Page 1

Washing of the feet - Mixed Media Private Collection 2012. Paolo Camilleri Cauchi

A RT I | F IDI | T R A DIZZJ O N I

L-GĦID F’GĦAWDEX EASTER IN GOZO 9th March till 1st April 2018


www.visitgozo.com

MINISTERU GHAL GHAWDEX


MESSAĠĠ MILL-MINISTRU GĦAL GĦAWDEX

MESSAGE FROM THE MINISTER FOR GOZO

It-tradizzjonijiet huma wirt tal-komunità kollha.

Traditions are legacies of all the communities. Easter celebration in Gozo is a pivotal time that reflects what we believe in as a community, both as believers and also as a community that identifies itself through different but significant rites that commemorate both the Passion of Christ and Easter; in a society that is changing and becoming more multi-cultural. These rites and celebrations can be described as a moment of reflection. They are a symbol of human suffering and empowerment giving a meaning to our life.

L-Għid il-Kbir huwa fażi ewlenija li turi x’nemmnu bħala komunità u kif dan jirrifletti fuq ħajjitna - kemm bħala individwi konvinti u kemm bħala komunità li tidentifika ruħha firriti sbieħ u sinifikanti li bihom tikkkomemora dawn l-avvenimenti. Żmien il-Passjoni u l-Għid il-Kbir - f’soċjetà li qed issir iktar multi-kulturali - jibqa’ mument kostanti ta’ riflessjoni u qawmien. Is-simboli ritwali tattbatija umana jingħataw għarfien u skop isbaħ meta niskopru l-kobor tal-qawmien li jinjetta fina aktar kuraġġ fil-ħajja.

The Ministry for Gozo, through its group of dedicated employees, has coordinated different activities for this time of the year. We have drawn up a programme of events to cater for the many. While I publicly congratulate all those involved in this year’s program, I hereby invite you to enjoy Easter while admiring the talent, cultural activities and folklore associated with this feast. In this way we will continue to promote Gozo as a distinctive all year-round destination.

Il-Ministeru għal Għawdex bis-saħħa ta’ nies dedikati, ikkoordina diversi attivitajiet għal dan iż-żmien. Din is-sena ħejjejna programm interessanti għall-parteċipazzjoni tal-kotra. Filwaqt li nifraħ għall-ħidma kontinwa ta’ hafna nies li jaħdmu u jipparteċipaw b’risq l-avvenimenti li jsiru fi żmien l-Għid, nistedinkom biex tieħdu din l-opportunità li tingħaqdu magħna fl-ispirtu tal-Għid u fl-istess ħin tgawdu il-kultura, it-talenti u l-folklor tagħna. B’dan il-mod ukoll insostnu l-impenn tal-Ministeru li nirrendu lil Għawdex bħala desitnazzjoni distinta u partikolari matul is-sena kollha.

Justyne Caruana Ministru għal Għawdex

Justyne Caruana Minister for Gozo

3


4


Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) 9.00am – 5.00pm. Vetrina tas-Soċjetà Filatelika t’Għawdex b’għażla ta’ bolli juru oġġetti minn mużewijiet. Dħul huwa b’xejn. An exhibition of stamps by the Gozo Philatelic Society. Free entrance. TILL FRIDAY 11TH MARCH

TILL MONDAY 2ND APRIL

Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria Scenes from a Life for Music Wirja Exhibition

Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria Ave Verum Corpus Wirja Exhibition

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) 9.00am – 5.00pm.

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) 9.00am – 5.00pm

Għażla ta’ passi importanti għall-Prof Joseph Vella u fl-iżvilupp tal-mużika fostna permezz ta’ ritratti u iktar - flokkażjoni tal-inawgurazzjoni ta’ Arkivju fejn tista’ tisma’ u tara x-xogħlijiet kollha tiegħu, flimkien ma’ materjal ieħor. Dħul huwa b’xejn.

Varjetà ta’ Kurċifissi ta’ interess artistiku u storiku. Dħul huwa b’xejn.

A choice of photos and posters highlighting important steps for Prof Joseph Vella and in music development - on the occasion of the inauguration of an Archive hosting all his works in surround-sound audio, together with manuscripts and other materials. Free entrance TILL MONDAY 2ND APRIL Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria Wirja Exhibition

Variety of Crucifixes of artistic and historical interest. Free entrance. FRIDAY 9TH MARCH – 6.00pm Post (Venue): Qala Pellegrinaġġ bir-Redentur Pilgrimage with the statue of Christ the Redeemer Din il-purċissjoni saret għall-ewwel darba fis-17 ta’ Ġunju tal-2005. L-istatwa hija maħduma mill-istatwarji Michael Camilleri Cauchi u ibnu Adonai. F’dawn l-aħħar snin ilpurċissjoni bdiet issir fir-Randan u tinħareġ mis-Santwarju tal-Kunċizzjoni u tibqa’ sejra għall-Knisja Arċipretali.

5


krafts għat-tfal. Il-qliegħ u d-donazzjonijiet ser imorru għall-WCGA. The Women’s Cancer Gozo Association (WCGA) is holding a fund-raising event with the sale of ‘figolli’ and chocolate items. The WCGA will be distributing health awareness material. Furthermore, children can be creative in the crafts corner dedicated to them. All proceeds and donations are in aid of the WCGA.

This procession with the statue of Christ the Redeemer, was first held on 17th June 2005. The statue is the work of Michael Camilleri Cauchi and his son Adonai. In the past few years, this procession has been held during Lent, starting from the old Sanctuary dedicated to the Immaculate Conception of Mary and ending at the Archpresbyteral Church, in the village core. SATURDAY 10TH MARCH – 9.00am – 4.00pm Post (Venue): Arkadia Commercial Centre, Victoria Bejgħ ta’ figolli u ċikkulata u rokna tal-krafts Bake Sale and Crafts Corner

Il-Women’s Cancer Gozo Association (WCGA) ser torganizza attività ta’ ġbir ta’ fondi minn bejgħ ta’ figolli u ċikkulata. Waqt l-attività jitqassam materjal dwar is-saħħa. Barra minn hekk, ser ikun hemm rokna tal6

SATURDAY 10TH MARCH – 7.30pm Post (Venue): Parish Centre, Qala Dramm Play Dramm għal żmien ir-Randan dwar ilmaħfra, mtella’ mill-Għaqda Drammatika Qala, fis-sala taċ-Ċentru Parrokkjali. A play for the lenten season about forgiveness, produced by the Għaqda Drammatika Qala, in the hall of the Parish Youth Centre. SUNDAY 11TH MARCH – 10.00am – 12.00pm Post (Venue): From Pope John Paul II Str, Victoria to Ta’ Pinu Church Square, Għarb Mixja b’risq il-Women’s Cancer Gozo Association (WCGA) Walk in aid of The Women’s Cancer Gozo Association (WCGA) Il-Women’s Cancer Gozo Association (WCGA) ser torganizza mixja bħala parti minn attività ta’ ġbir ta’ fondi bis-sapport u l-parteċipazzjoni tal-Action for Breast Cancer, Malta. Kull parteċipant jiġi mitlub jagħti donazzjoni ta’ €5.


The Women’s Cancer Gozo Association (WCGA) is organizing a walk, against a donation of €5, as part of a fund-raising event with the support and participation of the Action for Breast Cancer, Malta.

participation of 200 re-enactors in period costumes.

WEDNESDAY 14TH MARCH – THURSDAY 22ND MARCH Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria Embracing change in Gozo Wirja Exhibition Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) 9.00am – 5.00pm. Wirja kollettiva minn Anthony Caruana, Manuel Farrugia, Rachel Galea u Christopher Saliba. Dħul huwa b’xejn. Collective art exhibition by Anthony Caruana, Manuel Farrugia, Rachel Galea and Christopher Saliba. Free entrance.

