Page 1

Šťastie praje pripraveným

(17. marca) Po náročnom výcviku na Slovensku odcestovalo 47 príslušníkov levického 13. mechanizovaného práporu do Nemecka, kde absolvujú ďalšiu fázu prípravy pred nasadením v Afganistane. Príslušníci júnovej rotácie sa pripravujú, aby čo najlepšie zvládli úlohy v rámci slovenskej poradenskej jednotky MSF SFAT (Maneuver Strike Force Security Force Advisory Team). Od januára levický tím absolvoval niekoľko fáz výcviku zameraných na získanie teoretických vedomostí, ale aj praktické zdokonaľovanie zručností. Vo februári nadobúdali skúsenosti od inštruktorov z Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície vo Vlkanovej. Výcvik pod dohľadom inštruktorov Vojenskej polície v Lešti bol zameraný na zručnosti ostreľovačov. Ďalšie vedomosti a praktické zručnosti vojakom doplnil stmeľovací a odborný výcvik na domácej pôde levického práporu. ● Náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek navštívil 19. marca Opravovňu techniky ISTAR, odlúčené pracovisko Opravárenského práporu v Liptovskom Mikuláši. Ocenil zodpovedný a profesionálny prístup príslušníkov k plneniu úloh v opravárenskej a výrobnej činnosti a zdôraznil nevyhnutnosť udržiavať a rozvíjať dosiahnuté spôsobilosti a skúsenosti. Hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš informoval o zámere transformovať práporčícky zbor do poddôstojníckeho zboru. ● Na pôde Dukelských kasární odovzdal 17. marca funkciu veliteľa 13. mechanizovaného práporu v Leviciach podplukovník Peter Bagačka, ktorý mu velil od roku 2012. Novým veliteľom sa stal podplukovník Dušan Michalek. Slávnostný akt sa konal v prítomnosti zástupcu veliteľa 1. mechanizovanej brigády plukovníka Zoltána Iboša, ktorý v mene veliteľa 1. mechanizovanej brigády poďakoval plukovníkovi Bagačkovi za odvedenú prácu. ● 19. marca uplynulo 69 rokov odvtedy, ako vojská 2. ukrajinského frontu, v rámci ktorého bojovali aj rumunské jednotky, oslobodili bývalé obce Hájniky a Rybáre, dnes známe ako mesto Sliač. Udalosť si k pamätníku padlých počas II. svetovej vojny prišli pripomenúť príslušníci Zmiešaného krídla Sliač, spolu s predstaviteľmi miestnej samosprávy a obyvateľmi. Zástupca veliteľa krídla podplukovník Martin Hronec a veliaci poddôstojník krídla štábny nadrotmajster Michal Cződör v mene všetkých príslušníkov útvaru uctili pamiatku padlých položením kytice k pamätníku.

Bodka za sezónou (23. marca) Minister obrany  SR  Mar n  Glváč  zablahoželal  biatlonistke  Anastasii  Kuzminovej  k  ďalšiemu  víťazstvu  v  pretekoch  Svetového  pohára.  Po  víťazstve  v  s hacích  pretekoch  žien  na  10  km  športovkyňa  Vojenského  športového  centra  Dukla Banská Bystrica potvrdila vynikajúcu formu  a zvíťazila aj v pretekoch žien s hromadným štartom na 12,5 km.     „V záverečnom kole Svetového pohára  potvrdila, že patrí medzi svetovú špičku. Krajšiu bodku za  úspešnou sezónou sme si ani nemohli želať,“ konštatoval minister obrany SR Mar n Glváč.     Anastasia  Kuzminová  je  členkou  Vojenského  športového centra Dukla Banská Bystrica od roku  2009.  Je  dvojnásobnou  olympijskou  víťazkou  v  rýchlostných  pretekoch  a  držiteľkou  striebornej  olympijskej medaily zo s hacích pretekov. 

● 14. marca vojenskí policajti, príslušníci medzinárodnej vojenskej polície FMPU (Force Military Police Unit) kpt. Ing. Stanislav Mezeš, nrtm. Ivan Hanták, rtm. Jaroslav Sobek, rtm. Peter Kacvinský, rtn. Matúš Červeňák a rtn. Kvetoslav Sloboda prevzali z rúk veliteľa slovenského kontingentu pplk. Ing. Miroslava Mišovica za prítomnosti FPM (Forst Provost Marshal) maj. Karen L Miller medaily k 50. výročiu založenia mierovej operácie UNFICYP na Cypre. Pplk. Mišovic im poďakoval za prácu a vysokú profesionalitu počas šesťmesačného pôsobenia a zaželal šťastný návrat do vlasti. ● Na posádkovej strelnici v Porube pod Vihorlatom 19. a 20. marca pokračovala príprava príspevku 22. mechanizovaného práporu do NRF 2015 bojovými streľbami mechanizovaných čiat. Príprava deklarovaných jednotiek pre NRF 2015 bude pokračovať výcvikom v etape roty, ktorý vyvrcholí v júni vo Výcvikom priestore Lešť. ● Dve poľské vojenské stíhacie lietadlá MiG-29UB pristáli 20. marca na leteckej základni Sliač v rámci výcviku v pristávaní na cudzom letisku bez pomoci technického personálu. Účelom bolo precvičenie pristátia lietadla na cudzom letisku a jeho príprava na opätovný vzlet len s minimálnou pomocou technického personálu letiska. Pristátie a príprava na vzlet prebehli bez problémov, lietadlá po troch hodinách odleteli na domovskú základňu Malbork v Poľsku.

