Page 1

Heavenly Sleep - James Azzopardi

MILIED F’GÓAWDEX CHRISTMAS IN GOZO

2nd December 2017 till 7th January 2018


BETHLEHEM F’GÓAJNSIELEM 2017 Experience the timeless story of the Nativity

10th Dec 2017 - 7th Jan 2018 2


Il-Milied it-Tajjeb u li jibqa’ ħaj f’qalbna u fl-imġieba tagħna tul is-sena kollha.

Il-Milied huwa mument uniku fl-istorja talumanità. Mhux biss mill-aspett reliġjuż imma wkoll mill-mod li bih huwa ċelebrat madwar id-dinja. Huwa żmien ta’ ferħ li jiġbor ħbieb u familji lejn xulxin f’atmosfera ta’ għaqda u solidarjetà. Bħal kull ġrajja oħra fl-istorja umana, ilbniedem żejjen il-Milied bi tradizzjonijiet biex ifisser il-mod kif hu jifhem dik il-ġrajja u kif jixtieq ifakkarha u dawn kibru u saru aktar varjati matul is-sekli. Fihom naraw mhux biss il-kreattività individwali, imma wkoll firxa wiesgħa ta’ talenti li jispikkaw bħala marka awtentika ta’ komunità sħiħa bħalma hu Għawdex tagħna. Fi żmien il-Milied l-oqsma kollha tal-kultura f’Għawdex ikunu fl-aqwa tagħhom. Il-ħafna wirjiet, ċelebrazzjonijiet, kunċerti u spettakli m’humiex biss patrimonju imma attività ħajja u eżistenzjali li kull sena ġġedded ilmessaġġ ewlieni ta’ 2017 sena ilu - ‘‘Paċi flart lill-bnedmin ta’ rieda tajba’’. Dan għandu jkun il-motto fundamentali f’kull tradizzjoni

Bħala Ministru għal Għawdex, mhux biss napprezza dan kollu, imma nżid l-appoġġ biex dawn it-tradizzjonijiet jiffjorixxu filkwalità u fl-apprezzament tal-Għawdxin u tal-eluf li jżuruna. Il-Ministeru huwa għallGħawdxin biex appuntu jagħraf u jifhem, jiżen u jsaħħaħ dak kollu li n-nies ta’ din ilgżira - ċkejkna fid-daqs imma kbira fil-qalb - kapaċi joħolqu. Irrid nippromwovi l-ħafna inizjattivi f’dan iż-żmien tas-sena, biex inżidu l-kuraġġ lil min jagħmilhom u biex inkomplu ntejbu dak li joffri Għawdex tul is-sena kollha. B’hekk nuru li l-kultura hi ħaġa ħajja u nżidu ntejbu l-prodott turistiku għall-ġid tas-settur u tal-familji tagħna. Dan il-ktejjeb huwa prova oħra tal-impenn tal-Ministeru biex ikompli jxerred tagħrif u dettalji dwar il-ħafna inizzjattivi talMilied f’Għawdex. Filwaqt li nifraħ lillorganizzaturi u voluntiera, u nixtieqilhom suċċess fl-inizzjattivi tagħhom, minn qalbi nawguralhom, lill-familji tagħhom u lillviżitaturi kollha, Milied ta’ paċi u hena u sena ġdida 2018 mimlija ġid għal kulħadd! Dr Justyne Caruana Ministru għal Għawdex

3


Merry Christmas Christmas is certainly a unique moment in the history of human beings not solely from a religious point of view but also from the way it is celebrated the world over. Christmas is a season of happiness and a family celebration where families and friends gather in an atmosphere of solidarity and love.

existential activity, that year after year, renews the yearly message - “Peace on earth to men of good will�. This needs to be the fundamental message at the base of every traditional activity and we have to keep it alive in our hearts and behaviour all year long. As Minister for Gozo, I fully appreciate the local traditions and I would like to offer my support to strengthen these activities both for the local community and those visiting Gozo during this festive time of the year. My aim is to encourage the organisers and participants of these activities to further improve what Gozo has to offer throughout the year. In this way, we can show that we embrace our culture and we are committed to keeping it alive all year round.

As any other celebration in human history, mankind introduced several traditions as part of Christmas festivities as a manifestation of how this celebration is perceived and these traditions have developed in various ways during centuries. Christmas is a time where we do not only see the individual creativity, but also a wide range of talents that represent the authentic seal of a community as a whole - like ours in Gozo. During Christmas time, all the cultural sectors in Gozo are at their best. These would consist of a wide array of exhibitions, celebrations, concerts and shows that are not only local heritage, but a lively and 4

This booklet is yet another proof of the hard work and commitment that the Ministry has taken to show the importance we are giving to all the initiatives taken during Christmas in Gozo. While I congratulate all the organisers and volunteers, I would like to wish them, their families and all the visitors a very Merry Christmas and a prosperous new year 2018 to everyone! Dr Justyne Caruana Minister for Gozo


SATURDAY 2nd DECEMBER – 7.30pm

‘Mixegħla tad-Dawl’ il-ftuħ uffiċċjali talProgramm tal-Milied The Official opening of the Christmas festivities Post (Venue): Independence Square, Victoria Ftuħ uffiċċjali tal-programm tal-Milied millMinistru għal Għawdex, Justyne Caruana, fejn tinxtegħel is-Siġra tal-Milied fi Pjazza Indipendenza u diversi dawl ieħor talMilied. Matul is-serata, ser jittella’ kunċert ta’ mużika tal-Milied mill-Malta Concert Orchestra’ taħt id-direzzjoni ta’ Maestro Paul Abela. The official opening of the Christmas Festivities by the Minister of Gozo , Justyne Caruana, who will switch on the Christmas Tree and various Christmas lights. This free family-friendly event will feature the ‘Malta Concert Orchestra’, under the direction of Maestro Paul Abela, performing a Christmas music concert. 5


6


SUNDAY 3rd DECEMBER – 11.00am – 3.30pm

‘Ta’ Dbiegi @ Christmas’- ir-raba’ edizzjoni ‘Ta’ Dbiegi @ Christmas’- 4th Edition Post (Venue): Ta’ Dbieġi Crafts Village, Għarb Dan huwa avveniment annwali għall-familja kollha fejn il-Villaġġ Ta’ Dbieġi fl-Għarb se jiġi mibdul f’Villaġġ tal-Milied. Dan l-avveniment jagħti l-opportunità biex ilviżitaturi jakkwistaw rigali uniċi artiġġjanali tal-Milied bħal oġġetti tal-fuħħar, ħġieġ, xemgħat, metall, ġilda, fost l-oħrajn. Ittfal jistgħu jieħdu ritratti ma’ Santa Klaws u jipparteċipaw fil-workshops u l-logħob b’xejn li se jkun hemm għalihom. Se jingħataw rigali b’xejn u jistgħu anke jidħlu biċ-ċans li jirbħu hamper tal-Milied. Dħul u parkeġġ huma bla ħlas.

your family and friends. Gifts, which can also be customised, can be collected there and then, after watching the artisan lovingly and skilfully making the item. The kids can take photos with Santa Claus, participate in open workshops, enjoy live music and performances, and much much more. Surely, an unmissable event! There will be free gifts and a Christmas hamper to be won! Entrance and parking are free of charge.

This is an annual family event where you can enjoy yourself in more than 6,500 sq. m of lush gardens, which will be transformed into a festive Christmas village. This event will provide you with an opportunity to acquire unique, handcrafted, Christmas presents, including silver, leather goods including handbags, pottery, glass, scented candles or metal decorations for yourself,

Check our Festive Season Brochure on hotelcalypsogozo.com

Hotel Calypso Marsalforn Bay | Marsalforn Gozo | Malta | MFN1104 T: +35621562000 | Fax: +35621562012 E: info@hotelcalypsogozo.com

7


SUNDAY 3rd DECEMBER – 12.00pm Swejjaq tal-Milied Christmas Market Post (Venue): San Lawrenz Square, San Lawrenz

A Choral Christmas Concert, with modern and traditional Christmas carols, sung by Piccole Stelle  Choir, under the direction of Ms Sylvana Cini   THURSDAY 7th – SUNDAY 10th DECEMBER

Din l-edizzjoni tal-Milied ta’ Swejjaq tiġbor fiha l-Fiera tad-Dundjani kif ukoll bankarelli li jkunu qed ibiegħu oġġetti artiġjanali marbuta mal-Milied. Ikun hemm ukoll ikel u xorb tipiku Malti marbut mal-Milied. This Christmas edition of Swejjaq features the Fiera tad-Dunjani (The traditional Turkey Fair) and stalls  selling crafts associated with Christmas. There  will also be tradional Christmas  food and drinks.  

Sale tal-Milied Christmas Sale Post (Venue): Parish Hall, Sannat Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Thursday to Saturday: 4:00pm - 7:00pm Sunday: 6:00am - 12:00pm │ 4:00pm 7:00pm

SUNDAY 3rd DECEMBER – 8.00pm Kunċert tal-Milied mill-kor Piccole Stelle Christmas Concert by Piccole Stelle Choir Post (Venue): St. George’s Basilica, Victoria Kunċert korali ta’ għanjiet tal-Milied, moderni kif ukoll tradizzjonali, imtella’ millkor Piccole Stelle taħt id-direzzjoni ta’ Ms Sylvana Cini.  8

Dan l-avveniment jagħtik opportunita’ li takkwista rigali u tiżjin uniċi tal-Milied. This event will give you an opportunity to acquire unique Christmas presents and decorations.


9


FRIDAY 8th – SUNDAY 10th DECEMBER

Festa ta’ Santa Luċija Feast of Saint Lucy Post (Venue): Santa Luċija

Fil-villaġġ ta’ Santa Luċija, Għawdex, numru ta’ tfajliet b’ilbies abjad u b’xemgħa f’idejhom jakkumpanjaw tfajla b’kuruna ta’ xemgħat fuq rasha ad unur Santa Luċija. Jitqassmu pasti ta’ Santa Luċija lil dawk preżenti. The hamlet of Santa Lucija, Gozo, will host a symbolic parade in honour of its Patron Saint. Attendees will be treated with delicious buns, traditionally associated with this hamlet. FRIDAY 15th & SATURDAY 16th DECEMBER – 7.30pm

Festa Titulari: 8 u 9 ta’ Diċembru, fit-8.00pm – Marċi matul it-toroq. 10 ta’ Diċembru, fid-9.00am – Quddiesa solenni u fil-5.00pm purċissjoni bl-istatwa ex-voto ta’ Santa Luċija, V u M. Logħob tannar u baned.