FRIDAY 16 TH MARCH – 6.30pm Post (Venue): From San Bert Street, near Our Lady of Mercy Chapel, to St John the Baptist Rotunda Church, Xewkija Via Sagra bil-vara ta’ Ġesù Redentur Way of the Cross

FRIDAY 16 TH MARCH – 6.00pm Post (Venue): Sacred Heart Parish Church, Fontana Quddiesa, purċissjoni u pageant birRedentur Mass, procession and pageant with the statue of Christ The Redeemer Wara l-quddiesa toħroġ sfilata ta’ iktar minn 200 persuna, b’karattri u kostumi tal-Passjoni li takkumpanja l-purċissjoni blistatwa tar-Redentur. Mass, followed by a procession through the streets of Fontana, with the statue of Christ the Redeemer and pageantry with the

Via Sagra bil-vara ta’ Ġesù Redentur immexxija mill-E.T. Mons. Isqof ta’ Għawdex Mario Grech. Way of the Cross with the statue of Christ the Redeemer, led by H.E. Mgr. Mario Grech, Bishop of Gozo. 7


(Id-Dramm tal-Passjoni fit-toroq tal-Belt Victoria)

Is-Sibt 17 ta’ Marzu, 2018 Id-Dramm jibda minn Pjazza Santu Wistin fis-7.30 p.m.


10


SATURDAY 17TH MARCH – 7.00pm Post (Venue): St John the Baptist Rotunda Church, Xewkija Serata Mużiko-Letterarja A Music-literary evening Serata Mużiko-Letterarja bis-sehem talBanda Prekursur. Direzzjoni ta’ Maestro Anthony Borg u versi ta’ Mario Borg. A Music-literary evening with the participation of the Prekursur Band, under the direction of Maestro Anthony Borg and lyrics by Mario Borg.

for the Lent Season organised by Ta’ Sannat Local Council together with Għaqda Dramatika Sannat, in a natural environment in the locality of Sannat. SUNDAY 18TH MARCH – 6.30pm Post (Venue): Ministry for Gozo, St Francis Square, Victoria Via Dolorosa: Għad-Dell tal-Qorriegħa (Oratorju tal-Passjoni) Kunċert tal-Ġimgħa Mqaddsa Holy Week Concert

SUNDAY 18TH MARCH – 7.00pm Post (Venue): Qala Parish Church, Qala Kunċert tal-Ġimgħa Mqaddsa Holy Week Concert Kunċert ta’ Arċipretali.

mużika

sagra

fil-Knisja

A concert of sacred music at the Qala Parish Church. SUNDAY 18TH MARCH – 7.00pm Post (Venue): Gruwa Street, Sannat Id-Dawl tal-Fidwa Dramm Play Dramm għal żmien ir-Randan dwar isSamaritana t-tajba u l-passjoni ta’ Kristu, mtella’ mill-Kunsill Lokali Ta’ Sannat flimkien mal-Għaqda Drammatika Sannat. Id-Dawl tal-Fidwa - The Character of the Good Samaritan incorporated in the scenario of the Passion of Christ is a drama

Il-lirika ta’ dan l-Oratorju miktub minn Antoine Mercieca, direttur mużikali u fundatur tal-Fondazzjoni Santa Ċeċilja, jiffoka fuq ir-raba’ dulur tal-Madonna, meta ltaqgħet ma’ binha fit-telgħa tal-Kalvarju. Mario Borg, l-awtur, ma jiffokax biss fuq illaqgħa tal-Madonna ma’ binha Ġesu’ imma jesplora fuq ir-raġuni ta’ din il-laqgħa. Jieħdu sehem il-kor Santa Ċeċilja, solisti, flimkien ma’ orkestra diretta taħt it-tmexxija tas-surmast Antoine Mercieca. The lyrics for this Oratorio, which were put to music by Antoine Mercieca, musical director and founder of the Santa Cecilja Foundation, focus on a very particular moment of the passion of our Lord - His encounter with his 11


mother. In this Oratorio, the author, Mario Borg, does not only describe this meeting but, more importantly, explores the true significance of such meeting. Participation of Santa Ċeċilja Choir, soloists, and live orchestra under the baton of Maestro Antoine Mercieca. SUNDAY 18TH MARCH – 8.00pm Post (Venue): Gozo Cathedral, Victoria Serata ta’ Mużika Sagra An Evening of Sacred Music

parteċipazzjoni tal-Aurora Youth Choir, tesebixxi siltiet ta’ mużika sagra u funebri, marbuta ma’ riflessjonijiet tematiċi adattati għall-okkażjoni. Dħul b’xejn iżda tista’ tirriserva l-post: info@leone.org.mt. The Leone Band, under the baton of Mro. Colin Attard, and with the participation of the Aurora Youth Choir, will be performing sacred music, enshrined in an evening of reflection. Free entrance but seat-booking is encouraged on: info@leone.org.mt. TUESDAY 20TH MARCH – SUNDAY 1ST APRIL Post (Venue): Victory Band Club, Xagħra Wirja ta’ Vari Holy Week Exhibition Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) 8.30am – 12.00pm 5.00pm – 9.00pm Sett ta’ tnax-il tableau li jirrappreżentaw ilPassjoni ta’ Ġesu’ Kristu. Huma maħdumin fil-kartapesta ġewwa Lecce, l-Italja u mpoġġijin fuq bradelli tal-ġewz magħmulin lokalment. Ir-rakkmu tal-bandalori talPassju, tas-Seba’ Kelmiet u tas-Senat ta’ Ruma huma xogħol Ingliż u meħjutin u mmuntati lokalment. Propjetà ta’ Austin Masini u logistika minn Noel u Ezekjel, aħwa Grima.

Il-Banda Ċittadina Leone, taħt iddirezzjoni tas-Surmast Colin Attard, u bil12

A set of twelve tableaux, representing the Passion of the Christ. Crafted in papiermache, in Lecce, Italy and mounted on beautiful, locally made walnut stands, the statues represent the stations of the Passion of the Christ, and are adorned with embroidered quotes related to the Passion of the Christ.


TUESDAY 20TH MARCH – SUNDAY 1ST APRIL Post (Venue): Victory Band Club, Xagħra Il-Golgotha Minjatura tal-Passjoni Miniature of The Passion of the Christ Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) 8.30am – 12.00pm 5.00pm – 9.00pm Minjatura tal-ġrajjiet ewlenin tal-aħħar tlett ijiem tal-Passjoni ta’ Ġesu Kristu. Tikkonsisti f’sittin figurin maħdumin fit-tafal millGħawdxi Manwel Gauci (Id-Disma). Il-figurini huma ta’ Ezekjel Grima, li bena l-minjatura. This exhibition displays sixty figurines depicting salient moments from the Passion of the Christ. Carved in clay, the works of art come from local artist Manwel Gauci.

Manifestazzjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira, maħduma f`minjatura sabiex is-sehem kollu jkun tat-tfal. Din l-attività hija organizzata millGħaqda Dilettanti Ġimgħa Kbira Għawdex, bil-kollaborazzjoni tal-Iskola Primarja ta’ Sir Arturo Mercieca. This is a procession consisting of statues of the Passion of the Christ. These statues are made in miniature size to allow for the participation of children. This activity is organised by Għaqda Dilettanti Ġimgħa Kbira Għawdex with the collaboration of Sir Arturo Mercieca. Primary School. THURSDAY 22ND MARCH – 7.00 pm Post (Venue): Parish Church, Għarb Lignum Vitae Kunċert ta’ mużika sagra Concert of Sacred Music

THURSDAY 22ND MARCH – 6.00 pm Post (Venue): Victoria Ħallu t-Tfal jiġu Għandi Manifestazzjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira Procession with statues of the Passion of our Lord.

