Page 1

Výmena veliteľov v Sektore 4 (24. septembra) Po uplynutí roka sa v misii UNFICYP na Cypre uskutočnila výmena na poste veliteľa Sektora 4. Odchádzajúci veliteľ podplukovník Adolf Uličný odovzdal velenie na ďalší rok podplukovníkovi Miroslavovi Mišovicovi. Slávnostný akt sa uskutočnil vo Famaguste za účasti vojenského veliteľa misie UNFICYP generálmajora Chao Liu, náčelníka štábu misie UNFICYP plukovníka Angusa Loudona a ďalších hostí. Slovenskú stranu reprezentovala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa na Cypre Oksana Tomová a zástupca veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky plukovník Ivan Hůlek, ktorý viedol metodický tím pri rotácii. Pozvanie na slávnostnú udalosť prijal aj maďarský veľvyslanec na Cypre Balász Botos a ukrajinský veľvyslanec na Cypre Boris Humeniuk. Generálmajor Chao Liu poďakoval odchádzajúcemu veliteľovi za vzorne vykonanú prácu a novému zaželal veľa úspechov pri plnení operačných úloh.

Minister vo Švédsku (23. septembra) Vojensko-technická spolupráca či výskum a vývoj v oblas" obrany boli témami stretnu"a ministra obrany SR Mar"na Glváča s ministerkou obrany Švédskeho kráľovstva Karin Enstrőmovou počas oÞciálnej návštevy Švédskeho kráľovstva. Prediskutovali aj otázky modernizácie slovenského nadzvukového letectva a podpísali medzivládnu dohodu o spolupráci v oblas" obrany. „Je zameraná nielen na vojensko-technickú spoluprácu, výskum a vývoj, ale aj na výcvik a vzdelávanie, logis"ku, operácie v teréne i vojenské zdravotníctvo,“ uviedol Glváč. Minister navš%vil aj medzinárodné centrum švédskych ozbrojených síl (SWEDINT), ktoré poskytuje vzdelávanie a tréning, zameraný na prácu v mierových operáciách OSN, NATO a EÚ. „Radi by sme oživili spoluprácu aj s týmto strediskom. Slovensko vie ponúknuť vzdelávacie a vedecko-výskumné projekty v Akadémii ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši, vojenský výcvikový priestor Lešť i centrum výnimočnos" EOD v Trenčíne,“ povedal minister.

● Dvadsať rokov jestvovania Ozbrojených síl SR si príslušníci veliteľstva pozemných síl pripomenuli v pondelok 23. septembra slávnostným nástupom. Veliteľ PS OS SR brigádny generál Ondřej Novosad v príhovore zdôraznil odkaz víťazstva slovenského dobrovoľníckeho zboru v bitke s cisárskymi jednotkami pri Brezovej pod Bradlom 22. septembra 1848 a odovzdal vojakom i civilným zamestnancom pamätné medaily. ● Pri príležitosti 20. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa 24. septembra v priestoroch veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene uskutočnil slávnostný nástup, ktorý otvoril zástupca náčelníka štábu plukovník Vladimír Kováč. Na nástupe prečítali rozkaz prezidenta Slovenskej republiky aj rozkazy ministra obrany SR a náčelníka Generálneho štábu OS SR o udelení pamätných a vojenských medailí. Sviatok si uctili slávnostným nástupom aj podriadené útvary vzdušných síl. ● V maďarskom Székesfehérváre sa uskutočnilo pracovné stretnutie veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Ondřeja Novosada s veliteľom pozemných síl Maďarska brigádnym generálom Gáborom Böröndim. Veliteľ pozemných síl navštívil 25. ľahkú brigádu v Tate a spoločné veliteľstvo maďarských ozbrojených síl, kde sa stretol s veliteľom spoločného veliteľstva generálmajorom Lászlóm Domjánom. Rokovali o spolupráci v oblasti výcviku C-IED, ktorý by bol na úrovni taktickej jednotky a o spolupráci pri výcviku vojenských potápačov. Diskutovali aj o vzájomnej kooperácii v oblasti budovania a výcviku CIMIC a PSYOPS, ako aj výcviku mechanizovaného práporu.

O bezpečnosti V4 v Poľsku

● 24. septembra sa na rokovaní zišla Vojenská rada veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR. Členovia rady prerokovali materiály týkajúce sa služobných pomôcok. Veliteľ síl oboznámil prítomných s výsledkami rokovania vojenskej rady náčelníka Generálneho štábu. Záver vojenskej rady bol venovaný úlohám súvisiacim s nadchádzajúcimi reorganizačnými zmenami v silách výcviku a podpory.

Návšteva z Cypru (26. septembra) Slovensko podporuje mierový proces na Cypre a naši vojaci tam budú pôsobiť tak dlho ako bude treba, potvrdil Mar"n Glváč na stretnu% s cyperským ministrom obrany Pho"som Pho"ou, ktorý bol na oÞciálnej návšteve Slovenska. Cyperský minister obrany ocenil viac ako 12-ročnú prácu slovenských vojakov na Cypre. „Účasť slovenskej jednotky je pre nás kľúčová, rovnako aj ak%vna slovenská diplomacia,“ uviedol. Podľa šéfa slovenského rezortu obrany vytvára členstvo oboch krajín v Európskej únii podmienky na ďalšie prehlbovanie vzájomnej spolupráce napríklad aj v oblas" výcviku a vzdelávania či obchodnej spolupráce v oblas" dodávok špeciálnej techniky.

