Page 1

Minister Gajdoš sa stretol s britským veľvyslancom

Číslo 6 ● Ročník VI ● www.mosr.sk/ebulletin/

(9. februára) Slovenská republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska majú v oblasti spolupráce medzi ministerstvami obrany a ozbrojenými silami dlhodobo tradične veľmi dobré vzťahy, ktoré v bilaterálnej oblasti patria k najaktívnejším. Obe strany majú záujem aj naďalej ich rozvíjať. Zhodli sa na tom minister obrany Peter Gajdoš a britský veľvyslanec Andrew John Garth. „Ako znak priateľstva vnímame, že aj napriek brexitu, ste významne podporili naše predsedníctvo v Rade Európskej únie,“ povedal šéf rezortu obrany. Ocenil aj pravidelné spoločné cvičenie Slovak Hawk na Sliači, ktoré sa bude konať aj v tomto roku. Veľvyslanec Garth mu tlmočil pozvanie na medzinárodný festival vojenskej hudby, ktorý sa koná vo Veľkej Británii. ● Štátny tajomník Róbert Ondrejcsák otvoril 8. februára konferenciu Bezpečnostné fórum, ktorú každoročne organizuje Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tento rok záštitu nad podujatím prevzali minister obrany SR, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí.

O perspektívach spolupráce (7. februára) Možnosti prehĺbenia bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany, multilaterálne témy v rámci Severoatlantickej aliancie a Európskej únie aj aktuálna bezpečnostná situácia v Európe boli témami rokovania ministra obrany Slovenskej republiky Petra Gajdoša a novej veľvyslankyne Helénskej republiky na Slovensku Marie Louisy Marinakisovej, ktoré sa uskutočnilo v utorok na pôde rezortu obrany. Šéf rezortu obrany novú grécku veľvyslankyňu oboznámil s pripravovanými strategickými dokumentami v rezorte obrany, ktoré sú v procese realizácie cielenej a dlhodobo udržateľnej modernizácie a výmeny hlavných druhov výzbroje a techniky našich vzdušných ako aj pozemných síl. Zdôraznil, že priestor na prehĺbenie spolupráce medzi našimi krajinami vidí najmä vo vojenskom výcviku a vzdelávaní. Minister Gajdoš ponúkol Grécku možnosť výcviku v Lešti, Zemianskych Kostoľanoch a v Medzinárodnom kurze pre štábnych dôstojníkov (ISOC) organizovanom Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši so začiatkom v októbri 2017. Partneri sa zhodli na možnosti uskutočnenia gréckoslovenských štábnych rozhovorov v roku 2017. „Oceňujeme, že Grécko plní záväzok NATO vyčleniť dve percentá HDP na obranný rozpočet. Vaša úroveň výdavkov na obranu je príkladná,“ vyzdvihol na stretnutí minister Gajdoš a uvítal angažovanie Grécka v operácii EUNAVFOR MED SOPHIA a v aktivite v Egejskom mori. Grécka veľvyslankyňa Maria Louisa Marinakisová tlmočila ministrovi Gajdošovi pozvanie od gréckeho ministra obrany Kammenosa na návštevu Grécka, počas ktorej môžu partneri prediskutovať konkrétne možnosti ďalšej spolupráce.

● Vo veku 76 rokov zomrel 5. februára generálmajor Rudolf Jurica. Počas vojenskej kariéry pôsobil vo viacerých funkciách v rámci Československej ľudovej armády a Armády Slovenskej republiky. Do hodnosti generálmajora bol vymenovaný v roku 1985. Po vzniku Slovenskej republiky až do odchodu do zálohy zastával funkciu veliteľa Posádkového veliteľstva v Bratislave. Po skončení vojenskej kariéry žil v Prahe, kde sa aj 10. februára uskutočnila posledná rozlúčka so zosnulým. ● V prešovskej mechanizovanej brigáde sa od 6. do 9. januára konal seminár na tému Advanced Role of S-2. Cieľom seminára, riadeného tromi zahraničnými partnermi z U.S. Army, je zdieľanie štandardných postupov a rozšírenie poznatkov v oblasti spravodajskej podpory pri plánovaní a riadení operácií. ● Na úvod svojej februárovej vojenskej rady náčelník Generálneho štábu OS SR ocenil dvoch profesionálnych vojakov pri príležitosti životného jubilea. Generál Maxim odovzdal plukovníkom Vladimírovi Stolárikovi a Miroslavovi Gardlovi Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu OS SR za doterajšiu činnosť v prospech ozbrojených síl. ● V prešovskej mechanizovanej brigáde sa uskutočnilo dvojdňové pracovné rokovanie o príprave a certifikácii Národného cieľa 2013 mb. Zúčastnilo sa na ňom 51 vojakov z jednotiek prispievateľov do NC 2013 mb. Stretnutie priblížilo výcvikové aktivity, ich zámer, smerovanie, plánovanie a riadenie operácie aj prípravu priestoru operácie z pohľadu CIMIC a PSYOPS. Druhý deň účastníci v syndikátoch rokovali o výstavbe hlavného a záložného miesta velenia, príprave zámeru marcového spoločného štábneho nácviku a komplexného štábneho nácviku v máji. ● Základňu mobilných komunikačných a informačných systémov Pozemných síl OS SR v Ružomberku navštívilo 7. februára tridsaťdva ružomberských gymnazistov, aby sa oboznámili so slovenskými ozbrojenými silami a ZaMKIS. Po prehliadke a návšteve kaplnky útvaru vojaci študentom predviedli boj zblízka a naučili ich niekoľko základných techník, ktoré si aj sami mohli vyskúšať.