Lignum Vitae hu programm ta’ Mużika Sagra mtella’ mill-Għaqda Mużikali Viżitazzjoni u mill-Kor Hebron tal-Parroċċa tal-Għarb taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Marvin Grech u Mro. Antonie Mercieca rispettivament. Mistiedna speċjali s-Sopran Christiana Cassar u t-Tenur Angelo Muscat. Lignum Vitæ is a concert of sacred music in collaboration with the Għaqda Mużikali Viżitazzjoni and the Hebron Choir of Għarb Parish Church, under the direction of Mros Marvin Grech and Antoine Mercieca. Soprano Christiana Cassar and Tenor Angelo Muscat, are special guests. 13


THURSDAY 22ND MARCH, FRIDAY 23RD MARCH & SUNDAY 25TH MARCH Post (Venue): Local Council Hall, Għarb Disinn bil-melħ Salt Art

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) Thursday 22nd March 7.30pm - 10.30pm Friday 23rd March (Our Lady of Sorrows) 5.00pm - 9.00pm Saturday 24th March 5.30pm - 9.00pm Sunday 25th March (Palm Sunday) 9.30am - 12.00pm | 5.30pm-9.00pm Monday 26th to Wednesday 28th March 5.30pm - 8.00pm Thursday 29th March (Maundy Thursday) 5.30pm - 10.30pm Friday 30th March (Good Friday) 9.30am - 12.00pm | 5.30pm-10.30pm Saturday 31st March (Holy Saturday) 9.30am - 12.00pm | 5.30pm-9.00pm Sunday 1st April (Easter Sunday) 9.30am - 12.00pm

Il-Kunsill Lokali tal-Għarb ser jorganizza kors tad-disinn fil-melħ. Il-kors ser jinżamm bejn it-22 – 23 ta’ Marzu, 2018 ġewwa s-sala talKunsill Lokali l-Għarb. Nhar il-Ħadd 25 ta’ Marzu, 2018 ser jiġi installat disinn bil-melħ u suq ta’ Artiġjanar Għawdxi fi Pjazza Żjara tal-Madonna bejn is-7.00am u 12.00pm. Discover art in salt. The Għarb Local Council will organise a short course of art creations with the use of salt. The course will be held on the 22nd and 23rd March at Għarb Local Council. On Sunday 25th March there will be also be, a Gozitan Artisan market. THURSDAY 22ND MARCH – SUNDAY 1ST April Post (Venue): Savina Square, Victoria Ħtija Tiegħi Wirja Ta` Arti Sagra Holy Art Exhibition

Wirja ta` skultura, pittura u oġġetti oħra ta` arti sagra relatati mar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa maħduma minn artisti rinomati Għawdxin. Din il-wirja hija organizzata millGħaqda Dilettanti Ġimgħa l-Kbira Għawdex. An Exhibition of sculptures, paintings and other artistic objects relating to the Passion of the Christ, produced by various local artists. This Exhibition is organised by the Għaqda Dilettanti Ġimgħa l-Kbira Għawdex. 15


FRIDAY 23RD MARCH – 5.30pm Post (Venue): Żebbuġ Purċissjoni tad-Duluri Our Lady of Sorrows Procession Korteo bl-istatwa tal-Madonna akkumpanjat mill-Banda Santa Marija li fiha tingħad il-Via Matris b’riflessjonijiet spiritwali fuq id-Duluri ta’ Marija. Fis-6:45p.m. Konċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Dan il-Korteo jsir bl-istatwa devota tal-Madonna tad-Duluri, xogħol tal-artist Għawdxi l-Kav Agostino Camilleri fl-1919. Il-Korteo ta’ kull sena jgħaddi minn toroq differenti tar-raħal u jkun akkumpanjat mill-Banda Santa Marija, li hija l-Banda residenti tal-Lokalità. Matul dan il-Korteo jsir talb speċifiku bħall-hekk imsejħa Via Matris u t-talba tar-Rużarju. Il-Korteo jkun immexxi mill-arċipriet u s-saċerdoti tal-Parroċċa akkumpanjati mill-abbatini u għadd kbir ta’ nies li jattendu b’devozzjoni għal dan l-istess korteo.

16

Procession with the statue of Our Lady of Sarrows, accompanied by the Saint Mary Band, the recital of the Via Matris, and spiritual reflections on the sorrows of our Lady. Concelebration in the Parish Church will be at 6.45pm. This procession is done with the devout statue of Our Lady of Sorrows, work of the Gozitan artist Chev Agostino Camilleri which was completed in 1919. The procession every year goes through different roads of the village and is accompanied by the Saint Mary Band, which is the resident band of the locality. Special prayers like the Via Matris and the Rosary are recited throughout the procession. The archpriest and priests of the parish together with the altar boys and the local parish community accompany devoutly the procession. FRIDAY 23RD MARCH – 6.00pm Post (Venue): Qala Purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tadDuluri Procession with the statue of Our Lady of Sorrows


Il-purċissjoni tad-Duluri fil-Qala ilha ssir sa mill-1924. Hija xogħol tal-istatwarju Karlu Darmanin u qabel kienet fil-Parroċċa ta’ San Ġorġ ir-Rabat. Id-devozzjoni lejha hija qawwija ħafna u għandha niċċa ddedikata lilha fil-kappellun tal-Lvant tal-Knisja Arċipretali.

Public Mass in Qalb ta’ Gesu Street and followed by a penitential procession with Our Lady of Sorrows Statue, towards the parish church of Fontana.

The procession with the statue of Our Lady of Sorrows was first held in 1924. The statue is the work of renowned artist Carlo Darmanin and was initially commissioned by St George’s Parish Victoria. The statue is usually located in its niche, in the Eastern transept of the Archpresbyteral Church.

Post (Venue): Parish Church, Għajnsielem Purċissjoni tad-Duluri Our Lady of Sorrows Procession

FRIDAY 23RD MARCH – 6.00pm

FRIDAY 23RD MARCH – 6.00pm Post (Venue): Grezzja Grima Street, Fontana Quddiesa u purċissjoni penitenzjali blIstatwa tad Duluri Mass and penitential procession with the Statue of Our Lady of Sorrows.

Attività mtella’ ta’ kull sena mill-Għaqda Drammatika Għajnsielem hi l-purċissjoni f’Jum id-Duluri fejn madwar 100 persunaġġ jirrapreżentaw is-Seba’ Duluri ta’ Sidtna Marija. Din il-purċissjoni tibda ħierġa millKnisja Parrokkjali ta’ Għajnsielem u tkompli madwar id-diversi toroq tar-raħal.

Quddiesa fil-beraħ fit-tarf ta’ Triq Qalb ta’ Ġesu u wara purċissjoni penitenzjali bl-istatwa devota tad-Duluri għall-Knisja parrokkjali tal-Fontana.

An annual activity organised by Għaqda Drammatika Għajnsielem. The procession of Our Lady of Sorrows, with around 100 participants dressed as biblical characters leaves the Għajnsielem Parish church and proceeds through the various streets of the village. 17


LIL MARIJA ADDOLORATA Ma ġibtx ward għal fuq altarek Lanqas xemgħa għal ħdejn riġlejk ‘Ma ġejt waħdi biss b’ta’ fuqi Biex sogħbien jien noqgħod ħdejk

Jien nintasab fiss inħammem X’kien li ġiegħlek tagħmlu dan, Li batejt qatigħ għalija, Raxxejt fuqi frott kotran

Għax il-ward li f’Marzu jiftaħ, Fommu jbexxaq ġo kull ġnien, Biex lill-qlub magħdura jtaffi U lill-moħħ sikwit għajjien

Allavolja bosta drabi Triq is-sewwa jien fellaqt, U t-tagħlim ta’ ħoġor ommi Bis-sieq tajtu u lilu tlaqt

K’tittawwallu ftit jiem wara, B’għaġeb kbir tilħmu midbiel, Għax iz-zokk li fuqu żżarġan Waqa’ f’ħedla w lejn l-art miel

Għax għajnejk imsammra baqgħu U minn fuqi int ma qlajtx, Anki meta twiddib ommi Jien barrejt u ma ħaddantx

Lanqas xemgħa ma ġibt miegħi Għalkemm tikser dlam il-lejl, Għalkemm taqsmu f’sahriet ħiemda Ma’ tektik l-arloġġ, bil-kejl

X’tista’ ssejjaħ din l-imħabba Jekk mhux biss tassew tal-ġenn, Met’int bqajt issus u tishar Fuq min fuqek l-għodda senn?

Deheb u fided lanqas ġibtlek Għax naf sew li ma jogħġbukx, It-tlellix tal-ġid għaddieni Fil-qalb tiegħek ma jferrħukx

Jien ma rridx infarfar dnubi Li ġarrabt matul iż-żmien, Iżd’int taf, ħelwa Madonna Kemm jien dgħajjef u għajjien.

‘Ma x’se nqiegħed jien ma’ ġenbek, X’ser nagħtik ħa ntaffi l-hemm; Dawk ħaddejk tassew safrana, Dak il-wiċċ tassew bla demm

U b’qalb niedma jien nitolbok Biex għajnejk int ma terfax, Biex tħarisni minn kull saram Biex għall-qerq jien ma nerġax.

