Page 1

BASES DEL CONCURS 2010 1. PARTICIPANTS I MODALITATS •

Es podrà participar en el concurs d’acord amb les següents categories d’edat:

1. De 12 a 14 anys.

2. De 15 a 17 anys.

3. De 18 anys en endavant.

Es comptarà l’edat que es tingui en el termini d’admissió.

2. GÈNERES, TEMES I EXTENSIÓ DELS TREBALLS

• a. Conte: Tema lliure, extensió màxima 4 pàgines (DIN A4). • b. Poesia: Tema lliure, extensió mínima 12 versos, extensió màxima 30 versos. • c. Assaig i crònica personal, diferents possibilitats (veg. punt 6 d’aquestes bases): – Assaig o reportatge sobre les comunitats catalanes a l'exterior (pot ser en general o sobre aspectes concrets de la comunitat catalana en l’àmbit local o estatal; pot ser històric o actual) –

Històries personals de catalans a l'exterior (tema lliure: nostàlgia, arribada, retorn, etc.)

Assaig, reportatge o històries personals sobre la migració a Catalunya

En honor al tema de la UNESCO de l’any 2010, assaig sobre “l’apropament de les cultures* Extensió mínima 2 pàgines, màxima 4 pàgines (DIN A4).

3. PRESENTACIÓ DE TREBALLS Els concursants podran presentar fins a dos treballs per concursant. Cal considerar els requisits següents: a. Els treballs han de ser propis i originals. b. S'usarà un espai interlinial de 1 ½ i lletra Arial nº12 c. La inscripció dels treballs es farà a l’adreça electrònica www.unesco.org.ec/concursoliterario, a l’apartat “Participa”. d. Aquesta inscripció constarà de: i. La fitxa d’inscripció electrònica on cal omplir totes les dades personals


ii.

L’arxiu adjunt en format pdf amb el treball presentat identificat únicament amb un pseudònim.

e. Cada treball ha de contenir les següents dades a l’encapçalament, al costat esquerra de la primera plana. –

1. Concurs Literari 'Dia del Llibre i de la Rosa'

2. Títol de l'obra i pseudònim de l'autor

3. Gènere en el que participa.

4. Categoria d'edat del concursant

f. El nivell d’exigència quant a ortografia i domini de la llengua serà menor per als concursants de la Catalunya Exterior en l’avaluació dels seus treballs.

4. TRAMESA I TERMINI D'ADMISSIÓ Els treballs s’adjuntaran en el moment de fer la inscripció del concurs a la web www.unesco.org.ec/concursoliterario fins al dilluns 15 de març de 2010. 5. PREMIS, JURAT I ACTE DE PREMIACIÓ A part de la publicació en un llibre, les institucions organitzadores publicaran les obres seleccionades i donaran premis als guanyadors de cadascuna de les categories. El jurat podrà declarar desert el concurs en la categoria i gènere que consideri pertinent. L'acte de premiació a l'Equador serà a Quito, el 23 d’abril de 2010. en el lloc anunciat públicament a la pàgina web www.unesco.org.ec/concursoliterario.

6. PREMI ESPECIAL “DANIEL SOLANO GALARZA” El Casal Català de Quito, en homenatge a aquest extraordinari equatorià de cor català, català, que ens va deixar el 2007 i havia liderat el grup de joves del nostre Casal, instaurà aquest premi per a un guanyador de la categoria “Assaig i crònica personal”. 7. AUTORITZACIÓ SOBRE DRETS D’AUTOR Pel fet de participar en el concurs, els autors dels treballs, representats en cas de ser menors pels seus pares, autoritzen la reproducció i la distribució en qualsevol format de tots els materials entregats, així com la comunicació pública i la traducció. En definitiva, els inconvenients generats en matèria de drets d’autor seran responsabilitat única dels participants i en conseqüència les entitats organitzadores en queden exonerades. Per a més constància, tota inscripció haurà d’autoritzar aquest punt mitjançant una casella a acceptar en la fitza d’incripció. Aquesta casella també testificarà la veracitat de les dades personals inscrites, així com l’acceptació de les bases, de la decisió del jurat i del premi otorgat.

/basesrosa2  

http://www.ministeriodecultura.gob.ec/images/_upload/basesrosa2.pdf