Page 1

Minister ocenil vojakov z operácie ALTHEA (3. decembra) Minister obrany SR Martin Glváč spolu s náčelníkom Generálneho štábu OS SR generálporučíkom Petrom Vojtekom ocenili pamätnými medailami vojakov, ktorí sa vrátili z polročného pôsobenie v operácii EUFOR ALTHEA. Pamätné medaily udelili 13 príslušníkom Ozbrojených síl SR, z toho dvom vojačkám. Minister vyzdvihol prácu slovenských vojakov, ktorí pôsobia v tejto misii a Slovensku robia svojou prácou dobré meno. Operácia EUFOR ALTHEA sa začala v decembri 2004, zastrešuje ju Európska únia. Jej hlavnou úlohou je vojenskou prítomnosťou zabrániť opätovnému vypuknutiu násilia na území Bosny a Hercegoviny. Do dnešného dňa sa v operácii EUFOR ALTHEA vystriedalo 567 slovenských vojakov.

Návšteva z Chorvátska (4. decembra) Slovensko by mohlo využiť skúsenos Chorvátskej republiky pri budovaní systému dobrovoľnej vojenskej služby a ak vnych záloh. Informoval o tom minister obrany SR Mar n Glváč po stretnu s chorvátskym ministrom obrany Ante Kotromanovićom, ktorý prišiel na oficiálnu pracovnú návštevu Slovenskej republiky. „Chorvátska strana spúšťa začiatkom budúceho roka dobrovoľnú vojenskú službu, čo ma veľmi potešilo, keďže aj my máme vytvorenú pracovnú skupinu, ktorá sa touto témou zaoberá. Určite budeme konzultovať niektoré prvky a oboznámime sa s ich skúsenosťami so zavádzaním takejto služby a prípadným dopĺňaním ak vnych záloh ozbrojených síl,“ uviedol šéf slovenského rezortu obrany. Ako vysvetlil chorvátsky minister obrany, v ich prípade by malo byť v ak vnej zálohe 2000 ľudí, pričom by boli nasaditeľní v prípade prírodných katastrof, alebo požiarov. Platení by boli iba v čase nasadenia. Zaregistrovaných by mali napríklad ež aj lekárov, ktorých by im v prípade potreby vedeli po dohode s ministerstvom zdravotníctva uvoľniť. Ministri diskutovali aj o možnos ach spolupráce v oblas športu a výcviku pilotov vrtuľníkov Mi-17. Chorvátsky minister obrany poďakoval za podporu Slovenska počas prístupových rokovaní pri vstupe do Európskej únie: „Slovenský parlament bol prvý, ktorý podporil náš vstup a som za to veľmi vďačný.“

● Niekoľkonásobní majstri sveta v kulturistike z VŠC Dukla Banská Bystrica Jana Purdjaková a Igor Kočiš si z prijatia u ministra obrany odniesli poďakovanie a finančné ocenenie za majstrovské tituly a dlhoročnú vynikajúcu reprezentáciu Slovenska. Popradčanka Purdjaková v októbri získala 9. titul majsterky sveta v kategórii do 55 kg v poľskom Białystoku. Šiesty majstrovský titul v kategórii do 70 kg si Igor Kočiš priniesol v novembri z ekvádorského Guayaquile. ● Ministerstvo obrany odmení tohtoročných úspešných olympionikov z Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, za ich vynikajúce výsledky na tohtoročných Letných olympijských hrách v Londýne. Najvyššiu odmenu 5000 eur dostane bronzový medailista vo vodnom slalome v kategórii C1 Michal Martikán. ● Náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek sa v Poľsku stretol s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Poľskej republiky Mieczysławom Cieniuchom. Hlavnými témami boli participácia v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, medzinárodná spolupráca v oblasti združovania a zdieľania spôsobilostí a spolupráca v rámci V4. Cesta pokračovala návštevou Výcvikového centra spojeneckých síl NATO (JFTC NATO) v Bydgoszczi. ● Novým trendom a úlohám poddôstojníkov v podmienkach NATO bol venovaný pracovný seminár v poddôstojníckom klube Práporu výcviku v Martine pod záštitou hlavného poddôstojníka ozbrojených síl SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša. Obohatením boli aj názory a poznatky bývalého hlavného poddôstojníka OS SR šbnrtm. Richarda Fabriciusa, ktorý v súčasnosti pôsobí v riadiacej pozícii v Škole NATO v nemeckom Oberammergau.

Štátny tajomník v Poľsku (3. decembra) Na Ministerstve národnej obrany Poľskej republiky vo Varšave sa uskutočnili bilaterálne rozhovory štátneho tajomníka MO SR Miloša Koterca a štátneho podtajomníka MNO Poľskej republiky Roberta Kupieckého. Štátny tajomník dohodol s rezortným partnerom prehĺbenie spolupráce v oblastiach obranného plánovania, výcviku a vzdelávania, ale aj recipročnej účasti príslušníkov ozbrojených síl oboch krajín na cvičeniach v SR a v Poľsku. Na záver návštevy štátny tajomník prevzal Zlatú medailu Poľskej armády.

