament dels tsunamis tectònics. En primer lloc, la quantitat d’energia que intervé. Hi ha el terratrèmol de l’oceà Índic de 2004, amb una energia desenvolupada d’uns 32.000 MT. Només una petita fracció d’aquesta es traspassarà al sisme submarí. Per contra, un exemple clàssic de megatsunami seria l’explosió del volcà Krakatoa, l’erupció va generar una energia de 300 MT. No obstant, es va mesurar una altitud en les onades de fins a 50 m, molt superior a la de les mesures pels sismes submarins de l’oceà Índic. La raó d’aquestes diferències rau en diversos factors. D’una banda, el major rendiment en la generació de les ones per part d’aquest tipus de fenòmens, menys energètics però que transmeten gran part de la seva energia al mar. En un sisme, la major part de l’energia s’inverteix en moure les plaques. Però, tot i així, l’energia dels tsunamis tectònics segueix sent molt més gran que la dels 1

megatsunamis. Una altra de les causes és el fet que un sisme submarí tectònic distribueix la seva energia al llarg d’una superfície d’aigua molt més gran, mentre que els megatsunamis parteixen d’un succés molt puntual i localitzat. En molts casos, els megatsunamis també pateixen una major dispersió geomètrica, degut justament a l’extrema localització del fenomen es tracta dels anomenats megastsunamis, terme que, si bé no és científic, pot usar-se de forma poc rigorosa per referir-se als tsunamis.

1.Compta amb la implicació dels principals museus, centres d’art i galeries d’art de la ciutat, però també amb la col·laboració de nombrosos espais com bars, restaurants i altres establiments que aproximen l’art al públic general.

18


In some tsunami-prone countries earthquake engineering measures have been taken to reduce the damage caused onshore. Japan, where tsunami science and response measures first began following a disaster in 1896, has produced ever-more elaborate countermeasures and response plans. That country has built many tsunami walls of up to 4.5 metres (15 ft) to protect populated coastal areas. Other localities have built floodgates and channels to redirect the water from incoming tsunami. However, their effectiveness has been questioned, as tsunami often overtop the barriers. For instance, the Okushiri, Hokkaid tsunami which struck Okushiri Island of Hokkaid within two to five minutes of the earthquake on July 12, 1993 created waves as much as 30 metres (100 ft) tall—as high as a 10-story building. The port town of Aonae was completely surrounded by a tsunami wall, but the waves washed right over the wall and destroyed all the wood-framed structures in the area. The wall may have succeeded in slowing down and moderating the height of the tsunami, but it did not prevent major destruction and loss of life. In some tsunami-prone countries earthquake engineering measures have been taken to reduce the damage caused onshore. Japan, where tsunami science and response measures first began following a disaster in 1896, has produced ever-more elaborate countermeasures and response plans. That country has built many tsunami walls of up to 4.5 metres (15 ft) to protect populated coastal areas. Other localities have built floodgates and channels to redirect the water from incoming tsunami. However, their effectiveness has been questioned, as tsunami often overtop the barriers. For instance, the Okushiri, Hokkaid tsunami which struck Okushiri Island of Hokkaid wi1

thin two to five minutes of the earthquake on July 12, 1993 created waves as much as 30 metres (100 ft) tall—as high as a 10-story building. The port town of Aonae was completely surrounded by a tsunami wall engineering measures have been taken to reduce the damage caused onshore.

1.The city’s main museums, art centers and galleries participate as well as various places such as bars other establishments, bringing art close to the general public. The city’s main museums, art centers and galleries.

19


QuĂŠ podem fer? // What could we do?


Qué podem fer? // What could we do? Carles Rius

Un tsunami, és una sèrie d’ones massives que poden tenir lloc després d’un terratrèmol, activitat volcànica , esllavissaments submarins, impactes de meteorits en el mar, o fins i tot grans trossos d’illa esllavissant-se al mar. Per al cas més freqüent, els moviments tectònics, els tsunamis són importants a partir maremots de magnitud de més de 6.4 a l’escala de Richter i són vertaderament devastadors a partir de 7. A tsunami, also called a tsunami wave train, and at one time incorrectly referred to as a tidal wave, is a series of water waves caused by the displacement of a large volume of a body of water, usually an ocean, though it can occur in large lakes. Tsunamis are a frequent occurrence in Japan; approximately 195 events have been recorded. Owing to the immense volumes of water and the high energy involved, tsunamis can devastate coastal regions.

