Page 1

Naši vojaci zostanú v Bosne (28. novembra) Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec navštívil spolu s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom slovenských vojakov v Bosne a Hercegovine. Príslušníci OS SR pôsobia v operácii EUFOR ALTHEA od jej začiatku. „Aj napriek tomu, že v tejto krajine máme od októbra menej vojakov ako v uplynulých rokoch, záleží nám na tom, aby bola operácia EUFOR ALTHEA aj naďalej spôsobilá,“ uviedol Miloš Koterec. Význam nášho pôsobenia v operácii zdôraznil aj zástupca náčelníka Generálneho štábu generálmajor Miroslav Kocian, ktorý sprevádzal delegáciu počas návštevy v Novom Sarajeve. „Pre stabilitu v tomto regióne je zatiaľ potrebné zachovať vojenskú prítomnosť a naši vojaci si plnia operačnú úlohu naozaj zodpovedne,“ povedal generálmajor Kocian. V operácii EUFOR ALTHEA v súčasnosti pôsobia štyria vojaci na veliteľstve EUFOR a traja v rámci Národného podporného prvku. Traja vojaci pôsobia v Koordinačnom centre pre styčné a pozorovacie tímy (LCC), kde sme od septembra tohto roka vedúcou krajinou. Ďalších 24 vojakov je rozmiestnených v troch styčných pozorovacích tímoch (LOT).

Sociálne zabezpečenie po novom (26. novembra) Osobitné účty, z ktorých sú vyplácané výsluhové dôchodky vojakov a policajtov, by sa mali stabilizovať. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú spoločne predstavili minister obrany Martin Glváč a šéf rezortu vnútra Róbert Kaliňák. Novela počíta s viacerými zásadnými zmenami. Policajtom a vojakom sa zvýšia odvody, ktoré platia na výsluhový dôchodok. Po novom budú na tento účel odvádzať mesačne 7 percent, pričom sa zmení aj výška poistného, ktorú za nich platí zamestnávateľ. Druhou zásadnou zmenou je postupné predĺženie doby služby z 15 na 25 rokov. Vojaci, ktorí do roku 2013 odslúžia menej ako 5 rokov, by mali mať nárok na výsluhový dôchodok až po 25 rokoch služby. Novela zákona rieši aj valorizáciu výsluhových dôchodkov, ktorá by mala byť po novom identická s valorizáciou dôchodkov v civilnom sektore. „S tým rozdielom, že sa bude prihliadať na počet odslúžených rokov,“ spresnil šéf rezortu vnútra. Po novom sa tiež zmenia podmienky odchodného z 5 na 13 rokov, pričom odchodné sa zníži z 13 a pol násobku platu na 9 násobok mesačného služobného platu. Minister Glváč zdôraznil, že návrh novely má podporu Ozbrojených síl SR a ročne by sa vďaka nemu malo ušetriť 18 miliónov eur. „Našim cieľom je nastaviť systém tak, aby bolo povolanie vojaka a policajta celoživotným. Ak by sme k zmenám nepristúpili, podľa našich prepočtov by sme o 30 rokov na výsluhové dôchodky doplácali sumou 500 miliónov eur,“ uviedol. Novela by mala nastaviť systém tak, aby bol udržateľný aspoň 50 rokov a aby sa nemusel v najbližších rokoch opäť meniť. Zároveň sa ňou upustilo od možného zdaňovania výsluhových dôchodkov, o ktorom uvažoval rezort financií. Minister Glváč zároveň ocenil postoj náčelníka Generálneho štábu OS SR genpor. Petra Vojteka, ktorý spoločne s ním a ministrom vnútra absolvoval množstvo stretnutí s vojakmi a policajtmi.

