Page 1

Rozlúčka s Danielom Kavuliakom (13. júla) V rímskokatolíckom farskom kostole v Turzovke sa v piatok konala posledná rozlúčka s Danielom Kavuliakom, ktorý zahynul pri plnení povinností v operácii ISAF. „V mene prezidenta Slovenskej republiky, v mene vlády Slovenskej republiky, v mene rezortu obrany, ako aj v mene svojom dovoľte, aby som vám, vašim rodinám, príbuzným a priateľom vyslovil najhlbšiu a úprimnú sústrasť za stratu vášho manžela, syna a brata,“ oslovil najbližšiu rodinu zosnulého vojaka minister obrany Martin Glváč. Náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek vyhlásil rozkaz, ktorým čatára Daniela Kavuliaka mimoriadne povýšil in memoriam do hodnosti rotný. Minister rotnému Danielovi Kavuliakovi udelil najvyššie rezortné vyznamenanie – zlatú Pamätnú medailu ministra obrany I. stupňa. Omšu celebroval ordinár OS a OZ SR František Rábek, koncelebrovali štyria vojenskí duchovní. Na pohrebe s plnými vojenskými poctami sa s príbuznými zosnulého zúčastnili prezident a hlavný veliteľ OS SR Ivan Gašparovič, minister obrany SR Martin Glváč, veľvyslanec USA Theodore Sedgwick, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Baška, náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek a ďalší smútoční hostia. Viac ako sto kolegov zosnulého Daniela Kavuliaka sa zúčastnilo na bohoslužbe za mŕtveho kamaráta v sobotu 13. júla v slovenskom tábore v Kandaháre.

Daniel Kavuliak (1978 – 2013)

Terorizmus ukázal tvár (9. júla) Počas cvičenia slovenských vojakov s Interna"onal military police v misii ISAF v Afganistane v utorok 9. júla zastrelili slovenského vojaka, dvaja príslušníci slovenských ozbrojených síl boli ťažko a štyria ľahko zranení. „Máme informácie, že všetci ranení vojaci sú stabilizovaní a pevne verím, že zo zranení sa vyliečia,“ povedal minister obrany Mar"n Glváč. Tragédii nedokázali zabrániť ani najprísnejšie bezpečnostné opatrenia. Mar"n Glváč spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitos% Miroslavom Lajčákom vyjadrili rodine a blízkym zosnulého vojaka úprimnú sústrasť. „Som zdrvený touto udalosťou, keď vyhasol ľudský život a ďalší naši vojaci sú zranení,“ povedal minister obrany. Minister zahraničných vecí M. Lajčák uviedol, že tento útok našu krajinu nezastrašil. Práca príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v misii ISAF je v zahraničí vysoko hodnotená. Od roku 2003 sa v Afganistane vystriedalo viac ako 3 000 slovenských vojakov. Odmínovali le"ská, cesty, stavali mosty, postavili školu, trénujú a cvičia afganských vojakov a pripravujú krajinu na mierové časy. Ani tento čin nedonú" Slovensko prehodno"ť rozhodnu"e a s"ahnuť sa z Afganistanu. „Teroris" sú zbabelci a pred zbabelcami sa neuteká. Slovensko bude súčasťou boja pro" terorizmu, zostaneme v Afganistane a budeme tam aj po roku 2014, keď budeme plniť úlohy v oblas" výcviku. Pretože naším cieľom je nedovoliť, aby sa takéto hanebné útoky opakovali,“ povedal Lajčák. Útok bol o to prekvapivejší, že v utorok sa začal sviatok ramadán, keď všetci afganskí vojaci, ktorí ho vyznávajú, boli odzbrojení a zbrane dostávajú iba príslušníci strážnych jedno"ek. Tento príslušník afganských národných síl zasiahol našich vojakov paľbou zo strážnej veže. Minister Glváč útok označil za zákerný teroris"cký útok, tzv. green on blue - čiže útok inÞltrovaného teroristu vo vnútri afganských bezpečnostných síl. Útočníka po incidente zadržali americkí vojaci.

Daniel Kavuliak sa narodil 28.4.1978 v Čadci. Mal troch súrodencov, dvoch bratov a sestru. Základnú školu absolvoval v Turzovke, kde býval a žil po celý život. V rokoch 1992 až 1996 navštevoval Stredné odborné učilište drevárske, kde sa vyučil za operátora nábytkárskej výroby a štúdium ukončil maturitnou skúškou. S vojenským povolaním sa po prvýkrát stretol ako študent Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, ktorú ale neukončil z rodinných dôvodov. Striedavo pracoval v odbore, v ktorom sa vyučil. V decembri 2002 sa rozhodol vstúpiť do Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Práporu okamžitej reakcie Veliteľstva pozemných síl, kde zastával funkcie pancierovníka a zástupcu veliteľa družstva. V roku 2007 sa oženil. Vo svojej vojenskej kariére plnil úlohy aj mimo územia Slovenskej republiky vo vojenskej operácii UNFICYP na Cypre v roku 2008 a ISAF v Afganistane 2013. Čatár Daniel Kavuljak bol dobrým kamarátom, kolegom a výborným vojakom, ktorý plnil vojenské povinnosti na vysokej úrovni.

