Page 1

Národná rada potvrdila vyslanie

Číslo 5 ● Ročník VI ● www.mosr.sk/ebulletin/

(2. februára) Poslanci NR SR schválili vyslanie do 152 profesionálnych vojakov do výcvikovej misie v Lotyšsku. Slovensko tak naplní svoj záväzok z minuloročného summitu NATO vo Varšave. Slovenskí vojaci budú v Pobaltí pôsobiť v druhom štvrťroku tohto roku v rámci spoločnej výcvikovej misie krajín Vyšehradskej štvorky. Zapoja sa do opatrení na posilnenie kolektívnej obrany Severoatlantickej aliancie na jej východnej hranici spolu s ďalšími spojeneckými vojskami, ktoré už v regióne pôsobia alebo sa doň chystajú. Výcvik bude zameraný na rozvoj interoperability ozbrojených síl jednotlivých spojencov, pričom slovenskí vojaci si preveria aj svoje spôsobilosti. V Pobaltí budú slovenskí vojaci pôsobiť od apríla do konca júna 2017. Česká republika vyslala svojich vojakov do Pobaltia v prvom štvrťroku, Maďarsko vyšle vojakov v treťom a Poľsko v štvrtom štvrťroku tohto roku. ● Náčelník Generálneho štábu OS SR sa 2. februára rozlúčil s príslušníkmi OS SR, ktorí doplnili 19. rotáciu česko-slovenského poľného chirurgického tímu v nemocnici ROLE 2E v afganskom Kábule. Jedna anestéziologička a traja zdravotnícki špecialisti tvoria tretiu rotáciu slovenských zdravotníkov, dopĺňajúcich rotáciu AČR.

Rokovali ministri V4 (2. februára) Pôsobenie vojakov z krajín Vyšehradskej skupiny v Pobaltí a možnosti spolupráce V4 v rámci síl veľmi rýchlej reakcie NATO boli hlavnými témami stretnutia ministrov obrany štátov V4 v poľských Niepołomiciach. Poľsko v súčasnosti predsedá Vyšehradskej štvorke. Medzi jeho priority patrí spoločné posilňovanie východnej hranice NATO, budovanie spoločnej bojovej skupiny, podpora spoločných cvičení a výcviku. Minister obrany SR Peter Gajdoš uistil kolegov o pretrvávajúcom záujme prehlbovať spoluprácu v rámci V4, najmä v časoch, keď Európa čelí viacerým krízam. „Vítame opatrenia zameriavajúce sa na posilnenie východnej hranice NATO, napokon sme ich súčasťou,“ uviedol a pripomenul, že krajiny V4 sa pripoja k spojeneckému úsiliu a vyšlú svoje jednotky do Pobaltia na trojmesačnej rotačnej báze. OS SR prevezmú svoju úlohu v Lotyšsku v druhom štvrťroku tohto roka. Vyzval partnerov, aby zhodnotili svoje skúsenosti z pôsobenia v Pobaltí a prerokovali prípadné budúce zapojenie v posilňovaní takzvanej predsunutej prítomnosti. K ďalšej spoločnej iniciatíve krajín V4 Peter Gajdoš uviedol: „Som rád, že na odbornej úrovni sa začali diskusie o ďalšej spoločnej bojovej skupine EÚ, ktorá by mala byť v pohotovosti v roku 2019. Je to dôležitý politický signál, ktorý vysielame spojencom. Pridaná hodnota pre nás je spoločný výcvik, pravidelné stretnutia a koordinácia našich aktivít. Prihliadať treba aj na význam certifikačného cvičenia a úsilie o kompatibilitu našich armád.“ Podľa ministra Gajdoša by pokračovanie v projekte bojovej skupiny mohlo viesť k vytvoreniu stálej modulárnej jednotky V4, použiteľnej pre operácie a misie NATO a Európskej únie, ako aj pre potreby domáceho krízového manažmentu. Česká republika navrhla, aby súčasné poľské predsedníctvo V4 zorganizovalo stretnutie predstaviteľov rezortov obrany krajín Štvorky v Bruseli, na ktorom by sa zišli s novým americkým ministrom obrany Jamesom Mattisom. Na záver ministri podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom potvrdili záujem na pokračovaní rozbehnutých projektov.