● Vzdušné sily Slovenskej republiky navštívil veliteľ Vzdušných síl Maďarskej republiky brigádny generál Albert Sáfár. Dôvodom bolo rokovanie s Veliteľom vzdušných síl OS SR plukovníkom Miroslavom Korbom na pôde veliteľstva vo Zvolene. Témou bol spoločný výcvik pilotov vrtuľníkov a tiež kľúčového personálu vysielaného do operácie UNFICYP na Cypre. ● Na Základni stacionárnych KIS Trenčín vyberali najlepšieho poddôstojníka a vojaka útvaru za výcvikový rok 2012. Najlepším poddôstojníkom sa stal rtm. Richard Dobiáš. Najlepším vojakom sa už po niekoľkýkrát stal slob. Jaroslav Miklánek, ktorý v tomto roku ako jediný splnil základné kritériá v hodnostnom zbore mužstva. Veliteľ ZaSKIS plukovník Ing. Ľubomír Gacko udelil najlepšiemu poddôstojníkovi a vojakovi písomnú pochvalu a pamätný list. ● Veliteľstvo UNFICYP Cyprus v Nikózii zorganizovalo ďalší ročník súťaže Military Skills, na ktorom sa zúčastnili aj príslušníci Sektoru 4. Deväť tímov rôznych národností súperilo v 8 disciplínach. Tím Sector 4A pod velením por. Laury Gločekovej tvorili príslušníci slovenského a srbského kontingentu. Naši vojaci obsadili v tvrdej konkurencii štvrté miesto. ● Vecné dary za kvalitné plnenie služobných úloh v tomto výcvikovom roku si z rúk náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Petra Vojteka prevzali osemnásti zástupcovia dôstojníckeho a poddôstojníckeho zboru z celých ozbrojených síl SR. ● Piateho decembra navštívil protilietadlovú raketovú brigádu Nitra vojenský pridelenec obrany USA podplukovník Larry D. Harrison. Veliteľ útvaru plukovník Vladimír Kováč mu priblížil históriu útvaru, poslanie a úlohy protilietadlovej raketovej brigády v OS SR.

Vojaci v žilinskej nemocnici

www.mosr.sk/ebulletin/

(5. decembra) Fakultnej nemocnici v Žiline pomáhajú v kri ckej situácii s nedostatkom chirurgov a ortopédov vojenskí lekári. Rezort obrany vyčlenil potrebný počet lekárov na zabezpečenie služieb v pracovných dňoch od 15.30 do 7.00 h a počas víkendov a sviatkov nepretržite. Podľa dohody s ministerstvom zdravotníctva a vedením fakultnej nemocnice budú vojenskí lekári k dispozícii do konca roka. Vo fakultnej nemocnici budú vypomáhať špičkoví vojenskí lekári – traumatológovia, ortopédi a všeobecní chirurgovia z pôsobnos Úradu hlavného lekára Ozbrojených síl SR v Ružomberku. Približne 30 vojenských lekárov pomáhalo v kri ckej situácii v slovenských nemocniciach aj v decembri minulého roku pri štrajku civilných lekárov.

Legenda II. svetovej vojny ožila Každoročne si príslušníci Zmiešaného krídla Sliač pripomínajú výročie tragickej smrti generálmajora Otta Smika, DFC – legendy slovenského vojenského letectva. Pred tromi rokmi odhalili v priestoroch krídla jeho bustu. Tohto roku sa už po tretíkrát stretli rodinní príslušníci a hostia, aby si uctili pamiatku hrdinu II. svetovej vojny. Veniec k buste položili zástupca veľvyslankyne Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Martin Kay, veliteľ Vzdušných síl Maďarskej republiky brigádny generál Albert Sáfár, veliteľ Vzdušných síl OS SR plukovník Miroslav Korba a veliteľ Zmiešaného krídla Sliač plukovník Vladimír Lisý. Zmiešané krídlo Sliač sa pýši výsadou mať vo svojom čestnom názve meno Otta Smika.

NORDEFCO vnímame ako inšpiráciu pre spoluprácu krajín V4 (5. decembra) Štátny tajomník MO SR Miloš Koterec prijal veľvyslanca Švédskeho kráľovstva v SR so sídlom vo Viedni Nilsa Daaga, aby s ním prerokoval aktuálne témy spolupráce s dôrazom na vzájomný postup pri uzatvorení memoranda o porozumení medzi oboma krajinami. M. Koterec potvrdil, že Slovensko má záujem o výmenu skúsenosti z regionálnej obrannej a bezpečnostnej spolupráce. Zdôraznil, že Slovensko sa chce v regionálnej spolupráci orientovať najmä na obranné plánovanie, spoločné obstarávanie,

eBULLETIN MO SR

zdieľanie a udržiavanie tých spôsobilostí, ktoré sú pre SR príliš nákladné. V tejto súvislosti pripomenul potenciál rozšírenej spolupráce krajín V4 s Nórskom, ktoré je pozvané aj na najbližšie rokovanie ministrov obrany V4. Spolupráca so Švédskom v oblasti obrany sa doteraz sústreďovala najmä na využívanie informačného systému ako aj pravidelných školení slovenských špecialistov, ktoré sa konajú pod záštitou švédskeho centra pre zneškodňovanie výbušnín. Jednou z oblastí, ktorú

vnímame ako príležitosť pre prehĺbenie bilaterálnej spolupráce so Švédskom v krátkodobom časovom horizonte je vzdelávanie a výcvik.

3. - 9. decembra 2012

eBulletin 50/2012  
eBulletin 50/2012  

eBulletin 50/2012

Advertisement