23


24

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes

In some tsunami-prone countries earthquake

submarins menys corrents que també poden

engineering measures have been taken to redu-

produir-se per erupcions volcàniques, esllavis-

ce the damage caused onshore. Japan, where

sades de terra, meteorits o explosions subma-

tsunami science and response measures first be-

rines. Aquests fenòmens poden produir onades

gan following a disaster in 1896, has produced

enormes, molt més altes que les dels sismes

ever-more elaborate countermeasures and res-

submarins corrents. Es tracta dels anomenats

ponse plans. That country has built many tsunami

megastsunamis, terme que, si bé no és científic,

walls of up to 4.5 metres (15 ft) to protect popula-

pot usar-se de forma poc rigorosa per referir-se

ted coastal areas. Other localities have built flood-

als tsunamis generats per causes no tectòniques.

gates and channels to redirect the water from

De totes aquestes causes alternatives, la més

incoming tsunami. However, their effectiveness

comú és la de les esllavissades de terra produïts

has been questioned, as tsunami often overtop

per erupcions volcàniques explosives, que poden

the barriers. For instance, the Okushiri, Hokkaid

enfonsar illes o muntanyes senceres al mar en

tsunami which struck Okushiri Island of Hokkaid

qüestió de segons. També hi ha la possibilitat de

within two to five minutes of the earthquake on

despreniments naturals tant en la superfície com

July 12, 1993 created waves as much as 30 me-

sota d’ella. Aquest tipus de sismes submarins di-

tres (100 ft) tall—as high as a 10-story building.

fereixen dràsticament dels tsunamis tectònics. En

The port town of Aonae was completely surroun-

primer lloc, la quantitat d’energia que intervé. Hi

ded by a tsunami wall, but the waves washed right

ha el terratrèmol de l’oceà Índic de 2004, amb una

over the wall and destroyed all the wood-framed

energia desenvolupada d’uns 32.000 MT. Només

structures in the area. The wall may have succee-

una petita fracció d’aquesta es traspassarà al sis-

ded in slowing down and moderating the height

me submarí. Per contra, un exemple clàssic de

of the tsunami, but it did not prevent major des-

megatsunami seria l’explosió del volcà Krakatoa,

truction and loss of life. In some tsunami-prone

l’erupció va generar una energia de 300 MT. en

countries earthquake engineering measures have

moure les plaques d’una energia renovablement

been taken to reduce the damage caused once

aquest tipus de sismes submarins difereixen dràs-

the wall may have succeeded in slowing down

ticament de les grandioses tsunamis tectóniques

and moderating while roaming there and those is

que emparen aquelles fines lineas transversals al

where everything should be right fine for me ants

Tsunami a la costa // Wave hitting the coast


25


26

en primer lloc, la quantitat d’energia que intervé.

the port town of Aonae was completely surroun-

Hi ha el terratrèmol de l’oceà Índic de 2004, amb

ded by a tsunami wall, but the waves washed

una energia desenvolupada d’uns 32.000 MT.

right over the wall and destroyed all the wood-

Només una petita fracció d’aquesta es traspas-

framed structures in the area. The wall may have

sarà al sisme submarí. Per contra, un exemple

succeeded in slowing down and moderating the

clàssic de megatsunami seria l’explosió del vol-

height of the tsunami, but it did not prevent major

cà Krakatoa, l’erupció va generar una energia de

destruction and loss of life. In some tsunami-pro-

300 MT. en moure les plaques. .

ne countries earthquake engineering measures.


Hi ha altres mecanismes generadors de sismes submarins menys corrents que també poden produir-se per erupcions volcàniques, esllavissades de terra, meteorits o explosions submarines.