● V Centre výcviku Lešť sa koná základný kurz taktiky malých peších jednotiek v zastavanom priestore, prioritne určený pre mechanizované jednotky levického mechanizovaného práporu, nitrianskej protilietadlovej raketovej brigády a útvarov čestných stráží. Cieľom je vysvetliť a v modelových situáciách precvičiť základné varianty vstupu do miestností, pohybu po chodbách, kontroly zakrytých nebezpečných priestorov, úlohy členov tímu a najmä rozhodovací proces na základe analýzy priestoru. ● Na veliteľstve pozemných síl v Trenčíne sa 30. januára uskutočnil slávnostný nástup pri príležitosti personálnych zmien vo funkcii zástupcu veliteľa Pozemných síl OS SR. Doterajšieho zástupcu veliteľa, brigádneho generála Daniela Zmeka vystriedal bývalý náčelník štábu veliteľstva pozemných síl plukovník gšt. Karol Navrátil. Brigádny generál Zmeko od 1. februára pôsobí ako riaditeľ Sekcie modernizácie a infraštruktúry MO SR. Veliteľ pozemných síl generálmajor Ondřej Novosad mu poďakoval za iniciatívny prístup pri výkone funkcie a zaželal veľa úspechov. ● V Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši sa 30. januára začal pilotný medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov International Staff Officers Course, vedený v anglickom jazyku. Zúčastňuje sa na ňom 14 dôstojníkov OS SR. Cieľom 9-týždňo-vého kurzu je sprostredkovať poznatky z operačného plánovania a zvládnuť plánovanie a vedenie vojenských operácií v súlade so štandardmi NATO. Kurz sa skončí 31. marca. ● Samohybný delostrelecký oddiel generálmajora Alexandra Kordu 30. 1. navštívil podpredseda Zväzu vojakov SR – klubu Michalovce pplk. v. v. Jozef Bloščičák, aby zástupcovi veliteľa oddielu mjr. Stanislavovi Šragovi na slávnostnom nástupe odovzdal pamätnú plaketu za zásluhy o rozvoj Zväzu vojakov SR. ● Vedúcim Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch je od 1. januára kpt. Miroslav Blahut, 38-ročný rodák z Krompách, absolvent Vojenskej strednej odbornej školy a Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Pôsobil ako technik prieskumnej a mechanizovanej roty v Trebišove, dôstojník a starší dôstojník logistiky vo vojenskom útvare v Trebišove. ● Riaditeľ Vojenskej polície plk. Michal Migát 1. februára udelil medailu Vojenskej polície 1.stupňa mjr. Oľge Šrámekovej pri príležitosti 26 rokov jej služby vo Vojenskej polícii a 26. výročia vzniku Vojenskej polície. ● V dňoch 31. 1. – 1. 2. sa v posádkovom cvičisku Kolíňanský vrch uskutočnilo taktické cvičenie príslušníkov OS SR zaradených do operácie UNFICYP, čím vyvrcholila ich trojtýždňová intenzívna príprava. Cvičenie absolvovala 90-členná jednotka pripravovaná na plnenie úloh do operácie na Cypre s termínom rotácie marec 2017. Preverilo spôsobilosti, úroveň pripravenosti a vycvičenosti príslušníkov štábu, strážnej jednotky a podporných prvkov na plnenie úloh počas vyslania mimo územia Slovenskej republiky. Pripravovaná jednotka bola vyhodnotená ako nasaditeľná.

Poľské vyznamenania

(30. januára) Príslušníci OS SR plk. Rudolf Pástor a mjr. Igor Červeň získali za vynikajúce plnenie úloh s príslušníkmi poľského kontingentu v operácii Resolute Support v Afganistane vysoké vyznamenanie, udeľované prezidentom Poľskej republiky Andrzejom Dudom. Hviezdu Afganistanu prevzali v Bratislave z rúk veľvyslanca Poľskej republiky Leszka Soczewica. Vyznamenanie Hviezda Afganistanu môžu získať vojenskí a civilní účastníci misie v Afganistane, cudzinci za spoluprácu s poľskými silami počas pôsobenia v tejto krajine.

Novela smeruje na vládu

(1. februára) Novela zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave prešla medzirezortným pripomienkovým konaním a prerokovala ju aj Legislatívna rada vlády SR, ktorá odporučila vláde vysloviť s návrhom súhlas. Po novom by sa mal zvýšiť finančný príspevok pre dobrovoľných vojakov približne o 200 eur, doba trvania výcviku by sa mala skrátiť z 12 na 11 týždňov a absolventi by mali mať v prípade záujmu jednoduchší vstup do ozbrojených síl, k polícii, hasičom a záchranárom. S výcvikom ďalších dobrovoľných vojakov rezort obrany začne ihneď po nadobudnutí účinnosti novely, ktorá je navrhovaná na 1. júla 2017. Rezort obrany chce ročne vycvičiť cca 150 dobrovoľných vojakov.

Lyžiarky opäť bodovali

(31. januára) Veronika Velez-Zuzulová z VŠC Dukla Banská Bystrica obsadila v ďalšom kole svetového pohára vo švédskom Štokholme v paralelnom slalome vynikajúce druhé miesto. Prehrala až vo finále súboj s Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Ďalšia reprezentantka VŠC Dukla Petra Vlhová obsadila vynikajúce piate miesto.