Carols by Candelight – 14th Edition Post (Venue): St. Augustine’s Priory, Victoria

Titular Feast: December 8th & 9th at 8.00pm – Band marches along the main streets. 10th December at 9.00am – Solemn High Mass and at 5.00pm procession of the exvoto statue of Santa Luċija V & M. The event features eye-catching pyrotechnic displays and festive band marches. SATURDAY 9th DECEMBER – 6.30pm Festival tad-Dawl Festival of Light Post (Venue): Santa Luċija Church and Main Square, Santa Luċija

L-erbatax-il edizzjoni ta’ ‘Carols by Candlelight’ minn Schola Cantorum Jubilate tikkonsisti f’kunċert tal-Milied speċjali li jkun segwit minn ikla. Il-qligħ imur għal Dar Ġużeppa Debono t’ Għajnsielem. The fourteenth edition of ‘Carols by Candlelight’ by ‘Schola Cantorum Jubilate’ consists of a special Christmas Concert followed by dinner. All proceeds will go to Ġużeppa Debono Home in Għajnsielem.

10


.-.

C

C D

OPEN DAY

watch a live Christmas cooking event by our resident chef

rchase   M p e r pu    F with ham  R     F Bvisitor y to e v

Hands-on activities for children

An entertaining Gozitan choir

FREE C

w ith

F  C

.-. C’ C

10th December 09.30-18.30

 F   a se s of C h P purc

.-.

T  F M W

C

H L

A chance to win a deluxe chest hamper to be drawn on nd December

er

Savina Creations Ltd, The Magro Food Village, Triq L-Għassara, Xewkija Gozo, Malta 11 www.savina.com.mt • :   ( ) • :  


12


Dinja tat-Tfal Children’s World

SUNDAY 17th DECEMBER – 10.00am - 8.00pm Post (Venue): Gozo Sports Complex, Victoria Ġurnata li fiha it-tfal ser ikollhom iċ-ċans jilagħbu u jieħdu sehem f’numru ta’ inizjattivi. Se jiltaqgħu wkoll ma’ karattri popolari favoriti tagħhom. Id-dħul huwa b’xejn u d-donazzjonijiet se imorru għal Puttinu Cares. A fun-packed day for children which will give them the opportunity to meet their favourite characters and enjoy a variety of activities. Entrance is free of charge and all donations will go to Puttinu Cares 13


SUNDAY 17th DECEMBER – 6.00pm Sounding the joy of Christmas Kunċert tal-Milied Christmas Concert Post (Venue): St John the Baptist Rotunda Church, Xewkija Kunċert tal-Milied bil-kurunetta u l-orgni minn Amy Rapa u Robert Buttigieg. A Pipe Organ and Trumpet Christmas concert by Amy Rapa and Robert Buttigieg SUNDAY 17th DECEMBER – 7.00pm Kunċert tal-Milied The Grand Christmas Concert Post (Venue): St Margaret Parish Church, Sannat

love Gozo love food enjoy Country Terrace

14

Lounge Bar & Restaurant Zewwieqa Str, Mgarr Gozo - Malta T: 2155 0248 M: 9944 6833 E: info@country-terrace.com


Is-Soċjetà Mużikali Santa Margerita V.M. Ta’ Sannat tippreżenta r-raba’ edizzjoni talKunċert tal-Milied bis-sehem tal-Banda Santa Margerita u diversi kantanti mistiedna taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur Maestro George Apap. ‘Is-Socjeta Mużikali Santa Margerita V.M.’ proudly presents the fourth edition of The Grand Christmas Concert featuring St Margaret Band and various guest singers under the direction of Maestro George Apap. SUNDAY 17th DECEMBER – 8.00pm Kunċert tal-Milied – l-20 edizzjoni Christmas Concert – 20th Edition Post (Venue): Basilica St George, Victoria

Chorus Urbanus se jkun qed itella’ l-20 edizzjoni tal-kunċert annwali tal-Milied ġewwa l-Bażilika San Ġorg. Din is-sena se tieħu sehem ukoll is-sezzjoni tat-tfal talkor taħt id-direzzjoni mużikali ta’ Mro. Dr John Galea. Matul is-serata se jkun hemm selezzjoni ta’ mużika tal-Milied klassika u moderna. Kull sena dan il-kunċert ikun imtella’ għal għan benefikali ta’ għaqda lokali.

Chorus Urbanus will be holding the 20th edition of its annual Christmas Concert at St. George’s Basilica. This annual musical event will also feature the Junior Section of Chorus Urbanus under the direction of Maestro Dr John Galea will be performing a selection of traditional and modern Christmas carols. Each year this concert is held in aid of a local charitable institution. WEDNESDAY 20th DECEMBER – 7.30pm Santa Klaws ġej in-Nadur Santa Claus is coming to Nadur Post (Venue): St Peter and St Paul’s Square, Nadur

Dan l-avveniment jinkludi Villaġġ tal-Milied tipiku għat-tfal biex jieħdu ritratt ma’ Father Christmas. Se jkun hemm ukoll divertiment, marċi u sorpriżi oħrajn. F’każ ta’ maltemp dan jiġi pospost għal nhar il-Ħamis 21 ta’ Diċembru. This event includes a typical Christmas village complete with a Santa’s house in which kids can take and print photos. It also includes live entertainment, band marches, games and other surprises. The event will be postponed to Thursday 21st December in the event of inclement weather. 15


WEDNESDAY 20th DECEMBER – 7.30pm Christmas Carol Service Post (Venue): St. George’s Basilica, Victoria Il-Leġjun ta’ Marija f’kollaborazzjoni malkomunità Anglikana f’Għawdex se jorganizza Christmas Carol Service. Is-serata tkun tikkonsisti f’qari mill-Iskrittura Mqaddsa, kant u messaġġi mill-Pastor Anglikan u l-Isqof t’Għawdex. Mistiedna speċjali huma r-residenti barranin u turisti. Jieħu sehem ilkor Laudate Pueri taħt id-direzzjoni tal-Kan. George Frendo. Il-pubbliku inġenerali hu ukoll mistieden.

Dramm imtella’ mill-Għaqda Drammatika ta’ Sannat li jġib l-isem ta’ ‘Il-Milied ta’ Fra Ġinepru’. The play ‘Il-Milied ta’ Fra Ġinepru’ will be presented by the Sannat Drama Group. FRIDAY 22nd DECEMBER – 7.00pm ‘CHRISTUS NATUS EST’ – Ir-4 edizzjoni. ‘CHRISTUS NATUS EST’ – 4th Edition Post (Venue): Parish Church, Żebbuġ

The Legion of Mary in Gozo in collaboration with the Anglican community are holding a Christmas Carol Service on Wednesday 20th December. The service consists of readings from the Holy Scripture, carol singing and delivery of messages by the Anglican Pastor and the Bishop of Gozo. Foreign residents and tourists will be the special guests. Laudate Pueri choir under the direction of Canon George Frendo will accompany this service. The general public is also invited. WEDNESDAY 20th DECEMBER – 7.00pm

Dramm tal-Milied Christmas Play Post (Venue): Parish Church, Sannat

Kunċert korali ta’ għanjiet tal-Milied imtella’ mill-kor ‘Regina Angelorum’. Il-Kor ‘Regina Angelorum’ twaqqaf 20 sena ilu (1997) u hu kompost minn 45 element kollha femminili; taħt id-direzzjoni ta’ Maria Cefai u Jacqueline Vella u jakkumpanja l-Kor bil-mużika l-Organista Franco Cefai. Fost l-għanjiet tradizzjonali se jiġu esegwiti wkoll diversi għanjiet ġodda miktuba minn Fr Geoffrey G. Attard fuq kompożizzjoni oriġinali tal-istess Surmast Franco Cefai, Maestro di Cappella. Korejografija: Stephanie Cini. The Regina Angelorum Choir is going to perform a choral Christmas concert at Żebbuġ Parish Church. This choir was set up 20 years ago in 1997 and is comprised of 45 female choristers under the direction of Maria Cefai and Jacqueline Vella. The choir will be joined

16


by the organist Franco Cefai. The choir will sing various traditional carols and a number of new carols composed by Maestro Franco Cefai, Master of the Choir and written by Fr Geoffrey G. Attard. The choreography will be directed by Stephanie Cini.

Żuru l-ambjent uniku ta’ dan il-wied pittoresk li għal ftit sigħat se jinbidel f’xena naturali tal-Milied b’xeni ta’ presepju ħaj imtella’ mittfal għat-tfal, tradizzjonijiet lokali, imwejjed b’ikel u snajja’ artiġjanali, mużika u kant għal dan iż-żmien qaddis tas-sena.

SATURDAY 23rd DECEMBER – 10.00am

Aktar dettalji mill-Facebook page: The Education Science and Culture Centre jew tel: 21553503 jew e-mail: escclg@gmail.com

Natività f’Wied il-Lunzjata The Nativity at Lunzjata Valley Post (Venue): Lunzjata Valley, Victoria

Attività għall-familja kollha, imtella’ mill-Għaqda Dilettanti Ġimgħa l-Kbira f’kollaborazzjoni maċ-Ċentru għallEdukazzjoni, Xjenza u Kultura, il-Ministeru għal Għawdex u mal-Kulleġġ t’Għawdex.

A family-centred event organised by the Għaqda Dilettanti Ġimgħa l-Kbira in collaboration with the Education, Science & Culture Centre, the Ministry for Gozo and the Gozo College. The venue for this event is the picturesque Lunzjata Valley limits of Victoria that will serve as an entrancing backcloth to the event that will transform this valley into a natural Nativity scene. The event will feature live crib scenes presented by children for children, re-enactments of live traditions and stands offering local traditional food and crafts. For further details visit Facebook page: The Education Science and Culture Centre or tel: 21553503 or e-mail: escclg@gmail.com

17


SATURDAY 23rd DECEMBER – 11.30am Kunċert tal-Milied A Christmas Concert Post (Venue): Il-Ħaġar, St. George’s Square, Victoria Kunċert tal-Milied mill-Kor Laudate Pueri. IdDħul huwa b’xejn. Christmas mini Recital preformed by the Laudate Pueri choir. Free entrance.

18


Parata tal-Milied Christmas Parade

SATURDAY 23rd DECEMBER – 7.30pm Republic Street, Victoria

Il-Parata tal-Milied tibda’ minn Triq ir-Repubblika u timxi lejn Pjazza Indipendenza . Din tkun ċelebrazzjoni tal-Milied, b’kostumi u żfin festiv b’korreografija ta’ Natalie Sciortino minn Centre Stage Academy u tinvolvi karattrati relatati mal-Milied kif ukoll diversi karattri ta’ cartoons. Il-grupp ‘Brass Tubes’ jagħlaq din l-attivita’. The Christmas Parade will start from the lower part of Republic Street and make its way up to Independence Square. The Parade will be a Christmas celebration exhibiting various beautiful costumes, popular characters and festive dancing choreographed by Natalie Sciortino of Centre Stage Academy. The musical band ‘Brass Tubes’ will bring the event a joyous end. 19


SATURDAY 23rd DECEMBER – 5.00pm

Purċissjoni bil-Bambin A procession with Baby Jesus Post (Venue): Żebbuġ

Purċissjoni Tradizzjonali organizzata millQasam tal-MUSEUM bis-sehem tat-tfal kollha tal-Parroċċa u akkumpanjata millBanda Santa Marija taż-Żebbuġ. Fis-6.00p.m. il-Banda Santa Marija ddoqq is-Sinfonija Pastorali Maltija u tanima l-Quddiesa talaħħar jum tan-Novena tal-Milied. A traditional procession organised by The children’s MUSEUM section highlights the participation of children accompanied by the ‘Banda Santa Marija’ of Żebbuġ. ‘Banda Santa Marija’ will play the Maltese pastoral symphony at 6.00pm and animate the Mass traditionally celebrated on the last day of the Christmas Novena. SUNDAY 24th DECEMBER – 6.00pm “O’ Lejl tas-Skiet” Id-49 sena tal-Pageant tal-Milied 49th annual edition of the Christmas Pageant Post (Venue): San Lawrenz Square and village core, San Lawrenz 20

49 sena minn meta beda jsir dan il-Pageant tal-Milied li tieħu sehem fih kważi nofs ilpopolazzjoni tar-raħal ta’ San Lawrenz. Dan il-Pageant, jirrakkonta l-ġrajja tas-salvazzjoni.

