Page 1

Novoročné salvy v Bratislave (1. januára) Dvadsať slávnostných sálv zaznelo na Nový rok o 14:00 h v Bratislave pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky a Ozbrojených síl SR. „Som veľmi rád, že naša krajina a jej ozbrojené sily si pripomínajú už dve desaťročia svojej úspešnej existencie. Slováci a všetci naši občania dokázali, že Slovenská republika sa za dve dekády stala plnoprávnym a dôveryhodným štátom. Osobitne ma teší, že na medzinárodnej scéne v rámci zahraničných misií a operácií aj vo vzťahu k domácim obyvateľom sa na dobrom mene našej krajiny podieľajú aj vojaci OS SR. K 20. výročiu Slovenskej republiky nám všetkým úprimne blahoželám," povedal v tejto súvislosti minister obrany SR Martin Glváč. Vojaci zo samohybného delostreleckého oddielu Michalovce odpálili salvy zo šiestich 122 milimetrových húfnic D-30A po prvý raz na Tyršovom nábreží pri Starom moste, takže činnosť profesionálov mohla sledovať aj verejnosť. Salvy vypálili na základe rozkazu prezidenta a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR Ivana Gašparoviča. Prítomný bol náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek a náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta generálporučík Marián Áč.

Na Cypre zostaneme Minister obrany Mar n Glváč navš vil slovenský konngent v misii UNFICYP a spolu s náčelníkom Generálneho štábu priniesli vojakom darčeky, medzi ktorými nechýbalo ani údené mäso na kapustnicu. „Chceme aspoň trochu spríjemniť vojakom vianočné sviatky, a preto sme im aspoň takto priniesli kúsok domova,“ povedal šéf rezortu obrany. Na Cypre si minister pozrel nárazníkovú zónu v Sektore 4 a Kemp Milana Ras slava Štefánika vo Famaguste. Slováci tu pôsobia spolu s maďarskými, srbskými a chorvátskymi vojakmi. Glváč potvrdil, že naďalej chce, aby Slovensko malo zastúpenie v zahraničnej misii OSN, NATO aj EÚ. „Každá z nich má určité špecifiká. Napríklad táto na Cypre je aj o diplomacii a o skúsenosach, ktoré môžu potom vojaci využiť v iných misiách,“ uviedol. „Dennodenne sa stretávame v nárazníkovej zóne s civilnými obyvateľmi. A tam nastupuje tá diplomacia, ktorú spomínal pán minister. Obyvateľa musíme požiadať aby sa preukázal povolením, či sa v tejto zóne môže pohybovať. Ak má, môže pokračovať vo svojej práci, ak nemá, musí ju opus ť. A toto sa nie vždy stretá s porozumením. Niektorí obyvatelia nechcú pochopiť, že musia rešpektovať pokyny našich vojakov,“ povedal o práci slovenských vojakov veliteľ slovenského kon ngentu na Cypre podplukovník Adolf Uličný. Podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka Petra Vojteka je z vojenského hľadiska dôležité, že v Sektore 4 je Slovenská republika veliacou krajinou. „Na celom Cypre máme 159 vojakov. Pôsobia v prostredí, ktoré je veľmi odlišné kultúrou, ale aj geograficky vzdialené od Slovenska. Táto operácia je veľmi vysoko hodnotená. Z hľadiska použi a vojakov po návrate vidím túto misiu ako vysoko prínosnú,“ zdôraznil generálporučík Vojtek. Ako ďalej dodal, vojaci majú zabezpečenú potrebnú výzbroj a výstroj. „V priebehu budúceho roku by sme ež radi obmenili staršiu techniku, ktorú tu majú,“ uviedol.

