Page 1

Afganskú provinciu Uruzgan opustil posledný Slovák Takmer šesťročné pôsobenie príslušníkov slovenských ozbrojených síl v afganskej provincii Uruzgan sa definitívne skončilo 14. júla 2013 odletom posledných slovenských vojakov z Vojenského poradenského tímu zo základne Tarin Kowt. S odchádzajúcim tímom sa prišli rozlúčiť najvyšší velitelia jednotiek v oblasti, veliteľ Kombinovaného tímu Uruzgan (CTU) plukovník Simon Stuart a veliteľ 2. kavalérie účelového zoskupenia (2CAV TG) podplukovník Michael Bye. Slovenskí vojaci v tomto priestore pôsobili od roku 2008 vo viacerých oblastiach od ochrany spojeneckých predsunutých základní (FOB) či ochrany mnohonárodnej základne cez provinčné rekonštrukčné aktivity až po výcvik a prípravu afganských bezpečnostných síl. ● Tím slovenských vojenských lekárov v piatok 19. júla vycestoval do nemocnice v nemeckom Landstuhle. Dvaja špecialisti anesteziologicko–resuscitačného oddelenia a neurochirurg sa spolu s hlavným lekárom OS SR plk. Vladimírom Lengvarským informovali, ako prebieha liečba slovenských vojakov zranených v Afganistane a konzultovali ďalší postup. Vojak s priestrelom hrudníka vo štvrtok absolvoval už tretiu operáciu a jeho zdravotný stav je bez komplikácií. Vojak s poranením hlavy je naďalej udržiavaný v umelom spánku a jeho stav je vážny. ● Taktickým cvičením s bojovými streľbami v dňoch 10. a 11. júla vyvrcholilo trojtýždňové cvičenie 3. mechanizovanej roty michalovského práporu vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť. V rámci roty cvičila aj opravárenská čata, ženijná rota a práporné obväzisko. Pri cvičení využívali taktický simulátor MILES 2000. Cieľom bolo dosiahnuť zladenie celého účelového zoskupenia roty, aby bolo schopné plniť úlohy v rámci mechanizovanej prápornej skupiny. Bola to aj príprava na práporné cvičenie, ktoré sa uskutoční v septembri a októbri.

Náčelník povzbudil a podporil (17. júla) Cvičiace jednotky 11. mechanizovaného práporu, ktoré sa pripravujú na nasadenie v Afganistane, navš"vil 17. júla v Leš# náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek. Tragická smrť Daniela Kavuliaka zomkla jeho kolegov z mar#nského práporu v príprave na pôsobenie v operácii ISAF. „V osobe Daniela Kavuliaka sme nestra#li iba príslušníka 11. mechanizovaného práporu či 1. mechanizovanej brigády, ale zároveň príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky a občana Slovenska,“ prihovoril sa vojakom Vojtek. Podľa náčelníka generálneho štábu je príprava nadchádzajúcej septembrovej rotácie v rukách samotných vojakov, pričom vyslovil presvedčenie, že bude rovnako kvalitná ako ich predchodcov, ktorí boli pri tragickom incidente 9. júla. Náčelník generálneho štábu navš"vil vojakov v Leš# neohlásene a v priestore vybudovanej kópie vstupnej kandahárskej brány ECP-5 si pozrel ich reakcie na nasimulovaný raketový útok. V Leš# od 1. júla cvičí vyše 200 vojakov, z ktorých podstatnú časť tvoria príslušníci mar#nského 11. mechanizovaného práporu. V septembri tohto roka by mali vystriedať časť svojich kolegov, ktorí plnia úlohy v strážnej jednotke na leteckej základni v afganskom Kandaháre. Súčasťou cvičenia, ktoré nazvali Desert Horse, sú aj bojové streľby, ktoré absolvovali v uplynulých dňoch a celá škála nasimulovaných incidentov, ktorých námetom sú reálne skúsenos# z operácie ISAF.

Nadviazať na skúsenosti Bilancia spoločného pôsobenia našich vojakov s americkými príslušníkmi Národnej gardy v operácii ISAF a perspektíva ďalšej spolupráce v Afganistane po roku 2014 boli cieľmi pracovnej cesty náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálporučíka Petra Vojteka v USA, na ktorej ho sprevádzal veliteľ Národnej gardy štátu Indiana generálmajor Martin Roy Umbarger a veliteľ Vzdušných síl OS SR brigádny generál Miroslav Korba. Na programe mali prehliadku peších jednotiek, poľného delostrelectva a návštevy výcvikových priestorov Camp Atterbury či Muscatatuck Urban Training Center. Peter Vojtek sa stretol aj s guvernérom štátu Indiana Michaelom Richardom Penceom. Vo Washingtone rokoval s predsedom Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generálom Martinom E. Dempseym.