Rozlúčka s veľvyslankyňou

(6. februára) Minister obrany Peter Gajdoš prijal brazílsku veľvyslankyňu Susan Kleebank, ktorá končí svoje pôsobenie na Slovensku. Poďakoval jej za prínos k rozvoju spolupráce medzi slovenských a brazílskym rezortom obrany. Veľvyslankyňa pozitívne zhodnotila slovenské predsedníctvo v Rade EÚ a informovala o zámere bližšej spolupráce Brazílie so zoskupením V4, s dôrazom na obranný priemysel. Zároveň ministrovi tlmočila pozvanie na oficiálnu návštevu Brazílie. Minister Gajdoš veľvyslankyňu informoval aj o nadchádzajúcich plánoch rezortu obrany v oblasti prípravy strategických dokumentov. Zaželal jej veľa úspechov na novej pozícii generálnej konzulky Brazílie v Ženeve.

Konferencia vo Viedni

(8. februára) Štátny tajomník Marián Saloň sa v zastúpení ministra obrany spolu s ministrom vnútra zúčastnil na konferencii ministrov vnútra krajín Salzburského fóra a ministrov obrany krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce s partnermi z juhovýchodnej Európy s názvom Spoločne riešime migračné výzvy, ktorá sa konala vo Viedni. Jej hlavným cieľom bolo prijať konkrétne návrhy krajín na spoločné riešenie v boji proti migračnej kríze, najmä pozdĺž tzv. balkánskej trasy. Na záver prijali účastníci deklaráciu o vypracovaní nových postupov riešenia pre balkánsku trasu v prípade, ak by došlo k zlyhaniu dohody EÚ – Turecko a ku kritickej situácii na hraničných priechodoch.

Bojovali so snehom

(6. februára) V posádkovom cvičisku Sučany cvičili vodiči bojovej pásovej techniky martinského mechanizovaného práporu vedenie vozidla v zložitých terénnych podmienkach. Cieľom bolo zdokonaliť návyky pri jazde v zložitých terénnych podmienkach počas dňa i noci. Množstvo rozmočeného snehu na jednotlivých prekážkach dráhy dlhej takmer štyri kilometre kládlo na cvičiacich najvyššie nároky. Najzložitejší bol prejazd brodu s hrubou vrstvou ľadu. Vodiči sa tu pripravovali aj na splnenie úlohy Plavby a brody. Na zamestnaní v Sučanoch a pri jeho príprave sa podieľali aj frekventanti dôstojníckeho kurzu absolventov civilných vysokých škôl, ktorí sú v martinskom mechanizovanom prápore na stáži.

Uskutočnila sa úvodná plánovacia konferencia cvičenia TOXIC VALLEY 2017 (8. februára) V dňoch 31. januára – 2. februára sa v priestoroch Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Bratislave uskutočnila úvodná plánovacia konferencia (IPC) pre piaty ročník medzinárodného cvičenia odberových tímov (SICA) a mobilných chemických laboratórií TOXIC VALLEY 2017. Cvičenie je v gescii Generálneho štábu OS SR a je v oblasti RCHBO unikátne v celej Európe. O tejto skutočnosti svedčí aj rýchlo stúpajúci záujem partnerských krajín. Na úvodnej plánovacej konferencii sa zúčastnili zástupcovia z Ozbrojených síl SR, NAKA MV SR, JCBRND COE Vyškov, ďalej z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických. V prvý deň plánovacej konferencie sa uskutočnili rokovania na národnej úrovni za prítomnosti príslušníkov Generálneho štábu OS SR, 1. mb, prrchbo/1mb, NC EOD a RCHBO a dopravného krídla Kuchyňa, na ktoré v druhý a tretí deň

eBULLETIN MO SR

úvodnej plánovacej konferencie nadviazali rokovania s medzinárodnými partnermi. Na začiatku rokovania s medzinárodnými partnermi bolo vyhodnotené predchádzajúce cvičenie TOXIC VALLEY 2016 so zameraním na poznatky a skúsenosti z procesu plánovania a samotnej realizácie cvičenia. Potom bol predstavený zámer nadchádzajúceho cvičenia v roku 2017. Účasť na cvičení v pozícií cvičiacich potvrdili zástupcovia Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Veľkej Británie a USA (NG Indiana). Zástupcovia z Veľkej Británie a Nemecka prejavili záujem o účasť v pozícii pozorovateľov a členov hodnotiaceho tímu. Na záver úvodnej plánovacej konferencie bol účastníkom prezentovaný odsúhlasený plán ďalších úloh a činností úvodnej fázy plánovania cvičenia. Jeho jednotlivé body budú východiskom pre vykonanie hlavnej plánovacej konferencie (MPC) v mesiaci apríl 2017.

6. - 12. februára 2017

eBulletin 06/2017  

eBulletin 06/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you