● Krajiny Stredomoria vrátane Cypru sú známe častým výskytom dedičného ochorenia červených krviniek talasémia. Pacienti trpiaci najťažšou formou, vrátane detí, sú odkázaní na krv od dobrovoľných darcov. Aj preto sa príslušníci misie UNFICYP Sektoru 4 rozhodli darovať krv. Odber realizovali pracovníci Centra pre liečbu talasémie z General Hospital Nicosia North v spolupráci s tímom slovenských zdravotníkov na Medical Center Camp General Štefánik vo Famaguste. Zúčastnilo sa 29 príslušníkov slovenského a 11 príslušníkov srbského kontingentu. ● 27. novembra prijal veliteľ Pozemných síl OS SR brigádny generál Ondřej Novosad v Trenčíne pridelenca obrany Spolkovej republiky Nemecko podplukovníka gšt. Larsa Ukerwitza. Témami rozhovorov bolo poslanie a štruktúra pozemných síl, ich ciele a hlavné úlohy. Súčasťou stretnutia bola aj prezentácia pôsobenia slovenských jednotiek v operáciách medzinárodného krízového manažmentu a pomoci občanom SR pri živelných pohromách a priemyselných katastrofách.

O Národných cieľoch NATO 2013 (29. novembra) Proces obranného plánovania je hlavným nástrojom budovania a udržiavania spôsobilostí pre spoločnú obranu aj v kontexte súčasných i budúcich bezpečnostných hrozieb. Zhodli sa na tom štátny tajomník MO SR Miloš Koterec a zástupca náčelníka veliteľstva štábu NATO pre transformáciu brig. gen. Jorgen Hansen-Nord. Schôdzka bola súčasťou širšieho rámca spoločných konzultácií medzi rokovacím tímom NATO a zástupcami MO SR a Ozbrojených síl SR o návrhu Národných cieľov NATO 2013 pre SR, ktoré sa v Bratislave konali v dňoch 29. - 30. novembra 2012 v rámci 3. etapy plánovacieho procesu obrany NATO (NDPP). Cieľom bolo zladiť požiadavky NATO na sily a spôsobilosti do roku 2024 s možnosťami a plánmi SR.

● 28. novembra 2012 sa uskutočnil na veliteľstve vzdušných síl výber najlepšieho poddôstojníka a vojaka mužstva vzdušných síl za rok 2012. Spomedzi nominovaných bol za účasti veliteľa vzdušných síl plukovníka Miroslava Korbu vybraný ako najlepší poddôstojník rotný Martin Grec, príslušník vrtuľníkového krídla Prešov, a ako najlepší vojak mužstva desiatnik Juraj Horňák, príslušník protilietadlovej raketovej brigády Nitra. ● V priestoroch riaditeľstva Vojenskej polície v Trenčíne 28. novembra zasadla komisia riaditeľa Vojenskej polície pre výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za rok 2012. Kandidátmi boli rtn. Štefan Tököly, rtm. Jozef Kmeť, rtn. Radoslav Chebeň, nrtm. Maroš Štefan a nrtm. Ondrej Bihari. Najlepším poddôstojníkom Vojenskej polície za rok 2012 sa napokon stal rtn. Radoslav Chebeň z útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica, ktorý bude 6. decembra reprezentovať Vojenskú políciu vo výbere najlepšieho poddôstojníka OS SR vo Zvolene. ● V dňoch 27. – 29. novembra 2012 navštívila Topografický ústav delegácia Geografickej služby AČR. Návšteva bola zameraná na rozvoj spolupráce v oblasti vojenskej geografie, vzdelávania a výmeny geografických údajov. Delegáciu viedol náčelník Geografickej služby AČR plk. gšt. Ing. Pavel Skála, členom delegácie bol i riaditeľ Vojenského geografického a hydrometeorologického úradu (VGHMÚř) v Dobruške plk. gšt. Ing. Marek Vaněk. ● Na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností Úradu hlavného lekára Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši sa skončil Vstupný odborný výcvik vojenských profesionálov zdravotníckych odborností OR-2 – odborná časť. Bol zameraný na poskytovanie prvej pomoci v rámci zdravotníckeho zabezpečenia jednotky, odsun chorých a zranených a riadenie a usmerňovanie činnosti podriadených špecialistov zdravotníckej služby.