● Preveriť dodržiavanie opatrení na zvýšenie prevádzkyschopnosti leteckej techniky zmiešaného krídla Sliač prišiel 17. júla náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek. V sprievode veliteľa Vzdušných síl OS SR brigádneho generála Miroslava Korbu a hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša skontroloval priebeh opráv leteckej techniky v technickej letke opráv a predpísaných prác (TLOPP). Preveril aj postup prác pri odstraňovaní porúch na leteckom trenažéri LTV-29 M, ktorý bol poškodený záplavami v marci tohto roka. Na záver pracovnej návštevy veliteľ vzdušných síl poďakoval za otvorený a konštruktívny prístup náčelníka generálneho štábu a hlavného poddôstojníka pri riešení úloh spojených s prevádzkou leteckej techniky v zmiešanom krídle Sliač. ● Náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek sa v nedeľu 21. júla zúčastnil na slávnosti pri príležitosti 133. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika v jeho rodnej obci Košariská. Oslavy, ktoré zorganizovalo Ministerstvo obrany SR v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom M. R. Štefánika, obcou Košariská a Cirkevným zborom ECAV Košariská – Priepasné, sa začali slávnostnou bohoslužbou v evanjelickom kostole a pokračovali pietnym aktom kladenia vencov k pamätnej tabuli umiestnenej na priečelí Múzea M. R. Štefánika, ktorý protokolárne zabezpečovali reprezentačné súčasti Ozbrojených síl SR. ● Na Veliteľstve síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa vo štvrtok 18. júla uskutočnilo pracovné stretnutie hlavného poddôstojníka OS SR s veliacimi poddôstojníkmi operačných veliteľstiev a Úradu hlavného lekára OS SR. Zúčastnili sa na ňom veliaci poddôstojník síl výcviku a podpory šbnrtm. Ján Brida, veliaci poddôstojník pozemných síl šbnrtm. Rastislav Bodnár a veliaci poddôstojník Úradu hlavného lekára šbnrtm. Viliam Machara. Spolu s hlavným poddôstojníkom OS SR šbnrtm. Belušom sa pracovného rokovania zúčastnil aj jeho asistent rtm. Peter Báleš.

Detská univerzita s vojakmi Topografická a zdravotnícka príprava, čistenie vody, zakladanie ohňa v prírode či základy vojenského výcviku – aj to boli témy, s ktorými sa zoznámili školáci v Dopravnom prápore v Hlohovci. Účastníci 11. ročníka Detskej univerzity, ktorej hlavnými organizátormi sú Univerzita Komenského v Bratislave a divadlo Aréna, si mohli vyskúšať ochranné masky v zadymenom priestore a získali aj informácie o poslaní a úlohách príslušníkov OS SR. „Vojenské workshopy patria k najžiadanejším a preto sa chcem poďakovať ministerstvu obrany SR za ich skvelú prípravu a výbornú spoluprácu,“ povedal vedúci produkcie Detskej Univerzity Komenského Kamil Pončák. Prázdninové podujatie navštevuje tento rok 340 detí, ktoré si popri prednáškach môžu vyberať z viacerých typov odborných prezentácií. Dva vojenské dni boli zaplnené hneď od začiatku a 80 detí navštívilo aj Vojenské historické múzeum v Piešťanoch.

Pre VOP Trenčín budeme hľadať strategického partnera, zamestnanosť chceme zachovať

www.mosr.sk/ebulletin/

Ministerstvo obrany SR chce stabilizovať Vojenský opravárenský podnik v Trenčíne a cez verejné ponukové konanie vybrať strategického partnera na obdobie 20 rokov. Nejde o predaj podniku, ale o dlhodobý prenájom. Hlavným cieľom pripravovaných zmien, o ktorých zamestnancov osobne informoval minister obrany SR Martin Glváč, je ukončiť závislosť podniku od rezortných zákaziek a zabrániť prepúšťaniu zamestnancov. Vstup strategického partnera, ktorý zabezpečí zamestnanosť, považujú za najlepšie možné riešenie aj odbory. „Zamestnancom som sľúbil, že o každej zmene, ktorá sa bude týkať existencie podniku, ich budem vopred informovať. Vstup strategického partnera sa nám osvedčil už v prípade VOP Nováky, ktorý sme zachránili pred krachom,“ vysvetlil minister obrany. Verejné ponukové konanie výberu strategického partnera pre VOP Trenčín bude prebiehať v

dvoch kolách a budú sa na ňom môcť zúčastniť iba spoločnosti s platným povolením na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.

eBULLETIN MO SR

Kritériami, ktoré bude komisia pri vyhodnocovaní ponúk posudzovať, budú výška nájomného, kúpna cena za predávaný obežný majetok a počet pracovných miest, ktoré sa záujemca zaviaže zachovať na obdobie 5 rokov. „Kladieme veľký dôraz na to, aby ľudia neprišli o prácu,“ zdôraznil šéf rezortu obrany. „Pri výbere garantujeme maximálnu možnú transparentnosť,“ dodal. VOP Trenčín, a.s. má v súčasnosti 323 zamestnancov. Zameriava sa predovšetkým na opravu kolesovej techniky, výrobu podvozkov pre autobusy a základy pre kontajnery pre poľné nemocnice. Do konca roka má zabezpečené zákazky z rezortu obrany. So vstupom strategického partnera sa v prípade úspešnej súťaže počíta od 1. januára 2014. „Považujeme to pravdepodobne za jediný možný logický krok a dúfame, že to dopadne dobre,“ uviedol k avizovaným zmenám predseda Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany Marián Lacko.

15. - 21. júla 2013

eBulletin 30/2013  

eBulletin 30/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you