This year’s 49th edition of the Christmas Pageant in San Lawrenz will involve a good part of the population of the village of San Lawrenz. This pageant vividly narrates the story of our salvation.  A number of scenes in this pageant are set in the villagers’ homes. Sunday 24th DECEMBER – 6.00pm Purċissjoni Tradizzjonali bil-Bambin Traditional Christmas Eve procession Post (Venue): from Madonna Tal-Ħniena Chapel proceeding to Rotunda Church, Xewkija


Purċissjoni tradizzjonali bil-Bambin organizzata mill-Qasam tal-MUSEUM u bissehem tal-Banda Prekursur. Wara jittella’ programm tal-Milied fil-knisja. A traditional procession with the statue of Baby Jesus organised by the children’s MUSEUM section, will be accompanied by the ‘Banda Prekursor’. This will be followed by a Christmas-inspired programme.

A procession organised by the children of MUSEUM that starts from Independence Square, passes through the streets of Victoria, ending at the same square, will be followed by the altar boy’s traditional Christmas sermon.

SUNDAY 24th DECEMBER – 6.30pm Dimostrazzjoni b’Ġesu’ Bambin Procession of Baby Jesus Post (Venue): various streets, Victoria Purċissjoni organizzata mit-tfal tal-MUSEUM li titlaq minn Pjazza Indipendenza u tispiċċa fl-istess post fejn jittella’ programm li jinkludi l-priedka tradizzjonali tat-tifel.

21


SUNDAY 24th DECEMBER – 6.30pm Purċissjoni tal-Milied Traditional Christmas Procession Post (Venue): Main streets of Qala

Jieħdu sehem it-tfal kollha tal-MUSEUM u l-Banda Ite ad Joseph madwar it-toroq ewlenin tal-Qala. Wara jkun hemm programm ta’ kant, poeżiji u l-priedka tattifel fil-Knisja Parrokkjali. Children from the MUSEUM section and the ‘Ite ad Joseph’ Band Club will take part in a traditional Christmas manifestation along the main streets in Qala. This will be followed by various activities held at Qala Parish Church, which include singing, recital of poems and the traditional sermon delivered by an altar boy. SUNDAY 24th DECEMBER – 7.00 pm Purċissjoni u Pageant tal-Milied Christmas Procession and Pageant Post (Venue): Main streets, Nadur Dimostrazzjoni tradizzjonali forma ta’ Pageant, b’Ġesu’ Bambin, mis-subien tal-MUSEUM fit-toroq tan-Nadur. F’din ilpurċissjoni jieħdu sehem bosta lebsin ta’ persunaġġi bibbliċi flimkien mad-daqq talBanda Mnarja tan-Nadur. 22

A traditional procession with the statuette of Baby Jesus involving the participation of children attending MUSEUM, winds through the streets of Nadur accompanied by the Mnarja Band performing traditional Christmas carols. The procession will take the form of a pageant featuring a number of people representing Biblical figures. SUNDAY 24th DECEMBER – 7.00 pm Pageant tal-Milied Christmas Pageant Post (Venue): St. Paul’s Shipwreck Church, Marsalforn Pageant fil-knisja fejn tfal minn Marsalforn huma l-atturi prinċipali. Wara jkun hemm quddiesa ċċelebrata mir-rettur Dun Michael Borg. Waqt il-Glorja t-tfal idoqqu l-qniepen. Tingħad il-priedka tal-Milied bil-Malti minn Jeremy Attard. Wara l-quddies se jitqassmu l-qagħaq tal-għasel. A Christmas Pageant is to be performed in the church in which children from Marsalforn will be the protagonists. A Christmas Mass will be celebrated by Rector Fr Michael Borg at 8.00 p.m during which children ring bells when the ‘Gloria’ is being recited. The traditional child’s sermon in Maltese will be delivered by Jeremy Attard. Maltese  treacle rings will be served after Mass.


SUNDAY 24th DECEMBER – 10.30pm

MONDAY 25th DECEMBER – 1.00am

Pageant tal-Milied Christmas Pageant Post (Venue): Parish Church, Żebbuġ

Pop into Christmas Post (Venue): Saint George’s Square, Victoria

Jieħdu sehem it-tfal kollha tad-Duttrina u l-kor ‘Regina Angelorum’. Jinkludi play, kant, pageant tal-ġrajja tal-Milied u l-priedka tattifel. F’nofsilejl, quddiesa solenni tal-lejl talMilied.

A Christmas pageant will be performed by children attending catechism lessons to the accompaniment of the ’Regina Angelorum’ choir. The event also features a play, a number of carols and the traditional sermon delivered by a child followed by a Holy Mass at midnight. SUNDAY 24th DECEMBER – 11.00pm

Kunċert tal-Milied Christmas Concert Post (Venue): St. John the Baptist Rotunda Church, Xewkija

Kunċert spettakolari tal-Milied minn DCAPITALS Band, eżatt fi tmiem il-quddiesa ta’ nofsillejl. Il-kunċert, li qed jittella’ bilkollaborazzjoni ta’ ‘The Grapes Wine Bar’ u ‘Tepie’s Coffee Bar’, se jiġbor fih mużika popolari tal-Milied u aktar bil-parteċipazzjoni tal-kantanti residenti tal-band taħt iddirezzjoni ta’ Maestro George Apap. A Christmas Concert will be performed by DCAPITALS Band, exactly after the Midnight Mass at St. George’s Basilica. The concert presented in collaboration with ‘The Grapes Wine Bar’ and ‘Tapie’s Coffee Bar’. will feature some all time Christmas favourites and popular Christmas songs performed by the band’s resident singers under the direction of Maestro George Apap.

Kunċert tal-Milied fuq l-orgni minn Noel Gallo qabel il-Quddiesa tal-Lejl tal-Milied. Christmas Concert on Pipe Organ by Noel Gallo. 23


MONDAY 25th DECEMBER – 5.00pm Dimostrazzjoni bil-Bambin Procession with Baby Jesus Post (Venue): Boys’ MUSEUM, Xagħra Dimostrazzjoni bil-Bambin bis-sehem tal-Banda Victory. Titlaq mill-Qasam talM.U.S.E.U.M. tas-Subien tax-Xagħra li jinsab fi Triq San Ġorġ Preca. Tintemm fil-Bażilika fejn jittella’ programm tal-Milied li jinkludi fost oħrajn għanjiet tal-Milied, poeżiji, play qasira u l-priedka tat-tifel.

A procession with the statue of Baby Jesus will be accompanied by the Xagħra Victory Band. Starting from the Xaghra M.U.S.E.U.M. society premises located on St Gorg Preca Street the procession will end at the Xagħra Basilica, where a Christmas concert featuring Christmas carols, poem recitals, a short nativity play and the child’s sermon will be performed. MONDAY 25th DECEMBER – 7.00pm

Kunċert tal-Milied Christmas Concert Post (Venue): Nadur Basilica, Nadur Kunċert tal-Milied fil-Bażilika tan-Nadur taħt id-direzzjoni ta’ Maestro Antoine Theuma. Dan il-kunċert isir bis-sehem talorkestra, il-kor tal-MUSEUM u bosta kantanti

Head Office: The Brokerage, Level 0 “A”, St Marta Street, Victoria, Gozo, VCT 2551, Malta Tel: 2258 7000, 2155 4492 | Fax: 2155 9199 Malta Office: 95, Fleur de Lys Road, Birkirkara, BKR 9064, Malta Tel: 2144 1003 | Fax: 2144 1006

TREATING YOUR SENSES WITH EXCLUSIVE VARIETY OF MEDITERRANEAN & LOCAL FOOD

Web: www.michaelgrechfinancial.com Email: info@michaelgrechfinancial.com Licensed to Conduct Investment Services by the Malta Financial Services Authority

24

11, Shore Street, Mgarr, Ghajnsielem, Gozo T 2155 5656 M 7926 7496 W www.bancinu.com E info@bancinu.com


stabbiliti Għawdxin. Ikun hemm ukoll reċta, qari ta’ poeżiji, u l-priedka tradizzjonali tattifel.

Stelle taħt id-direzzjoni ta’ Ms Sylvana Cini. A Choral Christmas Concert, in which modern and traditional carols will be sung by Piccole Stelle Choir, under the direction of Ms Sylvana Cini. MONDAY 25th DECEMBER – 8.45am

Servizz ta’ 9 lezzjonijiet u għanjiet tal-Milied Service of 9 lessons and carols Post (Venue): Gozo Seminary, Victoria The Grand Christmas Concert will be held at the Nadur Basilica under the direction of Maestro Antoine Theuma. An orchestra, the MUSEUM Choir and other established Gozitan singers are going to perform in this concert. The event also features a poetry recital session, a short play and the traditonal Christmas sermon delivered by a child. MONDAY 25th DECEMBER – 8.00pm Kunċert tal-Milied mill-Piccole Stelle Piccole Stelle Christmas Day Concert Post (Venue): St. George’s Square, Victoria Il-Kongregazzjoni Anglicana f’Għawdex se torganizza s-servizz annwali tagħha ta’ 9 lezzjonijiet u għanjiet tal-Milied f’Jum ilMilied fil-kappella tas Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù. The Anglican Congregation in Gozo will be holding their annual Service of 9 Lessons and Carols for Christmas Day in the Chapel of the Gozo Seminary.

Kunċert ta’ għanjiet tal-Milied, moderni kif ukoll tradizzjonali, mtellgħa mill-kor Piccole

For more 99767431

Information:

79866367

or

25


TUESDAY 26th DECEMBER – 6.30pm Purċissjoni bil-Bambin tal-Milied A Proccession with Baby Jesus Post (Venue): Triq il-Blat, Triq Cocco Palmieri u l-pjazza tar-raħal, Sannat

The tight-knit Għasri community will get together to present a variety of Christmas carols, plays and a Christmas comedy. Purċissjoni bl-istatwa tal-Bambin Ġesu’ li tibda minn quddiem il-Mużew sal-Knisja ta’ Sannat bil-parteċipazzjoni tal-Banda Santa Margerita. Fil-Knisja ser ikun hemm play blisem ‘Aħjar ma jiġi xejn il-Milied’ u nisimgħu l-priedka tal-Milied minn tfajjel ċkejken.

