Page 1

Akadémie budú spolupracovať (14. februára) Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika bude užšie spolupracovať s Veliteľskou akadémiou Bundeswehru v Hamburgu v oblasti vojenského vzdelávania a výskumu. Vyplýva to z dohody, ktorú za slovenskú stranu podpísal rektor AOS brigádny generál Boris Ďurkech a za nemeckú stranu veliteľ Veliteľskej akadémie gen. maj. Achim Lidsba. „S Veliteľskou akadémiou v Hamburgu spolupracujeme už dlhodobo a je to pre nás jeden zo strategických partnerov," povedal rektor AOS. Zmluva umožňuje vzájomnú výmenu lektorov v oblasti prípravy personálu v kurzoch, spoločnú účasť na riešení projektov v oblasti vedy, ale aj spoluprácu v oblasti využívania simulačných technológií. Zmluvu o spolupráci v oblasti vzdelávania a výskumu podpísali za účasti štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Miloša Koterca a nemeckého veľvyslanca Michaela Schmunka. Obaja ocenili vynikajúcu spoluprácu medzi akadémiami. ● V priestore 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov sa 10. februára 2014 konal vojenský nástup pri príležitosti odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa. Novým veliteľom sa stal podplukovník Róbert Funtaľ. Funkciu prevzal od zástupcu veliteľa 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov majora Mariána Makaya, ktorý velil práporu osem mesiacov, kým bola funkcia neobsadená. ● Príslušníci odborného výcviku vojenských odborností G10 a I10 absolvovali 10. až 12. februára ostré streľby z ručných zbraní v priestore Bariérovej strelnice Sučany. Plnili prípravné cvičenia a cvičenia strelieb zo samopalu vz. 58 a 61, pištole vz. 82, univerzálneho guľometu vz. 59 L, ostreľovacej pušky SVD a RPG-7, RPG-75. Príprava bude pokračovať 18. – 20. februára záverečným cvičením v PC Sučany.

Kuzminová šiesta (11. februára) Minister obrany SR Mar n Glváč zablahoželal  biatlonistke  Anastasii  Kuzminovej  k  šiestemu  miestu  v  s hacích  pretekoch  žien  na  10  kilometrov.  Členka  Vojenského  športového  centra  Dukla  Banská  Bystrica  skončila  v  rovnakej  disciplíne  pred  štyrmi  rokmi na olympiáde vo Vancouveri druhá.  „Nasťa Kuzminová svojím výkonom spojila celé Slovensko, ktoré jej pred televíznymi obrazovkami určite  prialo ďalšiu medailu. Bolo vidieť, že pre šieste miesto  obetovala  na  tra   všetky  sily.  Sme  hrdí  na  členku  Vojenského  športového  centra  Dukla  Banská  Bystrica,“ povedal šéf rezortu obrany Mar n Glváč.  Anastasia  Kuzminová  je  športovkyňou  Vojenského  športového  centra  Dukla  Banská  Bystrica  od  roku  2009. Na poslednej zimnej olympiáde vo  Vancouveri  získala  zlatú  medailu  v  rýchlostných  pretekoch  a  striebornú medailu v s hacích pretekoch.                               

 

Žampa piaty www.mosr.sk/ebulletin/

(14. februára) Minister obrany SR Mar n Glváč zablahoželal lyžiarovi Vojenského športového centra Dukla  Banská  Bystrica  Adamovi  Žampovi  k  zisku  5.  miesta  na Zimných olympijských hrách v Soči.  „Som rád, že po Anastasii Kuzminovej môžem zablahoželať ďalšiemu úspešnému športovcovi z Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Najlepší  čas  v  slalome,  ktorý  znamenal  konečné  5.  miesto  v  superkombinácii  na  olympiáde  je  obrovským  úspechom,“ povedal šéf rezortu obrany. 

