Page 1

Protipožiarne kontroly na Záhorí sa sprísnia (2. augusta) Na území Vojenského obvodu Záhorie v piatok ráno opäť horelo. Podľa predbežných informácií došlo k poškodeniu zhruba 0,5 ha 15 ročného porastu. Škoda sa odhaduje na 5 000 eur. Požiar pravdepodobne vznikol z dôvodu nedodržania protipožiarnych opatrení a zákazov v súvislosti so zvýšenom rizikom v letnom období. Vzhľadom na to, že ide už o štvrtý požiar v tejto lokalite, ministerstvo obrany zvýši kontrolu a hliadkovanie Vojenskej polície zamerané na dodržiavanie protipožiarnych opatrení vydaných hasičmi. Podľa nariadenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách je od 22. júla 2013 až do odvolania zakázané fajčiť, používať otvorený oheň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň. Dodržiavanie týchto opatrení je povinný zabezpečiť vlastník, správca, alebo obhospodarovateľ lesa.

Ocenenie za prínos

● Pri príležitosti štvrtého výročia vzniku seredského Dopravného práporu sa 26. júla uskutočnil slávnostný nástup jeho príslušníkov. Doterajší veliteľ podplukovník Ferdinand Muríň odovzdal velenie zástupkyni majorke Zuzane Kraushuberovej a vybraným príslušníkom Dopravného práporu odovzdal pamätné odznaky. Podplukovník Muríň je od 1. augusta vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky ako odborný radca Výcvikového strediska spoločných síl v Bydgoszczi v Poľsku v zastúpení OS SR v NATO a EÚ.

Vrátil sa domov (2. augusta) Ťažko zraneného slovenského vojaka s priestrelom hrudníka previezli 30. júla z americkej vojenskej nemocnice nemeckom v Landstuhle do Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde sa podrobí ďalšej liečbe. Druhý z dvojice ťažko zranených vojakov naďalej zostáva hospitalizovaný v Nemecku. „Som veľmi rád, že zdravotný stav zranených vojakov sa zlepšuje. Stav jedného sa dokonca zlepšil natoľko, že sme ho mohli previezť na Slovensko. Samozrejme, aj tu bude pod dohľadom špičkových lekárov a navyše bude bližšie pri rodine a blízkych,“ uviedol minister obrany SR Mar&n Glváč. Podľa vojenských lekárov zdravotný stav vojaka s priestrelom hrudníka je po absolvovaní náročných operačných zákrokov stabilizovaný. „Za&aľ nie je možné určiť dĺžku ďalšej liečby, ktorú bude musieť absolvovať na Slovensku,“ uviedli. V prípade druhého zraneného vojaka lekári za&aľ prevoz neodporúčajú. Jeho stav je však stabilizovaný. Po dohode s americkými lekármi bude za&aľ pokračovať jeho liečba v Nemecku. Ťažko zranený vojak v rozhovore s 1. zástupcom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genmjr. Miroslavom Kocianom ocenil zdravotnú starostlivosť, ktorú mu doteraz poskytli americkí aj slovenskí lekári. „Keď porovnám, ako vyzeral deň po incidente v Afganistane a dnes v nemocnici, tak môžem povedať, že je úplne v inej kondícii. Počas návštevy veľmi ocenil najmä starostlivosť, ktorú sme poskytli jemu aj jeho kolegovi,“ uviedol genmjr. Kocian. Zraneného vojaka čaká dlhodobá liečba, pozostávajúca najmä z rehabilitačného procesu.

● V dňoch 23. – 25. júla príslušníci odborného výcviku vojenských odborností G10 a I10 vykonali ostré streľby z ručných zbraní v priestore bariérovej strelnice Sučany. Streľby boli zamerané na samostatné vedenie presnej streľby na pevné a miznúce ciele vo dne a plnenie úloh v časových limitoch. Osobitnú pozornosť venovali získavaniu pevných návykov v samostatnom vyhľadávaní cieľov, určovaniu vzdialenosti k nim a ničeniu cieľov. Príprava profesionálnych vojakov pokračovala do 1. augusta záverečným cvičením v PC Sučany.

(31. júla) Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec prijal pri príležitosti ukončenia pôsobenia vo funkcii pridelenca obrany Poľskej republiky na Slovensku plukovníka Krysztofa Jońcu. Plukovník Jońca zastával funkciu od 1. decembra 2011. V rokoch 2003 až 2006 pôsobil na Slovensku ako zástupca pridelenca obrany. Štátny tajomník za prínos v oblasti vojenských bilaterálnych vzťahov venoval odchádzajúcemu poľskému vojenskému pridelencovi pamätnú plaketu.