THURSDAY 28th DECEMBER – 7.30pm Il-Kunċert tal-Milied ‘Sing Noel’ Christmas Concert ‘Sing Noel’ Post (Venue): Xagħra Parish Basilica, Xagħra

A traditional procession with the statue of Baby Jesus will start from the MUSEUM‘s premises and proceed to the village Church accompanied by St Margaret Band. The church programme will feature a play, carol singing and the traditional Christmas sermon delivered by a child. WEDNESDAY 27th & FRIDAY 29th DECEMBER – 6.00pm Programm tal-Milied Christmas Programme Post (Venue): Parish Hall, Għasri Il-komunità tiltaqa’ flimkien biex tippreżenta varjetà ta’ kant tal-Milied, plays u kummiedja tal-Milied.

Kunċert tal-Milied bil-parteċipazzjoni ta’ Schola Cantorum Jubilate taħt id-direzzjoni ta’ Marouska Attard. Issir ġabra b’riżq ilMalta Community Chest Fund. A Christmas Concert by Schola Cantorum Jubilate under the direction of Marouska Attard in aid of the Malta Community Chest Fund. 27


THURSDAY 28th DECEMBER – 7.30pm

“Immorru Betlehem” Kunċert Mużikali A Christmas Concert Post (Venue): Parish Church, San Lawrenz

Musical concert featuring performances by ‘Levita Laurentius’ Choir, Gozitan singers and musicians will include readings of literary pieces in Maltese and English. THURSDAY 28th DECEMBER – 8.00pm Dreams of Vienna Post (Venue): Kempinski Hotel, San Lawrenz

Kunċert mużikali bis-sehem tal-Kor ‘Levita Laurentius’, kantanti u mużiċisti Għawdxin. Waqt dan il-kunċert jinqraw ukoll biċċiet letterarji bil-Malti u bl-Ingliż.

New Year Eve Celebrations St. George ’s Square - Victoria Gozo

Grapes 28

MAE | D CAPITALS | Strait ahead


F’ambjent Vjenniż l-Għaqda Mużikali Viżitazzjoni tippreżenta kapulavuri klassiċi magħżula. Is-sitt edizzjoni tal-kunċert annwali Dreams of Vienna se jsir fis-sala prinċipali fil-Kempinski Hotel San Lawrenz. Żeffiena professjonali b’kostumi tal-okkażjoni u kantanti ta’ fama jakkumpanjaw dan il-kunċert. Postijiet għandhom jiġu prenotati. L-ebda post ma jkun garantit mingħajr prenotazzjoni. RSVP 79492667, email: vizitazzjoni@gmail.com In a Vienna-inspired atmosphere the Visitation Musical Society of Għarb will be peforming selected classical masterpieces at the main hall at the Kempinski Hotel San Lawrenz. This will be the sixth edition of Dreams of Vienna. Professional dancers in genuine costumes, as well as selected singers of international repute will add a touch of class and prestige to what promises to be a grand night. Seats must be booked. No seats are guaranteed without booking. RSVP 79492667, email:vizitazzjoni@gmail.com

FRIDAY 29TH DECEMBER – 7.30pm Il-Kunċert tal-Milied 2017 – il-5 edizzjoni The Christmas Concert 2017 – 5th edition Post (Venue): Saint James Church, Independence Square, Victoria Il-Fondazzjoni Santa Ċeċilja (A.D. 2013) se ttellgħa l-ħames edizzjoni tal-Kunċert talMilied. Il-Kunċert tal-Milied 2017 se jkun b’differenza ħdejn tas-soltu għaliex se jkun jikkonsisti f’arranġamenti mużikali ta’ carols akkumpanjati minn mużika oriġinali miktuba mis-surmast fundatur Antoine Mercieca. Se tieħu sehem s-St. Cecilia Band flimkien malkor Santa Ċeċilja. Id-dħul huwa b’xejn.

FRIDAY 29th DECEMBER – 10.00am – 11.30am

Parade by The Malta International Christmas Festival Post (Venue): from St Francis Square to Citadel Square Parata b’artisti internazzjonali li fiha jieħdu sehem gruppi ta’ Majorettes , Gruppi ta’ Folk u Baned. Se jkun hemm ukoll esebizzjonijiet fi Pjazza Indipendenza u fiċ-Ċittadella. A parade by International performers including Majorette Groups, Folk Groups and Marching Bands with spectacular shows at Independence Square and at the Citadel.

The Santa Ċeċilja Foundation (A.D.2013) is presenting the 5th edition of the Christmas Concert. In contrast with previous editions, the Christmas Concert 2017 will present fresh variations on the traditional themes. Traditional carols will be given a fresh musical twist, and original music composed by Maestro Antoine Mercieca will introduce pleasing and unique variations to the universal Christmas theme. Maestro Antoine Mercieca will be conducting the St Cecilia Band and Choir. Free entrance.

29


NYE Poster full page

30


MONDAY 1st JANUARY – 7.45pm Awguri għas-Sena l-Ġdida (is-6 edizzjoni) A New Year’s Toast (6th edition) Post (Venue): Kempinski Hotel, San Lawrenz Il-Kor Gaulitanus mużikalment jilqa’ s-Sena l-Ġdida bi stil b’kunċert li juri biċ-ċar repertorju animat u mqanqal. L-avveniment fih il-kor, is-solisti u l-ħbieb tiegħu, taħt iddirezzjoni mużikali u artistika ta’ Maestro Colin Attard. Id-dħul huwa b’xejn. The Gaulitanus Choir will welcome the new year in style by performing a concert featuring a lively and bouncy repertoire. The event presents performances by the choir, its soloists and friends under the direction of Maestro Colin Attard. Free Entrance.

31


SUNDAY 7th JANUARY – 9.30am

SUNDAY 7th JANUARY – 10.30am – 11.00am

Il-Wasla tas-Slaten Maġi The Arrival of the Three Kings Post (Venue): Qala Square, Qala

Cavalcata dei Re Magi The Arrival of the Three Kings Post (Venue): Victory Square, Xagħra

Il-wasla trijunfali tat-tliet Slaten Magi filfesta tal-Epifanija. Il-vjaġġ jilħaq il-qofol tiegħu meta t-tliet Rejiet tal-Orjent, kollha libsin ilbies rikk, jagħmlu ħin ta’ adorazzjoni quddiem Ġesu’ Bambin.

La Cavalcata dei Re Magi (Il-Wasla tal-Maġi) ssir fil-festa tas-Solennità tal-Epifanija talMulej. Il-wasla trijunfali tat-tliet Slaten Maġi rekbin fuq iż-żwiemel isseħħ ġewwa Pjazza Vitorja fix-Xagħra. Il-pubbliku jara lill-familja mqaddsa, lir-rgħajja u lill-Maġi jaduraw u joffru r-rigali tagħhom lil Ġesu’ Bambin. Il-Cavalcata dei Re Magi mill-ġdid se tiġi organizzata mill-‘Għaqda Il-Milied fixXagħra’ fi ħdan il-Paroċċa ta’ Marija Bambina bil-kollaborazzjoni tax-Xagħra Historical ReEnactment Organisation, Christmas in Gozo u l-Kunsill Lokali tax-Xagħra.

The three Kings will make their triumphal entry at Qala Square on the feast of the Epiphany of Our Lord. Clad in ornate oriental outfits, the three Kings will offer their gifts to Baby Jesus in a public manifestation of worship. 32


La Cavalcata dei Re Magi (The Arrival of the Three Kings) will be held on the feast of the Epiphany at Victory Square in front of the Basilica of the Nativity of Our Lady, Xagħra. During the event, villagers representing the Holy Family will make their way to the parvis followed by five shepherds who pay homage to Baby Jesus. The Three Wise Men in Biblical outfits will arrive on horseback accompanied by servants bearing the three gifts of gold, incense and myrrh, which they present to Baby Jesus and pay him homage. The reenactment of this Biblical narrative will be organised by the Għaqda Il-Milied fix-Xagħra with the collaboration of the Xagħra Historical Re-Enactment Organisation, Xagħra parish, Christmas in Gozo and Xagħra local council. SUNDAY 7th JANUARY

Is-Slaten Maġi se jitilqu minn destinazzjoni flEwropa fit-2 ta’ Jannar. Fl-Epifanija, il-Ħadd 7 ta’ Jannar, it-Tliet Rejiet se jitilqu filgħodu minn vilaġġ f’Malta sabiex tard wara nofsinhar jaqsmu l-fliegu u jsir id-dħul trijunfali fil-villaġġ tan-Natività Bethlehem f’Għajnsielem. Programm dettaljat jitħabbar ‘il quddiem fuq facebook.com/bethlehem.f.ghajnsielem Bethlehem f’Għajnsielem will close with the ‘Adoration of the Magi’ on Sunday 7th January. The three kings will depart on horseback from a yet-to-be announced destination in Europe on the 2nd of January with the journey continuing on the Feast of Epifhany when on Sunday morning they will depart from a village in Malta before crossing the ferry and make the triumpahal entrance in the Nativity Village late in the afternoon to pay homage to the Baby Jesus. More details on facebook.com/bethlehem.f.ghajnsielem

Il-Wasla tas-Slaten Maġi Adoration of the Magi Post (Venue): Ta’ Passi Mġarr Road, Għajnsielem

33


Mort Betlem! Iktar kmieni din is-sena jien lil Betlem mort inżur, bħal tarbija jien bdejt nibki qalbi bil-ferħ riedet tfur. Meta mteddejt biex nitlob fejn twieled Ġesu’ Bambin u ġibt jien quddiem għajnejja x’kien sew ġara dak il-ħin! Meta l-Feddej tad-dinja f’nofs ta’ lejl fetaħ għajnejh lil Marija w lil Ġużeppi mill-ewwel dlonk lemaħ ħdejh! Kien għar fqajjar fil-kampanja imsaħħan min-nifs tal-ħmara u magħha baqra imdaqqsa ma kienx hemm wisq iktar x’tara. F’ħin minnhom is-sema mtela b’għadd ta’ anġli ferreħija li bil-kant u l-għana tagħhom lil lejl xegħlu bl-aqwa dija! U l-aħbar dawn bdew ixerrdu illi twieled il-Bambin w ir-ragħajja għassa mal-merħla lejn il-għar fis bdew mexjin. Għaddew tgerbu elfejn sena mindu seħħ dan it-twelid iżda lilna għadu jsaħħar xejn ma jisboq dan il-ġid! Din il-ġrajja hekk tal-għaġeb għadha mnaqqxa ġewwa l-qlub għalkemm snin jiġru w jitgerbu mhux la kemm minn nofsna ddub!