● 12. februára navštívil Opravárenský prápor riaditeľ Úradu centrálnej logistiky Ing. Jozef Drozd a náčelník oddelenia vyzbrojovania, prevádzky a opráv podplukovník Anton Čintalan, aby rokovali o zásobovaní náhradnými dielmi. Veliteľ opravárenského práporu podplukovník Daniel Ličko oboznámil hostí s poslaním a hlavnými úlohami práporu. Potom sa rozprúdila odborná diskusia o zefektívnení systému zásobovania náhradnými dielmi. ● Vo štvrtok 13.februára bilancoval riaditeľ Personálneho úradu OS SR plukovník Ing. Ivan Sálaši výcvikový rok 2013 na veliteľskom zhromaždení v priestoroch AOS M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Hodnotil plnenie hlavných úloh, plnenie úloh v jednotlivých oblastiach s dôrazom na prácu s vojenským personálom a stanovil rozhodujúce úlohy na výcvikový rok 2014. Za prácu vykonanú počas výcvikového roka udelil vybraným príslušníkom pamätné odznaky a mince. ● 11. a 12. februára absolvovali kriminalistickí technici Vojenskej polície v priestoroch Národného centra EOD Nováky školenie o základných vlastnostiach výbušnín a munície. Príslušníci EOD objasnili kriminalistickým technikom zloženie rôznej munície, vlastnosti a zloženie výbušnín. Poučili ich o spôsobe manipulácie a nakladania s výbušninami, aby pri manipulácii s nimi nedošlo k poškodeniu zdravia, úrazom alebo iným nežiaducim javom. Počas školenia sa ďalej zaoberali označením školnej, cvičnej a ostrej munície a trhavín. ● Na základe dožiadania z VÚ 5728 Nováky 13. februára 2014 hlavný kynológ MO SR a kynológ oddelenia kynológie riaditeľstva Vojenskej polície preskúšali služobné psy uvedeného útvaru, ktoré nemali platnú kategóriu hliadkových psov v zmysle Smernice MO SR č. 62/2007 o kynológii. Po preskúšaní im kategóriu predĺžili do najbližšieho odborného kynologického kurzu.

Rokovania v Tbilisi Od 11. do 12. februára sa v gruzínskom Tbilisi uskutočnilo výjazdové zasadanie vojenského výboru NATO. Slovenskú republiku zastupoval generálmajor Miroslav Kocian – Vojenský predstaviteľ pri vojenskom výbore NATO a EÚ v Bruseli. Vojenskí predstavitelia armád krajín NATO diskutovali o pokroku, ktorý Gruzínsko dosiahlo vo svojej ambícii stať sa členom Aliancie. Gruzínska strana prezentovala transformačné kroky, ktorými postupne reformujú svoje ozbrojené sily podľa štandardov NATO. Otázka členstva Gruzínska v NATO a EÚ ostáva najvyššou prioritou zahraničnej politiky Gruzínska. Predseda vojenského výboru NATO generál Knud Bartels niekoľko krát zvýraznil úspechy, ktorými sa Gruzínsko môže chváliť a vyjadril presvedčenie, že Gruzínsko je na najlepšej ceste stať sa členom najvýznamnejšej vojenskej aliancie, no pripomenul gruzínskej strane, že toto rozhodnutie nie je v kompetencii vojenského výboru, ale Severoatlantickej rady. Ďalšie stretnutie NATO – Gruzínsko sa uskutoční 20. júna v Bruseli.

Dotačný program MO SR Ministerstvo obrany SR aj v tomto roku podporí zaujímavé projekty mimovládnych neziskových organizácií, zamerané napríklad na podporu výchovy občanov k vlastenectvu, informovanie verejnosti o NATO a EÚ, prípravu občanov na obranu SR, podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov či podporu starostlivosti o športové talenty. Na dotácie vyhradilo sumu takmer 100 000 eur. Minimálna výška požadovanej dotácie je stanovená na 500 eur a maximálna na 99 580 eur. Mimovládne organizácie sa môžu uchádzať o podporu vzdelávacích aktivít, športových, brannošportových, kultúrnych a spoločenských podujatí. O dotácie sa môžu uchádzať aj s projektmi zameranými na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Posledným dňom na predkladanie ponúk je 31. marec 2014. Podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky http://www.mosr.sk/data/files/2921.pdf

Vojenskí policajti sa pripravujú na Liptove (13. februára) Priestory Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov ISOC (International Staff Officers´ Course) v Akadémii OS SR v Liptovskom Mikuláši momentálne patria kurzom vojenských policajtov. Konkrétne práci v mnohonárodnom prápore vojenskej polície NATO, ktorý pôsobí pod poľským velením a jeho členmi sú aj vojenskí policajti z Českej republiky, Slovenska a Chorvátska. ISOC v Liptovskom Mikuláši poskytuje predovšetkým štábny výcvik pre dôstojníkov v

eBULLETIN MO SR

anglickom jazyku. Na Liptove sa počas roka konajú tri jedenásťtýždňové kurzy. V každom z nich sú dve desiatky študentov z členských krajín NATO či Partnerstva za mier. Vďaka kurzom získajú teoretickú znalosť organizačnej štruktúry na taktickej úrovni velenia, znalosti základných princípov plánovania operácií v úplnom operačnom spektre, ako aj schopnosť prakticky vykonávať štábne procedúry používané v medzinárodnom prostredí pre rozličné vojenské operácie pod velením NATO.

10. - 16. februára 2014

eBulletin 7/2014  

eBulletin 7/2014

eBulletin 7/2014  

eBulletin 7/2014

Advertisement