Generálporučík Vojtek v Číne (29. novembra) Prerokovať otázky vojenskej spolupráce OS SR a Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády (ČĽOA) bolo cieľom návštevy náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Petra Vojteka v Čínskej ľudovej republike. Generálporučík Vojtek navštívil brigádu protivzdušnej obrany Vojenského okruhu Lanzhou. V rozhovoroch s náčelníkom Generálneho štábu ČĽOA generálom Fenghui Fangom sa dotkli aj tém rozvoja spolupráce v oblasti medzinárodných mierových operácií, výcviku a vzdelávania. Program pokračoval návštevou Veliteľstva posádky a Námorného veliteľstva v Šanghaji. Na záver generálporučíka Vojteka prijal minister národnej obrany ČĽR generál Guanglie Liang.

V Afganistane končí ďalšia slovenská jednotka

Študenti o misiách

www.mosr.sk/ebulletin/

(26. novembra) Do 8. ročníka literárnej súťaže ministerstva obrany pre študentov stredných a vysokých škôl s témou Slovenskí vojaci v zahraničných misiách sa zapojilo 251 autorov. Komisia rezortu obrany vybrala z príspevkov 6 najlepších, víťazov spomedzi nich určila verejnosť na facebookovom profile rezortu. Na prvom mieste sa umiestnil Ján Strachan z Univerzity Komenského v Bratislave s prácou Samuel (2241 hlasov), na druhom Radovan Potočár z Masarykovej univerzity v Brne s príspevkom Vojaci z druhej strany (1842 hlasov) a na treťom Matúš Bachynec z Vysokej školy múzických umení v Bratislave s prácou Odoslané správy (1707 hlasov). Komisia z rezortu obrany udelila mimoriadnu cenu poroty Michalovi Badinovi zo Strednej odbornej školy v Dvoroch nad Žitavou a čestné uznanie Milanovi Kolesíkovi z Gymnázia L. Novomeského v Senici.

(26. novembra) Slávnostným odovzdaním symbolického kľúča od vojenskej základne v Tarin Kowte a dekorovaním vojenskými vyznamenaniami Non Article 5 NATO Medal za službu vo vojenskej operácii ISAF, bola príslušníkmi strážnej čaty Tarin Kowt Slovenského kontingentu ISAF odovzdaná jedna z kľúčových úloh – zabezpečenie Force Protection kempu Holland na vojenskej základni v Tarin Kowte. Päťdesiattričlennú čatu slovenských vojakov vystriedala 63 členná jednotka SECFOR (Security Forces) austrálskych kolegov. Veliteľ čaty nadporučík Roman Ďuriak počas slávnostného nástupu všetkých vojakov pôsobiacich na MNB-TK (Multi National Base Tarin Kowt) odovzdal symbolický kľúč od základne a zodpovednosť za jej ochranu svojmu austrálskemu kolegovi, veliteľovi AUS SECFOR. Príslušníkom poslednej rotácie strážnej čaty TK a všetkým slovenským vojakom, ktorí počas štyroch rokov zabezpečovali Force Protection kempu Holland, poďakoval austrálsky generál Crane, ktorý je veliteľom Joint Task Force 633. Veliteľ CTU (Combined Team of Uruzgan), austrálsky plukovník Stuart vysoko pozitívne hodnotil odbornú, profesionálnu kredibilitu slovenských vojakov a ich humánny prínos pre život na vojenskej základni. Za slovenské ozbrojené sily odchádzajúcim vojakom poďakoval hodnostne najvyšší príslušník pôsobiaci vo vojenskej operácii ISAF, plukovník gšt. Svetozár Bohuš. V provincii Uruzgan, kde sa nachádza vojenská základňa Tarin Kowt, aj naďalej ostávajú pôsobiť slovenskí vojaci. Dvaja v medzinárodnom PRT (Provincial Reconstruction Team), ktorého úlohou je podieľať sa na budovaní infraštruktúry Afganistanu, pätnásť spolu s americkými kolegami pomáha pri budovaní afganskej armády v CSS MAT (Military Advisory Team). Tejto významnej medzinárodnej jednotke velí slovenský podplukovník. Šiesti naši vojaci sú nasadení v prvej rotácii CSS MAT D-30. Ich úlohou je učiť afganských kolegov opravovať a obsluhovať delostrelecké húfnice.

eBULLETIN MO SR

26. novembra - 2. decembra 2012

eBulletin 49/2012  

eBulletin 49/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you