In some tsunami-prone countries earthquake engineering measures have been taken to reduce the damage caused onshore.

Dr. Hipnosis // Birds on help 2011 Toch // Can’t lose 2011

27


Chienen Ting // All the mess

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes sub-

In some tsunami-prone countries earthquake engi-

marins menys corrents que també poden produir-se

neering measures have been taken to reduce the

per erupcions volcàniques, esllavissades de terra,

damage caused onshore. Japan, where tsunami

meteorits o explosions submarines. Aquests fenò-

science and response measures first began fo-

mens poden produir onades enormes, molt més

llowing a disaster in 1896, has produced ever-more

altes que les dels sismes submarins corrents. Es

elaborate countermeasures and response plans.

tracta dels anomenats megastsunamis, terme que,

Other localities have built floodgates and chan-

si bé no és científic. De totes aquestes causes alter-

nels to redirect the water from incoming tsunami.

natives, la més comú és la de les esllavissades de

However, their effectiveness has been questioned,

terra produïts per erupcions volcàniques explosives,

as tsunami often overtop the barriers. For instance,

que poden enfonsar illes o muntanyes senceres al

the Okushiri, Hokkaid tsunami which struck Okushiri

mar en qüestió de segons. També hi ha la possibili-

Island of Hokkaid within two to five minutes of the

tat de despreniments naturals tant en la superfície

earthquake on July 12, 1993 vertop the barriers

28


Kristen Beige // Tsunami cylce

hi ha altres mecanismes generadors de sismes sub-

some tsunami-prone countries earthquake enginee-

marins menys corrents que també poden produir-se

ring measures have been taken to reduce the dama-

per erupcions volcàniques, esllavissades de terra,

ge caused onshore. Japan, where tsunami science

meteorits o explosions submarines. Aquests fenò-

and response measures first began following a di-

mens poden produir onades enormes, molt més

saster in 1896, has produced ever-more elaborate

altes que les dels sismes submarins corrents. Es

countermeasures and response plans.

tracta dels anomenats megastsunamis, terme que, si bé no és científic.

29


30


Arthur ValentĂ­n // We are Japan 2011

31


Eric Hu un dels artistes // Eric Hu one of the artists


Eric Hu Només un pintor... // Just a painter...

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes submarins menys corrents que també poden produir-se. In some tsunami-prone countries earthquake engineering measures have been taken to reduce the damage caused onshore.

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes sub-

In some tsunami-prone countries earthquake engi-

marins menys corrents que també poden produir-se

neering measures have been taken to reduce the

per erupcions volcàniques, esllavissades de terra,

damage caused onshore. Japan, where tsunami

meteorits o explosions submarines. Aquests fenò-

science and response measures first began fo-

mens poden produir onades enormes, molt més

llowing a disaster in 1896, has produced ever-more

altes que les dels sismes submarins corrents. Es

elaborate countermeasures and response plans.

tracta dels anomenats megastsunamis, terme que,

For instance, the Okushiri, Hokkaid tsunami which

si bé no és científic. De totes aquestes causes alter-

struck Okushiri Island of Hokkaid within two to five

natives, la més comú és la de les esllavissades de

minutes of the earthquake on July 12, 1993 created

terra produïts per erupcions volcàniques explosives,

waves as much as 30 metres (100 ft) tall—as high

que poden enfonsar illes o muntanyes senceres al

as a 10-story building. The port town of Aonae was

mar en qüestió de segons. També hi ha la possibi-

completely surrounded by a tsunami wall, but the

litat de despreniments naturals tant en la superfície

waves washed right over the wall and destroyed all

com sota d’ella naturals tant en la superfície com la

the wood-framed structures in the area. In some pi

34


Too cool // 2010

hi ha altres mecanismes generadors de sismes sub-

some tsunami-prone countries earthquake enginee-

marins menys corrents que també poden produir-se

ring measures have been taken to reduce the dama-

per erupcions volcàniques, esllavissades de terra,

ge caused onshore. Japan, where tsunami science

meteorits o explosions submarines. Aquests fenò-

and response measures first began following a di-

mens poden produir onades enormes, molt més

saster in 1896, has produced ever-more elaborate

altes que les dels sismes submarins corrents. Es

countermeasures and response plans.

tracta dels anomenats megastsunamis, terme que,

Other localities have built floodgates and chan-

si bé no és científic.

nels to redirect the water from incoming tsunami.