34

Alla ried lil ibnu jibgħat f’din id-dinja tal-bnedmin biex jifdina u jsalvana u jarana lkoll henjin! Issa jmiss il-parti tagħna li nwieġbu għas-sejħa tiegħu nobduh b’għajnejna magħluqa biex nibqgħu fil-merħla miegħu! Fid-djar tagħkom tinsewx tibnu l-Presepju bin-nagħġiet, mitħna ddur, ragħajja, l-mistagħġeb ’l hemm u ’l hawn xi żewġ blatiet. Titilfux ħbieb in-Novena, Purċissjoni bil-Bambin, u l-priedka minn tat-tifel magħżul minn fost iċ-ċkejknin. B’hekk ikollkom Milied veru bħal dak li r-ragħajja ħassew meta daħlu f’dak l-għar fqajjar wara li ’l-anġli obdew! Tinsewx anke tagħmlu żjara lil Betlem ġewwa Għajnsielem fejn dil-ġrajja tieħu l-ħajja biex il-bniedem reġa’ niedem. O Ġesu’ ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija imla ’l qalbi u lil dari bl-aqwa w l-isbaħ armonija. Kav Joe M Attard

2017


35


Presepji Tradizzjonali Għawdxin Traditional Gozitan Cribs

LISTA TAL-PRESEPJI STATIĊI - 2017 ISEM

INDIRIZZ TAL-PRESEPJU

TEL NO.

Ezakiel Grima

Każin Banda Victory, Triq Marija Bambina, Xagħra

21560608 / 79560608

Matthew Theuma

Anterselva, Triq San Pietru, Għarb

21564367 / 79564367

Andre' Cassar

52, 'Dar il-Merin', Triq l-Għejjun, Xagħra

21552864 / 79001005

David Xuereb

Arjuża, Triq Għajn Mhelhel, Żebbuġ

21561184 / 99561184

Matthew Farrugia

Oulton Sydney H, Triq Għonqa, Xagħra

21560553 / 79055057

Frank Mizzi

288, Triq Fontana, Fontana

21556278 / 99556278

Raymond Bonello

24, Qasam Ta' Dun Anton, Xagħra

21563457 / 99450523

Joe Camilleri

Museum Subien, Triq Dun Ġorġ Preca, Nadur

21555297 / 79701227

Victor Said

25, Triq Parsott, Xagħra

21561286 / 99420095

Anthony Joe Borg

Ċentru Vokazzjonijiet,

21557240 / 77750466

Presepju (A)

Triq l-Arċipriet Ġużeppi Diacono, Xagħra

Tonio Caruana

St.Joseph, Triq Vestru, Xagħra

21557207 / 79557207

Carmel Grech

59, Triq il-Kapuċċini, Victoria

21565112 / 99442041

John M.Cassar

La Colomba, Triq il-Belliegħa, Victoria

21554002 / 79554002

Clayton Buttigieg

Buttigieg, Triq it-Tempju, Qala

Ivan Refalo

Ċentru tal-Vokazzjonijiet,

Presepju (B)

Triq l-Arċipriet Gużeppi Diacono, Xagħra

Jean Paul Portelli

Knisja Sant Antnin (taħt iz-zuntier tal-Knisja)

Dun Anton Refalo

Ċentru Ġesu Nażżarenu, Triq Ġnien Xibla, Xagħra

21555034 21565562 / 79733984 79284419

Triq Sant' Antnin, Għajnsielem 21557231 / 99248780

LISTA TAL-PRESEPJI MEKKANIĊI- 2017 ISEM

INDIRIZZ TAL-PRESEPJU

Domenic Bajada

Ċentru tal-Kultura ħdejn il-Knisja ta’ San Franġisk,

TEL. NO. 21566309 / 99822690

Pjazza San Franġisk, Victoria Joseph Attard

Insieme, Triq is-Sagħtar, Victoria

21559126 / 79204759

John Attard

Museum Subien, Dar Dun Ġorġ,

21563662 / 79538337

Triq Dun Ġorġ Preca, Xagħra Dun Anton Refalo 36

Ċentru Ġesu Nażżarenu, Triq Ġnien Xibla, Xagħra

21557231 / 99248780


LISTA TAL-PRESEPJI WARA T-TIEQA - 2017 ISEM

INDIRIZZ TAL-PRESEPJU

TEL. NO.

Charlon Said

Franvic, Triq Parsott, Xagħra

21561286 / 99561286

Mark Formosa

59, Triq 28 ta’ April 1688, Xagħra

27563261 / 79710304

Paul Bartolo

Marion, Triq Franġisk Camilleri, Xagħra

27557006 / 79478154

Joe Theuma

Anterselva, Triq San Pietru, Għarb

21564367 / 79539721

Jean Paul Portelli

Knisja Sant Antnin (taħt iz-zuntier tal-Knisja)

79284419

Triq Sant’ Antnin, Għajnsielem

37


SHAKE UP CHRISTMAS

Experience Santa’s Magical Booth, the Advent Calendar Giveaway App, Santa Claus greeting the little ones, delightful Christmas gifts with our loyalty card and much more! Republic Street, Victoria Gozo

38

www.thedukegozo.com |

2155 8000 |

thedukeshoppingmall


Presepji u Wirjiet Cribs & Exhibitions

39


Christmas & New Year in Gozo

Accommodation starting from : €80 per person including Christmas Eve Dinner & Breakfast

Accommodation starting from : €120 per person including Christmas Eve Dinner & Breakfast

Accommodation starting from : €65 per person including Christmas Eve Dinner & Breakfast

€100 per person including New Year’s Eve Gala Dinner & Breakfast

€165 per person including New Year’s Eve Gala Dinner & Breakfast

€80 per person including New Year’s Eve Gala Dinner & Breakfast

T: (+356) 21556486 - E: info@cornucopiahotel.com www.cornucopiahotel.com

T: (+356) 22191000 - E: info@tacenchotel.com www.tacenchotel.com

T: (+356) 21562951 - E: info@stpatrickshotel.com www.stpatrickshotel.com

40


SATURDAY 2nd DECEMBER – TUESDAY 5th DECEMBER Il-Milied fil-Folklor Malti – Wirja ta’ Presepji Crib exhibition Post (Venue): Nadur Local Council, Nadur Open during Local Council office hours. Wirja li turi kif it-tradizzjoni tal-Presepju u l-Folklor Malti huma relatati flimkien. A crib exhibition that demonstrates the centrality of the crib tradition in Maltese folklore. SATURDAY 2nd DECEMBER – TUESDAY 2nd JANUARY Wirja ta’ Filatelija Natalizja Christmas Philately Exhibition Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria Ftuħ uffiċċjali s-Sibt 2 ta’ Diċembru fil11.00am Official Opening Saturday 2nd December at 11.00am Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): 9.00am - 5.00pm

Post (Venue): Xewkija Primary School, Xewkija Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): Saturday: 9.00am - 7.30pm Sunday: 9.00am - 6.00pm GBBS jistednuk biex tmur u tara varjetà ta’ għasafar li kollha ġew imrobbija minn dilettanti tal-għasafar Għawdxin u Maltin. Din il-varjetà tinkludi sponsuni, kanarini, kanarini tal-kulur, pappagalli, summien u ħamiem fost oħrajn. GBBS invites you to come and see a wide range of bird species that have all been bred locally. These species include exotic finches, European goldfinch, colour canaries, parrots, quails, doves and soft bills. SATURDAY 2nd DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY Esebizzjoni tal-Milied Christmas Exhibition Post (Venue): The Reverend’s Art Gallery, Żebbuġ Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): Tuesdays, Fridays, Saturdays & Sundays: 9.00am - 12.00 am │ 4.00pm - 8.00 pm

Wirja ta’ Filatelija Natalizja mtellgħa misSoċjetà Filatelika t’Għawdex Christmas Philately Exhibition set up by the Gozo Philatelic Society. SATURDAY 2nd DECEMBER – SUNDAY 3rd DECEMBER Wirja Annwali tal-Għasafar Annual Bird Show 41


Wirja ta’ aktar minn 40 Bambin tal-Milied u presepji żgħar tal-Milied. An exhibition of over 40 Baby Jesus figurines and small Nativity sets. Tel: 21565430, Mob: 79565430, 79617518 SUNDAY 3rd DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY Presepju Artistiku An Artistic Crib Post (Venue): beneath the Għajnsielem Parish Church, Għajnsielem Ftuh Uffiċċjali - Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru 2017 fil-11.00am Official Opening - Sunday 3rd December 2017 at 11.00am

SATURDAY 2nd DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY Wirja ta’ presepji artistiċi An Exhibition of artistic cribs Post (Venue): beneath the Għajnsielem Parish Church, Għajnsielem Ftuħ Uffiċċjali - Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru 2017 fil-11.00am Official Opening - Sunday 3rd December 2017 at 11.00am Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): Monday to Saturday: 5.30pm - 8.30pm Sunday and Public Holidays: 10.00am 12.00pm│ 3.00pm- 9.00pm

Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): Monday to Saturday: 5.30pm - 8.30pm Sunday and Public Holidays: 10.00am12.00pm │3.00pm - 9.00pm

Presepju artistiku maħdum minn Paul Stellini b’sett pasturi oriġinali tat-terrakotta tal-artist Għawdxi Manuel Farrugia. An artistic Crib made by the renowned artist Paul Stellini with original terracotta figurines made by Gozitan artist Manuel Farrugia.                 42

Wirja ta’ presepji, dioramas u pasturi artistici mtellgħa mill-Għaqda Ħbieb tal-Presepju, Għawdex - Malta (Sezzjoni Għajnsielem 2013). An exhibition of artistic cribs, Dioramas and Nativity figurines organized by the ‘Għaqda Ħbieb tal-Presepju’, Għawdex - Malta (Sezzjoni Għajnsielem 2013).


43


WEDNESDAY 6th – FRIDAY 8th DECEMBER Esebizzjoni tal-Milied Christmas Show Post (Venue): Ministry for Gozo, St. Francis Square, Victoria Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Wednesday 6th December: 11.00 am – 4.00 pm Thursday 7th December: 8.30 am – 9.00 pm Friday 8th December: 8.30 am – 12.00 pm │ 4.00 pm – 9.00 pm Is-Soċjetà Agrikola, Industrijali u Kulturali ta’ Għawdex, se torganizza l-Wirja tal-Milied. L-esebiti jinkludu kull tip ta’ xogħol bl-idejn, pitturi u arranġamenti ta’ fjuri, dejjem bissuġġett li jkollu x’jaqsam mat-tema tal-Milied. Il-preżentazzjoni tat-trofej se ssir nhar IlĠimgħa, 8 ta’ Diċembru fil-5.30 pm, millOnorevoli Ministru Justyne Caruana.

