Page 1

Letecká šou klope na dvere Už len necelý týždeň nás delí od Medzinárodných leteckých dní SIAF 2012. Majstrovské umenie leteckej pilotáže budú môcť tohtoroční diváci zažiť počas dvoch dní 1. a 2. septembra 2012 v srdci slovenských vzdušných síl, na leteckej základni Sliač. Minister obrany SR poveril ako hlavného koordinátora prípravy a realizácie tejto najvýznamnejšej leteckej udalosti veliteľa Vzdušných síl OS SR generálmajora Martina Babiaka. Na leteckej základni dolaďujú posledné úpravy, personál sa pripravuje na pristátie a rozmiestnenie takmer sto lietadiel. Bízky manévrový vzdušný boj predvedie dvojica domácich lietadiel MiG-29. Predstaví sa stíhačka L-39 a chýbať nebude ani vojenský vrtuľník Mi-17. Techniku si budú môcť návštevníci prezrieť aj v rámci statickej ukážky. Účasť potvrdili partneri z NATO (USA, Belgicko, Poľsko, Maďarsko, Veľká Británia, Holandsko, Nemecko, Taliansko, Česká republika) ale aj z Rakúska, Švajčiarska a Švédska. Verejnosť uvidí vystúpe-

Konkrétne kontúry spolupráce (20. augusta) O možnos ach intenzívnej bilaterálnej vojenskej spolupráce v Bra slave rokovali náčelníci generálnych štábov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Armády Českej republiky. Rokovanie sa uskutočnilo v rámci prvej pracovnej cesty náčelníka Generálneho štábu Armády Českej republiky generálporučíka Petra Pavela na Slovensku.

● 21. augusta 2012 uplynul rok od tragickej smrti inštruktora výcviku Poddôstojníckej akadémie Práporu výcviku rtm. Pavla Dzivého, ktorý zahynul počas expedície v Himalájach. Na jeho počesť príslušníci Práporu výcviku zorganizovali pre príslušníkov posádky Martin diaľkový pochod po hrebeni Malej Fatry FATRA MARCH – Memoriál rtm. Pavla Dzivého. Diaľkový pochod štartoval v obci Zázrivá a trasa, ktorá merala 38,1 km, mala prevýšenie 2 797 m. Do cieľa v obci Strečno dorazil ako prvý príslušník Práporu výcviku rtm. Roman Žifčák za 7 hodín 32 minút. ● Dňa 22. augusta 2012 navštívil vzdušné sily nový pridelenec obrany USA v Slovenskej republike podplukovník Larry D. Harrison v sprievode leteckého pridelenca USA podplukovníka Christophera Burelliho. Pracovnú návštevu začali na pôde brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene, vykonali prehliadku priestorov Operačného centra a oboznámili sa s činnosťou jednotlivých stanovísk a pozícií. Návšteva pokračovala na leteckej základni Sliač.

nie svetoznámej akrobatickej skupiny Frecce Tricolori z Talianska, legendárny americký strategický bombardér B-52 i najnovší model MiG-29M2 z Ruska. Medzinárodné letecké dni SIAF 2012 sa budú konať pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Záštitu nad nimi prevzal aj minister obrany SR Martin Glváč. Najočakávanejšia letecká udalosť roka bude súčasťou celoplošných osláv 68. výročia Slovenského národného povstania a 20. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky.

Spomienka na august 1968

(21. augusta) V utorok predpoludním si najvyšší veliteľ ozbrojených síl, prezident SR Ivan Gašparovič, na námestí Slovenského národného povstania a Šafárikovom námestí v Bratislave pripomenul 44. výročie udalostí z 21. augusta 1968. Pripomenul aj obete politických represálií po auguste 1968 a zdôraznil, že utrpenie ľudí, ktorí nezradili svoje presvedčenie a zostali verní svojim občianskym postojom, by i dnes malo slúžiť ako vzor občianskej statočnosti. K zabezpečeniu dôstojnej spomienky na obete augustových udalostí roku 1968 prispela položením venca v mene prezidenta aj Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky.

● Štátny tajomník MO SR Miloš Koterec prijal vo štvrtok 24. augusta pplk. Larsa Ukerwitza, pridelenca obrany Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike. Ocenil dobrú obrannú spoluprácu oboch krajín, vyzdvihol najmä oblasť vzdelávania a potvrdil záujem Slovenska o prehĺbenie vzájomných vzťahov v oblasti obrany.

www.mosr.sk/ebulletin/

Náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek na spoločnom stretnu predstavil svojmu českému kolegovi základný model budúcich Ozbrojených síl SR v kontexte pripravovanej Bielej knihy o obrane. Partneri sa informovali o par cipácii oboch krajín v zahraničných operáciách s cieľom nájsť možnos vzájomnej spolupráce aj v tejto oblas . Podľa generálporučíka Vojteka je v dnešnej dobe nevyhnutné pri riešení problémov s rozpočtami postupovať spoločne. „Aj dnes sme definovali oblas , v ktorých dokážeme nájsť spoločné úspory. Napríklad sme sa dohodli na tom, že si vzájomne poskytneme naše nadbytočné zásoby z vojenských skladov,“ povedal Vojtek. „Ide napríklad o motory do lietadla An-26, ktorými Česká republika disponuje, a za ktoré sme schopní ponúknuť motory do lietadiel L-410,“ priblížil náčelník generálneho štábu našich ozbrojených síl. Podľa náčelníka GŠ AČR sa v budúcnos črtá možnosť výmeny štábnych dôstojníkov recipročne na konkrétne pozície v ozbrojených silách oboch krajín. „Je to možnosť získať zahraničné skúsenos,“ povedal generálporučík Pavel. „Je to aj logické pokračovanie spolupráce, ktorá je rozvinutá v mnohých oblas ach, pretože aj mimo projektov inteligentnej obrany a spoločného zdieľania spôsobilos je spolupráca medzi našimi národmi výborná na všetkých úrovniach. Budeme sa snažiť eto projekty zaradiť do systému a kategórií, aby sme ich kvalitne pripravili a predložili našim ministrom obrany na nadchádzajúce spoločné októbrové zasadnu e našich vlád v Prahe,“ dodal generálporučík Pavel. Najambicióznejšou myšlienkou, ktorá zaznela na rokovaní, je podľa generálporučíka Vojteka výmenná ochrana vzdušného priestoru územia bývalej Česko-Slovenskej republiky. „Vieme si predstaviť, že by sme sa pri ochrane vzdušného priestoru nad našimi oboma krajinami mohli v určitých časových úsekoch striedať,“ vysvetlil Vojtek. „Hľadáme možnos v legisla ve, ako aj v normách NATO,“ dodal. Myšlienku víta aj český generál. „Nám sa táto myšlienka javí ako veľmi zaujímavá, pretože jednej aj druhej strane umožní v medziobdobí venovať sa plnohodnotne výcviku,“ povedal český náčelník generálneho štábu.

● V dňoch 7. až 20. septembra 2012 sa na americkej základni v meste Grafenwoehr, Spolková republika Nemecko uskutoční medzinárodné cvičenie COMBINED ENDEAVOR 2012. Popri medzinárodnom cvičení CE 12 sa uskutoční testovanie interoperability KIS prostriedkov s medzinárodnou účasťou SLOVAK ENDEAVOR 2012 v priestoroch Základne mobilných KIS Ružomberok. V rámci prípravnej fázy k uvedeným cvičeniam prebieha v dňoch 20. až 28. augusta 2012 v priestoroch ZaMKIS Ružomberok sústredená príprava na CE12 a SE12. ● Štátny tajomník MO SR Miloš Koterec sa v sobotu 25. augusta zúčastnil v Leopoldove na pietnej spomienke venovanej ľuďom, ktorí boli nespravodlivo a protiprávne väznení komunistickým režimom. Augustové stretnutie pri múroch leopoldovskej väznice organizuje Konfederácia politických väzňov Slovenska od roku 1999. ● Pietnou spomienkou pri pamätníku Slovenského národného povstania na Štrbskom plese odštartoval v sobotu 25. augusta 17. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Okrem hlavného organizátora - Zväzu vojakov SR - sa ho zúčastnilo viac ako 50 slúžiacich i bývalých príslušníkov Ozbrojených síl SR na čele s náčelníkom Generálneho štábu OS SR generálporučíkom Petrom Vojtekom. Výstup na Kriváň absolvoval aj námestník ministra obrany Českej republiky Michael Hrbata, letecký pridelenec USA v SR pplk. Burelli, zástupcovia ozbrojených síl Maďarska a Poľska. Za Klub generálov sa výstupu zúčastnil generálmajor v.v. Svetozár Naďovič a za veteránov bývalý veliteľ slovenského kontingentu operácie ISAF mjr. Alexander Schober a bývalý zástupca 16. kontingentu mjr. Milan Vanga.

Pripomíname si SNP

(25. augusta) Minister obrany SR Martin Glváč sa v obci Zlatno zúčastnil na spomienkovom stretnutí pri príležitosti osláv 68. výročia Slovenského národného povstania. Súčasťou osláv bol už tradične aj Náučný partizánsky chodník Zlatno – Skýcov, ktorý sa v obciach Nitrianskeho kraja uskutočnil už po 24. raz. Podľa šéfa rezortu obrany je možné tento 12– kilometrový pochod partizánskym chodníkom chápať aj ako symbolické memento pre všetkých, ktorí dnes spochybňujú alebo znevažujú históriu či význam ozbrojených síl. Pripomenul, že v Slovenskom národnom povstaní bojovalo veľa osobností z rôznych národov a národností. Vojaci, partizáni, ale aj ľudia, ktorí nepatrili do žiadneho zoskupenia, bojovali rozmanito veľkými aj malými činmi. Štátny tajomník Miloš Koterec sa zasa v sobotu zúčastnil na krajských oslavách 68. výročia SNP na Jankovom vŕšku nad obcou Uhrovec. Ozbrojené sily reprezentoval veliteľ Pozemných síl OS SR genmjr. Ján Salaganič.

Z Trenčína do Afganistanu

(21. augusta) Predstavitelia americkej armády si pod vedením produktového manažéra Úradu pre simulácie, výcvik a výzbroj americkej armády podplukovníka Marka Blissa prevzali v priestoroch Leteckých opravovní Trenčín, a.s. už šiesty trenažér pre výcvik posádok vojenských dopravných lietadiel G222 od americko-slovenského priemyslového tímu. Podľa amerického veľvyslanca na Slovensku Theodora Sedgwicka je odovzdanie trenažéra G222FLT ďalším krokom k vybudovaniu bojaschopných a nezávislých Afganských leteckých síl. Spoločný tím vytvorili americké firmy Fidelity Technologies Corporation (FTC), Aeronautical Systems Engineering (ASE) a dve trenčianske spoločnosti Virtual Reality Media (VRM) a štátna akciová spoločnosť Letecké opravovne Trenčín. Trenažér G222 FLT je dokonalou a plne funkčnou replikou nákladového priestoru a časti pilotnej kabíny vojenského dopravného lietadla G222. Pracovisko inštruktora je vybavené modernou výpočtovou technikou a špeciálnym softvérom. Zariadenie zabezpečuje simuláciu všetkých činností, ktoré napríklad palubný technik robí pri predletovej príprave, nakládke materiálu, jeho vyvážení a upevnení v nákladovom priestore, vykládke, ale aj vysadzovaní prepravovaného materiálu zo vzduchu. Simulátor spoločne s leteckým simulátorom G222, viacúčelovým transportným vrtuľníkom Mi-17 a ďalšími zariadeniami predstavuje súbor výcvikových zariadení v hodnote vyše 20 miliónov dolárov.

eBULLETIN MO SR

20. - 26. augusta 2012

eBulletin 35/2012  

eBulletin 35/2012

Advertisement