Ministerstvo upozorňuje

(1. februára) Ministerstvo obrany upozorňuje na viaceré presuny vojenskej techniky cez územie Slovenska v mesiaci február 2017. Presuny slovenských a zahraničných spojeneckých vojsk sa uskutočňujú z dôvodu konania medzinárodných cvičení, konferencií, pracovných rokovaní a ďalších vojenských aktivít v rámci bilaterálnej spolupráce vojenských jednotiek krajín NATO. Najdôležitejšie presuny bude zabezpečovať Vojenská polícia. Na rôznych miestach a hraničných priechodoch sa do 12. februára uskutoční 22 cestných a 6 železničných presunov zahraničných spojeneckých vojsk cez územie SR. Zvýšený počet vlakových presunov vojenskej techniky zahraničných spojeneckých vojsk bude prebiehať od 7. do 12. februára.

Učia sa chrániť konvoj

(2. februára) V Centre výcviku Lešť sa koná kurz ochrany konvojov, určený pre príslušníkov dopravnej roty hlohovského práporu logistiky i pre ďalšie súčasti trenčianskej brigády bojového zabezpečenia – martinský opravárenský prápor, prápor logistiky Topoľčany a prápor CSS z Prešova. Jeho úlohou je získať, udržať a rozvinúť spôsobilosti ochrany logistických konvojov pri rôznych incidentoch a situáciách. Zaťažkávacou skúškou a vyvrcholením prípravy bude pasca na konvoj.

Ozbrojené sily SR zhodnotili minulý výcvikový rok 2016 a hovorili o prioritách roka 2017 (31. januára) Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim za prítomnosti prezidenta Andreja Kisku a ministra obrany Petra Gajdoša vyhodnotil výcvikový rok 2016 a informoval o prioritách na rok 2017. Minister obrany zdôraznil, že napriek jednoznačnej proeurópskej a proatlantickej orientácii sme garantom vlastnej bezpečnosti v prvom rade my sami. Pripomenul, že východiskové opatrenia na zvyšovanie obranyschopnosti rezort stanovil v aktualizovanej Bielej knihe o obrane SR a vypracoval plán použitia ozbrojených síl v čase vojny, ktorý predložil na rokovanie vlády. Našim ozbrojeným silám však chýba základný strategický dokument - dlhodobý plán ich výstavby a rozvoja. „Potrebujeme jednoznačne definovať, aké ozbrojené sily chceme, ale predovšetkým potrebujeme, aby sme dokázali splniť úlohy vyplývajúce z Ústavy SR a nnadväzujúcich zákonov,“ povedal. Šéf rezortu obrany na veliteľskom zhromaždení pripomenul dôležité projekty, akými sú dobrovoľná vojenská príprava a budovanie aktívnych záloh. Po nástupe súčasného vedenia bol vypracovaný nový plán obstarávania zákaziek, zohľadňujúci aktuálne priority a potreby ozbrojených síl. „Aj vďaka využívaniu efektívnych foriem obstarávania sme ušetrili viac ako milión eur. Použijeme

2016 zvládli pohotovosť v bojovej skupine Európskej únie, úspešne splnili úlohy v rámci historicky prvého slovenského predsedníctva v Rade EÚ a k 1. januáru dosiahol počiatočnú spôsobilosť Styčný integračný tím NATO (NFIU). Prezident Andrej Kiska, hlavný veliteľ OS SR, uviedol, že nemá pochybnosti o vlastenectve našich vojakov, ktorí robia česť Slovensku na misiách zahraničí a poďakoval sa im, že aj doma pomáhajú v krízových situáciách civilnému obyvateľstvu. Upozornil však, že často slúžia so zastaranou výzbrojou a výstrojom, čo súvisí s dlhodobou finančnou poddimenzovanosťou rezortu. Generál Maxim konštatoval, že úlohy výcvikového roka 2016 boli splnené bez mimoriadnych udalostí, úmrtí pri výcviku, či bez vážich v prospech ozbrojených síl,“ konštatoval minister. nych zranení a bez veľkých škôd na materiáli či technike, spôsoV súvislosti s modernizáciou sa v minulom roku naďalej riešili bených príslušníkmi ozbrojených síl. „Najvýznamnejšou výcvikohlavné modernizačné projekty, primárne určené pre potreby vou aktivitou roku 2016 na území SR bola séria cvičení pod spovzdušných síl, do útvarov pribudli ďalšie nové automobily Land Rover, Aktis, Tatra, pokračovalo prezbrojenie na nové ľahké pe- ločným názvom SLOVENSKÝ ŠTÍT 2016. Cvičenie bolo rozsachotné zbrane aj dodávky munície. Minister ocenil, že tohtoročný hom a cieľmi doposiaľ najväčším, zároveň bolo aj súčasťou prorozpočet je o takmer 110 miliónov eur vyšší, čo je o 12,4 percen- gramu cvičení NATO,“ uviedol. Príslušníci ozbrojených síl sa vo výcvikovom roku 2016 zúčastnili aj na významných cvičeniach ta viac a predstavuje 1,18 percenta HDP. V rámci plnenia medzinárodných záväzkov sme v prvom polroku mimo územia SR.

eBULLETIN MO SR

30. januára - 5. februára 2017

eBulletin 05/2017  

eBulletin 05/2017

Advertisement