● Predvianočnú pastoračnú návštevu slovenských vojakov pôsobiacich v zahraničnej vojenskej misii UNFICYP v rámci sprievodu ministra obrany vykonal 21. decembra 2012 aj ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek. Počas krátkeho pobytu ordinár navštívil naše jednotky v tábore vo Famaguste a v Nikózii a na kontrolných stanovištiach v nárazníkovej zóne. Spolu s generálnym vikárom plk. Mons. Františkom Počurkom a vojenským kaplánom kontingentu por. Mgr. Radoslavom Takáčom celebroval vojakom sv. omšu vo vojenskej kaplnke sv. Cyrila a Metoda vo vojenskom tábore vo Famaguste. Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, odovzdal ordinár kaplánovi Takáčovi pre kaplnku aj obraz s oboma vierozvestcami, ktorí sú patrónmi vojenskej kaplnky. ● Na Štedrý deň náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek telefonicky pozdravil príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí prežívajú vianočné sviatky mimo svojej vlasti, ďaleko od svojich rodín. Prostredníctvom veliteľov operácií poďakoval za vykonanú prácu všetkým vojakom, ktorí sú vyslaní na plnenie úloh v zahraničných operáciách a pozorovateľských misiách ISAF v Afganistane, UNFICYP na Cypre, EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine, EUMM v Gruzínsku a UNTSO v Sýrii. Na záver všetkým zaželal pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a osobných a pracovných úspechov v novom roku. ● Prvýkrát v histórii Ozbrojených síl SR sú príslušníci jednotky NATO DCM-C, dislokovanej v Ružomberku, vyslaní do vojenskej operácie. Jednotka DCM-C 3.NSB (3. Spojovacieho práporu NATO) je začlenená do tabuliek NATO a tvorí súčasť skupiny NATO pre komunikačné a informačné systémy. Je vyčlenená pre plnenie úloh v prospech veliteľských štruktúr NATO a riadi sa predpismi a postupmi NATO. Základňa mobilných KIS riadi túto jednotku administratívne a operačné velenie nad jednotkou má 3.NSB sídliaci v poľskom meste Bydgoszcz. Príslušníci DCM-C sú nasadení do operácie po pomerne krátkej dobe budovania DCM-C v Ružomberku. Odchádzajú plniť odborné úlohy v oblasti KIS. Počas prípravy boli pripravovaní vo vysoko špecializovaných nadnárodných kurzoch v zahraničí, v oblasti nových technológií. Pri príležitosti ich odchodu sa v priestoroch Základne mobilných KIS uskutočnil slávnostný nástup. ● Minister obrany Martin Glváč telefonicky gratuloval športovkyni Dukly Veronike Velez – Zuzulovej k úspechu na svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní v rakúskom Semmeringu: „Som nesmierne šťastný, že Veronika sa vrátila na stupne víťazov. Vrátila sa jednoducho tam, kde patrí. Dôstojne reprezentuje nielen náš klub Dukla Banská Bystrica, ale predovšetkým Slovensko,“ povedal. Minister obrany sa zaujímal aj o podmienky v Dukle Banská Bystrica a Veronika sa poďakovala za podporu, ktorej sa jej dostáva. Športovkyňa v telefonickom rozhovore uviedla, že z úspechu sa veľmi teší, možno aj preto, že sa jej často pýtali, kedy už vystúpi na najvyššiu priečku, no to sa v športe nikdy nedá predpovedať. V budúcom roku by chcela prvenstvo zopakovať a nadviazať na tento úspech aj na Majstrovstvách sveta.

www.mosr.sk/ebulletin/

Slovenskí vojaci zostávajú v misii na Cypre aj naďalej. Minister obrany SR to potvrdil na stretnu s veliteľom jedno ek UNFICYP generálmajorom Chao Liu. „Garantoval som, že v tejto misii zotrváme. V Sektore 4 sme veliacou krajinou a dosť na nás stavajú. Máme tu dobré meno. Za tejto vlády sa na našom postavení k misii na Cypre nebude nič meniť,“ deklaroval šéf rezortu obrany. Zároveň pripomenul, že rovnaký postoj k tejto téme zastáva aj hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR, prezident Ivan Gašparovič. S ministrom obrany Cyperskej republiky Demetrisom Eliadesom minister Glváč hovoril o aktuálnej situácii na ostrove. „Zaujímal som sa o to, v akom štádiu sú rokovania medzi obidvoma krajinami. Je tu ale veľmi veľa problémov a asi nie je reálne, aby sa obyvatelia ostrova v krátkom čase dohodli,“ uviedol minister.

Športovec roka 2012

(21. decembra) V 53. ročníku novinárskej ankety Športovec roka získali reprezentanti VŠC Dukla Banská Bystrica tretie a piate miesto. V kategórii kolektívnych športov si prevzala tretiu cenu osádka štvorkajaku Peter Gelle, Martin Jankovec, Erik Vlček a Juraj Tarr, ktorá obsadila na olympiáde v Londýne šieste miesto v pretekoch na 1 000 metrov. V kategórii jednotlivcov skončil v ankete na piatom mieste Michal Martikán. Na olympijských hrách v Londýne vybojoval bronzovú medailu v kategórii C1 a pri piatom štarte na OH piatykrát stál na jednom zo stupňov víťazov. V ankete sa Michal Martikán umiestnil medzi najlepšími desiatimi slovenskými športovcami už po šestnásty raz. Verí, že to nebolo naposledy: „Pred nami je nový olympijský cyklus a ja chcem zabojovať o účasť na olympiáde v Brazílii.“

Obstaranie lietadiel neplánujeme (1. januára) Lietadlu An-26 sa končí technický život v roku 2014. Potom sa mala taktická vzdušná mobilita OS SR riešiť obstaraním dvoch až štyroch nových stredných taktických dopravných lietadiel C-27 Spartan, ktoré rezort obrany vysúťažil ešte v roku 2008. V najbližšom období sa však ich obstaranie neplánuje. „Budeme sa o tom baviť, keď nájdeme iný model financovania – formou investície výrobcu do nášho závodu a podobne," povedal minister obrany SR Martin Glváč. V súčasnosti sa vedú rokovania s Českou republikou o výmene leteckých motorov zo Slovenska za motory od AČR.

Koniec roka v Afganistane (31. decembra) V čase Vianoc navštívil kemp slovensko-americkej jednotky brigádny generál William Dechow, veliteľ ISAF SOF (Sily pre špeciálne operácie v operácii ISAF v Afganistane). Generál Dechow sa v sprievode slovenského veliteľa jednotky a jeho amerického partnera stretol s afganskými predstaviteľmi bezpečnostných síl. Jeho program pokračoval osobnou účasťou na pešej patrole spoločne s vojakmi jednotky SOF. Sám si tak overil úroveň vycvičenosti afganskej jednotky PRC (Provinčná zásahová jednotka). Po návrate z patroly sa generál neformálne stretol s jej veliteľom. Vysoko ocenil doterajšiu prácu Slovákov v spoločnej jednotke, najmä ich ľudský a profesionálny prístup k mentoringu. Veliteľ Dechow pri rozlúčke vyjadril uznanie slovenským a americkým vojakom za doterajšiu činnosť v

eBULLETIN MO SR

regióne a poprial im veľa úspechov v plnení ich misie. Zvláštnosťou základne, ktorú veliteľ ISAF SOF navštívil, je už jej samotná dislokácia. Je situovaná v centre mesta. Spoločná slovensko-americká jednotka je prvou a jedinou jednotkou špeciálnych síl v operácii ISAF, ktorá používa jednu základňu spoločne s domácou afganskou jednotkou. V závere roka navštívil slovenskú jednotku SOF okrem veliteľa ISAF SOF Dechowa aj generálmajor Tony Thomas, veliteľ CSOJTF (Spoločné mnohonárodné veliteľstvo síl pre špeciálne operácie).

22. decembra 2012 - 1. januára 2013

eBulletin 01/2013  

eBulletin 01/2013

Advertisement