Page 1

Kje in kdaj bo potekala vadba?

Vpis na vadbo: Svojega otroka prijavljam na vadbo: a Mini šport vadba starši in otroci b Mini šport vadba predšolski otroci c Mini šport vadba 1. do 4. razred d Balet

(ustrezno obkrožite)

Izpolnite podatke:

Ime in priimek starša: ................................................................. Ulica: .......................................................................................... Poštna številka in kraj: ............................................................... Opomba: Doloèenih rednih vadb ne izvajamo v vseh krajih. Preverite na www.minisport.si oz. vse informacije

E-mail starša: ............................................................................. Mobilni telefon starša: ................................................................

v zvezi s termini, cenami in ostalimi informacijami so natisnjene zgoraj na nalepki. Mini šport vadba med šolskimi poèitnicam in ob drþavnih praznikih odpade. Splošni pogoji vadb so objavljeni na

Ime in priimek otroka: ................................................................. Rojstni datum otroka: ................................................................. Osnovna šola/vrtec: ...................................................................

www.minisport.si/urniki Datum: ................................................................... Izpolnjeno prijavnico oddajte v tajništvu vrtca ali šole, pošljite na e-mail: info@minisport.si ali na naslov MiniŠport, Galjevica 56, 1000 Ljubljana, oziroma jo izpolnite na www.minisport.si; T: 031 877 754

Podpis starša: ...........................

Mini Sport vadba  
Mini Sport vadba  

Športna vadba za otroke, vadba s starši, vadba za otroke

Advertisement