Jien f’riġlejk inpoġġi dnubi U fi ħdanek il-ħtijiet, Li kont tagħhom ħtija waħdi Li ġarrabt maż-żminijiet

U sogħbien kollni nitniehed Biex iżżommni taħt għajnejk, Biex ma tħalli qatt li nitlaq Mill-wens ħelu li nsib ħdejk.

U f’dirgħajk nifrex il-ktajjen Li jassruni għal snin sħaħ, Għax il-moħħ dgħajjef u fqajjar Lil dal-ħama riedu u draħ Għax x’ħin nilmħek f’dik il-ħarsa, F’dak il-baħar kbir ta’ hemm, B’dak is-sejf li ‘l qalbek jinfed Li qajl qajl ħajtek itemm 18

Frank L. Mercieca 20.V.2000


FRIDAY 23RD MARCH – 6.00pm

FRIDAY 23RD MARCH – 6.00pm

Post (Venue): Independence Square, Victoria Quddiesa Djoċesana u Purċissjoni tadDuluri Our Lady of Sorrows

Post (Venue): Around Ġgantija Plots, Xagħra Festa tad-Duluri Feast of Our Lady of Sorrows

Hawn wieħed isib devozzjoni qawwija lejn id-Duluri u l-festa tiġi ċċelebrata bl-akbar reliġjosità. L-istatwa tkun akkumpanjata mill-kleru u l-poplu fost ir-reċita tar-Rużarju u l-kant tal-okkażjoni, waqt li l-banda ddoqq marċi funebri li jżidu mas-solennità talpurċissjoni. The statue of Our Lady of Sorrows is accompanied by the clergy and the faithful recital of the Rosary and the singing of the religious hymns while the band plays funeral marches, adding to the solemnity of the occasion. This procession is characterised by the devotion of participants who have sustained the event, year after year. FRIDAY 23RD MARCH – 6.00pm Ċelebrazzjoni bl-Ewkaristija tinżamm barra l-Knisja ta’ San Ġakbu fi Pjazza Indipendenza. Wara ssir il-purċissjoni bl-istatwa tadDuluri. Wara l-purċissjoni tingħata l-Barka Sagramentali. A Eucharistic Celebration will be held outside St James Church, in Independence Square. This will be followed by a procession accompanied by the venerated statue of Our Lady of Sorrows.

Post (Venue): Nadur Purċissjoni tad-Duluri Our Lady of Sorrows Procession Pellegrinaġġ bl-istatwa tad-Duluri li jibda minn Triq il-Qala u jintemm fil-knisja. Cortege with the statue of Our Lady of Sorrows. Departure from Qala Street to the parish church. 19


FRIDAY 23RD MARCH – 6.15pm Post (Venue): Kerċem Purċissjoni tad-Duluri Our Lady of Sorrows Procession Purċissjoni bis-sehem tal-Kleru u abbatini flimkien ma’ diversi personaġġi lebsin ilbies Bibliku li jirrapreżentaw is-seba’ Duluri ta’ Ommna Marija. Il-Purċissjoni tkun akkumpanjata mill-Banda San Girgor li ddoqq marċi funebri. Mass at 6.30pm during which the vows of the Tertiary Members of the Servants of Mary will be renewed. The Mass will be followed by a pilgrimage with the statue of Our Lady of Sorrows. FRIDAY 23RD MARCH – 7.30pm

The procession starts from Ta’ Kerċem Parish featuring various participants dressed up in biblical costumes representing the seven sorrows of Our Lady, and accompanied by funeral marches by the San Girgor Band.

Post (Venue): St John the Baptist Rotunda Church, Xewkija Purċissjoni tad-Duluri Our Lady of Sorrows Procession Purċissjoni-Pageant tad-Duluri bis-sehem tal-Banda Prekursur.

FRIDAY 23RD MARCH – 6.30pm Post (Venue): Parish Church, San Lawrenz Purċissjoni tad-Duluri Our Lady of Sorrows Procession Quddiesa li fiha jsir it-tiġdid tal-wegħdiet tat-Terzjarji tas-Servi ta’ Marija. Wara joħroġ pellegrinaġġ penitenzjali bl-istatwa ta’ Marija Addolorata. 20

Pageant-Procession of Our Lady of Sorrows, with the participation of Prekursur Band.


FRIDAY 23RD MARCH – FRIDAY 30TH MARCH Post (Venue): Under Rotunda Church Parvis, St John the Baptist Square, Xewkija Mejda tal-Appostli The Last Supper Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) Friday 23rd March (Our Lady of Sorrows) 7.00pm - 10.00pm Saturday 24th March 9.30am - 12.00pm | 5.00pm - 8.00pm Sunday 25th March (Palm Sunday) 9.00am - 12.00pm | 4.00pm - 8.00pm Monday 26th to Wednesday 28th March 9.30am - 12.00pm | 5.00pm - 8.00pm Thursday 29th March (Maundy Thursday) 9.30am - 12.00pm | 8.00pm - 11.30pm Friday 30th March (Good Friday) 8.00am - 12.00pm Mejda tal-Appostli, bi statwi life-size magħmula minn Hubert Saliba. The Last Supper, featuring life-size statues by Hubert Saliba. FRIDAY 23RD MARCH – FRIDAY 30TH MARCH Post (Venue): Durell Street, Sannat In Meus Via ad Golgotha Wirja ta’ Vari u mejda tal-Appostli Holy Week Exhibition Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) Friday 23rd March (Our Lady of Sorrows) 6.00pm - 8.30pm Saturday, Monday & Tuesday 6.00pm - 8.30pm Sunday 25th March (Palm Sunday) 9.00am - 12.00pm Wednesday 28th March (Holy Wednesday) 9.00am - 12.00pm | 6.00pm - 8.30pm Thursday 29th March (Maundy Thursday)

9.00am - 12.00pm | 6.00pm - 11.00pm Friday 30th March (Good Friday) 9.00am - 12.00pm

Wirja ta’ vari artistiċi maħduma mill-iskultur Pierre Bugeja u mtellgħa mill-esebitur George Spiteri. F’din il-wirja ser ikun hemm esebita wkoll il-Mejda tal-Appostli. Għal aktar tagħrif ikkuntattja lil George Spiteri: 99405067. This is an artistic exhibition of a variety of statues made by Pierre Bugeja and exhibited by George Spiteri. In this exhibition, the Last Supper will be represented. For more information contact George Spiteri: 99405067. FRIDAY 23RD MARCH – FRIDAY 30TH MARCH Post (Venue): 54, Dar Dun Franġisk Grima, Racecourse Street, Nadur Ma’ Kristu fil-ġrajja tal-ikbar imħabba. “M’hemmx imħabba akbar minn din, li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu.” (ĠW 15:13) Ċenaklu ħaj tal-Ġimgħa Mqaddsa Live re-enactment of The Last Supper Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) Friday 23rd March (Our Lady of Sorrows) 7.30 pm - 9.00pm 21


Sunday 25th March (Palm Sunday) 4.00pm - 9.00pm Thursday 29th March (Maundy Thursday) 8.00pm - 10.30pm Friday 30th March (Good Friday) 9.30am - 12.00pm

Ċenaklu ħaj, organizzat mill-Għaqda Ħbieb tal-Presepju, Nadur. Live re-enactment of the Last Supper organised by Għaqda Ħbieb tal-Presepju, Nadur. FRIDAY 23RD MARCH – SATURDAY 31ST MARCH Post (Venue): 5, Santa Marija, Madonna talKarmnu Street, Victoria Wirja-Kappella Ave Crux, Spes Unica – Sliem għalik, o Salib, tama tagħna (A.D. 2012). Wirja ta’ Arti Sagra Holy Week Exhibition Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) Friday 23rd March 10.00am - 2.00pm Saturday 24th March 9.30am - 12.30pm | 5.30pm - 8.00pm Sunday 25th March (Palm Sunday) 10.00am - 1.00pm | 6.00pm - 8.00pm From Monday 26th March till Wednesday 28th March 22

9.30am - 2.00pm | 6.30pm - 9.00pm Thursday 29th March (Maundy Thursday) 9.00am - 2.00pm | 6.30pm - 11.30pm Friday 30th March (Good Friday) 7.30am - 1.00pm Saturday 31st March (Easter Saturday) 9.00am - 12.30pm “Ave Crux, Spes Unica – Sliem għalik, o Salib, tama tagħna” hi esebizzjoni ta’ arti sagra marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa. Din il-wirja tikkonsisti f’kappella mżejna u armata għal dawn il-jiem sbieħ tal-Ġimgħa Mqaddsa. F’din l-esebizzjoni nsibu xbieha għażiża u devota tal-Wiċċ ta’ Kristu li tmur lura lejn it-tieni nofs tas-seklu 19. Fiha nsibu wkoll sett vari tal-passjoni maħduma mill-artist Manuel Buhagiar flimkien ma’ vestwarju rikk tal-Ġimgħa Mqaddsa. Għal aktar tagħrif ikkuntattja lil George Mercieca, esebitur: 21561684. This exhibition focuses on the image of Christ’s face, which dates back to the second half of the 19th century. It consists of an original chapel decorated for this holy season and a set of statues depicting the passion of the Christ. One can also admire the biblical attire, synonymous with the Holy Week, which will also be on display. For more information contact George Mercieca: 21561684.