Bħas-snin l-imgħoddija, il-każin tal-banda Victory qed jerġa’ jtella’ presepju statiku. Dan jirrappreżenta minjatura ta’ paesaġġ mibni minn materjal lokali bħalma huwa ġebel u ħaxix sabiex ikollu dehra naturali. Għandu wkoll il-moviment tal-ilma. Dan l-ambjent jieħu l-ħajja bil-preżenza ta’ numru ta’ pasturi maħdumin fit-tafal ikkulurit li lkoll jirrakkontaw l-akbar ġrajja tal-umanità: it-twelid tas-Salvatur. Il-presepju huwa mibni minn Ezekjel Grima u l-pasturi huma maħdumin minn Joseph Camilleri (Il-Grigal). The Victory Band Club of Xagħra is once again setting up a miniature landscape crib depicting the story of the Nativity of Our Saviour. It is made of local material including stones and grass. The crib is brought to

The Gozo Agricultural, Industrial and Cultural Society is organising a Christmas show.Exhibits include a wide range of Christmas related crafts, pictures and flower arrangements. The presentation of the trophies will be held on Friday, 8th December at 5.30 pm by the Hon. Minister Justyne Caruana. THURSDAY 7th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY Wirja ta’ presepju statiku. Miniature landscape crib depicting the story of the Nativity of Our Saviour. Post (Venue): Victory band Club, Xagħra Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): Thursday 7 December- Sunday 7 January: 6.00 pm – 10.00pm Christmas day, Boxing day and New Year Day: 9.00 am – 12.00pm │3.00 pm -10.00pm 44

life by a set of figurines made of local clay spread all over the crib vividly representing the greatest story of humanity. The crib is the work of Ezechiel Grima and the figurines were sculpted in clay by Joe Camilleri (IlGrigal).


SATURDAY 9th DECEMBER – FRIDAY 5th JANUARY

SATURDAY 9th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY

Esebizzjoni tal-arti Art exhibition Post (Venue): Arte Gallery, Victoria

Wirja ta’ arti Natalizja Christmas art & crafts exhibition Post (Venue): Il-Ħaġar, St George’s Square, Victoria

Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): 9.30am - 12.15pm

Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): 9.00am– 5.00pm Wirja ta’ arti Natalizja fil-mużew Il-Ħaġar fejn hemm il-famuż ‘Bambin ta’ De Soldanis’. Dħul huwa b’xejn. Christmas Art & Crafts Exhibition which includes the ‘De Soldanis Crib’. Entrance is free.

Ms Nightingale hija espressjonista talarti astratta. Fl-arti tagħha l-artista turi l-osservazzjoni tagħha tan-natura, memorji, esperjenzi, relazjonijiet u mħabba. Ms Nightingale is an abstract expressionist artist. In her works the artist portrays her keen observations of nature, memories, journeys, relationships and love.

45


SATURDAY 9th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY Betlehem F’Għajnsielem 2017 Post (Venue): Ta’ Passi, Mġarr Road, Għajnsielem Ftuħ uffiċċjali l-Ħadd 10 ta’ Diċembru fis14.30pm Official Opening on Saturday 10th December at 14.30pm Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Sunday, 10 December

Din l-attrazzjoni tinsab fiċ-ċentru ta’ dan ir-raħal u għaxar minuti mixi mill-port tal-Imġarr. Bħas-snin l-imgħoddija dan ilpresepju ħaj se jkun qed joffri taħlita ta’ tradizzjonijiet u s-snajja’ lokali flimkien ma’ dak kollu li ġeneralment nassoċjawh malMilied u mal-presepju tradizzjonali Malti. Attrazzjonijiet prinċipali f’dan il-villaġġ tanNatività jinkludu l-furnar, il-mastrudaxxa, il-ħaddied, it-taverna u s-suq tal-ħxejjex u tal-artiġġjanat, il-qiegħa u d-diversi għelieqi bir-rgħajja u l-annimali. Wieħed jista jaqsam minn pont u jitla fuq dgħajsa li se tkun mixja tul din xmara li hemm ħdejn ix-xatt tas-sajjieda jew jippruvaw ‘hands-on’ uħud mill-inġenji li kienu jużaw missirijietna fil-

2.30pm - 7.30pm

Wednesday, 13 December 2.30pm - 7.30pm Saturday, 16 December 4.30pm - 8.30pm Sunday, 17 December 2.30pm - 7.30pm Wednesday, 20 December* 9.30am - 12.00pm Thursday, 21 December* 9.30am - 12.00pm Saturday, 23 December 4.30pm - 8.30pm Sunday 24 December 2.30pm - 6.00pm Monday 25 December 3.30pm - 8.00pm Tuesday 26 December 2.30pm - 7.30pm Saturday, 30 December 4.30pm - 8.30pm Sunday 31 December 2.30pm - 6.00pm Monday, 1 January

3.30pm - 8.00pm

Saturday, 6 January

4.30pm - 8.30pm

Sunday, 7 January ** 2.00pm - 8.00pm *animated by school children/ animat mit-tfal ** Adoration of the Magi/ Miġja tas-Slaten Maġi

Id-disa’ edizzjoni ta’ Bethlehem f’Għajnsielem se tkompli toffri esperjenza mill-isbaħ ta’ l-akbar storja li qatt seħħet - it-twelid ta’ Ġesù Bambin permezz ta’ dan il-presepju ħaj mifrux fuq 20,000 metru kwadru ta’ art flinħawi magħrufa bħala Ta’ Passi. 46

biedja. Il-familji jistgħu jgawdu x-xenarju sabiħ tal-kampanja Għawdxija waqt li jduqu ftit mill-ikel, xorb u ħelu tradizzjonali. Is-swar ta’ Chambray se jkunu mibdula f’Fortizza Rumana. Iżda ċertament li l-qofol ta’


Bethlehem f’Għajnsielem jibqa l-grotta talBambin Ġesù. F’dan il-villaġġ tan-nativita jieħdu sehem aktar minn 150 attur u matul l-ħin talanimazzjoni se jkun hemm diversi attivitajiet fosthom re-enactments mill-istorja tanNattivita, rakkonati, kant tal-Milied u daqq tradizzjonali. Bethlehem f’Għajnsielem ikun animat kull nhar ta’ Sibt, Ħadd u Festi pubbliċi bil-qofol tiegħu jkun nhar il-Ħadd 7 ta’ Jannar bil-miġja tas-Slaten Maġi. Aktar informazzjoni fuq www.ghajnsielem. com/bethlehem. The ninth edition of this event continues to strengthen the reproduction of the greatest story ever told – The Story of Nativity through several attractions spread on 20,000sqm of land in an area known as Ta’ Passi situated just 5 minutes walk from Imgarr Harbour terminal (Public transport is also available). Attractions include the carpenter and blacksmith’s dwellings, the bakery, an openair market selling seasonal fruits, fish and a

wide selection of vegetables, a local crafts area promoting traditional skills and folklore, a tavern, a farmhouse with panoramic roof and the Bethlehem Inn. Children can try one of the several ‘hands-on’ tools and learn about the Maltese folklore while families can enjoy the unique surroundings of the Maltese countryside while trying some local savoury. Visitors can also cross a rope bridge to take a trip along the river on a Maltese boat. Chambray will once again be turned into a Roman fortress. The main attraction certainly remians the grotto, with Baby Jesus in the caring hands of Mary assisted by Joseph with a donkey and a cow close by. Over 150 actors take part in this event which will also include several re-enactments and narrations from the Bible. Bethlehem f’ Għajnsielem will close on Sunday 7th January with the ‘Adoration of the Magi’. The Three Kings will depart from a yet-to-be announced location a few days earlier before making the triumpah entrance on horseback late in the afternoon to pay homage to the Baby Jesus. For more information please www.ghajnsielem.com/bethlehem

visit 47


“Ejjew Immorru Betlehem...” It-18 il-Edizzjoni tal-

PrEsEPju Ħaj

mat-Toroq ta’ Madwar il-Knisja ta’ Ġesù Nazzarenu, ix-Xagħra

48

Fit-13, 16, 17, 29 u 30 ta’ Diċembru 2017 6:00pm - 9:00pm


WEDNESDAY 13th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY Il-Qala tissaħħar bil-presepji Exhibition of Christmas cribs in Qala Post (Venue): Parish Hall, 28th April 1688 Street, Qala

Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Monday to Saturday: 5:00 pm – 9:00 pm Sundays: 10:00 am – 12:00 pm │ 4:00 pm – 9:00pm Christmas Day: 10:00 am – 12:00 pm │ 4:00 pm – 9:00pm 26th December: 10:00 am – 9:00 pm New Year’s Day: 10:00 am – 12:00 pm │ 4:00 pm – 9:00pm Il-wirja se tiftah fit-13 ta’ Diċembru 2017 fis7:00 pm. The exhibition opens on 13th December at 7:00pm. Għat-tieni sena konsekuttiva, L-Għaqda Armar San Ġuzepp, b’kollaborazzjoni malparroċċa tal-Qala, se torganizza wirja ta’ presepji. Il-presepji huma kollha maħdumin b’sengħa u dedikazzjoni kbira minn dilettanti Qalin, fosthom tfal. For the second consecutive year, ‘Għaqda Armar San Ġużepp’ in collaboration with the Parish of Qala is organising an exhibition of Christmas cribs. The finely wrought cribs bear testimony to the skills and dedication of Qala residents.

49


WEDNESDAY 13th DECEMBER – MONDAY 1st JANUARY

‘Festo Christi Natalitio’ Wirja ta’ Arti Sagra. ‘Festo Christi Natalitio’ Sacred Art Exhibition. Post (Venue): Dar Dun Frangisk Grima, Triq it-Tiġrija, Nadur Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Wednesday 13th December 5.00pm to 7.30pm Saturday 16th December 5.00pm to 7.30pm Sunday 17th December 4.00pm to 7.30pm Saturday 23th December 5.00pm to 7.30pm Sunday 24th December 4.00pm to 7.30pm Monday 25th December 3.30pm to 7.30pm Tuesday 26th December 5.00pm to 7.30pm Saturday 30th December 5.00pm to 7.30pm Sunday 31st December 4.00pm to 7.30pm Monday 1st January 4.00pm to 7.30pm

F’din il-wirja wieħed jista’ jammira numru ta’ presepji magħmulin minn materjali differenti kif wkoll xogħol artistiku ieħor relatat malMilied. This exhibition presents an admirable selection of cribs made of different materials and other artifacts. FRIDAY 15th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY Presepju Artistiku Artistic Crib Post (Venue): St John the Baptist Rotunda Church, Xewkija Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): 9.30am – 7.00pm Presepju artistiku fuq stil Bibliku maħdum minn Christopher Gatt u Paul Falzon u presepju ieħor b’pasturi kbar fuq stil modern iddisinjat minn Joe Cefai. 50

The majestic St John the Baptist Rotunda Church in Xewkija will host an artistic crib made of polystrene by Christopher Gatt and Paul Falzon and another modernstyled artistic crib with large-size figurines on display is the work of Joe Cefai.