De totes aquestes causes alternatives, la més comú

However, their effectiveness has been questioned,

és la de les esllavissades de terra produïts per erup-

as tsunami often overtop the barriers. For instance,

cions volcàniques explosives, que poden enfonsar

the Okushiri, Hokkaid tsunami which struck Okushiri

illes o muntanyes senceres al mar en qüestió de se-

Island of Hokkaid within two to five minutes of the

gons. També hi ha la possibilitat de despreniments

earthquake on July 12, 1993 five minutes of the tie

hi ha altres mecanismes generadors de sismes son

other localities have built floodgates where everythi

35


Origami for Japan // 2011 hi ha altres mecanismes generadors de sismes sub-

other localities have built floodgates and channels to

marins menys corrents que també poden produir-se

redirect the water from incoming tsunami. However,

per erupcions volcàniques, esllavissades de terra,

their effectiveness has been questioned, as tsunami

meteorits o explosions submarines. Aquests fenò-

often overtop the barriers. For instance, the Okushi-

mens poden produir onades enormes, molt més

ri, Hokkaid tsunami which struck Okushiri Island of

altes que les dels sismes submarins corrents. Es

Hokkaid within two to five minutes of the earthquake

tracta dels anomenats megastsunamis, termen.

on July 12, 1993.

36


Stop Trafficking // 2008

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes submarins menys corrents que tambĂŠ poden produir-se per erupcions volcĂ niques, esllavissades de terra, meteorits o explosions submarines.

In some tsunami-prone countries earthquake engineering measures have been taken to reduce the damage caused onshore.

37


Parlant amb // Talking to Hi ha altres mecanismes generadors de sismes submarins menys corrents que també poden produir-se. In some tsunami-prone countries earthquake engineering measures have been taken to reduce the damage caused onshore.

Molt lluny, més enllà de les muntanyes de paraules, allunyats d els països de les vocals i les consonants, viuen els textos simulats?

Far away from mountains of words, left away of word vowels and consonants, live faked texts?

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes sub-

In some tsunami-prone countries earthquake engi-

marins menys corrents que també poden produir-se

neering measures have been taken to reduce the

per erupcions volcàniques, esllavissades de terra,

damage caused onshore. Japan, where tsunami

meteorits o explosions submarines. Aquests fenò-

science and response measures first began fo-

mens poden produir onades enormes, molt més

llowing a disaster in 1896, has produced ever-more

altes que les dels sismes submarins corrents. Es

elaborate countermeasures and response plans.

tracta dels anomenats megastsunamis, terme que,

Other localities have built floodgates and channels

si bé no és científic. De totes aquestes causes alter-

to redirect the water from incoming tsunami. Howe-

natives, la més comú és la de les esllavissades de

ver, their effectiveness has been questioned, as

terra produïts per erupcions volcàniques explosius.

tsunami often overtop the barriers.

38


De totes aquestes causes alternatives, la més comú és la de les esllavissades de terra produïts per erupcions volcàniques explosives, que poden enfonsar illes o muntanyes senceres al mar en qüestió de segons?

Other localities have built floodgates and channels to redirect the water from incoming tsunami. However, their effectiveness has been questioned, as tsunami often overtop the barriers. For instance, the Okushiri?

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes

In some tsunami-prone countries earthquake engi-

submarins menys corrents que també poden pro-

neering measures have been taken to reduce the

duir-se per erupcions volcàniques, esllavissades de

damage caused onshore. Japan, where tsunami

terra, meteorits o explosions submarines. Aquests

science and response measures first began fo-

fenòmens poden produir onades enormes, molt

llowing a disaster in 1896, has produced ever-more

més altes que les dels sismes submarins corrents.

elaborate countermeasures and response plans.