FRIDAY 23RD MARCH – SATURDAY 31ST MARCH

FRIDAY 23RD MARCH – SATURDAY 31ST MARCH

Post (Venue): St Julian’s Hospital Street, Fontana Wirja ta’ Vari tal-Ġimgħa l-Kbira Good Friday Exhibition

Post (Venue): Radju Leħen il-Belt Victoria, Victoria Crucifixus Wirja ta’ Vari tal-Ġimgħa l-Kbira Good Friday Exhibition

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) Friday 23rd March (Our Lady of Sorrows) 7.30 pm - 9.30pm Thursday 29th March (Maundy Thursday) 7.30pm - 12.00am Friday 30th March (Good Friday) 8.00am - 12.00pm | 5.00pm-9.30pm Saturday 31st March (Easter Saturday) 8.00am - 12.00pm | 5.00pm-9.30pm Din hija l-ħames sena li qed tittellgħa din il-Wirja ta’ Vari tal-Ġimgħa l-Kbira. Il-wirja tinkludi wkoll ħafna xogħol tal-idejn u żgur mhux ta’ min jitlifha. Min hu interessat iżur din il-wirja jista’ jagħmel dan fil-ġranet u ħinijiet imsemmija. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Simon Micallef fuq 99880764. This is the 5th edition of this Good Friday and Easter exhibition of statues and precious, handmade, religious symbols. An exhibition not to be missed. Those interested in visiting this exhibition can do so during the communicated days and times. For more information call Simon Micallef on 99880764.

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) 9:00am - 12:00pm | 6:00pm - 9:00pm Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira b’diversi statwi artistiċi relatati mal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu, xogħol l-artisti lokali Joseph Cutajar Zahra u Manuel Buhagiar. A Holy Week exhibition featuring several sacred statuettes related to the Passion of Our Lord, with works by local artists Joseph Cutajar Zahra and Manuel Buhagiar, as main exhibits. 23


FRIDAY 23RD MARCH – SUNDAY 1ST APRIL Post (Venue): Under the parish house, Għarb Passio Domini Wirja ta’ Vari tal-Ġimgħa l-Kbira Good Friday Exhibition

Is-sitt edizzjoni ta’ wirja ta’ statwi talPassjoni u Golgota. The sixth edition of an exhibition of statues of the Passion of the Christ. SATURDAY 24TH MARCH – 8.00pm & SUNDAY 25TH MARCH – 6.15pm Post (Venue): Parish Centre, Għarb Il-Maħfra Dramm Play Dramm imtella’ f’żewġ atti, li għandu bħala sfond l-istorja tal-Passjoni ta’ Ġesu’; jirrakkonta l-esperjenza qawwija ta’ diversi persuni li rċevew il-maħfra ta’ Ġesu’ u jispiċċa b’riflessjoni personali dwar il-maħfra firrelazzjonijiet ta’ bejnietna. Kitba ta’ Joanne Debrincat.

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) Friday 23rd March (Our Lady of Sorrows) 8.00 pm - 10.00pm Saturday 24th & Sunday 25th March 9.00am - 12.00pm | 6.00pm-10.00pm Monday 26th March 7.00pm - 10.00pm Tuesday 27th March 9.00pm-10.00pm Wednesday 28th March 7.00pm - 10.00pm Thursday 29th March (Maundy Thursday) 7.00pm - 12.00am Friday 30th March (Good Friday) 8.00am - 12.00pm Saturday 31st March (Easter Saturday) 8.00am - 12.00pm Sunday 1st April (Easter Sunday) 8.00am - 12.00pm

A drama, presented in two acts, that has as its background the story of Jesus’s Passion; it represents the moving experience of several people who received Jesus’s forgiveness and mercy. It ends up challenging everybody for forgiveness. Written by Joanne Debrincat. SATURDAY 24TH MARCH – SATURDAY 31ST MARCH – 5.30pm - 8.00pm Post (Venue): Pompei Street, Victoria Consummatum Est Wirja ta’ Vari tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu Exhibition of the Passion of The Christ Wirja li tittratta l-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Din il-wirja tinkludi Mejda tal-Appostli fuq stil Lhudi, wirja ta’ statwi minjatura talĠimgha l-Kbira, mudell ta’ Sepulkru u ħwejjeġ oħra relatati ma’ dawn il-jiem qaddisa. 25


An exhibition with the Passion of the Christ as the main theme and featuring the Last Supper in Jewish style, with miniature statues representing the events of the Passion and other religious artefacts related to the Holy Week. SATURDAY 24TH MARCH – MONDAY 16TH APRIL

Palm Sunday Procession, participation of children.

with

the

SUNDAY 25TH MARCH – 9.15am Post (Venue): Victory Square & Crossroads of Church Street, Xagħra Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm Palm Sunday Procession

Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria Wirja ta’ Skulturi u Xogħlijiet 3D Exhibition of Sculptures & 3D Works Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) 9.00am – 5.00pm Xogħlijiet ta’ Mario Agius fl-injam, irħam u ġebla. Works by Mario Agius in wood, marble and limestone. SUNDAY 25TH MARCH – 8.30am Post (Venue): from Indipendence Street proceeding to St John the Baptist Rotunda Church, Xewkija Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm Palm Sunday Procession Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm, bis-sehem tat-tfal.

In-nies, fosthom tfal lebsin kostumi bibliċi, ixejru l-palm u friegħi taż-żebbuġ, jinġabru f’salib it-toroq. Minn hemm, l-Arċipriet akkumpanjat mill-kant tal-innijiet ta’ dawk preżenti, imexxi purċissjoni lejn il-knisja li tkun bil-bibien magħluqa. Dawn jinfetħu meta l-Arċipriet iħabbat tliet darbiet bissalib. The crowd, including children in biblical costumes holding palm and olive branches, meet at the crossroads. The parish-priest leads a procession towards the church. The chruch door is opened once the parishpriest knocks three times on the door with the cross.

26


SUNDAY 25TH MARCH – 10.00am

SUNDAY 25TH MARCH – 10.15am

Post (Venue): Convent of St Francis’s nuns, Qala Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm Palm Sunday Procession

Post (Venue): Parish Church, Kerċem Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm Palm Sunday Procession L-Abbatini flimkien mal-kleru u l-fratelli joħorġu mill-Knisja Parrokkjali għall-Ġnien Ċensu Xiberras fejn isir it-Tberik tal-Palm u ż-Żebbuġ. Wara jitilqu proċessjonalment lejn il-Knisja parrokkjali akkumpanjati mittfal lebsin ilbies Lhudi. Fl-10.30am issir Quddiesa fis-Santwarju Parrokkjali.

L-abbatini u l-kleru joħorġu mill-Knisja Arċipretali għall-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani fi Triq il-Kunċizzjoni. Fl-10.15am tibda l-purċissjoni minn ħdejn il-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani bis-sehem tat-tfal lebsin stil Lhudi jxejru l-palm. Tintemm filPjazza ftit minuti qabel l-10.30am u wara Konċelebrazjoni Solenni ta’ Ħadd il-Palm. The altar boys and the clergy will make their way from the church to the Convent of the Franciscan Sisters in Immaculate Conception Street. The procession leaves at 10.15am from the Convent of the Franciscan Sisters with the participation of children dressed up as Jews and waving palm brances. It arrives at the square a few minutes before 10.30am and is followed by the Solemn Concelebration of Palm Sunday.

