Page 1

Stav zranených sa zlepšuje

(31. októbra) Zdravotný stav príslušníkov OS SR Mateja Macha a Martina Chropovského, ktorí boli 9. júla 2013 ťažko zranení počas streľby na letisku v Kandaháre, sa rapídne zlepšuje. „Určite aj ich dobrá fyzická kondícia pomohla pri rekonvalescencii,“ uviedol minister obrany SR Martin Glváč počas tlačovej konferencie, na ktorej sa vojaci zúčastnili. Obaja vyjadrili vďaku za záchranu svojich životov veliteľovi družstva Miroslavovi Staníkovi, kolegom a lekárom v Afganistane, v Nemecku a na Slovensku. Ďalšia služba Martina a Mateja závisí najmä od ich zdravotného stavu. Ako uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek, momentálne sú v domácom liečení: „Ak budú schopní ďalšej služby, pretože kritériá sú veľmi prísne, určite budú ďalej slúžiť. Zatiaľ im venujeme maximálnu pozornosť v rámci sociálnych programov a staráme sa, aby sa ich zdravotný stav zlepšoval.“ Pri incidente zahynul čatár Daniel Kavuliak a štyria ďalší vojaci boli ľahko zranení. Afganského útočníka po incidente chytili, unikol však z väzenia Afganských ozbrojených síl. Ministerstvo obrany SR spolu s ďalšími inštitúciami hľadá možnosti, ako útočníka zapísať na zoznam hľadaných teroristov. Je už zaradený na Schengenskom zozname nežiaducich osôb a na americkom zozname nežiaducich osôb pre konzulárne účely.

● V areáli Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku (ÚŠZV) MO SR Lešť sa konal súčinnostný výcvik vojenských hasičských jednotiek Vzdušných síl OS SR. Zúčastnili sa na ňom príslušníci vojenských hasičských jednotiek Vzdušných síl OS SR – vojenských letísk Kuchyňa, Sliač, Prešov a hasičské družstvo z bvrps Zvolen, v úzkej spolupráci so záchrannou službou Bratislava a príslušníkmi obväziska bvrps Zvolen. Výcvik vyvrcholil celodenným taktickým cvičením.

Návšteva z Brazílie

www.mosr.sk/ebulletin/

(28. októbra) Spolupráca Slovenskej republiky s Brazíliou stagnovala 15 rokov a je čas, aby sa vzájomne vzťahy zdynamizovali, uviedol minister obrany SR Mar#n Glváč na tlačovej konferencii po stretnu$ s brazílskym ministrom obrany Celsom Amorim. Ten bol na oÞciálnej návšteve Slovenska historicky prvý raz a zároveň to bola aj jeho jediná tohtoročná cesta v rámci strednej a východnej Európy. „Vo vojenskej oblas# sme sa dohodli na niektorých oblas#ach možnej spolupráce, o ktorých budú zástupcovia z oboch strán ďalej rokovať. Brazílskej strane sme ponúkli naše špičkové výcvikové stredisko Lešť, centrum výnimočnos# v Trenčíne, kde je k dispozícii množstvo kurzov. Brazílskeho partnera som informoval aj o ďalšom postupe v súvislos# s Leteckými opravovňami Trenčín, kde pripravujeme medzinárodný tender,“ uviedol minister Glváč. V hospodárskej oblas# chce rezort obrany podporovať prezentáciu slovenskej techniky tak, aby mohla byť úspešná aj v zahraničí. Aj preto pripravilo prehliadku vojenskej techniky. Brazílsky minister si mohol pozrieť vozidlá Tatra, húfnicu Zuzana, odmínovací komplet Božena, Aligátor, diaľkový detektor bojových otravných látok, bojovú vežu, ale aj komunikačný systém. Brazílsky minister obrany potvrdil, že Brazília má obrovský záujem nielen o bilaterálnu spoluprácu, ale aj o širšiu spoluprácu krajín z regiónu. „Cieľom mojej návštevy je zmapovať situáciu a možnos# ďalšej spolupráce. Mohli by sme napríklad spolupracovať v rámci mierových misií, Brazília sa mimo svojho územia vždy angažuje pod hlavičkou OSN. Zaujímajú nás aj školenia napríklad v rámci kyberne#ckej obrany a podobne,“ povedal Celso Amorim. Brazília má záujem rozvíjať partnerstvo aj so slovenskými Þrmami. „Máme záujem o určité aspekty, ktoré súvisia napríklad s bezpilotnými lietadlami a ich prevádzkou,“ uviedol. Šéf brazílskeho rezortu obrany si zo Slovenska okrem oÞciálneho daru odnesie aj hokejový dres so svojim menom. „Bavili sme sa aj o športe, brazílsky kolega vedel, že športom číslo jeden u nás je hokej, a preto hokejový dres,“ vysvetlil Mar#n Glváč. Privítanie ministra obrany Brazílskej federa$vnej republiky s úplnými vojenskými poctami na nádvorí Ministerstva obrany Slovenskej republiky v Bra#slave zabezpečili príslušníci Čestnej stráže Ozbrojených síl SR, pod vedením podplukovníka Romana Grnáča. Vojenskú hudbu OS SR dirigentskou taktovkou viedol starší dôstojník kapitán Boris Hokina.