Es tracta dels anomenats megastsunamis, terme

In some places its usual not to take seriously any

que, si bé no és científic aquests fenòmens poden

inmediate change even if you are supoused to do

produir onades enormes, tanmateix podem obser-

something you don’t like it sometimes you must do

var un increment elevat

it without any other posibility.

Molt lluny, més enllà de les muntanyes de paraules?

Far away from mountains of words, left away of word vowels?

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes

In some tsunami-prone countries earthquake engi-

submarins menys corrents que també poden pro-

neering measures have been taken to reduce the

duir-se per erupcions volcàniques, esllavissades de

damage caused onshore. Japan, where tsunami

terra, meteorits o explosions submarines. Aquests

science and response measures first began fo-

fenòmens poden produir onades enormes, molt

llowing a disaster in 1896, has produced ever-more

més altes que les dels sismes submarins corrents.

elaborate countermeasures and response plans.

Es tracta dels anomenats megastsunamis, terme

Other localities have built floodgates and channels

que, si bé no és científic. De totes aquestes causes

to redirect the water from incoming tsunami. Howe-

alternatives, la més comú és la de les esllavissades

ver, their effectiveness has been questioned, as

de terra produïts per erupcions volcàniques explosi-

tsunami often overtop the barriers.

ves, que poden enfonsar illes.

39


Not for sell // 2009

Toxkull // 2009

De totes aquestes causes alternatives, la més comú és la de les esllavissades de terra produïts per erupcions volcàniques explosives, que poden enfonsar illes o muntanyes senceres al mar en qüestió de segons?

Other localities have built floodgates and channels to redirect the water from incoming tsunami. However, their effectiveness has been questioned, as tsunami often overtop the barriers. For instance, the Okushiri?

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes sub-

In some tsunami-prone countries earthquake engi-

marins menys corrents que també poden produir-se

neering measures have been taken to reduce the

per erupcions volcàniques, esllavissades de terra,

damage caused onshore. Japan, where tsunami

meteorits o explosions submarines. Aquests fenò-

science and response measures first began fo-

mens poden produir onades enormes, molt més

llowing a disaster in 1896, has produced ever-more

altes que les dels sismes submarins corrents.

elaborate countermeasures and response plans.

40


Origami radiation // 2011

War glue // 2010

Molt lluny, més enllà de les muntanyes de paraules?

Far away from mountains of words, left away of word vowels?

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes sub-

In some tsunami-prone countries earthquake engi-

marins menys corrents que també poden produir-se

neering measures have been taken to reduce the

per erupcions volcàniques, esllavissades de terra,

damage caused onshore. Japan, where tsunami

meteorits o explosions submarines. Aquests fenò-

science and response measures first began fo-

mens poden produir onades enormes, molt més

llowing a disaster in 1896, has produced ever-more

altes que les dels sismes submarins corrents. Es

elaborate countermeasures and response plans.

tracta dels anomenats megastsunamis, terme que,

Other localities have built floodgates and channels

si bé no és científic. De totes aquestes causes alter-

to redirect the water from incoming tsunami. Howe-

natives, la més comú és la de les esllavissades.

ver, their effectiveness has been questioned.

41


Cracked but not Broken 2011 Dibuix per Japó // Work for Japan

De totes aquestes causes alternatives, la més comú és la de les esllavissades de terra produïts per erupcions volcàniques explosives, que poden enfonsar illes o muntanyes senceres al mar en qüestió de segons?

Other localities have built floodgates and channels to redirect the water from incoming tsunami. However, their effectiveness has been questioned, as tsunami often overtop the barriers. For instance, the Okushiri?

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes

In some tsunami-prone countries earthquake engi-

submarins menys corrents que també poden pro-

neering measures have been taken to reduce the

duir-se per erupcions volcàniques, esllavissades de

damage caused onshore. Japan, where tsunami

terra, meteorits o explosions submarines. Aquests

science and response measures first began fo-

fenòmens poden produir onades enormes, molt

llowing a disaster in 1896, has produced ever-more

més altes que les dels sismes submarins corrents.

elaborate countermeasures and response plans.