Altar boys and members of the clergy will proceed from the parish church, to Ċensu Xiberras Garden where palm and olive branches will be blessed. The procession then proceeds back to the parish church, accompanied by children in costumes and where Mass will be celebrated, at 10:30. 27


SUNDAY 25TH MARCH – 10.30am Post (Venue): Parish Center, Sannat Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm Palm Sunday Procession

fl-Ort u fl-2015 saret l-istatwa tal-Veronika. Takkumpanja l-Banda ‘Ite ad Joseph’ b’marċi funebri, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Mark Gauci.

Ftuħ tal-Ġimgħa Mqaddsa b’funzjoni li tibda minn ħdejn iċ-Ċentru Parrokkjali. A celebration to usher the Holy Week, starting from the Parish Centre. SUNDAY 25TH MARCH – 6.00pm Post (Venue): Qala Purċissjoni bl-istatwi tal-Passjoni tal-Mulej Procession with statues of the Passion of Our Lord Il-Purċissjoni tal-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira ssib l-oriġini tagħha fil-Parroċċa tal-Qala fis-snin sebgħin meta kienet issir it-Talba tat-Triq tas-Salib fil-beraħ. Fis-snin tmenin kienu jitlibbsu diversi persunaġġi bibliċi waqt il-purċissjoni tad-Duluri u fis-snin disgħin bdiet issir it-Triq tas-Salib fil-beraħ bl-istatwa tal-Kurċifiss maħdum bl-injam ġewwa Ortisei. Fl-2002 il-purċissjoni bdiet issir bil-vari ta’ Kristu l-Marbut, l-Ecce Homo, il-Kurċifiss, l-Inżul ta’ Kristu minn fuq is-Salib u l-Monument. Fl-2005 sar irRedentur, fl-2011 waslet l-istatwa ta’ Ġesu 28

The procession with Good Friday statues in Qala has its origins in the seventies when the parish used to organise an open air ‘Way of the Cross’. Years later, people dressed as biblical characters started to participate in this annual, spiritual activity during the procession featuring the statue of Our Lady of Sorrows, normally held one week before Good Friday. Various statues portraying different episodes from the Passion of Our Lord have been commissioned during the last thirty years and these are carried shoulder high throughout the procession. The ‘Ite ad Joseph’ Band will accompany the procession with funeral marches, under the direction of Mro. Mark Gauci.


SUNDAY 25TH MARCH – 6.00pm Post (Venue): Victory Square, Xagħra Pageant tal-Passjoni mit-tfal Children’s Passion Pageant

b’xejra differenti b’uħud mill-eqdem vari oriġinali tax-xorta tagħhom. Din issa ssir bil-parteċipazzjoni ta’ bosta personaġġi u l-Banda Ċittadina Leone.

Purċissjoni-pageant li tirrappreżenta l-Passjoni tas-Sinjur Tagħna Ġesù Kristu, organizzata mill-Grupp tal-Vokazzjonijiet tax-Xagħra. F’din il-purċissjoni, replika fiċċokon tal-pageant magħruf li jsir nhar ilĠimgħa l-Kbira, jieħdu sehem tfal, il-biċċa l-kbira minnhom taħt l-14-il sena.

A children’s pageantry procession representing the Passion of Our Lord Jesus Christ, organised by the Xagħra Vocational Group. In this pageant, a replica in miniature of the renowned pageant of Good Friday, children, mostly under the age of 14, take part. SUNDAY 25TH MARCH – 6.00 pm Post (Venue): Gozo Cathedral, Victoria Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Good Friday Procession L-eqdem forma ta’ purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira f’Għawdex tmur lura fis-swar taċ-Ċittadella. Fl-1968 bdiet tinħareġ

The oldest form of procession in Gozo, which took place within the Citadel walls. It is now organised around Victoria with some of the oldest devotional statues and with hundreds of participants, including various tableaux and accompanied by the Leone Band. 29


SUNDAY 25TH MARCH – 6.00pm & 7.30pm

SUNDAY 25TH MARCH – FRIDAY 30TH MARCH

Post (Venue): Fort Chambray, Għajnsielem “Il-Passjoni: Il-Bieraħ u L-Lum”

Post (Venue): St. Francis Str, Qala Ċenaklu ħaj The Last Supper Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening hours) Sunday 25th March (Palm Sunday) 9.00am - 12.00pm | 4.00pm - 9.30pm Monday 26th to Thursday 29th March 4.00pm - 8.00pm Friday 30th March 9.00am - 12.00pm L-Għaqda tal-Armar ser tfakkar itTwaqqif tal-Ewkaristija permezz ta’ rappreżentazzjoni tal-Aħħar Ċena u l-Ġetsemani. Ser ikun hemm ukoll wirja relatata mal-Passjoni L-Għaqda tal-Armar presents a live reenactment of the Last Supper and the Getshemane. There will also be an exhibition related to the Passion of the Christ.

B’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta’ Għajnsielem u Fort Chambray Limited, l-Għaqda Drammatika Għajnsielem ser ittella’ attività bl-isem “Il-Passjoni: Il-Bieraħ u L-Lum”. Din il-verżjoni drammatizzata talpassjoni ser issir nħar il-Ħadd 25 ta’ Marzu 2018 fil-Forti Chambray ġewwa Għajnsielem fis-6pm b’ripetizzjoni bil-lingwa Ingliża fis7.30pm. Id-dħul huwa b’xejn. In collaboration with the Għajnsielem Local Council and Fort Chambray Limited, Għaqda Drammatika Għajnsielem will be presenting a performance entitled “Il-Passjoni: IlBieraħ u L-Lum”. This dramatised version of the Passion of the Christ will be held on Sunday 25th March 2018 at Fort Chambray in Għajnsielem at 6pm, with a repeat performance in the English language at 7.30pm. Entrance is free. 30

SUNDAY 25TH MARCH – FRIDAY 30TH MARCH Post (Venue): Santa Marija Band Club, Żebbuġ Il-Passjoni Wirja u Mejda tal-Appostli A Last Supper exhibition


Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) 8:00am - 12:00pm & 5:00pm - 10:00pm Is-Soċ. Filar. Santa Marija, qed torganizza Wirja t’Arti Sagra u Mejda tal-Appostli blelement elwieni u li jiddistingwi din il-wirja l-użu tan-newl, liema materjal/drapp huwa sinonimu mas-snajja’ tal-insiġ fiż-Żebbuġ Għawdex. This exhibition of religious artefacts and of the Last Supper, is characterised by costumes, traditionally woven from wool, that are synonymous with the artisanal weaving skills of the village of Żebbuġ.

Supper. The display includes 15 life-size statues, made by artist James Azzopardi. The display is presented in a Jewish setting, typical of the time of Christ. For morning group visits contact 99866777.

SUNDAY 25TH MARCH – FRIDAY 30TH MARCH

TUESDAY 27TH MARCH – 7.30pm

Post (Venue): Boys’ MUSEUM Dun Gorg Preca Street, Nadur Mejda tal-Appostli The last Supper

Post (Venue): Oratorju Don Bosco’s Chapel, Victoria Is-Seba’ Kelmiet Riflessjonijiet, Mużika u Tableaux Poetry Recitals, Music And A Series Of Tableaux

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) Sunday 25th March (Palm Sunday) 9.30am - 11.30am | 3.30pm - 6.00pm Monday 26th to Wednesday 28th March 6.00pm - 9.00pm Thursday 29th March (Maundy Thursday) 6.00pm - 11.00pm Friday 30th March (Good Friday) 9.00am - 3.00pm | 7.30pm-9.30pm Għat-30 sena konsekuttiva, il-MUSEUM Subien Nadur qed jerġa’ jtella’ l-Mejda tal-Appostli magħrufa aħjar bħala “IċĊena tas-Sinjur”, mgħammra bi 15-il statwa life size xogħol l-artist James Azzopardi f’ambjent tipiku Lhudi li jinbidel minn sena għal oħra. Bookings għal żjajjar filgħodu ċemplu fuq 99866777. For the 30th consecutive year, the Nadur Museum is exhibiting a replica of the Last