Zranení sú už v Nemecku (14. júla) Americké lietadlo s dvomi slovenskými vojakmi, ktorí utrpeli pri útoku na našu strážnu jednotku v Kandaháre 9. júla ťažké zranenia, pristálo vo štvrtok o 11:40 h na americkej vojenskej základni v nemeckom Ramsteine. Odtiaľ zranených vojakov previezli do vojenskej nemocnice pri Landstuhle.

Letecký transport z Kandaháru do Ramsteinu zabezpečili americké ozbrojené sily špeciálne upraveným lietadlom C-17 na prevoz ťažko zranených osôb. Lietadlo so zranenými vojakmi vzlietlo krátko po tretej hodine ráno stredoeurópskeho času. Regionálne zdravotnícke centrum pri Landstuhle je najväčšou vojenskou nemocnicou americkej armády v zahraničí. Poskytuje najvyššiu úroveň zdravotníckej starostlivosti najmä vojakom zraneným v operáciách v Iraku a v Afganistane. „V americkej vojenskej nemocnici sa obaja vojaci podrobia ďalším lekárskym zákrokom a budú hospitalizovaní dovtedy, kým ich zdravotný stav neumožní prevoz na Slovensko,“ povedal náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek. Ťažko zraneného vojaka s priestrelom hrudníka v nedeľu operovali. Operácia dopadla dobre, čakajú ho však ešte ďalšie zákroky. Druhý vojak s poranením hlavy zostáva naďalej v umelom spánku. Obom robia spoločnosť príbuzní, ktorým cestu a bezplatné ubytovanie v nemeckej nemocnici zabezpečilo ministerstvo obrany. V Afganistane k dnešnému dňu pôsobí 233 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zastávajú pozície vo veliteľských štruktúrach operácie ISAF, v strážnej jednotke, národnom podpornom prvku, medzinárodnej vojenskej polícii a v tíme na odstraňovanie výbušných prostriedkov. Príslušníci Vojenského poradenského tímu z provincie Uruzgan by sa mali po splnení úloh vrátiť na Slovensko do konca tohto mesiaca.

Predseda vlády a minister obrany navštívili zranených vojakov v Afganistane

www.mosr.sk/ebulletin/

(10. júla) Zranených vojakov po tragickom incidente navštívili 10. júla v afganskom Kandaháre predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico s ministrom obrany Martinom Glváčom. Vládny špeciál dopravil telo zosnulého vojaka na Slovensko. Robert Fico s Martinom Glváčom navštívili ťažko zranených vojakov a zaujímali sa o ich zdravotný stav. V tábore slovenského kontingentu sa stretli so slovenskými vojakm, vyjadrili im sústrasť a povzbudili ich k ďalšiemu pôsobeniu v operácii. Štyria ľahko zranení nevyužili ponuku ukončiť pôsobenie v misii a zostávajú v Kandaháre. Pri príležitosti rozlúčky so zosnulým príslušníkom strážnej jednotky nastú-

eBULLETIN MO SR

pili na kandahárskom letisku stovky vojakov zo všetkých kontingentov, ktorí slúžia na najväčšej základni NATO. Rakvu s telom čatára Kavuliaka priviezlo obrnené auto so sprievodom kolegov z napadnutého družstva. Smútočnú ceremóniu viedol veliteľ strážnej jednotky za asistencie vojenského kaplána. Po prílete do Bratislavy sa na letisku Milana Rastislava Štefánika konal smútočný akt s úplnými vojenskými poctami za účasti predstaviteľov slovenskej vlády, generality Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pozostalých. Minister Glváč rodine vyjadril úprimnú sústrasť a vyzdvihol postoj všetkých vojakov, ktorí prejavili hrdinstvo a odvahu

ďalej plniť úlohy v Afganistane. Dodal, že útoky teroristov infiltrovaných do radov afganskej armády sú frekventované najmä v období odovzdávania zodpovednosti za bezpečnosť v krajine afganským silám. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico zdôraznil dôležitosť nášho pôsobenia v koaličnej operácii pod velením NATO v Afganistane: „Tento incident nemôže nič zmeniť na postoji vlády Slovenska v boji proti terorizmu. Slovenskí vojaci zostanú v Afganistane a uvedomujú si význam svojej misie. Ak by sme sa naplašili a pri každom incidente by sme uvažovali o tom, že skončíme s bojom proti terorizmu, tak by teroristi vyhrávali.“

8. - 14. júla 2013

eBulletin 29/2013  

eBulletin 29/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you