● 29. októbra sa v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície vo Vlkanovej – Hronseku uskutočnil 17. ročník Streleckej súťaže riaditeľa Vojenskej polície v bojovej streľbe a 7. Memoriál pplk. Ing. Ľuboša Beláka. Strelci súťažili v štyroch parkúroch. Zvíťazilo družstvo KR PZ SR Banská Bystrica. Majstrom bojovej streľby Vojenskej polície pre rok 2013 sa v kategórii jednotlivcov stal Peter Karniš z ÚŠZV Lešť. Titul najlepšieho strelca Vojenskej polície získal Michal Hanes z Útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica.

Najväčšie aliančné cvičenie

(29. októbra) Do najväčšieho spojeneckého cvičenia jednotiek Síl rýchlej reakcie NRF (NATO Response Force) pod názvom STEADFAST JAZZ 2013 v Poľsku, Estónsku a Lotyšsku sa zapojili aj príslušníci OS SR. Cvičenie sa koná od 29. októbra do 9. novembra na území Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Nórska a Poľska. Jeho cieľom je zladiť a certifikovať jednotky NRF, ktoré budú v roku 2014 v nepretržitej pohotovosti na nasadenie. V zostave spojeneckých síl má svoje miesto aj 23 príslušníkov práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (prrchbo) z Rožňavy a päť príslušníkov Základne mobilných komunikačných a informačných systémov z Ružomberka.

● V pondelok 28. októbra v prítomnosti veliteľa Dopravného krídla generála Milana Rastislava Štefánika Kuchyňa plukovníka Petra Prokopa a náčelníka štábu dopravného krídla podplukovníka Tibora Pavela, vzdali letci z dopravného krídla v Kuchyni hold všetkým, ktorí položili svoje životy nielen pri plnení služobných povinnosti doma či v zahraničí. Spomienkový akt sa začal pri Pamätníkoch padlých letcov, ktorí v roku 1936 a 1949 zahynuli pri plnení úloh leteckého výcviku. Pokračoval pri Pamätníku podplukovníka in memoriam Františka Maxa. Záverečné spomienkové stretnutie sa uskutočnilo pri Pamätníku obetí nehody lietadla AN-24 v roku 2006. ● Príslušníci veliteľstva pozemných síl a práporu podpory velenia sa stretli 30. októbra pri pamätníku Kragujevackých bojovníkov v trenčianskych kasárňach, aby vyjadrili úctu a vďaku všetkým tým, ktorí položili svoje životy vo vojnových konfliktoch, mierových misiách alebo pri plnení iných služobných povinnostiach, a tiež všetkým zosnulým. Zástupca veliteľa pozemných síl plukovník gšt. Karol Navrátil k pamätníku položil veniec a v príhovore pripomenul tradície úcty i vďaky k mŕtvym vojakom. ● 31. októbra si príslušníci Zmiešaného krídla Sliač uctili pamiatku zosnulých kolegov, ktorí položili životy nielen pri plnení služobných povinností. Spomienkový akt sa uskutočnil pri Pamätníku spojeneckým misiám v SNP za prítomnosti zastupujúceho veliteľa krídla podplukovníka Martina Hronca.

Uctili si pamiatku osobností

(31. októbra) V posledný októbrový deň náčelník GŠ OS SR genpor. Peter Vojtek navštívil pietne miesta na cintoríne v bratislavskom Slávičom údolí. Spolu s veliteľom zmiešaného krídla Sliač plk. Vladimírom Lisým, zástupcom veliteľa vrtuľníkového krídla v Prešove pplk. Petrom Fabišíkom a hlavným poddôstojníkom OS SR šbnrtm. Vladimírom Belušom navštívili miesta posledného odpočinku generálmajora Otta Smika a generálplukovníka Jána Ambruša. Náčelník Generálneho štábu OS SR vzdal úctu aj sovietskym hrdinom, ktorí sa zaslúžili o slobodu našej vlasti.

M. Glváč: „V4 je uznávaná značka“

(29. októbra) Po spoločnom rokovaní ministrov obrany krajín V4 s ministrom obrany Brazílskej federatívnej republiky Celsom Amorim Martin Glváč konštatoval, že zoskupenie V4 je v rámci rezortov obrany „obchodná značka“, ktorá má svoju cenu a váhu. Stretnutie v takej zostave sa uskutočnilo prvý raz. „Brazílskeho kolegu sme

eBULLETIN MO SR

informovali o našich spoločných aktivitách, predstavili sme fóra, kde si vieme predstaviť spoluprácu – bilaterálnu alebo v rámci zoskupenia,“ uviedol slovenský minister. V diskusii otvorili otázky spolupráce v oblasti kybernetickej obrany, letectva, špeciálnych vojsk či vzdelávania. Martin Glváč uviedol, že Slovensko chce zriadiť v Brazílii úrad vojenského pridelenca, ktorý bude koordinátorom spoločných aktivít. Český minister obrany Vlastimil Picek zdôraznil, že ČR a Brazília nespolupracujú iba vo vojenskej oblasti, ale i v rámci obranného priemyslu. Podľa poľského ministra obrany Tomasza Siemoniaka bratislavské stretnutie ukázalo, že krajiny V4 sú veľmi dobrým partnerom aj pre mimoeurópske štáty. Vie si predstaviť rozvoj spolupráce napríklad v oblasti vojenského letectva, ale aj v rámci špeciálnych jednotiek. Maďarsko na stretnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva obrany Tamás Vargha.

28. októbra - 3. novembra 2013

eBulletin 45/2013  

eBulletin 45/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you