Es tracta dels anomenats megastsunamis, terme que, si bé no és científic.

Far away from mountains of words, left away of word vowels?

Molt lluny, més enllà de les muntanyes de paraules?

In some tsunami-prone countries earthquake engi-

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes sub-

damage caused onshore. Japan, where tsunami

marins menys corrents que també poden produir-se

science and response measures first began fo-

per erupcions volcàniques, esllavissades de terra,

llowing a disaster in 1896, has produced ever-more

meteorits o explosions submarines. Aquests fenò-

elaborate countermeasures and response plans.

mens poden produir onades enormes, molt més

Other localities have built floodgates and channels

altes que les dels sismes submarins corrents. Es

to redirect the water from incoming tsunami. Howe-

tracta dels anomenats megastsunamis, terme que,

ver, their effectiveness has been questioned. Other

si bé no és científic. De totes aquestes causes alter-

localities have built floodgates and channels to re-

natives, la més comú és la de les esllavissades de

direct the water from incoming tsunami. However,

terra produïts per erupcions volcàniques explosives,

their effectiveness has been questioned. Other loca-

que poden enfonsar illes o muntanyes senceres al

lities have built floodgates and channels to redirect

mar en qüestió de segons.

the water from incoming tsunami.

42

neering measures have been taken to reduce the


Altres obres // Other works


Altres obres // Other works Hi ha altres mecanismes generadors de sismes sub-

In some tsunami-prone countries earthquake engi-

marins menys corrents que també poden produir-se

neering measures have been taken to reduce the

per erupcions volcàniques, esllavissades de terra,

damage caused onshore Japan, where tsunami

meteorits o explosions submarines aquests fenò-

science and response measures first began fo-

mens poden produir onades enormes, molt més

llowing a disaster in 1896, has produced ever-more

altes que les dels sismes submarins corrents. Es

elaborate countermeasures and response plans.

tracta dels anomenats megastsunamis, terme que, si bé no és científic.

46


RaphaĂŤl Cohas // Help Japan

47


48


Montsexs Taksa // 11311

49


50


Mista Benny // We all work to rapair it

51


Shokujin // Rebuilding together

52


Roberto Ricci // Japan’s beating

53


Jérémi Decalf // Resist

54


Christelle Mozzati// We are stronger

55


Bastien Jailbert // Even in the rain..

56


Julien Ovial// Big blue wave

Hi ha altres mecanismes generadors de sismes

In some tsunami-prone countries earthquake engi-

submarins menys corrents que també poden pro-

neering measures have been taken to reduce the

duir-se per erupcions volcàniques, esllavissades de

damage caused onshore. Japan, where tsunami

terra, meteorits o explosions submarines. Aquests

science and response measures first began fo-

fenòmens poden produir onades enormes, molt

llowing a disaster in 1896, has produced ever-more

més altes que les dels sismes submarins corrents.

elaborate countermeasures and response plans.

De totes aquestes causes alternatives, la més comú

However, their effectiveness has been questioned,

és la de les esllavissades de terra produïts per erup-

as tsunami often overtop the barriers. For instance,

cions volcàniques explosives, que poden enfonsar

the Okushiri, Hokkaid tsunami which struck Okushiri

illes o muntanyes senceres al mar en qüestió de se-

Island of Hokkaid within two to five minutes of the

gons. També hi ha la possibilitat de despreniments

earthquake on July 12, 1993.

naturals tant en la superfície com sota d’ella.