● Takmer 800 vojakov a viac ako 200 kusov techniky 22. mechanizovanej práporovej skupiny začalo 23. septembra intenzívny výcvik vo výcvikovom priestore vojenského obvodu Lešť. Intenzívny výcvik vojaci absolvujú prevažne formou taktickoporadových cvičení. Do začiatku certifikačného práporového taktického cvičenia 7. - 11. októbra majú možnosť zladiť sa tak, aby tím vyhodnotenia bojovej pripravenosti CREVAL (Combat Readiness Evaluation) mohol konštatovať, že jednotka je pripravená na bojové použitie. Po úspešnej certifikácii bude jednotka v rokoch 2014 a 2015 tvoriť zálohu nasaditeľných síl NATO.

V dňoch 17. – 19. septembra 2013 sa riaditeľ Bezpečnostného úradu MO SR pplk. Radovan Rusnák zúčastnil na stretnutí bezpečnostných autorít ministerstiev obrany krajín V4, ktoré sa konalo v poľskej Gdyni. Témami stretnutia boli organizácia informačnej bezpečnosti jednotiek na taktickom stupni, archívy v pôsobnosti rezortu ministerstva obrany a systém riadenia informačnej bezpečnosti, ochrany informácií a kybernetickej obrany. Účastníci navštívili Námorný archív mjr. Bolesława Waligóru Ministerstva národnej obrany Poľskej republiky a prijal ich veliteľ tretej flotily Ministerstva národnej obrany Poľskej republiky kontraadmirál Marian Ambroziak. Stretnutie bezpečnostných riaditeľov ministerstiev obrany V4 každý rok poskytuje priestor na výmenu informácií a skúseností, ktoré prispievajú k efektívnemu riešeniu problémov.

Vojaci pomáhajú v Bosne

● Pristátím dvojice lietadiel MiG-29 a dvoch lietadiel L-39 na letisku Sliač sa 23. septembra skončila prezentácia Vzdušných síl OS SR na verejnosti v rámci Dní NATO 2013 a Dní Vzdušných síl Armády Českej republiky. Prezentáciu našich letcov na letisku Leoša Janáčka v Ostrave osobnou účasťou podporil aj veliteľ slovenských vzdušných síl brigádny generál Miroslav Korba. Pre verejnosť bol zaujímavý jedinečný spoločný prelet taktických lietadiel VS OS SR a VS AČR. Lietadlá L-39, MiG-29 a JAS-39 tak pripomenuli 20. výročie vzniku Vzdušných síl Slovenskej republiky aj Vzdušných síl Českej republiky.

(24. septembra) Červený kríž v Bosne a Hercegovine začal s rozdeľovaním humanitárnej pomoci, ktorú mu poskytla Slovenská republika na základe iniciatívy slovenských vojakov pôsobiacich v operácii ALTHEA. V rámci práce styčných a pozorovacích tímov, ktoré monitorujú situáciu v krajine, majú prehľad aj o chudobou trpiacom vidieku vojnou poznačenej krajiny. Humanitárnu zbierku im okrem rezortu obrany pomohol zrealizovať aj rezort vnútra. Prepravu do Sarajeva zabezpečilo ministerstvo obrany. Pomoci koordinovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, v spolupráci s Veliteľstvom síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR Trenčín.

Ministri obrany spoločne ocenili vojakov po návrate z misie na Cypre

www.mosr.sk/ebulletin/

(26. septembra) Minister obrany SR Martin Glváč spolu s cyperským ministrom obrany Photisom Photiou ocenili v Nitre vojakov, ktorí sa vrátili po ročnom pôsobení v misii UNFICYP na Cypre. Pamätnú medailu si prevzalo 79 príslušníkov Ozbrojených síl SR. „Stretol som sa iba s pozitívnymi reakciami na vašu prácu. V Sektore 4, ktorý je pod naším velením, ste výborne spolupracovali s kolegami z Maďarska, Srbska, Chorvátska a od septembra aj s vojakmi z Ukrajiny,“ ocenil Glváč. Zdôraznil, že je hrdý na všetkých slovenských vojakov v operáciách medzinárodného krízového manažmentu: „Povolanie vojaka však nie je len o hrdosti, statočnosti a obetavej službe. Žiaľ, je Cyperský minister obrany Photis Photiou vyaj mimoriadne nebezpečné a tento rok sa o tom zdvihol vynikajúce vzťahy medzi oboma krajinapresvedčilo aj Slovensko.“ mi a rezortmi obrany: „Mimoriadnu vďačnosť

eBULLETIN MO SR

chcem vyjadriť slovenským vojakom, ktorí pôsobia na Cypre, pretože ich pomoc má obrovský význam pri udržiavaní mieru.“ Na znak dobrých vzťahov a ako poďakovanie za prácu slovenských vojakov na Cypre šéfovia rezortov obrany odhalili v Nitre pamätnú tabuľu a spoločne vysadili dva stromy. V mierovej misii UNFICYP pôsobí 157 slovenských vojakov. Pravidelným hliadkovaním v nárazníkovej zóne zamedzujú možnému narušeniu pokoja. Príslušníci OS SR pôsobia v rôznych funkciách aj na veliteľstve v Nikózii, v ženijnej čate, v medzinárodnej jednotke vojenskej polície či v mobilnej jednotke veliteľstva misie. Dôležitú úlohu plnia vojenskí pozorovatelia – styční dôstojníci, ktorých úlohou je vyjednávanie s predstaviteľmi opozičných síl.

23. - 29. septembra 2013

eBulletin 40/2013  

eBulletin 40/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you