Din hija produzzjoni multimedjali li tinkorpora narrazzjoni, poeżiji, mużika u tableaux fuq test ta’ Joseph Bezzina, li għandha toffri spettaklu meqjus u riflessjonijiet għal matul il-Ġimgħa Mqaddsa. Jieħu sehem il-kor Chorus Urbanus taħt id-direzzjoni ta’ Dr John Galea. Din il-produzzjoni għandha direzzjoni ta’ Salvino Cremona b’kollaborazzjoni malOratorju Don Bosco. 31


This is a multimedia production that incorporates narration, poetry recitals, music and a series of tableaux on a text by the late Joseph Bezzina. The production includes the participation of Chorus Urbanus Choir, under the direction of Dr John Galea. This production is directed by Salvino Cremona in conjunction with Oratorju Don Bosco and will offer a sober spectacle with reflections for the Holy Week. WEDNESDAY 28TH MARCH – 7.00pm Post (Venue): Parish Church, San Lawrenz Pellegrinaġġ bir-Redentur Pilgrimage with the statue of Christ the Redeemer

Quddiesa bil-priedka u wara pellegrinaġġ penitenzjali bix-xbieha ta’ Ġesù Redentur li jgħaddi mit-toroq: Ċangura, it-Torri, ilĠebla tal-Ġeneral u d-Duluri. Matul ittriq nimmeditaw il-Via Sagra. Wara Barka Sagramentali. A mass with sermon followed by a penitential pilgrimage with the image of Jesus the Redeemer through the following streets: Ċangura, Tower, Fungus Rock and Our Lady of Sorrows. Along the way the meditation of the Way of the Cross, followed by Sacramental Blessing will be held. 32

WEDNESDAY 28TH MARCH – 7.00pm Post (Venue): Sacred Heart Parish Church, Fontana Hawn Jien Mulej Dramm Play Il-Kummissjoni Żgħażagħ Fontana qed tippreżenta d-dramm ‘Hawn Jien Mulej’ kitba ta’ Marianne u Raymond Zammit. Id-dramm jirrakkonta l-istorja ta’ tfajla li toħrog tqila u tmur kontra xewqa tas-sieħeb tagħha billi ma tagħmilx abort. Matul dan ir-rakkont ikun hemm spuntini mir-rakkont tal-misteru tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Id-dħul huwa b’ xejn.

The group Kummissjoni Żgħażagħ Fontana proudly presents the play ‘Hawn Jien Mulej’ which narrates the story of a youth who got pregnant and decided to go against her partner’s will and avoid abortion. Throughout this play, sections of the Passion of the Christ will be performed. The play is written by Marianne and Raymond Zammit. Entrance is free of charge.


WEDNESDAY 28TH MARCH – 7.30pm Post (Venue): Sannat Parish Church, Sannat Pellegrinaġġ Pilgrimage

Pellegrinaġġ penitenzjali bil-Kurċifiss bissehem taż-żgħażagħ dritt wara l-quddiesa. Penitential procession at 7.30pm, after evening Mass, with the participation of youths bearing the Holy Crucifix.

Ġimgħa l-Kbira. Se jkun hemm ukoll bejgħ ta’ qagħaq tal-appostli tradizzjonali Għawdxin. Exhibition presented by Elvin Borg, from “Għaqda tal-Armar 2 ta’ Settembru 1973 Xagħra”. The exhibition consists of a Golgota with small statues related to Good Friday. Traditional Easter Gozitan delicacies will be sold to the public. THURSDAY 29TH MARCH – 8.00pm – 12.00am Post (Venue): Parvis of the Sacred Heart Parish Church, Fontana Mixegħla Wirja Exhibition

WEDNESDAY 28TH MARCH – FRIDAY 30TH MARCH - 8.00am-11.30pm Post (Venue): Near Parish Church, Xagħra Golgota Wirja Exhibition

Għat-tieni sena konsekuttiva l-Kummissjoni Żgħazagħ Fontana qed torganizza l-attività li ġġib l-isem ta’ “Mixegħla”. Iz-zuntier tal-Fontana jinxtegħel b’ammont kbir ta’ xemgħat li jwasslu lin-nies għall-Knisja f’dan il-jum ta’ importanza għall-Knisja Nisranija.

Wirja li se tiġi ppreżentata minn Elvin Borg fi ħdan l-Għaqda tal-Armar 2 ta’ Settembru, 1973 Xagħra. Din il-wirja se tkun tikkonsisti f’Golgota b’pasturi żgħar marbuta mal-

For the second consecutive year, the group Kummissjoni Żgħażagħ Fontana, is organising the event named ‘Mixegħla’. The local church parvis will be lit with candles, in an act of devotion to in remembrance of the Passion of the Christ. 33


Reviving Easter Traditions


THURSDAY 29TH & FRIDAY 30TH MARCH Post (Venue): Ta’ Passi, Għajnsielem L-Aħħar Ċena The Last Supper Thursday 29th March (Maundy Thursday) 8.30pm until 11.30pm Friday 30th March (Good Friday) 9.00am until 12.00pm

Exhibition of the Last Supper with life-size statues dressed in typical Jewish costumes. FRIDAY 30TH MARCH – 5.30pm Post (Venue): St George’s Basilica, Victoria L-Eqdem Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira ta’ Għawdex The oldest Good Friday Procession in Gozo

L-Għaqda Drammatika Għajnsielem qed torganizza live reanactment tal-Aħħar Ċena. L-atturi ser juru lil Ġesu’ jaqsam l-aħħar ċena mal-appostli qabel il-kruċifisjoni tiegħu. Għaqda Drammatika Għajnsielem is organising a live re-enactment of The Last Supper. Actors will portray Jesus sharing his final meal with his Apostles, before crucifixion. THURSDAY 29TH MARCH – SATURDAY 31ST MARCH Post (Venue): Sacred Heart Parish Church, Fontana Wirja lifesize tal-Aħħar Ċena Lifesize Exhibition of Last Supper Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours) 8.00am-12.00pm | 3.00pm-10.00pm Wirja tal-Aħħar Ċena bi statwi lifesize f’ambjent tipikament Lhudi.

Il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira talBażilika ta’ San Ġorġ tal-Belt Victoria hija l-eqdem waħda f’Għawdex, bl-ewwel ħjiel għaliha jmur lura lejn l-1788. Il-karattru tradizzjonali, devot u penitenzjali tagħha li baqa’ bla mittiefes tul dawn is-snin kollha, u s-sehem impressjonanti ta’ rġiel u nisa li jkaxkru l-ktajjen u s-slaleb b’wegħda, jagħmlu lil din il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira waħda unika u ferm popolari filgżejjer Maltin. 35


Bolzano, l-Italja. F’dawn l-aħħar 40 sena sar ħafna xogħol ġdid, kemm fil-vari kif ukoll fil-persunaġġi Bibliċi. Illum il-purċissjoni fiha għaxar statwi. Jieħdu sehem madwar 150 tifel u tifla, u 150 persunaġġ Bibliku u suldati Rumani.

The Good Friday procession that issues every year from St George’s Basilica of Victoria is the oldest one in Gozo, dating back to at least 1788. Not only has its traditional, devout and penitential character been jealously conserved throughout the years, but also the impressive number of men and women dragging chains and carrying crosses in token of repentance does make this procession a unique and most popular experience of Christian faith in the Maltese islands. FRIDAY 30TH MARCH – 6.00pm Post (Venue): Nadur Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Good Friday Procession Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira ħarġet għall-ewwel darba fis-sena 1913. Dak iżżmien kien hemm biss tliet statwi: il-Bust tal-Ecce Homo (1752), id-Duluri (1863) u l-Monument. Bejn is-sena 1914 u 1921 inħadem sett vari tradizzjonali millistatwarju Karmnu Mallia ta’ Ħal Qormi. Fil-perjodu tal-1927 u l-1955 inbiddlu l-vari ta’ Mallia, ħlief dik tal-Veronika. Ħames statwi huma maħduma fl-injam ġewwa 36

The Procession of Good Friday was held for the first time in 1913. That year there were only three statues: the Bust of Ecce Homo (1752), Our Lady of Sorrows (1863) and the Burial of Jesus Christ. Between 1914 and 1921, a traditional set of statues was made by Carmel Mallia of Hal Qormi. During the period 1927 and 1955 the statues were changed, with the exception of that of the Veronica. Five statues were made of wood in Bolzano, Italy. During the last 40 years, several restoration works have been carried out on the statues as well as on the Biblical attire used during the procession. Around 150 children, 150 biblical personalities and Roman soldiers take part in this procession.