51


FRIDAY 15th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY Ix-Xagħra raħal il-Presepju - Ftuħ ta’ 25 Presepju artistiku għall-wiri Xagħra the Nativity Crib village – Opening of 25 artistic cribs on show Post (Venue): around the village, Xagħra Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Monday – Saturday: 5.00pm – 8.00pm Sundays & Public Holidays: 10.00am -12.00pm | 4.00pm – 8.00pm Jinfetħu għall-wiri 25 presepju artistiku lkoll fir-raħal tax-Xagħra li jvarjaw minn presepji bibliċi mibnija fuq stil tipiku Xagħri b’ġebel rustiku u stalagmitiku. Uħud minnhom għandhom karatteristiċi ta’ effetti speċjali bil-pasturi mekkanizzati waqt li oħrajn huma skolpiti f’gablo, ġibs u anke ċeramika. Oħrajn huma xogħlijiet magħmula minn mixed media. Ikun hemm ukoll żewġ presepji barokki fuq stil Naplitan. Tlestiet mappa tal-presepji li hija disponibbli fl-uffiċċji tal-Kultura f’Għawdex, fl-MTA fir-Rabat Għawdex, fil-Kunsill Lokali tax-Xagħra u filKnisja Parrokkjali tax-Xaghra.

52

Aktar informazzjoni fuq il-paġna Facebook ‘Għaqda l-Milied fix-Xagħra’.


25 artistic Nativity cribs will be on display around Xagħra. The works vary from cribs built in rustic and stalagmitic stones in typical local style some of which display mechanical features and figurines set in motion to those made of expanded polystyrene foam, plaster and others made of ceramics, and mixed media. Two baroque Neapolitan cribs will also be on display. A map of these cribs is available at the Gozo Culture and MTA offices in Victoria Gozo, at the Xagħra Local Council and Xagħra Parish church. For more information please visit ‘Għaqda l-Milied fixXagħra’ on Facebook.

53


FRIDAY 15th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY

Diorama b’xeni multipli maħduma minn Clayton Buttigieg li tirrapreżenta t-twelid ta’ Ġesù.

Diorama Natalizia Post (Venue): Temple Street, Qala Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours)

A multiple scene diorama crafted by Clayton representing the birth of Jesus.

Monday to Friday: 5.00 pm - 8.00pm Sunday & Public Holiday: 9.00am - 12.00 pm│ 4.00pm- 8.00 pm

FRIDAY 15th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY

superbly Buttigieg

Presepju artistiku Artistic crib Post (Venue): St. Peter & St. Paul’s Chair, Nadur Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): 7:00 am12:00pm │4:00pm - 7:00pm Presepju maħdum bi zkuk u għeruq tal-qasab b’sett pasturi uniċi.

54


mixed-media by Marvic Muscat, a life-size nativity sculpted by John Attard and a minicrib exhibition set up by students.

A crib made of logs and bamboo roots showcasing a unique set of figurines. FRIDAY 15th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY VERBUM DEI CARO FACTUM EST - Presepji artistici VERBUM DEI CARO FACTUM EST – Artistic cribs Post (Venue): Society of Christian Doctrine MUSEUM, Xagħra Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Monday – Saturday: 5.00pm – 8.00pm Sundays and Public Holidays: 10.00am -12.00pm | 4.00pm – 8.00pm

Would you like to join us for dinner?

Wirja kbira ta’ Presepji fil-Mużew tas-Subien tax-Xagħra li jinkludu l-presepju storiku tal-Mużew, xogħol uniku u mekkanizzat, presepju Naplitan u żewġ diorami ta’ Beatrice Cini, diorama ta’ Ivan Refalo, żewg presepji moderni ta’ Marvic Muscat, presepju life-size ta’ Ġanni Attard u wirja ta’ grotti magħmula mill-magħżulin. A grand exhibition of artistic nativity cribs which displays a unique and historical mechanical crib, a Neapolitan crib and two nativity dioramas by Beatrice Cini, a nativity diorama by Ivan Refalo, two modern cribs in

If interested in joining one of our dinner parties, or even wishing to organise your own, please contact us on +356 99019270 or at info@maldonado.com.mt.

55


FRIDAY 15th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY

Post (Venue): Basilica of the Nativity of the Virgin, Victory Square, Xagħra Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours)

Presepju kbir Large crib Post (Venue): Vocations Centre, Xagħra. Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Monday - Saturdays : 5.00pm – 8.00pm Sundays and Public Holidays: 10.00am -12.00pm | 4.00pm – 8.00pm

Monday – Saturday: 4.00pm – 8.00pm Sundays and Public Holidays: 8.00am -12.00pm | 4.00pm – 8.00pm Wirja ta’ ħames presepji artistiċi ġewwa l-Bażilika ta’ Marija Bambina tax-Xagħra minn Elvin Borg, Manuel Micallef, Fabio Borg, Aaron Agius, Victor Agius u Tonio Caruana. L-istili u l-materjal użat ta’ dawn il-presepji jvarjaw minn dak tradizzjonali u Bibliku għal xogħol modern.

Presepju kbir statiku fuq stil Bibbliku mibni bil-ġebel rustiku mill-abbatini tax-Xagħra u presepju ieħor maħdum fil-gablo u ġibs minn Ivan Refalo. The Vocations Centre in Xagħra will host a large biblical static crib made of rustic stones by the altar boys attending Xagħra Vocational Centre and another crib made of plaster and expanded polystyrene by Ivan Refalo. FRIDAY 15th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY IL-Presepju - Vanġelu mnaqqax. Wirja ta’ ħames presepji artistiċi. The Nativity Crib - A sculpted Gospel. An Exhibition of five artistic cribs 56

An exhibition featuring a set of 5 artistic cribs designed by Elvin Borg, Manuel Micallef, Fabio Borg, Aaron Agius, Victor Agius u Tonio Caruana. This exhibition presents an aesthetically pleasing combination of diverse styles and materials, be they traditional and modern.


FRIDAY 15th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY

Presepju Makkaniku Mechanical Crib Post (Venue): Culture Centre near St. Francis Church, St Francis Square, Victoria Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Monday – Friday : 5.00pm – 8.00pm Sundays and Public Holidays: 9.00am -12.00pm | 4.00pm – 8.00pm Presepju mekkanizzat ħdejn il-knisja ta’ San Franġisk fi Pjazza San Franġisk, ir-Rabat. F’dan il-presepju wieħed igawdi diversi xenarji b’pasturi mekkanizzati bħall-furnar u t-tfittxija għal kamra ġol-lukanda sal-wasla fil-għar. Fil-għar insibu wkoll moviment sħiħ, fosthom San Franġisk jippreżenta l-Bambin. F’dan il-presepju nsibu madwar 60 pastur.

A mechanical crib that features 60 figurines who re-enact daily activities of timehallowed workers such as the baker and others that represent the futile search for accommodation until the arrival at the cave. This mechanical crib also features St. Francis presenting Baby Jesus.

57


SATURDAY 16th DECEMBER – MONDAY 1st JANUARY

SATURDAY 16th DECEMBER – SATURDAY 6th JANUARY

Wirja tal-Presepji Cribs Exhibition

Wirja ta’ Presepji Cribs exhibition Post (Venue): Parish Hall, Sannat Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): 5.00pm – 7:00pm

Post (Venue): Exhibition Hall, Ministry For Gozo, Victoria Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Monday – Sunday : 8.00am – 12.00pm │4.00pm – 7.00pm Christmas Eve : 8.00am – 12 .00pm New year’s Day : 4.00pm – 7.00pm

Wirja ta’ presepji maħdumin minn kbar u żgħar minn Ta’ Sannat. Il-wirja tiġi inawgurata u mbierka s-Sibt 16 ta’ Diċembru fis-7:00pm dritt wara n-Novena tat-tfal.

Wirja tal-presepji mill-Għaqda Ħbieb talPresepji Għawdex-Malta 1985, li ser tittellgħa fis-Sala tal-Ministeru għal Għawdex, Pjazza San Franġisk. Il-Wirja ser tinfetaħ uffiċċjalment mill-Ministru għal Għawdex, Dr Justyne Caruana u titbierek mill-Kan Dun Mikiel Borg Ass.Ekk. tal-Għaqda nhar is-Sibt 16 ta’ Diċembru 2017 fis-7.00pm.

A crib exhibition set up by the Association ‘Għaqda Ħbieb tal-Presepju Għawdex – Malta 1985’ will be held in the Exhibition Hall, Ministry for Gozo. It will be officially opened by the Hon Minister for Gozo, Dr Justyne Caruana and blessed by Can. Michael Borg Sp. Dir. on Saturday 16th December at 7.00pm. 58

A display of traditional cribs representing the Nativity scene in an intriguing range of styles revealing the excellence of local craftsmanship and highlighting the centrality of Baby Jesus in local Christmas celebrations. These cribs are handcrafted by adults, youths and children hailing from Ta’ Sannat. This exhibition will be inaugurated and blessed on Saturday 16th at 7:00pm after the children’s Novena.


SATURDAY 16th DECEMBER – SATURDAY 6th JANUARY

Presepju Għawdxi b’Differenza Post (Venue): Radju Leħen il-Belt Victoria, Victoria Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): 10.00am – 12.00pm | 18.00pm – 20.00pm

all the figurines found in the crib portray Gozitan personalities. SATURDAY 16th DECEMBER – SATURDAY 6th JANUARY Presepju Mekkaniku Mechanised Crib Post (Venue): Garage Laylay Flats, Triq it-13 ta’ Diċembru, Santa Luċija Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Monday – Sunday : 6.00pm – 8.00pm Sundays & Public Holidays : 4.00pm – 7.00pm

l-Għaqda Żgħażagħ La Stella fi ħdan isSoċjetà Filarmonika La Stella tippreżenta l-Presepju Għawdxi b’Differenza. Michael Cutajar Żahra, id-direttur artistiku ta’ dan ilprespju jippreżentalna din il-ġrajja f’kuntest kontemporanju. Il-karatteristika ewlenija li tagħmel dan il-presepju wieħed uniku u li diffiċli tiltaqa’ ma’ wieħed tax-xorta tiegħu fil-gżejjer Maltin hi li l-pasturi kollha li nsibu f’ dan il-presepju huma xbieha ta’ karattri u personalitajiet popolari. Għaqda Żgħażagħ La Stella will give a creative twist to the traditional Gozitan crib. Michael Cutajar Zahra, the artistic director of this crib, will impart a contemporary touch to the nativity scene by marrying it with some typically picturesque Gozitan landscapes. The special characteristic of this crib is that

Il-Presepju mibni bil-ġebel; wiesa’ tliet metri u twil żewġ metri u nofs bil-pasturi mekkaniċi. A three-metre-long and two-and-a-half-metre wide mechanical stone crib will be on display.

59


SATURDAY 16th DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY Wirja ta’ pasturi An exhibition of vintage artistic crib figurines Post (Venue): Il-Haġar, St George’s Square, Victoria Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): 9.00am– 5.00pm Wirja ta’ pasturi qodma artistiċi u presepju artiġġjanali fil-Mużew Il-Ħaġar. Dħul huwa b’xejn. An exhibition of vintage artistic crib figurines and artisan crib. Free Entrance.