Seminár o komunikácii (20. marca) V priestoroch Klubu MO SR sa v gescii Úradu pridelenca obrany Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií Akadémie ozbrojených síl uskutočnil odborný seminár o strategickej komunikácii. Na seminári sa predstavili aj experti z Českej republiky a Chorvátska. Odzneli štyri expertné prezentácie, ktoré priblížili britský pohľad na problematiku strategickej komunikácie. Vhodnosť témy rezonovala aj v súvislosti so slovenskou angažovanosťou v misiách medzinárodného krízového manažmentu, najmä v misii ISAF v Afganistane.

Vojaci pomáhajú hasiť (21. marca) Pri hasení požiaru lesa v katastri obce Betliar pomáhali aj príslušníci OS SR. Na základe požiadavky Hasičského a záchranného zboru z Rožňavy nasadili ozbrojené sily na pomoc vojenský vrtuľník s bambi vakom. „Samozrejme, ak sa požiadavka o pomoc rozšíri aj na ďalšiu techniku, sme pripravení pomôcť,“ uviedol minister obrany SR Martin Glváč. Ozbrojené sily SR nasadili na pomoc vrtuľník z Vrtuľníkového krídla v Prešove.

Sprísnenie prináša výsledky (17. marca) Zistenie požitia alkoholu u dvoch vojenských dôstojníkov je výsledkom sprísnenia kontroly na požívanie alkoholu v čase služby, ktoré rezort obrany zaviedol v minulom roku. Problematikou konzumácie alkoholu vojakmi v čase služby sa súčasné vedenie rezortu obrany intenzívne zaoberá a už v minulosti prijalo potrebné opatrenia. Vojenská polícia zvýšila intenzitu náhodných kontrol. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Peter Vojtek vydal nariadenie, podľa ktorého nadriadení musia v prípade dokázania požitia alkoholu v čase služby bezodkladne konať. Podriadené veliteľstvá sú povinné spracovať povinné mesačné vyhodnotenia priestupkov a trestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu. Požitie alkoholu počas výkonu štátnej služby je neprípustné a je obligatórnym dôvodom na prepustenie z Ozbrojených síl SR. V takom prípade vojak v zmysle zákona prichádza aj o nárok na odchodné a výsluhový dôchodok mu bude vyplácaný až po dosiahnutí nároku na starobný dôchodok.

Prezident SR vyznamenal vojakov za statočnosť

www.mosr.sk/ebulletin/

(18. marca) Siedmich vojakov Ozbrojených síl SR vyznamenal prezident SR a hlavný veliteľ OS SR Ivan Gašparovič. Na slávnosti sa zúčastnil aj minister obrany Martin Glváč a náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Peter Vojtek. Vyznamenania „Za statočnosť“ dostali in memoriam rtn. Daniel Kavuliak, rtm. Patrik Fraštia a kpt. Edmund Makovník. Všetci traja zahynuli pri výkone vojenskej služby v Afganistane. Rovnaké vyznamenania udelil prezident aj voj. 2. st. Martinovi Chropovskému a voj. 2. st. Matejovi Machovi, ktorí boli pri paľbe príslušníka afganskej armády ťažko zranení. Už druhé vyznamenanie prevzal rtn. Miroslav Staník, ktorý počas útoku na vojenskej základni v Kandaháre opätoval paľbu a pomohol k záchrane svojich kolegov. Ďalším vyznamenaným bol

slobodník Milan Tomlák, ktorý pri presune vozidla so zranenými poskytol ochranu a prvú pomoc. Prezident Ivan Gašparovič poďakoval rodinám, tragicky zosnulých vojakov za statočnosť a výchovu. Hlava štátu vyjadrila potešenie, že môže odovzdať vyznamenania vojakom, ktorí sa v zmysle svojej prísahy, v mene zodpovednosti za službu a reprezentáciu vlasti zachovali hrdinsky a statočne. „Ďakujeme za všetko. Vaši synovia a manželia zostanú naveky v pamäti ministerstva obrany,“ povedal minister obrany Martin Glváč. Náčelník Generálneho štábu OS SR Peter Vojtek je hrdý na ocenených vojakov: „Dnešné ocenenie vnímam ako poďakovanie vojakom za profesionálne vykonanú prácu s nasadením života presne v zmysle vojenskej prísahy.“

eBULLETIN MO SR

17. - 23. marca 2014

eBulletin 12/2014  

eBulletin 12/2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you