FRIDAY 30TH MARCH – 6.00pm

Purċissjoni tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu kellha l-bidu tagħha fil-Parroċċa taż-Żebbuġ fi żmien il-Kappillan Dun Anton Grima fissena 1919. L-Istatwi li jirrappreżentaw ilmumenti varji tal-Passjoni ta’ Kristu huma disgħa. Huwa l-uniku sett fil-gżejjer Maltin li huwa kollu kemm hu ta’ statwarju wieħed – il-Kav. Agostino Camilleri. Statwa unika hija l-istatwa taċ-Ċena li tinkorpora tlettax-il figura: Kristu flimkien mat-tnax -il Appostlu. Partikularità oħra unika ta’ din il-Purċissjoni hija li l-istatwi kollha huma mlibbsin binnewl, li huwa suf tan-nagħaġ minsuġ fi lbiesi, uħud minnhom b’xi kuluri magħhom. Jieħdu sehem f’din il-Purċissjoni madwar 300 persuna.

Post (Venue): Żebbuġ Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Good Friday Procession

Purċissjoni tal-Passjoni akkumpanjata millBanda Santa Marija (fit-toroq ewlenin tarraħal). Il-Purċissjoni ilha toħroġ mill-1919 u jieħdu sehem fiha madwar 300 persuna bejn personaġġi bibliċi, reffiegħa, Fratelli, eċċ. Il-

This procession has been held since 1919, during the time of parish priest Fr Anton Grima. About 300 participants take part, dressed in biblical attire. The procession follows a set of nine statues, the artistic work of Chev. Agostino Camilleri. It is the only set of stautes in the Maltese islands representing the Passion of the Christ, that come from one artist. Statues are dressed in traditionally woven wool, making the set even more unique for its historical and artistic value. 37


FRIDAY 30TH MARCH – 6.00pm Post (Venue): Victory Square, Xagħra Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Good Friday Procession Jieħdu sehem ħafna nies li jirrappreżentaw persunaġġi Bibliċi. Oħrajn, b’wiċċhom mgħammad ikaxkru ktajjen tqal marbutin ma’ saqajhom, dan biex ikomplu wegħdi jew bħala ringrazzjament lil Alla. A popular procession that attracts hundreds of participants and representing the Biblical narration of the Passion. Participants wear hoods and carry heavy chains tied to their ankles either to fulfil vows or as an act of thanksgiving to the Lord. The procession includes ten statues depicting various stages of the Passion of the Lord.


SUNDAY 1st APRIL DIMOSTRAZZJONIJIET BL-ISTATWA TAL-IRXOXT Processions with the statues of the Risen Christ San Ġorġ 8.45am Ta’ Kerċem 9.15am In-Nadur 9.15am Ix-Xewkija 9.30am Il-Fontana 10.30am

Il-Katidral 10.45am Il-Qala 11.00am Iż-Żebbuġ 5.00pm Ix-Xagħra 6.00pm L-Għarb 6.00pm

39


Hip Hop Hurray Family Fun on Easter Day

SUNDAY 1st APRIL – 10.00am – 4.00pm Post (Venue): Villa Rundle Gardens – Victoria Attività tal-Għid mal-Easter Bunny għallfamilja kollha. It-tfal jistgħu jgawdu minn varjetà ta’ attivitajiet fosthom logħob, bouncy castle, krafts, karattri popolari ta’ Disney u ħafna aktar! Is-Sur Bunny se jkun iqassam bajd tal-Għid taċ-ċikkulata. Għattielet edizzjoni ta’ din l-attività, ser ikollna attrazzjoni ġdida. Għall-ewwel darba, ser jingħaqad magħna l-Malta Rabbit Club, l-NGO. Il-voluntiera tal-Malta Rabbit Club ser jarmaw ‘petting section’ ġewwa il-ġnien ta’ Villa Rundle, fejn il-pubbliku se jkun jista’ jqatta’ ħin ma’ fniek domestiċi u ta’ razez differenti. Dħul b’xejn u d-donazjonijiet ser imorru b’risq Puttinu Cares.

40

Hop on over to Mr Bunny’s Easter party at Villa Rundle Gardens in Victoria, for a fun, family-oriented Easter party. Kids can enjoy a variety of activities such as party games, rides, bouncy castles, crafts, characters and more! Mr Bunny will be serving chocolate eggs. For the third edition of this event, we are going to have a new attraction. For the first time, The Malta Rabbit Club is going to join us. Volunteers of this NGO are going to set up a ‘petting section’ offering the visitors time to interact with domestic rabbits of various breeds. Entrance is free of charge. Donations in aid of Puttinu Cares.


12

Gozo - Malta | April 2018

Mary Poppins

Easter Sunday April 1, 2018 - 19.30hrs Palazzo Palina - Hotel Ta’ Cenc Reserved Seating and Welcome Drink at ₏10.00

www.gaulitanus.com Gaulitana: A Festival of Music


Gozo, your best opera destination

Photo by Ross Magri.

www.teatruaurora.com

The island of Gozo, part of the archipelago of Malta, offers acclaimed opera performances. A unique experience, for the discerning traveller seeking an intense cultural offer, against the backdrop of a beautiful island bursting with history.

Gozo Cultural Support Programme www.visitgozo.com


TAG H RI F Useful telephone numbers

Uffiċċju tal-Informazzjoni għat-Turisti Tourist Information Office 22915452/3 Uffiċċju tal-Kultura f’Għawdex Culture Office Tel: 2215 6700 Ministeru għal Għawdex Ministry for Gozo Tel: 2215 6400 Parroċċi f’Għawdex Fontana Tel: 2155 6097 / 2156 0233 Għajnsielem Tel: 2155 4615 / 2156 1030 Għarb Tel: 2155 6129 Għasri Tel: 2156 0137 Munxar Tel: 2156 4563 / 2155 3764 / 2156 0845 Nadur Tel: 2155 1649 / 2156 2284 Qala Tel: 2155 6684 / 2155 8552 San Lawrenz Tel: 2155 6073 Ta’ Kerċem Tel: 2155 1355 Ta’ Sannat Tel: 2155 1435 Katidral Tel: 2155 4101 / 2155 6087 San Ġorġ 2155 6377 Xagħra Tel: 2155 1042 / 2155 7881 Xewkija Tel: 2155 6793 / 2156 4608 Żebbuġ Tel: 2155 4882 / 2155 9043 Tagħrif Ieħor (Additional info) Gozo Channel Tel: 2155 6114 / 2156 1622 / 2210 9000 Sptar Ġenerali ta’ Għawdex - Emerġenza Tel: 112 Għassa tal-Pulizija (Victoria) Police station Tel: 2156 2044

Gozo Channel Skeda tax-Xitwa/Winter Schedule

(mis-6 ta’ Novembru 2017 sal-10 ta’ Ġunju 2018) TLUQ/FROM MĠARR - GĦAWDEX MGARR - GOZO 01:30 03:30 05:00 06:00 06:30 (A) 06:45 (B) 07:00 (A) 07:30 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 22:30 23:45

TLUQ/FROM ĊIRKEWWA-MALTA CIRKEWWA - MALTA 02:15 04:00 05:45 06:30 07:00 07:30 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 21:45 23:05 00:20

A: It-Tnejn (eskluż btala pubblika / Mon exluding public holidays) B: Mit-Tlieta sal-Ħadd (inkluż btala pubblika / Tue - Sun including public holidays)

L-informazzjoni f’dan il-ktejjeb ġiet miġbura b’reqqa u attenzjoni. Il-Ministeru Għal Għawdex ma jerfà l-ebda responsabbiltà għal kull tibdil li jista’ jinqalà fl-attivitajiet.

Seminarju ta’ Għawdex Gozo Seminary Tel: 2155 6479 Kurja tal-isqof Gozo Curia Tel: 2155 1211

43


Ä etsemani - Oil on canvas. Private Collection 2012. George Scicluna

www.visitgozo.com

MINISTERU GHAL GHAWDEX

Profile for Ministry for Gozo

Easter in gozo 2018  

This Easter, Choose Gozo. Experience unique traditions and great stays.

Easter in gozo 2018  

This Easter, Choose Gozo. Experience unique traditions and great stays.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded