Page 1

Šesť rokov od tragédie

(2. marca) Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec si v Novákoch pripomenul 6. výročie tragickej udalosti vo Vojenskom opravárenskom podniku, keď výbuch zabil osem pracovníkov a desiatky ďalších zranil. „Dnes je to už šesť rokov od tragickej udalosti, ktorá zasiahla celé Slovensko, Nováky a najmä vás, príbuzných a priateľov obetí. Pamätám si na prvotné informácie a zábery tejto nešťastnej udalosti. Len ťažko si ale vieme predstaviť, čo sa v tých chvíľach odohrávalo vo vašich mysliach,“ povedal štátny tajomník Koterec. Aj napriek tomu, že vinníci tejto tragédie dodnes neboli potrestaní, M. Koterec verí, že zodpovednosť za zbytočnú stratu ich blízkych bude vyvodená. Výbuch delaboračnej haly v marci 2007 zničil veľkú časť podniku. Vedenie VOP Nováky následne prijalo zásadné opatrenia eliminujúce riziká pri práci. ● Winter Harvest teda Zimný zber bol názov odborného taktického cvičenia personálu pripravujúceho sa na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEA pre rotácie jún a september 2013. Konalo sa vo Výcvikovej jednotke vojenských misií Práporu výcviku v Martine od 18. februára a bolo vyvrcholením hlavnej časti trojtýždňového výcviku personálu. Cvičenie riadili príslušníci oddelenia špeciálnej prípravy Výcvikovej jednotky vojenských misií Práporu výcviku v Martine.

Ako ďalej v Afganistane? (26. februára) Slovensko chce v januári 2014 vyslať do Afganistanu dve rotácie jedno ek pre špeciálne operácie SOTG v počte do 150 vojakov. Na tlačovej konferencii to oznámil minister obrany SR Mar n Glváč, ktorý návrh na zmenu mandátu pôsobenia slovenských vojakov v Afganistane predložil na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a následne na rokovanie vlády. Potvrdil, že naši vojaci zotrvajú v Afganistane do ukončenia operácie ISAF, čiže do 31. decembra 2014. Naše ďalšie pôsobenie po tomto termíne bude možné iba v prípade, že sa budeme opierať o medzinárodný mandát. „Úlohou jedno ek SOTG bude cvičiť afganské bezpečnostné zložky. Jadro jedno ek bude zložené z príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia, pričom návrh na doplnenie mandátu je v súlade s medzinárodnými záväzkami tak, ako to Slovenská republika deklarovala,“ uviedol minister. V súvislos s plánovaným nasadením jedno ek SOTG sa rezortu obrany podarilo dosiahnuť historický úspech: na materiálne vybudovanie týchto jedno ek nám americká strana deklaruje finančnú pomoc vo výške 19 – 20 miliónov eur. „Je to veľké ocenenie našich vojakov, šetrí nám to finančné prostriedky a vybudujeme si spôsobilos , ktoré potrebujeme,“ zdôraznil šéf rezortu obrany. Ako ďalej vysvetlil, na nasadenie SOTG sa Slovensko pripravovalo už v priebehu minulého roka, keď sme viaceré naše jednotky sťahovali. Zároveň zdôraznil, že počet 150 vojakov SOTG a ďalších 14 pre strážnu jednotku je maximálny, a reálne počty budú spresnené po dohode s partnermi. Podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR je tento úspech výsledkom práce príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia a celého mu, ktorý zabezpečoval ich vyslanie už od septembra 2011. „V súčasnos tam máme tre u rotáciu, ktorá sa vrá v marci a naše pôsobenie špeciálnych síl (SOTU) v Afganistane sa skončí,“ vysvetlil. V súvislos s plánovaným nasadením jedno ek SOTG potvrdil, že reálne by malo byť nasadených 80 – 90 príslušníkov týchto špeciálnych síl. Úlohou jedno ek SOTG bude plniť úlohy podpory, mentoringu a poradenstva pre jednotky špeciálnych operácií afganských bezpečnostných zložiek. Skupina špeciálnych operácií bude vybavená špičkovou technikou a výzbrojou tak, aby bola ochrana slovenských vojakov zabezpečená v maximálnej možnej miere.

● Na základe výsledkov dvojstranných rokovaní medzi náčelníkmi Generálnych štábov Armády Českej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky o rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti komunikačných a informačných systémov sa uskutočnil nácvik krátkovlnného rádiového spojenia medzi jednotkami AČR (riadiaca stanica – 101. spojpr Lipník nad Bečvou) a OS SR (podriadená stanica – prpv PS OS SR Trenčín). Zámerom bolo otestovať interoperabilitu KV rádiových prostriedkov AČR a OS SR, precvičiť operátorov pri zabezpečovaní spojenia v medzinárodnom prostredí v anglickom jazyku a s rôznymi typmi rádiových staníc.

O spolupráci s Indonéziou (26. februára) Slovensko má záujem rozvíjať vojenskú spoluprácu s Indonézskou republikou. Na stretnutí s indonézskym veľvyslancom Djumantorom Purwokoputrom Purbom to potvrdil minister obrany SR Martin Glváč. Informoval veľvyslanca o dokončení Bielej knihy o obrane SR aj o aktuálnom dianí v rezorte, vrátane reorganizácie Vojenského spravodajstva. Priestor na spoluprácu vidí predovšetkým vo vojensko-technickej oblasti, pri údržbe, oprave a modernizácii vojenskej techniky, ale aj vo výcviku. Indonézsky veľvyslanec zdôraznil záujem Indonézie prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami vo všetkých oblastiach, vrátane obrany. Minister pripomenul aj prípravu Základnej dohody o spolupráci s Indonéziou, ktorá sa finalizuje. Zintenzívni spoluprácu v oblasti výcviku a vzdelávania aj vo vojensko-technickej oblasti.

● V stredu sa uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie Vojenskej rady náčelníka Generálneho štábu OS SR. Rada prerokovala a schválila dokument o využití odborníkov z civilného sektora, dobrovoľnej vojenskej služby a aktívnych záloh pre službu v ozbrojených silách v stave bezpečnosti. Ďalším schváleným materiálom bola koncepcia rozvoja zdravotníckych spôsobilostí aj koncepcia zabezpečovania skladovania, zásobovania, distribúcie PHM a modernizácie techniky PHM v OS SR s výhľadom do roku 2020. Vojenská rada schválila aj koncepciu zabezpečenia naturálneho odievania profesionálnych vojakov od roku 2014. Uvádza možnosti opatrení na zníženie pretrvávajúceho deficitu nevyužitých mesačných výstrojných náležitostí a zámysel scivilnenia služby naturálneho odievania. Ďalšie rokovanie vojenskej rady bude 27. marca. ● Pracovníci Rodinného centra Pod Prameňmi v Sliači sa potešili neočakávanému daru, ktorý im prišiel osobne odovzdať náčelník GŠ OS SR generálporučík Peter Vojtek. Mikrovlnnú rúru, ktorá bola cenou v tombole na plese Vzdušných síl, sa rozhodol venovať občianskemu združeniu, pomáhajúcemu matkám s deťmi. Generálporučík Vojtek navštívil centrum spolu s veliteľom zmiešaného krídla Sliač plukovníkom Vladimírom Lisým a prednostom mestského úradu Sliač Jozefom Žabkom. ● Príslušníci Vojenskej hasičskej jednotky (VHJ) vrtuľníkového krídla Prešov absolvovali 25. februára v priestoroch veže riadenia námetové cvičenie s témou Hasenie požiaru, s cieľom zdokonaliť praktické činnosti pri hasení požiaru v uzavretých priestoroch vo viacpodlažnej budove. Hasiči si preverili zručnosti v činnostiach ako ťahanie útočného vedenia do poschodia, predlžovanie a skracovanie útočného vedenia, kooperácia v hasičskom družstve a evakuácia ranenej osoby s použitím autonómnych dýchacích prostriedkov. ● Vo februári prevzali príslušníci záložnej jednotky veliteľstva misie - Mobile Force Reserve (MFR) medailu za službu v mierovej misii OSN UNFICYP na Cypre. Jednotka MFR je integrovaná v štruktúre veliteľstva misie UNFICYP a jej hlavnou úlohou je pôsobiť ako stála záloha vojenského veliteľa misie (Force Commander UNFICYP) maj. gen. Chao Liu. Pozostáva z príslušníkov štyroch národov – Veľkej Británie, Argentíny, Maďarska a Slovenskej republiky. Zastúpenie OS SR v MFR tvorí veliaci poddôstojník a 9 príslušníkov mužstva, ktorí sú rozdelení do dvoch čiat.

Letecké opravovne majú prácu (28. februára) Letecké opravovne Trenčín získali významnú zahraničnú zákazku. Ide o veľkú revíziu vrtuľníkov. Vo štvrtok o tom informovali priamo v podniku minister obrany SR Martin Glváč a riaditeľ Leteckých opravovní Trenčín, a. s. Milan Mutala. Podnik sa koncom augusta minulého roka prihlásil do medzinárodného tendra americkej spoločnosti. „Vyhlásený bol na veľkú revíziu 3 vrtuľníkov. Som rád, že LOT Trenčín získava zákazku aj mimo rozpočtu ministerstva obrany. Ušetríme tak finančné zdroje,“ uviedol Martin Glváč. Dodal, že „zamestnancom Leteckých opravovní Trenčín udržíme zamestnanosť, tak ako sme to pred mesiacom garantovali“. Revíziu a opravy vrtuľníkov Mi-17 budú v Leteckých opravovniach Trenčín robiť v súlade so schválenými postupmi a dokumentáciou v zmysle certifikátov. Podľa riaditeľa spoločnosti významný podiel na získavaní tejto zákazky má minister obrany Martin Glváč a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Ako povedal riaditeľ Leteckých opravovní Trenčín nie je to posledná zahraničná zákazka. Spoločnosť sa podľa neho bude chcieť aj v budúcnosti uchádzať o zákazky v zahraničných tendroch.

Návšteva v Tarin Kowte

www.mosr.sk/ebulletin/

(25. februára) Do priestorov CSS MAT D–30 zavítala vzácna návšteva – plk. Habbibulah, veliteľ Delostreleckej školy z Kandaháru a jeho technický dôstojník, mjr. Fazelrabbim v sprievode pplk. Shira, veliteľa 4. Kandaku 205. zboru Afganskej národnej armády (ANA). Afganskí hostia sa zaujímali o spoluprácu slovenských poradcov a príslušníkov delostreleckej roty 4KDK/205 ANA pri opravách a údržbe húfnic D-30 pre afganskú národnú armádu. Boli príjemne prekvapení nárastom vedomostí a zručností vojakov ANA pod odborným vedením a dohľadom slovenských poradcov. Hostia si prezreli opravené húfnice aj jeden kus D-30 v procese opravy, čo vyústilo do zanietenej odborno–technickej diskusie. Slovenský poradenský tím pôsobí v priestore mnohonárodnej základne Tarin Kowt od septembra minulého roka. Pridanou hodnotou vzájomnej spolupráce je výcvik personálu ANA na takej úrovni, že v súčasnej dobe sa zvažuje možnosť výstavby Centra výnimočnosti pre opravy delostreleckého systému D-30 v Tarin Kowte, na ktorej by sa podieľali príslušníci OS SR nasadení v tomto priestore.

eBULLETIN MO SR

25. februára - 3. marca 2013

eBulletin 10/2013  

eBulletin 10/2013

Advertisement