57


Agra誰ments // Appreciations


Credits // Credits

Direcció // Direction Emilio Álvarez

Director executiu // Executive director

Carlos Durán

Moritz Neumüller

Llucià Homs

Producció // Production Coordinació general // General cordination

Laura Herrero

Mireia Lluch

Maite García

Coordinador publicació //Publication cordination

Premsa i comunicació // Press and cordination

Gerardo Peral

Estefania R. Tozzi

Carles Garriga

Rosa Raduà

Asistents //Asistants Oliver Short

Marketing, RRPP // Marketing RRPP

Pablo Serrano

Hubert Georg Feil

Ana Sanz

Culturebrand - Architects

Coordinació Fira // Stand cordination

of Culture

Arianne Gaazenbeek

RRPP Fira // RRPP Stand

Assistents Fira

Patricia Bähr

Isabel Abrego Andrea Goffre

Disseny gràfic // Graphic design

Ferenz Jacobs

Reference

María Francesca Spera

www.designbyreference.com


Gràcies a // Thanks to

A+B Audiovisuales Bonnemaison, A+aa, ADN Galeria, Sergi Aguilar, Ajuntament de Tarragona, Ahechá /Video arte Paraguay, Amister Hotel, L´Antic Teatre, Antídoto 28, Àngels Barcelona, Alexandra Navratril, Alfred University, Almazen, Marc Audi, Julián Álvarez, Rosa Álvarez, Ateneu Barcelonés, Argos, Montse Badia, Teresa Blanch,Nogueras Blanchard, Can Xalant, CaixaForum, CaixaForum Mediateca, Casa L´Ardiaca, CCCB, Can Felipa, Casa Elizalde, Raquel Cano, Centre D’Art Santa Mònica, Carmelitas, Centre Francesca Bonnemaison, Centre Cívic Barceloneta, Centre Cívic Ateneu Fort Pienc, Centre Cultural Valentina, Toni Calderon La Correccional, Col·leció Cal Cego; Centre Cívic Convent de San Agustí, Cosmocaixa; Daniela Cugliandolo, Maite Cuso, Arnau Dot, Distritoquinto, Javier Duero, EGO Gallery, Galeria Toni Tàpies, Enrique Giner de los Ríos, Elisava, Escola Massana, Espai Ubu, Galeria Estrany de la Motta, Galeria Badiu, Galeria Bach 4 Galeria Llucià Homs, Lluis Hortet, Espai Jove Bocanord, Espai UBÚ, Eude Galeria, Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, FemLink, Fernado Moure, Festival VAD, FIAV, Film London, FRAC Pas Nord de Calais, Fotocolectania, Fundació Brosa, Fundació Fran Daurel, Fundació Joan Miró, Fundació Suñol, Fundació Mies van de Rohe, Clara Garí, Guido Guaschino, IED, IDEP, Hamaca, Hangar, H. Associació per les Arts Contemporànies, IMMA, Instituto Cervantes, Institut Ramón Lllull, Instituto Italiano di Cultura, María Jiménez, Joan Prats Galeria, Enrique Juncosa, Keith Patrick, KHM, Koeken Erguí, Pia Lindman, La Carbonería, La Comida Visual, Le Fresnoy, Mago production, Malmö Art Academy, María Cañas, Escola Massana, Maite Lores, MACBA, Mau Mau Underground, Andrea Mi, MECAD/ESDi, Perla Montenegro, Gabriela Moragas, Suhail Malick, MostraInvideo, Han Nefkens, Carolina Núñez, Miquel Bardagil, Miscelänea, Museu de L’Eròtica, Museu F. Marés, Museu D´ Història de la Ciutat, Museu Barbier Müller, Museu Picasso, Neus Miró, Niu: Espai Artistic Contemporani, Nau Côclea, Margueritte O’Molley, OB-ART Video, Oklala plaza, Oslo Nacional Academy of the Arts, On land, Palau de la Virreina, Pavelló Mies van der Rohe, Palau Robert, Centre Cívic Pati Llimona, , ProjecteSD, Quico Peinado, Judit Pueyo, Jordi Piqué, Nuria Rodríguez, Chus Roig, Maga Ruiz, Santi Rifa, Víctor Sánchez, Shalimar, Santiago Taccetti, Senda-Espai 2nou2, Strip Film Festival, Sisita Soldevila, Festival, Sofa Experience communications, Shalimar, Soul, The Royal Danish Academy of the Arts in Stockholm, Julia Sher,Setba, Josep Suñol, Urban Gallery, VAD Festival de Video y Artes Digitales, VideoDataBank Vasava, Valery, VideoBardo, Carlos Velilla, Video Brasil, Video Minuto, El Xalet Golferichs, Yale University.

prog  

programa gra