60


T H E F O R M U L A O F E X C E L L E N C E

FOR ANY HAMPER ENQUIRIES IN MALTA

Gozitano Agricultural Village, Mgarr Road, Xewkija, Gozo T. (+356) 2156 3231 / (+356) 2156 0952 E. events@abrahams.com.mt www.abrahams.com.mt

T. +356 2122 5589 | M. +356 7704 9456 E. info@dizz.com.mt marketing@dizz.com.mt 61


SATURDAY 16th DECEMBER – MONDAY 1st JANUARY IN PRAESEPIO. The Living Nativity in Nadur Gozo Post (Venue): Dar Dun Franġisk Grima, Triq itTiġrija, Nadur Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours) Saturday 16th: Dec  Sunday 17th: Dec  Saturday 23rd: Dec  Monday 25th: Dec Tuesday 26th: Dec  Saturday 30th: Dec Sunday 31st: Dec Monday 1st: Jan

5.00pm to 7.30pm 4.00pm to 7.30pm 5.00pm to 7.30pm 3.30pm to 6.00pm 5.00pm to 7.30pm 5.00pm to 7.30pm 4.00pm to 7.30pm 4.00pm to 7.30pm

‘In Praesepio’ hija attività oganizzata millGħaqda Ħbieb tal-Presepju Sezzjoni Nadur. F’din il-wirja wieħed jesperjenza l-ġrajja tal-Milied f’atmosfera kwieta u f’ambjent tradizzjonali tallokal. ‘In Praesepio’ is an activity organized by the ‘Friends of the Crib, Nadur Association’. In this exhibition one can relive the Christmas narrative in a local traditional ambience.

62


63


SATURDAY 23rd DECEMBER – SUNDAY 7th JANUARY

Wirja ta’ presepji u xogħlijiet oħra artistiċi Exhibition Post (Venue): Parish Centre, St John the Baptist Square, Xewkija Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): from 5.00 p.m - 8.00 p.m. Wirja ta’ presepji u xogħlijiet artistiċi lokali oħra tal-Milied minn diversi persuni. Il-viżitaturi jistgħu japprezzaw diversi dekorazzjonijiet tal-Milied magħmula minn materjal mhux tas-soltu. An exhibition of cribs and a wide range of Christmas related items. MONDAY 25th DECEMBER , SUNDAY 31st DECEMBER , MONDAY 1st JANUARY Presepju ħaj Live crib Post (Venue): Under church parvis, St John the Baptist Square, Xewkija Ħinijiet tal-ftuħ (Opening Hours): from 4.00 p.m - 8.00 p.m. Presepju ħaj bis-sehem ta’ diversi persunaġġi li jirrappreżentaw il-ġrajja talMilied. Live crib featuring various personalities from the Nativity story.

64


SATURDAY 30th DECEMBER – 3.30pm – 8.30pm Presepji fix-Xagħra bil-lejl Xaghra cribs by night. Post (Venue): Around Xagħra Mawra Kulturali L-Għaqda Milied Fix-Xagħra għal darb’oħra qed joffru l-opportunità unika li żżuru l-ħamsa u għoxrin presepju għall-wiri li jvarjaw minn dawk statiċi, mekkaniċi u anke presepju b’pasturi tal-kartapesta life-size. Ittour jieħu lill-viżitaturi bil-minibus madwar ix-Xagħra ma’ gwida b’kummentarju bl-Ingliż u bil-Malti. It-tour iżur il-Bażilika barokka tax-Xagħra fejn tkun imżejna b’mod speċjali għall-Milied, inkluż il-Bambin artistiku magħmul f’Lecce, l-Italja bit-teknika talkartapesta ‘leccese’ minn Profs Luigi Guacci. Il-minibus se titlaq mil-Mgarr Terminal fit3.00pm u tiġbor lill-Maltin li jaslu mal-vapur tas-14:15 u wara ser tiġbor lill-parteċipanti Għawdxin mill-pjazza tal-Mitħna ta’ Kola fix-Xagħra fit-3.20pm. Il-viżitaturi Maltin se jitwasslu lura l-Mgarr Terminal biex jaqbdu l-vapur tad-8.45pm lura lejn Malta. L-entratura għall-wirjiet kollha hija mingħajr ħlas. Se tintalab kontribuzzjoni ta’ 5 Euro biex tkopri t-transport u l-gwida. Postijiet huma limitat ħafna. Biex tirreserva post ċempel 79205316 jew tista’ ukol tibgħat e-mail fuq miliedxaghra@gmailcom. Il-booking jagħlaq fl-20 ta’ Diċembru 2017. Xagħra Cribs - Cultural Tours The ‘Ghaqda Il-Milied Fix-Xagħra (Christmas in Xagħra Society) is once more providing the unique opportunity for visitors to admire the twenty-five artistic cribs, they will range from static to mechanised to a life-size crib in Xagħra, Gozo. This one-time cultural tour takes visitors by mini bus round the town on Saturday 30th December. An experienced guide will regale the group with a running

commentary in English and Maltese. The tour takes in the Xagħra Basilica, ornately decorated for Christmas, including an artistic Baby Jesus in papier-mâché made in Lecce Italy by Prof. Luigi Guacci. Transport by mini bus will leave from Mgarr Terminal at 3pm. For those joining us from Gozo a minibus will be available to pick them up from the area near Xagħra windmill at 3.20pm. The Maltese visitors will be driven back to the Mġarr terminal in time to catch the 8.45pm ferry to Malta. Entrance to all places being visited is free but a contribution of EUR 5 to cover transport, and services of guide is kindly requested. Booking, on a first-come first-served basis is open on mobile 79205316 or via e-mail at miliedxaghra@gmail.com. Booking closes on 20th December 2017.

65


66


Deco by Mon The difference between a good wedding and a great one is our attention to detail. Let us help you tailor your wedding to suit your style and personality. �Find us on Facebook

�7901 0787


G˙ajnsielem Bançinu Restaurant Country Terrace Restaurant Giuseppe Cafe’ & Bistro Horatios Tavern

21555656 21550248 21563592 79476959

G˙arb Footsteps Childcare Centre Salvina Bar & Restaurant

27320400 99421510

Marsalforn Arzella Restaurant Bartolo Catering & Dolceria Hotel Calypso Horizon Complex Il-Qbajjar Restaurant Il-Kartell Restaurant Mellos Bar Ta’ Frenç Restaurant

21554662 99424156 21562000 21563685 21551124 79552001 21557599 21553888

M©arr Grand Hotel Il Porto Vecchio Restaurant

21563840 99444777

Nadur Rabokk Snack Bar

21558337

Sannat Ta’ Çenc Hotel

68

22191000


Victoria ACT Advisory Services Ltd Arkadia Commercial Centre Brookies Restaurant Chiropractic & Wellness Centre Citadel Cinema Coffee Break Bistro Downtown Hotel Fu Hua Chinese Cuisine Lucky Jacks Bar, Grill & Bowling Maldonado Bistro Michael Grech Financial Services Rizzles Cafe’ & Dolceria Segway The Duke Shopping Mall The Grapes Wine Bar Ti©rija Palazz Shopping Center

21559202 22103000 21550924 99494336 21559955 27551295 22108000 99429174 22108141 99019270 22587000 21552464 99448901 21558000 79473536 21556068

Xag˙ra Cornucopia Hotel D Venue Restaurant

21556486 21566542

Xewkija Cefai Formal Wear Savina – Tradition & Heritage Universal Sports Bar Vini e Capricci by Abrahams

21550372 21562236 21550474 21563231

Xlendi Churchill Restaurant Ic-Çima Restaurant Sapana Indian Restaurant St. Patrick’s Hotel Ta’ Karolina Restaurant The Boat House Restaurant

21555614 21558407 / 99877510 21562100 21562951 21559676 / 79564769 21569153

69


flowers BY GEORGE

tel: 21552505 | mob: 99421510 tasalvina@onvol.net www.salvina.eu

70


TAG H RI F Useful telephone numbers Parroċċi f’Għawdex Fontana Tel: 2155 6097 / 2156 0233 Għajnsielem Tel: 2155 4615 / 2156 1030 Għarb Tel: 2155 6129 Għasri Tel: 2156 0137 Munxar Tel: 2156 4563 / 2155 3764 / 2156 0845 Nadur Tel: 2155 1649 / 2156 2284 Qala Tel: 2155 6684 / 2155 8552 San Lawrenz Tel: 2155 6073 Ta’ Kerċem Tel: 2155 1355 Ta’ Sannat Tel: 2155 1435 Katidral Tel: 2155 4101 / 2155 6087 San Ġorġ 2155 6377 Xagħra Tel: 2155 1042 / 2155 7881 Xewkija Tel: 2155 6793 / 2156 4608 Żebbuġ Tel: 2155 4882 / 2155 9043 Tagħrif Ieħor (Additional info) Gozo Channel Tel: 2155 6114 / 2156 1622 / 2210 9000 Sptar Ġenerali ta’ Għawdex Tel: 2156 2700 / 2210 6154 / 2210 6161 Għassa tal-Pulizija (Victoria) Police station Tel: 2156 2044 Uffiċċju tal-Kultura f’Għawdex Culture Office Tel: 2215 6700 Seminarju ta’ Għawdex Gozo Seminary Tel: 2155 6479 Ministeru għal Għawdex Ministry for Gozo Tel: 2215 6400 Kurja tal-isqof Gozo Curia Tel: 2155 1211 Uffiċċju tal-Informazzjoni għat-Turisti Tourist Information Office 22915452/3

Gozo Channel Skeda tax-Xitwa/Winter Schedule

(mis-6 ta’ Novembru 2017 sal-10 ta’ Ġunju 2018) TLUQ/FROM MĠARR - GĦAWDEX MGARR - GOZO 01:30 03:30 05:00 06:00 06:30 (A) 06:45 (B) 07:00 (A) 07:30 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 22:30 23:45

TLUQ/FROM ĊIRKEWWA-MALTA CIRKEWWA - MALTA 02:15 04:00 05:45 06:30 07:00 07:30 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 21:45 23:05 00:20

A: It-Tnejn (eskluż btala pubblika / Mon exluding public holidays) B: Mit-Tlieta sal-Ħadd (inkluż btala pubblika / Tue - Sun including public holidays) Schedule for Christmas and New Year’s Day: The 12.00hrs, 12.45hrs, 13.30hrs and 14.15hrs trips from Mgarr and the 12.45hrs, 13.30hrs, 14.15hrs and 15.00hrs trips from Cirkewwa WILL NOT BE PERFORMED. L-informazzjoni f’dan il-ktejjeb ġiet miġbura b’reqqa u attenzjoni. Il-Ministeru Għal Għawdex ma jerfà l-ebda responsabbiltà għal kull tibdil li jista’ jinqalà fl-attivitajiet.

71


Gozo Time to be together

www.visitgozo.com

Christmas in Gozo 2017  
Christmas in Gozo 2017  
Advertisement