● Vladimír Hospodár po necelých dvoch rokoch vo funkcii vedúceho svidníckeho Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea skončil. Z funkcie i z múzea odišiel k 15. júlu na vlastnú žiadosť. Riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave Miloslav Čaplovič vypísal výberové konanie, ktorého kompletné znenie je uverejnené na webovej stránke www.vhu.sk v položke Kariéra. Písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania možno podávať do 20. augusta. Výberové konanie sa uskutoční 11. septembra v priestoroch Vojenského historického múzea vo Svidníku. ● Desať príslušníkov Vojenského poradenského tímu pre oblasť bojového zabezpečenia (CSS MAT) pod velením veliteľa majora Štefana Zemanoviča, sa 2. augusta v skorých ranných hodinách vrátilo z pôsobenia v afganskom Uruzgane na Slovensko, čím sa skončilo takmer päťročné budovanie a príprava jednotiek Afganskej národnej armády (ANA). Vojenský poradenský tím, ktorého aktivity najmä v posledných siedmich mesiacoch významne pomohli v napredovaní Afganských bezpečnostných síl, ukončil činnosť 24. júna 2013, čím sa skončilo plnenie operačnej úlohy poslednej jednotky Ozborejných síl SR v afganskej provincii Uruzgan. ● V prvý augustový deň sa v Regionálnom stredisku naturálneho odievania Multifunkčnej zásobovacej základe Západ Nemšová otvorila brána pre novoregrutovaných profesionálnych vojakov. Pod vedením inštruktorov v prápore výcviku Martin budú pokračovať v deväťtýždňovom základnom vojenskom výcviku a po jeho úspešnom absolvovaní ich čaká slávnostné vyradenie. Medzi 91 čakateľmi prípravnej štátnej služby je 23 žien. ● Požiar lesného porastu v Blatnici v Martinskom okrese pomáhal cez víkend hasiť aj vojenský vrtuľník Mi-17 s bambi vakom z Prešova. Vojakov o pomoc požiadal Hasičský a záchranný zbor z dôvodu ťažko dostupného terénu. V prípade požiadavky od hasičov sú vojaci pripravení poskytnúť aj ďalší vrtuľník.

VOP Trenčín odštartoval výber strategického partnera

www.mosr.sk/ebulletin/

(31. júla) Vojenský opravárenský podnik v Trenčíne začal proces výberu strategického partnera prostredníctvom verejného ponukového konania. Podmienky, za akých sa môžu záujemcovia do súťaže zapojiť, sú zverejnené na webovej stránke podniku. Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania bol zverejnený v troch celoštátnych denníkoch. Strategický partner by mal do podniku vstúpiť k 1. januáru 2014. „Našim hlavným cieľom je nájsť pre podnik partnera, ktorý bude vedieť zabezpečiť zákazkové krytie tak, aby spoločnosť nebola závislá od zákaziek z rezortu obrany. Zároveň kladieme veľký dôraz na to, aby budúci nájomca zachoval zamestnanosť v podniku a ľudia neprišli o prácu,“ vysvetlil minister obrany SR Martin Glváč. Verejné ponukové konanie výberu strategického partnera pre VOP Trenčín bude mať dve kolá. V prvom sa uskutoční registrácia záujemcov a posudzovanie splnenia podmienok účasti. V druhom kole budú záujemcom sprístupnené základné informácie a dokumenty o majetku spoločnosti, na základe čoho budú môcť predložiť svoje ponuky. Do verejného ponukového konania sa budú môcť zapojiť iba spoločnosti s platným povolením na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu. Kritériami, ktoré bude komisia pri vyhodnocovaní ponúk posudzovať bude výška nájomného (50 %), kúpna cena za predávaný obežný majetok (10 %) a počet pracovných miest, ktoré sa záujemca zaviaže zachovať na obdobie 5 rokov (40 %).

eBULLETIN MO SR

Nový veliteľ SVaP (29. júla) Sily výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky majú nového veliteľa. Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec do tejto funkcie vymenoval plukovníka Martina Stoklasu. Doterajší veliteľ, brigádny generál Ľubomír Svoboda odchádza na pozíciu náčelníka štábu v štruktúre Veliteľstva spoločných síl NATO. Brigádny generál Ľubomír Svoboda pôsobil ako veliteľ Síl výcviku a podpory od júla 2012. Jeho odchod vyplýva zo zmien v štruktúre NATO. Na základe konsenzu náčelníkov generálnych štábov ozbrojených síl členských krajín Slovenská republika získala jednu medzinárodnú pozíciu s generálskou hodnosťou. Podľa Koterca na vysokých postoch v NATO pôsobí momentálne asi 70 slovenských vojakov, väčšinou podplukovníkov a plukovníkov. Plukovník Stoklasa pracoval ako náčelník štábu Síl výcviku a podpory OS SR, nová funkcia je pre neho výzvou. „Optimalizujú sa procesy v OS SR, čaká nás vytváranie nových prvkov brigády bojového zabezpečovania a zefektívňovanie logistických procesov a mojou úlohou je, aby tieto procesy boli zabezpečené neprerušovane,“ povedal po vymenovaní do funkcie Stoklasa. Martin Stoklasa má 44 rokov, bol veliteľom práporu okamžitej reakcie Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pôsobil ako zástupca náčelníka štábu pre podporu v Kosove. Je absolventom Národnej vojnovej školy vo Washingtone, pôsobil vo funkcii náčelníka sekcie strategického plánovania ISAF.

29. júla - 4. augusta 2013

eBulletin 32/2013  

eBulletin 32/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you